Rozdział 1 - Pierwsze spotkania

 0    130 fiszek    iwonaadamczyk30
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jak się wymawia...?
rozpocznij naukę
how do you pronounce ...?
przeliterować
rozpocznij naukę
spell - spelt - spelt
kim, do licha, jest ...?
rozpocznij naukę
who the hell is ...? / who on earth is...?
rodzeństwo (brat lub siostra)
rozpocznij naukę
siblings (brother or sister)
roczny
rozpocznij naukę
annual
przynieś to
rozpocznij naukę
bring it / fetch it
uwielbienie / kult
rozpocznij naukę
worship
ukłoń się przede mną
rozpocznij naukę
bow to me
domyślam się
rozpocznij naukę
my guess is / i assume that
na razie / spokojnie
rozpocznij naukę
take it easy
oczywisty
rozpocznij naukę
obvious
współczesny książę
rozpocznij naukę
contemporary prince / modern-day prince
ganek / altana
rozpocznij naukę
porch
wpuść mnie
rozpocznij naukę
let me in
przywitać się
rozpocznij naukę
greet
rada
rozpocznij naukę
advice
rada sztuki
rozpocznij naukę
art council
miło cię poznać (1 poznanie)
rozpocznij naukę
nice to meet you (1 meeting)
miło sie spotkać (jak kogoś znamy)
rozpocznij naukę
nice to see you (as we know someone)
nieźle (nieformalnie)
rozpocznij naukę
pretty good
grono przyjaciół
rozpocznij naukę
a bunch of friends
poznawać nowych ludzi
rozpocznij naukę
to meet new people
dość niezręczna sytuacja
rozpocznij naukę
a rather awkward situation
mówić o sobie
rozpocznij naukę
talk about yourself
nie mieć z kim pogadać
rozpocznij naukę
not have anyone to talk to
pasmo górskie
rozpocznij naukę
a range of mountains
żądanie / prośba
rozpocznij naukę
request
nieznajomy
rozpocznij naukę
strangers
powalony
rozpocznij naukę
struck
uderzyło mnie
rozpocznij naukę
struck me
powalić kogoś
rozpocznij naukę
to deck / struck down
zdecydowanie
rozpocznij naukę
definitely
na początek
rozpocznij naukę
for starters
przedstaw się
rozpocznij naukę
introduce yourself
nazwać go, nadać mu imię
rozpocznij naukę
name him, give him a name
dwuznaczny
rozpocznij naukę
ambiguous
żądanie / prośba
rozpocznij naukę
request
aka (znany również jako)
rozpocznij naukę
aka (also known as)
podaj swoje imię
rozpocznij naukę
state your name
spiesznie
rozpocznij naukę
hurriedly
niedbale
rozpocznij naukę
carelessly
oczywisty
rozpocznij naukę
obvious
przeliterować
rozpocznij naukę
spell - spelt - spelt
wymówić
rozpocznij naukę
pronounce
często jest przekręcane
rozpocznij naukę
is often twisted
często jest źle wymawione
rozpocznij naukę
is often mispronounced
nazywano mnie
rozpocznij naukę
I was called
poczta zaadresowana do
rozpocznij naukę
mail addressed to
przeinaczone w
rozpocznij naukę
warped into
glupia wskazówka
rozpocznij naukę
silly tip
mieć na uwadze
rozpocznij naukę
keep that in mind
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
otrzymać
rozpocznij naukę
receive
też
rozpocznij naukę
either
przynajmniej wspomnieć
rozpocznij naukę
at least mention
raczej
rozpocznij naukę
rather
peruka
rozpocznij naukę
a wig
fantastyczny
rozpocznij naukę
fabulous
komplement
rozpocznij naukę
compliment
garść
rozpocznij naukę
handful
pan młody
rozpocznij naukę
the groom
panna młoda
rozpocznij naukę
the bride
odpowiedź
rozpocznij naukę
a response
odnosi się
rozpocznij naukę
refers
warto zapytać
rozpocznij naukę
it's worth asking
skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
where are you from?
czym się zajmujesz?
rozpocznij naukę
what do you do?
skąd masz ten krawat?
rozpocznij naukę
where did you get this tie?
skąd znasz solenizanta?
rozpocznij naukę
how do you know the birthday boy?
skąd znasz pannę młodą?
rozpocznij naukę
how do you know the bride?
temat do rozmowy
rozpocznij naukę
topic for conversation
gdy się poznaliśmy (1 raz)
rozpocznij naukę
first time we met
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
foreginer
cudzoziemiec
rozpocznij naukę
foreigner
uwaga
rozpocznij naukę
attention
odważne stwierdzenie
rozpocznij naukę
bold statement
licytacja
rozpocznij naukę
auction / bid
łyk
rozpocznij naukę
sip
rozwijać się
rozpocznij naukę
develop
po prostu może
rozpocznij naukę
just might
krótko /zwięźle mówiąc
rozpocznij naukę
keep it short
urodziłem się i wychowałem w...
rozpocznij naukę
i was born and raised in...
także / również
rozpocznij naukę
also
pominąć
rozpocznij naukę
skip
mam męża.
rozpocznij naukę
I am married.
przedstawić go
rozpocznij naukę
introduce him
poznaj mojego męża.
rozpocznij naukę
meet my husband.
ona nie ma dzieci.
rozpocznij naukę
She doesn't have children.
miasto rodzinne
rozpocznij naukę
hometown
żywiołowa reakcja
rozpocznij naukę
an enthusiastic reaction
Nie przeszkadza mi to.
rozpocznij naukę
I don't mind it.
reagować na...
rozpocznij naukę
react to...
Nic na siłę.
rozpocznij naukę
Nothing by force. / Don't force it.
przy odrobinie szczęścia
rozpocznij naukę
with a bit of luck
wychował mnie
rozpocznij naukę
raised me
gra planszowa
rozpocznij naukę
board game
w razie potrzeby
rozpocznij naukę
if necessary
środowisko
rozpocznij naukę
environment
Jak się wymawia to słowo?
rozpocznij naukę
How is this word pronounced?
Wspaniale pana widzieć! (formalnie)
rozpocznij naukę
How wonderful to see you! (formally)
Jak się czuje twoja mama?
rozpocznij naukę
How is your mom?
Dziękuję że pytasz.
rozpocznij naukę
Thanks for asking.
Jestem diagnostą laboratoryjnym
rozpocznij naukę
I am a laboratory diagnostician. / I work as a laboratory diagnostician.
kelner
rozpocznij naukę
a waiter
nazwisko panieńskie
rozpocznij naukę
a maiden name
Jestem jedynakiem.
rozpocznij naukę
I'm an only child.
Interesuje się...
rozpocznij naukę
I'm interested in...
Jestemy tu na urlopie.
rozpocznij naukę
We're here on vacation / holyday.
narzeczona
rozpocznij naukę
fiancee
narzeczony
rozpocznij naukę
a fiancé
jestem tu służbowo
rozpocznij naukę
I'm here on business
Mówiłeś, że jak masz na imię?
rozpocznij naukę
what was your name again?
Często tu przychodzisz?
rozpocznij naukę
Do you come here often?
zaproszenie
rozpocznij naukę
invitation
niemy film
rozpocznij naukę
silent movie
przynieść
rozpocznij naukę
to fetch
odkryć
rozpocznij naukę
to discover
czcić
rozpocznij naukę
to worship
harcerz
rozpocznij naukę
scout
kłaniać się
rozpocznij naukę
to bow
o kurcze!
rozpocznij naukę
damn it! / o shoot!
tył na przód /wstecz
rozpocznij naukę
backwards
urząd Miasta
rozpocznij naukę
City Hall
kilka osób
rozpocznij naukę
a handful of people
śmiałe
rozpocznij naukę
bold
stwierdzenie
rozpocznij naukę
statement
licytacja
rozpocznij naukę
bid
udawać
rozpocznij naukę
pretend
zapalenie oskrzeli
rozpocznij naukę
bronchitis
Zdziwiło mnie...
rozpocznij naukę
I was surprised/struck...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.