English expressions

 0    1 261 fiszek    michalstobiecki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być w kłopotliwej sytuacji
rozpocznij naukę
in a bit of a pickle
promyk nadziei
rozpocznij naukę
silver lining
trend podstawowy
rozpocznij naukę
underlying trend
samospełniająca się przepowiednia
rozpocznij naukę
self-fulfilling prophecy
aglomeracja, obszar metropolii
rozpocznij naukę
conurbation
podkopać, podważyć, osłabić
rozpocznij naukę
undermine
rasa (zwierzęcia)
rozpocznij naukę
breed
dojeżdżać do i ze szkoły
rozpocznij naukę
commute to and from school
kundel
rozpocznij naukę
mongrel
Careful with that mongrel that walks around here; he might bite you.
rzeźnia
rozpocznij naukę
abattoir
kojący
rozpocznij naukę
soothing
łagodzić, uśmierzać, koić
rozpocznij naukę
soothe
My mother gave me tea with lemon and honey to soothe my sore throat. / The woman rocked her crying baby to soothe him.
uwiecznić, utrwalać
rozpocznij naukę
perpetuate
odrażający
rozpocznij naukę
abhorrent
I can't watch these abhorrent commercials. Will you please mute the TV?
cieszyć
rozpocznij naukę
rejoice
the people rejoiced when they learned that the wicked king was dead
wyrzuty sumienia
rozpocznij naukę
remorse
wsadzić kij w mrowisko
rozpocznij naukę
to put the cat among the pigeons
wbudowana dezaktualizacja / wbudowanie, zaplonwane zdezaktualizowanie się
rozpocznij naukę
built-in obsolescence
nieporozumienie, błędne przekonanie
rozpocznij naukę
misconception
People have this misconception that all the food from my country is greasy and unhealthy.
drzewko (sadzonka drzewa)
rozpocznij naukę
sapling
złośliwy
rozpocznij naukę
malicious
dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność
rozpocznij naukę
ambiguity
dwuznaczny, niejednoznaczny
rozpocznij naukę
ambiguous
zaczynać od początku
rozpocznij naukę
start from scratch
uprawa, plon, zbiory
rozpocznij naukę
crop
The most popular crop in this region is avocados.
pieszy
rozpocznij naukę
pedestrian
surowość, powaga, dotkliwość
rozpocznij naukę
severity
The hospital classified the patients by the severity of their illnesses
gruszki na wierzbie (coś wręcz niemożliwego) idiom
rozpocznij naukę
pie in the sky
pożywka dla myśli, temat do przemyśleń
rozpocznij naukę
food for thought
something that warrants serious consideration.
"his study certainly provides food for thought"
przekrwienie, przeciążenie, zator... (medycznie lub zdarzenie)
rozpocznij naukę
congestion
I'm able to bypass all the congestion on my motorcycle by zipping in between the cars. / What are your symptoms? - I have a cough, nasal congestion, and a fever.
pensjonat, emerytura, renta
rozpocznij naukę
pension
przesada, wyolbrzymienie
rozpocznij naukę
overkill
The recipe called for lemon zest, but it turns out that using the entire lemon peel was overkill.
przesada, przesadzanie, przejaskrawienie, wyjaskrawienie, wyolbrzymienie
rozpocznij naukę
over the top
I think it is over the top and misguided. / We all thought that their security was ridiculous, way over the top.
oddać głos
rozpocznij naukę
cast a vote
jednorazowy, jednorazowego użytku
rozpocznij naukę
disposable
niezdecydowany, wahający się
rozpocznij naukę
indecisive
decydujący, rozstrzygający, zdecydowany
rozpocznij naukę
decisive
porozrzucane, rozsiane
rozpocznij naukę
strewn
+ about ale nie tylko
I'm sick of your things being strewn about the whole house. / Please, try to be more organized and don't leave your clothes strewn all over the floor.
obsypać, zasypywać, pokrywać; rozsypywać, rozrzucać; usiać
rozpocznij naukę
strew
strewed / strewn
The previous owners had strewn all kinds of junk on the floor of the apartment.
zbliżający się kryzys
rozpocznij naukę
looming crisis
wdrożyć, wprowadzić w życie
rozpocznij naukę
roll out
The company will soon be rolling out the new version of its popular cellphone.
dziesiątkować, zdziesiątkowany
rozpocznij naukę
decimate, decimated
powtórka, powtórzenie
rozpocznij naukę
rehearsal
The song was written after the improvisation I played at my jazz rehearsal.
nie został wynaleziony
rozpocznij naukę
hadn't been invented
jadalny
rozpocznij naukę
edible
ochłodzić się (o pogodzie ale też emocjach)
rozpocznij naukę
to cool off
he needs to cool off after this conversation... or it cooled off after the rainstorm
sprytny, przebiegły
rozpocznij naukę
shrewd
wycofać się, porzucić
rozpocznij naukę
drop out
np. kandydat z wyborów albo z konkursu
The runner was forced to drop out of the race on the first mile when he sprained his ankle.
podsumować, zakończyć
rozpocznij naukę
wrap up
It's already two o'clock; I think we should wrap the meeting up
rozkwitać, kwitnąć, prosperować
rozpocznij naukę
to thrive
dążyć, starać się, usiłować
rozpocznij naukę
to strive
Monica always strives to provide excellent service to her clients. / Lito is striving to be number one in his class this semester.
w ostateczności, jako ostateczność
rozpocznij naukę
as a last resort
wytrzymałość
rozpocznij naukę
endurance
Do you consider yourself to be a speed or a endurance runner?
znieść, wytrzymać coś
rozpocznij naukę
endure
If you cannot endure the pain, we can give you an anesthetic. / I won't endure any more complaints from you two.
Jeśli dotkniesz gorącego pieca, sam się poparzysz
rozpocznij naukę
If you touch a hot stove you scald yourself
0 conditional - facts... certain informations
jeśli zmienię moje nawyki, będę bardziej punktualny
rozpocznij naukę
if I change my habits, I will be more punctual
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
rozpocznij naukę
If I were you I wouldn't do it.
niemożliwa, czysto hipotetyczna sytuacja...
Gdybym miał te informacje wcześniej, podjąłbym inne decyzje.
rozpocznij naukę
If I had had those information before, I would have taken different decisions.
gdybanie o przeszłości gdyby coś się stało lub nie stało to stałoby się coś innego, wszystko w przeszłości
skąpy
rozpocznij naukę
stingy
sknerstwo, skąpstwo
rozpocznij naukę
stinginess
segment rynku
rozpocznij naukę
segment of the market
bezwzględny, nieustępliwy
rozpocznij naukę
relentless
The secret of Jacob's success is his relentless determination.
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
być zestresowanym
rozpocznij naukę
to be stressed out
zwięzły, treściwy
rozpocznij naukę
consice
This summary contains a lot of superfluous information. Write a more concise one.
dążyć, starać się / przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
endeavor / an endeavor
Alison's creative endeavors always came to nothing. / As your lawyer, I will endeavor to advocate for you to the best of my ability. -
imitować
rozpocznij naukę
mimic
uprawniony, upoważniony, należny
rozpocznij naukę
entitled
tkwienie w nieudanej inwestycji i kontynuacja...
rozpocznij naukę
sunk cost fallacy
throwing good money after bad", while refusing to succumb to what may be described as "cutting one's losses".
spotkanie / napotkać, spotkać, zetknąć się
rozpocznij naukę
encounter
zakaźny, zaraźliwy
rozpocznij naukę
contagious
okrutny, okropny, koszmarny
rozpocznij naukę
atrocious
This is an atrocious article, and you're going to have to rewrite it.
wykupić, odkupić (np. winy ale też wykupić coś za kasę)
rozpocznij naukę
redeem
Professor, I know that I failed the exam, but I would be grateful for the opportunity to redeem myself and re-take it. / The homeowners signed the contract explaining that they would be able to redeem their debt in installments.
spłuczka w toalecie 2
rozpocznij naukę
toilet flush / cistern
gwiezdny, doskonały
rozpocznij naukę
stellar
The singers gave a stellar performance in the closing ceremony. / The astronomers have been observing this stellar activity with high-powered telescopes.
rekwizyt
rozpocznij naukę
prop
The play used no props, so the audience had to use their imaginations more than usual.
przespać się z czymś/tym
rozpocznij naukę
sleep on it
zacinać się, zawieszać się, opóźniać się
rozpocznij naukę
lag
wyluzowany, spokojny, opanowany
rozpocznij naukę
laid-back
podgłaśnać, zwiększać / ściszać, zmniejszać głośność
rozpocznij naukę
turn up / turn down the volume
zrezygnować z pracy, odstąpić od stanowiska ale również zejść w dół np. do piwnicy
rozpocznij naukę
step down
Frank stepped down as head coach due to health concerns
punkt kulminacyjny
rozpocznij naukę
climax
syndrom oszusta
rozpocznij naukę
imposter syndrome
słowo w słowo, dosłownie
rozpocznij naukę
verbatim
Nell, please read the CIA report verbatim. / Maybe she'll post it verbatim.
odporny (o czymś lub o kimś np. na ogień lub chorobę) / oporny (o kimś)
rozpocznij naukę
resistent to
Emily is resistant to trying new farming methods. / This house is resistant to fire.
dojrzałość
rozpocznij naukę
maturity
namacalny
rozpocznij naukę
tangible
If police have no tangible evidence against us, they'll have to release us.
szał
rozpocznij naukę
rampage
suwerenność
rozpocznij naukę
sovereignty
jak gdyby / tak jakby 2
rozpocznij naukę
as if / as though
you act as if you lived in the another world. / She speaks to me as though she didn't know me.
w związku z tym
rozpocznij naukę
therefore
You said you wanted to buy a house. You should, therefore, start saving
ześwirować, wariować
rozpocznij naukę
flip out
I mean, I knew you'd flip out.
ponury, posępny
rozpocznij naukę
gloomy
zardzewiały
rozpocznij naukę
rusty
my English was a bit rusty before
pełen werwy
rozpocznij naukę
zestful
ćwierkać, świergotać / świergot
rozpocznij naukę
to chirp / chirp
The cicadas are chirping, so it must be summer.
piszczeć / pisk (ptaki lub urządzenia)
rozpocznij naukę
to cheep / cheep
A few birds that were cheeping in their nest outside my window woke me up.
brzęczenie / brzęczeć
rozpocznij naukę
buzz / to buzz
skrzyp / skrzypanie, trzeszczenie
rozpocznij naukę
creak / to creak
Benjamin heard the creak of the door as it slowly opened. / My knees creak every time I stand up.
ciężar, obciążenie, brzemię
rozpocznij naukę
burden
I hate feeling like a burden for my family when I'm sick.
marudny, rozdrażniony, zrzędliwy, drażliwy
rozpocznij naukę
cranky
I'm just saying you've been very cranky today.
wybredny (nie fussy)
rozpocznij naukę
picky
okazać się, wyjść jakoś
rozpocznij naukę
turn out
I was worried after the dress rehearsal, but opening night turned out really well.
zrównoważony (o czlowieku)
rozpocznij naukę
level-headed
Do you think that you have a sufficiently levelheaded temperament to be president?
harmonijny
rozpocznij naukę
harmonious
A harmonious combination of shapes, lines, and colors creates a pleasant atmosphere.
przytłaczający, przygniatający
rozpocznij naukę
over-powering
Cristina had an overpowering personality which many people found difficult to handle. / The overpowering force of the water swept the car away.
przebiegły, chytry
rozpocznij naukę
cunning
The cunning politician had his enemies taken to jail by planting evidence.
radosny, wesoły 2
rozpocznij naukę
joyful, cheerful
I could hear the joyful shouts of the children playing in the yard. / I don't understand how you can be so cheerful this early in the morning.
rozważny, roztropny, rozsądny
rozpocznij naukę
thoughtful
Taking the last piece of bread was not very thoughtful
godny zaufania / niegodny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy / untrustworthy
My neighbor is a trustworthy person
ząb / zęby
rozpocznij naukę
tooth / teeth
egzemplarz (osoba lub zwierzę)
rozpocznij naukę
specimen
Our new roommate is an odd specimen, but thankfully he doesn't cause trouble.
egzemplarz np. książki czy gazety
rozpocznij naukę
copy
Your copy will be written for you to approve
wyrównać rachunki, policzyć się, rozprawić się, odpłacić się
rozpocznij naukę
to get even
Don't let him treat you like that! You have to get even!
jeż
rozpocznij naukę
hedgehog 🦔
bocian
rozpocznij naukę
stork
Mommy, is the stork going to bring me a little brother?
niegrzeczny (sprosny)
rozpocznij naukę
naughty
Stop being a naughty boy and sit down already / He has a stack of naughty magazines under his mattress.
wycofać
rozpocznij naukę
withdraw
When he saw me watching him, he quickly withdrew his hand from the plate. / You can also withdraw funds from your account online.
wycofanie
rozpocznij naukę
withdrawal
I made a withdrawal of $2,000 from my bank account. / The majority of the citizens support the withdrawal of troops from Iraq.
odzyskać
rozpocznij naukę
retrieve
The photos were destroyed and can never be retrieved / Police retrieved the stolen goods thanks to a tip-off from a member of the public. -
przedłużacz / przedłużacz 3
rozpocznij naukę
extension cord / extension cable / extension lead
gderliwy, zrzędliwy, marudny
rozpocznij naukę
grumpy
My boss is a grumpy old man who loves screaming at us.
Stajnia
rozpocznij naukę
horse stable
wrócić na robienia czegoś idiom
rozpocznij naukę
to get back on horse
biedronka
rozpocznij naukę
ladybug
wytrwałość / wytrwały
rozpocznij naukę
perseverance / perseverant
Despite a few setbacks, Lucy remained perseverant to the end
wytrzymałość, long term passion
rozpocznij naukę
grit
Every day, parents and teachers ask me, "How do I build grit in kids?
oceniać, (oszacować wartości, stan nie finansową)
rozpocznij naukę
to assess
The teacher explained the criteria that will be used to assess student work. / This clinical trial will assess the efficacy of a new drug for migraines
niechętny, oporny
rozpocznij naukę
reluctant
The suspect was reluctant to tell us the truth because he didn't want to incriminate himself.
upiększać, cukrzyć, ukrywać pod warstwą dobrego (idiom)
rozpocznij naukę
sugar coating
karton (materiał) / karton (pojemnik)
rozpocznij naukę
cardboard / carton
Are you sure these boxes made of cardboard will hold the weight of the shipment? / I'm going to use this empty milk carton as a pencil holder.
grać na czas, na zwłokę 2 (idiom)
rozpocznij naukę
to stall for time / to play for time
The judge accused the prosecutor of stalling for time.
wręcz przeciwnie
rozpocznij naukę
quite the opposite
Are you nervous? - Quite the opposite. I'm excited! / Are you parents pretty conservative? - Quite the opposite. They're very liberal.
przeciwnie,
rozpocznij naukę
on the contrary
Marissa is not angry with Scott. On the contrary, they had a great time this weekend. / French toast isn't very difficult to make at home. On the contrary, it's very easy.
dziedzic, spadkobierca, następca (np. syn)
rozpocznij naukę
heir
Charles became king when the heir to the throne was killed in battle.
chyba że, jeśli nie
rozpocznij naukę
unless
Unless something unexpected happens, I'll pick you up at 10 am.
o ile / pod warunkiem / tak długo jak
rozpocznij naukę
as long as / provided
I'd like to come with you, as long as you still have space in your car. / You're welcome to stay over, provided that your parents give you permission to do so.
w końcu, ostatecznie
rozpocznij naukę
at last
After driving for 10 hours without stopping, we arrived to Texas at last. / And, at last, we will be able to hear from our president.
najmniej, najmniejszy
rozpocznij naukę
least
Cooking for you is the least I can do to thank you. / You can't achieve the best result by making the least effort. / My brother is a couch potato; he's the least active person I know. /This is the thing I least expected.
zepsuć, zmarnować (psuć np. jedzenie czy humor czy zabawę itd)
rozpocznij naukę
to spoil
The leftovers that I was going to eat tonight are already spoiled. / Please go away. You're spoiling my fun with your bad attitude. / She spoiled the surprise when she told everyone what was happening.
niespokojny (roztrzęsiony, nerwowy)
rozpocznij naukę
restless
Raquel was restless. She could barely stand to wait to go on vacation. / I had a restless night. I couldn't stop thinking about my final exam.
osadzać
rozpocznij naukę
embed
You only need to copy this code to embed the video in your website. / The arrow narrowly missed my head and embedded itself in the tree.
wyciągać wnioski (trochę pochopnie bez analizy)
rozpocznij naukę
jump to conclusions
My wife is always jumping to conclusions because she loves to worry about everything.
wycofany, zdystansowany
rozpocznij naukę
withdrawn
Esteban was very quiet and withdrawn yesterday, which was unusual for him. / The withdrawn amount was slightly lower than the account's balance.
defetyzm; niewiara w powodzenie sprawy, czarnowidztwo
rozpocznij naukę
defeatism
It is a clear defeatism, you don't believe that this idea can be successful.
defetystyczny, pozbawiony wiary w powodzenie
rozpocznij naukę
defeatist
Fabian is not a defeatist, he's just a realist.
przeboleć, dojść do siebie, przezwyciężyć... przed nad czymś obojętnie
rozpocznij naukę
to get over
Anabelle never got over the death of her father. / I still can't get over how delicious this wine is.
składać się z
rozpocznij naukę
consist of
My special spice blend mainly consists of cumin and oregano.
rzucać cień, światło itp
rozpocznij naukę
to cast
The tree cast a big shadow. / The evidence found by the detective cast some light on the murder.
światło słoneczne, promienie słoneczne
rozpocznij naukę
sunlight, sun rays
dominujący, przeważający
rozpocznij naukę
predominant
Spanish is the predominant language in this neighborhood because its population is overwhelmingly Latino. / Conservative voters make up the predominant part of this state.
łatwiej powiedzieć niż zrobić
rozpocznij naukę
easier said than done
I want to lose weight, but it's easier said than done.
wymsknąć się (coś czego nie chciałem powiedzieć)
rozpocznij naukę
slip out
the question slipped out before I'd considered the wisdom of it
wymknąć się, wyślizgnąć się
rozpocznij naukę
slip away
I may have to slip away to answer a phone call at some point during the meeting. / If you let an opportunity like this slip away, you'll only regret it later.
wśliznąć się (w buty lub ubranie)
rozpocznij naukę
slip on
I slipped on my shoes and walked out the door.
mężczyzna - mężczyźni
rozpocznij naukę
man / men
kobieta / kobiety
rozpocznij naukę
woman / women
sendo, istota sprawy
rozpocznij naukę
nitty-gritty
let's get down to the nitty-gritty to understand this situation
nakreślić, naszkicować
rozpocznij naukę
delineate
The architect delineated the location of the foundation on the map. / The board will meet to delineate this year's goals.
dziwactwo (specyficzne zachowanie), specyficzna cecha, osobliwość
rozpocznij naukę
quirk
Yeah, I'm a sleepwalker. It's a quirk of mine. / His quirks are what make him my favorite character in the book.
bezmyślny, nierozważny
rozpocznij naukę
thoughtless
It looks like Matt made coffee just for himself. - How thoughtless of him. / Consider the consequences of your actions and stop being so thoughtless.
niuans
rozpocznij naukę
nuance
The sound engineer has captured every nuance of her voice on this recording.
blady
rozpocznij naukę
pale
Mary became pale when she heard about the accident. / The painter used pale tones to display sadness and despair.
motywujące przemówienie, pogadanka na otuchę
rozpocznij naukę
pep talk
thank you for this pep talk but it does not help at all.
zakłócać, przeszkadzać, pokrzyżować
rozpocznij naukę
to disrupt
We were going to have a picnic but the rain disrupted our plans. / The recovery period from my surgery disrupted my life.
narażać, wystawiać na ryzyko
rozpocznij naukę
to jeopardize
I don't want to do anything that would jeopardize my chances of getting a promotion. / The company's decision to pull out of the country could jeopardize the future of the national steel industry.
wyciągać, wydobywać, wyrwać
rozpocznij naukę
pull out
He pulled out his keys and offered me a ride home. / The dentist gave me an injection before she pulled out my tooth. / He was fined for pulling a page out of a very old book at the library.
być na fali w pracy, być super efektywnym
rozpocznij naukę
be on the ball
she has done it so fast, she is definitely on the ball today.
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła... idom
rozpocznij naukę
curiosity killed the cat
don't spy him, curiosity killed the cat...
owijać w bawełnę
rozpocznij naukę
beat around the bush
Stop beating around the bush. What do you want from me?
mrzonka, marzenie ściętej głowy, coś niemożliwego...
rozpocznij naukę
a pipe dream
She had wanted to be a ballet dancer when she grew up, but as she got older, she realised it was nothing but a pipe dream.
pozbawić kogoś pogłosu, uznania na swoją rzecz idiom - zabrać komuś zasługi...
rozpocznij naukę
steal the thunder
Sam stole my thunder when he said he'd done all the work. It's not true. / Please don't steal my thunder by announcing your engagement tonight. I want to tell everyone that I'm pregnant.
kiedy jedna osoba lub element psuje całą grupę lub projekt lub jakość czego
rozpocznij naukę
one bad apple ruins/spoils the whole barrel
You can't have this person in your team longer. One bad apple spoils the whole barrel...
kolidować, wtrącać się, mieszać się, przeszkadzać
rozpocznij naukę
interfere
This paragraph in the agreement will not interfere. / I'm having a private conversation. Don't interfere. / That building over there is between the tower and me and interferes with the signal.
z czystym sumieniem
rozpocznij naukę
with a clear conscience
At least I can face him with a clear conscience
najpóźniej
rozpocznij naukę
at the latest
The accountant must hand in the balance sheet by the end of the month at the latest.
okropne (nie horrible)
rozpocznij naukę
horrendous
Some of those horrendous images from the movie remained embedded in my mind.
skończyć z jakimś rezultatem czy czynnością
rozpocznij naukę
end up
I ended up at a restaurant close to home, because the traffic was too heavy to go elsewhere. / Fans who are active may end up buying your products.
kołysać, huśtać
rozpocznij naukę
to rock
The thunder rocked our house. / He rocked the baby until he fell asleep.
nieśmiały
rozpocznij naukę
timid
Alex is too timid to ask for a raise. / Why is your sister so timid? She always hides in her room when I come to visit.
niepewny, niezdecydowany (emocjonalnie ale też np. niepewne w znaczeniu jeszcze nie potwierdzone)
rozpocznij naukę
tentative
She placed her arm around his shoulder in a tentative gesture of support. / We have a tentative offer to do a concert in the Dominican Republic.
machnąć, zakołysać, huśtać
rozpocznij naukę
swing swung
swing swung swung
The children pretended they were pirates and swung their toy swords in the air. / He swings his arms in a funny way when he walks. / The hammock swung slowly between the trees.
lekkomyślny
rozpocznij naukę
reckless
The man was so desperate that he made the reckless decision to rob a bank.
przebrać się za
rozpocznij naukę
dress up as
For Halloween, I'm going to dress up as a nun.
ubrać się / ubierać się
rozpocznij naukę
to get dressed / to dress oneself
It only takes my husband half an hour to get dressed. / Eliezer always dresses himself in high-quality clothes.
cynk, ostrzeżenie
rozpocznij naukę
heads-up
I'm afraid I won't be able to be at the meeting tomorrow. - That's OK. Thanks for the heads-up!
klęska, katastrofa
rozpocznij naukę
debacle
People are hoping that the current political debacle doesn't lead to a third election.
uszczypnięcie / szczypać
rozpocznij naukę
pinch / to pinch
My brother gave me a pinch on the arm. / Sally pinched his butt when he walked by.
rak (zwierzę)
rozpocznij naukę
caryfish
I pulled a couple dozen crayfish out of the lake
porozumienie, ugoda
rozpocznij naukę
settelment
Our goal is to reach a settlement that will be acceptable to both sides. /. An out-of-court settlement would be beneficial for both parties.
rozdać coś
rozpocznij naukę
hand out something
The teacher handed out the tests and returned to her desk. / Students were handing out political pamphlets in the square.
z pamięci, bez sprawdzania, z głowy
rozpocznij naukę
off the top of my head
I can not evoke it off the top of my head
motorower
rozpocznij naukę
moped
Brad's mother told him to wear a helmet whenever he went out on his moped.
broszura
rozpocznij naukę
brochure
The first thing you should do is familiarize yourself with the sales brochures.
przekazać
rozpocznij naukę
relay
I relayed his message to the manager, who called him back immediately. /. This part of the brain relays sensory information to the cortex.
przekonujący, persfazyjny (nie convincing)
rozpocznij naukę
persuasive
One of the best ways to be persuasive as a salesperson is to listen to the customer.
niechlujny
rozpocznij naukę
sloppy
You're going to get fired if you keep doing such sloppy work. /. I was disappointed about this carpet cleaning service - they did a sloppy job.
powolny, ociężały
rozpocznij naukę
sluggish
I ate too much, and now I feel sluggish. /. The reconstruction of the hospital after the earthquake has been sluggish.
szeroko, rozlegle, obszernie 2
rozpocznij naukę
widely, extensively
Her father was a widely respected lawyer in New York City. /. The romantic affair has been widely publicized./. We'll deal with these concepts more extensively next class.
brać udział/uczestniczyć w 2
rozpocznij naukę
take part in / participate in
I invited the whole family to take part in planning the reunion. /. All students can take part in the art contest.
fuks
rozpocznij naukę
fluke
With as hard as you've worked, getting this job was no fluke.
przeczucie
rozpocznij naukę
a hunch
Nine times out of ten, your hunch is right.
chwyt, uścisk ale tez chwytanie w senie pojecie, zrozumienie
rozpocznij naukę
grasp
She felt a firm grasp on her arm. /. Incredibly enough, my mother has a stronger grasp of computers than I do.
chwytać, łapać (fizycznie ale tez pojmować)
rozpocznij naukę
to grasp
I grasped her by the elbow to stop her going over to him. /. The government was slow to grasp the significance of these events.
migawka (fotografia, uchwycenie chwili)
rozpocznij naukę
snapshot
If you press this button while you're recording video, the camera will take a snapshot.
interpretować
rozpocznij naukę
to interpret
I interpret this poem as a melancholic lament to an unrequited love.
osądzający
rozpocznij naukę
judgmental
I hate going to meetings with George; he's judgmental and easily offended.
z nikąd
rozpocznij naukę
out of nowhere
He came out of nowhere and punched me in the face.
z powietrza; z niczego (bez uzasadnienia czy faktów)
rozpocznij naukę
out of thin air
When my students are late for class they make up excuses out of thin air. / Your boyfriend is so funny he can always come with some great jokes out of thin air.
przemyślany, rozważony 2
rozpocznij naukę
thought-out / considered
We need to come up with a cautious thought-out response to this crisis. /. This decision is not well considered in my opinion.
odrębny, odmienny, odróżniający sie
rozpocznij naukę
distinct
The markets we are aiming at are quite distinct from each other. /. His long legs gave him a distinct advantage in the race.
różnić się od kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
vary from
He sued the retailer for selling items that varied greatly from what was advertised. /. Penalties for such a crime will vary by region.
leniuchować / leniuchować 2
rozpocznij naukę
to laze / to laze around
Today, I'm going spend the day lazing on the beach. /. You've been lazing around all day. Do something with yourself!
spotkanie zamykające, podsumowujące, czyszczące ostatnie tematy
rozpocznij naukę
wash-up / wash-up meeting
a discussion held at the end of a task in order to conduct a review and clear up any remaining issues
The boss called us all in for a wash-up meeting after our new product's official rollout was complete
spotkanie nadrabiające zaległości, aktualizujące wiedzę wszystkich
rozpocznij naukę
catch-up / catch-up meeting
We should definitely meet for lunch tomorrow. We haven't caught up with each other for so long!
nie rozumieć istoty sprawy, problemu, nie kapować
rozpocznij naukę
to miss the point
to not understand something correctly or what is important about it:
What you say is true, but you've missed the point of my argument.
oceniać pochopnie / zbyt szybko oceniać
rozpocznij naukę
to rush to judgement
Don't want to rush to judgment here.
nie na miejscu / nieodpowiednie 2
rozpocznij naukę
out of place / inappropriate
The child's behavior at the party was very inappropriate. /. Guillermo's comment was out of place. It wasn't the right time to bring up such a sensitive issue.
twa razy z dziesięciu / twa na dziesięć razy
rozpocznij naukę
two times out of ten
Nine times out of ten, your hunch is right.
zazdrosny
rozpocznij naukę
enviuos
Jorge was not an envious man and had no desire to be like his wealthy friends.
zazdrość, zawiść 2
rozpocznij naukę
jealousy, envy
Cristina has never been able to overcome the envy she feels seeing her sister so happy.
jeden z dwóch, jedno z dwóch
rozpocznij naukę
one of two
urzekać / oczarować
rozpocznij naukę
to captivate
The man's gaze captivated her like nothing before. /. The dancers captivated the audience with their performance of the tango.
spojrzenie / wpatrywać się
rozpocznij naukę
gaze / to gaze
His intent gaze pierced me like a knife and made me uncomfortable. /. You've been gazing out the window for the past hour. Are you paying attention?
tratwa
rozpocznij naukę
raft
The children built a raft on vacation
skrót (językowy)
rozpocznij naukę
abbreviation
The abbreviation for "square meter" is "m2."
porzucenie
rozpocznij naukę
abandonment
The police charged the couple with the abandonment of their children when they left them to go on vacation.
zwrot kosztów (nie refund)
rozpocznij naukę
reimbursement
The frustrated customer didn't want an exchange but full reimbursement.
przedmiot kolekcjonerski
rozpocznij naukę
a collectible
You can find all kinds of collectibles in this online store. /
kotwica
rozpocznij naukę
anchor
The ship dropped anchor in the bay.
prezenter telewizyjny
rozpocznij naukę
anchor
The anchor announced that a hurricane was headed for the East Coast.
wykorzystać sytuację (skapitalizować)
rozpocznij naukę
to capitalize on
The candidate was not able to capitalize on his opponent's mistakes, and that's why he lost the election.
zwracać koszty (nie refund)
rozpocznij naukę
reimburse
The company reimburses its traveling salespeople for their expenses abroad.
dokapitalizować (€)
rozpocznij naukę
to capitalize
We had to take out another loan to get the funds needed to capitalize the business.
jedynie, ledwie
rozpocznij naukę
merely
I'm sorry, ma'am, but I'm merely following orders.
świństwo, sprosność
rozpocznij naukę
smut
Turn off that movie! We don't watch that kind of smut in this house.
wykonalny
rozpocznij naukę
feasible
In theory, this is a very good idea, but in practice, it's not feasible.
zamienny
rozpocznij naukę
fungible
Gold and money are examples of fungible goods.
finansowanie własne (a situation in which an entrepreneur starts a company with little capital, relying on money other than outside investments.)
rozpocznij naukę
bootstrapping
wierność (nie lojalność)
rozpocznij naukę
fidelity
Dana struggled with fidelity during her summer in Greece, away from her husband. / The forger copied the original painting with great fidelity.
wyróżniać się czymś
rozpocznij naukę
to stand out / to be outlined
What stands out about this city is the friendliness of its people. / The candidate's work experience is outlined on page two.
stos / układać na stos
rozpocznij naukę
stack / to stack
You can leave your essay on top of the stack of papers on my desk. / Can you please stack your toys instead of leaving them all over the house?
stos / układać w stos, jeden na drugim 2 (nie stack)
rozpocznij naukę
pile / to pile (up)
I have a pile of bills on my desk that I need to pay. / He piled the old newspapers in a container for recycling.
poślizgnąć się / poślizgnięcie
rozpocznij naukę
to slip / slip
Today I almost slipped when I was running to catch the bus. / Everybody in the room laughed at my slip and I blushed when I got up.
przyklejać, wbijać, wtykać
rozpocznij naukę
to stick / stuck
stuck / stuck
You can stick that bag over there. / He stuck a knife in the thief's hand when he attacked him. / I have to stick the doll's head to its body.
wstawić, włożyć
rozpocznij naukę
insert
How do you insert a new row into a spreadsheet in Excel? / I inserted a coin into the slot, but the machine rejected it.
włożyć coś / wstawić
rozpocznij naukę
put something in
Put your head in to see if there's anybody in the store. / Salvador decided to put air conditioning in his house.
przegrywać mecz / grę (nie lose)
rozpocznij naukę
to trail
City were trailing United 2-1 at half time.
wlec się, ciagnąć się
rozpocznij naukę
to trail
Your coat's trailing in the mud.
śledzić, podążać za 2
rozpocznij naukę
track, trail
He suspected he was being trailed by undercover police.
śliski
rozpocznij naukę
slippery
The floor has been polished and it's slippery.
obgadać, przedyskutować
rozpocznij naukę
talk over
If there's something troubling you, talk it over with your parents.
stary pryk
rozpocznij naukę
geezer
There's an old geezer in the park who's always shouting insults at people passing by.
kudłaty
rozpocznij naukę
shaggy
The baby cuddled up on the couch with the family's shaggy dog.
opady śniegu, śnieżyca
rozpocznij naukę
snowfall
Due to the heavy snowfall last night, classes are canceled all over the city today.
pompatyczny, nadęty (przesadnie wysawny)
rozpocznij naukę
pompous
Don't be intimidated by his friends. They're pompous snobs.
skłonny
rozpocznij naukę
prone
Please don't bother him while he's working. He's prone to anger.
faworyzować
rozpocznij naukę
to favor
Dan favored his youngest son.
utrzymać się na powierzchni
rozpocznij naukę
to stay afloat
The recession years were hard, but we stayed afloat and now the profits are growing again.
stopka / nagłówek
rozpocznij naukę
footer / header
It is enough to replace the basic functionality of frames - Document merging of several smaller (header, footer, etc).
rozszerzysz (tez wzmocnić np. wydźwięk)
rozpocznij naukę
amplify
I don't quite understand. Can you amplify that answer? / Different devices are used to amplify current and voltage.
bystrość, wnikliwość, dryg
rozpocznij naukę
acumen
The ideal candidate for this position should have a background in marketing and good business acumen.
zwolnić kogoś z pracy (nie fire)
rozpocznij naukę
to lay off
Hundreds of workers have been laid off as a result of the factory closure.
hipoteka, kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgage
We paid off the mortgage last month.
zwolnienie
rozpocznij naukę
layoff
The workers are facing lay-offs because of the closure of the plant.
brugoskórny, bezduszny, nieczuły
rozpocznij naukę
callous
Can't you see she's upset? There's no need to be so callous.
twierdza
rozpocznij naukę
fortress
The fortress was surrounded by a moat to prevent intruders from entering.
zbędny, zbyteczny
rozpocznij naukę
redundant
I think that sentence is redundant. I would delete it.
nadmierność
rozpocznij naukę
redundancy
uncountable
The redundancy of these meetings is pretty annoying.
wyczerpać każdą możliwość
rozpocznij naukę
to exhaust every posiblility
nienaruszony, nietknięty
rozpocznij naukę
intact
If you do it in my way you will be able to leave with your dignity and respect intact
zwrocic uwage, wskazać
rozpocznij naukę
to point out
The sales representative pointed out the remote ignition on the car.
sceptyczny
rozpocznij naukę
sceptical
Many people are sceptical about the results of this economic policy.
składajać się z / być zbudowany z
rozpocznij naukę
make up of / be composed of
The university's language department is made up of 12 different specialty areas.
wyjść z
rozpocznij naukę
come out of
words come out of my mouth / When we came out of the theater, there was no one on the street.
coś, co...
rozpocznij naukę
something that...
Having access to clean water is something that many take for granted.
w tak krótkim czasie
rozpocznij naukę
in such a short time
postrzegać, dostrzegać
rozpocznij naukę
to perceive
The psychologist perceived that there was tension between Juan and Lucia when they entered the room.
przekazać (transport lub wiadomość czy emocje)
rozpocznij naukę
to convey
Sam's in charge of finding a way to convey the products from one place to another. / The next time you see your brother, please convey my gratitude.
skłonność
rozpocznij naukę
propensity
Those brothers have a real propensity for drinking.
falochron
rozpocznij naukę
breakwater
odlecieć (samolot)
rozpocznij naukę
take off
The plane couldn't take off because of the storm.
zdjąć (np. ubranie, przedmiot z jakiegoś miejsca, odczepić czy odkleić)
rozpocznij naukę
to take off
I got into bed without taking off my work clothes. / I ran the jar under hot water to take off the label more easily.
Furia
rozpocznij naukę
fury
Laura was so angry that you could see the fury in her eyes.
obejście (programowa poprawka do wadliwie działającego sprzętu, sytuacji)
rozpocznij naukę
workaround
the sortware still has a few bugs but we’ve come up with a workaround
narazić, wystawiać na niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
to compromise
That strategy could compromise the safety of our soldiers.
molo 2
rozpocznij naukę
pier / jetty
We're going to go fishing from the pier this afternoon.
Jesteś zwariowany, postradałeś zmysły...
rozpocznij naukę
You are out of you mind
rozkoszować, zachwycać
rozpocznij naukę
to delight
It really delighted me that you were able to come visit this weekend.
zachwycający
rozpocznij naukę
delightful
Your little daughter is delightful—so polite and well-behaved.
implikować, sugerować
rozpocznij naukę
to imply
Being a parent implies a lot of responsibility.
postanowienie
rozpocznij naukę
resolution
What are your resolutions for 2018?
jednorazowy, wystepujący raz
rozpocznij naukę
one-time
Come to the store early for our onetime sales event.
w zasięgu wzroku (w planie, dostępny)
rozpocznij naukę
in sight
With no solution in sight, refugee numbers keep increasing.
sprostać oczekiwaniom / oczekiwaniom kogoś
rozpocznij naukę
live up to sombody’s expectations
He found it hard to live up to his parents' expectations.
przepis na katastrofę
rozpocznij naukę
a recipe for disaster
All those children unsupervised sounds to me like a recipe for disaster.
informować kogoś na bieżąco, utrzymywać w kopiach maili
rozpocznij naukę
keep someone in the loop
skutkować czymś, doprowadzić do, kończyć się czymś
rozpocznij naukę
result in something
The general dislike of both candidates by the public resulted in lower voter participation.
ujść na sucho
rozpocznij naukę
to get away with
You can't let them get away with it every time!
zezłościć się
rozpocznij naukę
to get angry
There's no need to get so angry about such a small thing, Louise.
pogubić się, mieć mętlik w głowie
rozpocznij naukę
to get confused
I got confused during the last part of the lecture.
stawać się głodnym
rozpocznij naukę
to get hungry
I have a really fast metabolism. I eat breakfast, and then two hours later I get hungry again.
męczyć się
rozpocznij naukę
to get tired
Don't you get tired being on your feet all day?
nudzić się
rozpocznij naukę
to get bored
I don't like to watch documentaries. I get bored.
starzeć się
rozpocznij naukę
to get old
I don't want to get old. I like my hair.
Robi się ciemno
rozpocznij naukę
it’s getting dark
pogorszyć się / polepszyć się
rozpocznij naukę
to get worse / to get better
Everything got worse when Trixie realized I had cheated on her.
martwić się
rozpocznij naukę
to get worried
I get worried when my daughter doesn't answer the phone.
upić się
rozpocznij naukę
to get drunk
Some people experience memory loss when they get drunk.
zachorować / zachorować 2
rozpocznij naukę
to get sick / to get ill
You're getting married today! You can't get sick!
mieć dość kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
to get sick of
I am getting sick of my girlfriend. What do I do?
zadbać o formę
rozpocznij naukę
to get fit
I've joined the gym to try to get fit before the summer.
podekscytować się czymś
rozpocznij naukę
to get excited
Don't get too excited; we haven't won the competition yet.
zezłościć się, zdenerwować się
rozpocznij naukę
to get upset
Don't get upset. We'll work it all out soon.
sfrustrować się czymś
rozpocznij naukę
to get frustrated
People who stammer get frustrated when other people finish their sentences.
wsiadać / wysiadać
rozpocznij naukę
get on / get off
Hurry, let's get on the ship before it sails!
wypracować coś
rozpocznij naukę
work out something
Did you work out how much money we need to go to Las Vegas for a week?
zapobiec, zażegnać
rozpocznij naukę
to avert
We averted a disaster this morning
bardzo groźna sytuacja ktorej udało się uniknąć
rozpocznij naukę
a close shave
I had a close shave this morning - some idiot almost knocked me off my bike
strącić, zepchnąć
rozpocznij naukę
to knock off
one of the side mirrors of the truck got knocked off
być na krawędzi katastrofy
rozpocznij naukę
to be on a brink of disaster
Our company was on the brink of disaster, but after our last product came out, we have been doing better than ever before
kręcić się, obracać się
rozpocznij naukę
to spin around
irregulat spun / have spun
Mariana spun around until she got dizzy.
otaczać coś / kogoś
rozpocznij naukę
to surround something / someone
Suddenly, the thieves were surrounded by 20 policemen.
okrążać
rozpocznij naukę
to circle
I had to circle the block for half an hour to find parking.
stoisko / stoisko 2
rozpocznij naukę
stand / stall
Rosario and her family have a stall at the municipal market.
bzdurny, beznadziejny, szmirowaty
rozpocznij naukę
rubbish
The film was rubbish.
zostać z decyzją czy odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
to rest with someone
Responsobility for child care rests with social servicies / well, it rests with me (to decide)
porcja, coś miekkiego no jam, klej, śmietana, ketchup
rozpocznij naukę
dollop
Put a dollop of sour cream on top of each baked potato. / All you need to succeed is integrity and a good dollop of common sense.
odnosić się do czegoś 2
rozpocznij naukę
refer, address
please refer to these points.
gospodarczy, ekonomiczny
rozpocznij naukę
economic
The candidate criticized the current government's economic policies.
ekonomiczny / oszczędny (w senie nie drogi)
rozpocznij naukę
economical
The family ended up looking further outside the city for a more economical apartment.
Jak na przykład
rozpocznij naukę
such as
lepsze od like kiedy wymienia sie listę rzeczy i nie mówimy o ich podobieństwie
We visited several cities in the south of Spain, such as Granada, Almeria, and Seville.
chociaż, aczkolwiek (koniec zdania)
rozpocznij naukę
though
The trip wasn't very interesting. The weather was good though.
jest nas dwóch
rozpocznij naukę
there are two of us
nie mówi sie „we are two” zawsze bezosobowo
table for how many people? there are two of us
przysypiać / przysnąć
rozpocznij naukę
to nod off
I was so tired that I started to nod off during class.
wziąć coś za pewnik
rozpocznij naukę
to take something for granted
I took it for granted that I would find the perfect job.
pakiet, wiązka, tobołek, zawiniątko
rozpocznij naukę
bundle
She stuffed a bundle of laundry into the washing machine. / You can buy the software as a bundle and save money on each individual item.
sprzeczny, przeciwstawny
rozpocznij naukę
contradictory
The candidate was criticized for making contradictory statements.
coś co da się zmienić, nie jest wykłute w kamieniu (idiom)
rozpocznij naukę
not be set / carved in stone
These are just a few ideas - nothing is set in stone yet.
tik, drgnięcie, skurcz / drgać, drgnąć
rozpocznij naukę
twitch / to twitch
Nothing, just a little... twitch in my shoulder. / She twitched her nose like a rabbit. / You'll feel something twitch the line when you get a fish.
skraj, krawędź
rozpocznij naukę
brink
Mr. Osborne, we're on the brink of war. / So we find ourselves on the brink.
poczucie pilności
rozpocznij naukę
sense of urgency
Where is the sense of urgency needed to resolve the crisis in Syria?
mroźny
rozpocznij naukę
frosty
I miss those frosty, sunny mornings of the Swiss winter. / The incident led to a period of frosty relations between the two countries.
chłodny
rozpocznij naukę
chilly
The mornings can be quite chilly in the mountains. / The governor got a chilly reception at the police station after announcing cuts to local police funding.
pokazać się, pojawiać się (osoba i rzecz)
rozpocznij naukę
show up
The negative health effects show up after prolonged exposure. / When it rained, the paint washed away and the defects showed up.
lepiej żebyś/żebym...
rozpocznij naukę
had better
You had better set aside some of your salary in a savings account. / It's so hot. I had better drink some water.
odzież / część garderoby (ubranie liczna mnoga i pojedyncza)
rozpocznij naukę
clothing / piece of clothing
It may be the most... perfect piece of clothing I've ever seen.
przejechać, potrącić kogoś
rozpocznij naukę
to run over
That car didn't stop at the lights. He almost ran me over!
przejechać np. palcem po kartce czy wzrokiem po kimś
rozpocznij naukę
to run over
Her eyes ran over me from head to foot, as if assessing me. / Pensive, Ann ran her fingers over the piano keyboard.
nieprzystosowany, odmieniec
rozpocznij naukę
misfit
It makes me feel like a misfit.
gaśnica
rozpocznij naukę
fire extinguisher
I took the fire extinguisher and put out the fire in the kitchen.
śpioch
rozpocznij naukę
sleepyhead
Wake up, sleepyhead! You're going to be late for school.
związany umową
rozpocznij naukę
bound by a contract
We are bound by a contract to pay the full price
asfalt
rozpocznij naukę
asphalt
Workmen were out laying asphalt on the new road.
kłaść asfalt
rozpocznij naukę
to asphalt
The road is temporarily closed because they're asphalting it.
czlowiek lubiacy rutyny i przyzwyczajenia
rozpocznij naukę
creature of habit
he's a creature of habit—he keeps to the places he knows
pomimo / pomimo 2
rozpocznij naukę
despite / in spite of
Obama signed sanctions against Venezuela despite threats from Maduro. / We went to the baseball game in spite of the rain.
złożony, wieloaspektowy
rozpocznij naukę
compound
The doctor put a cast on my arm after I got a compound fracture.
odsetki składane
rozpocznij naukę
compound intrest
efekt składany (zebrany z małych czynników)
rozpocznij naukę
compound effect
pogłebiać, robić coś bardziej poważnym
rozpocznij naukę
to compound
He compounded his mistake by insisting that he was right.
kakao
rozpocznij naukę
cocoa
On cold mornings, we always drink cocoa
zazwyczaj, zwykle o przeszłości zeby opisać ciągłość
rozpocznij naukę
used to
My family used to go to the beach every summer when I was a kid.
być przyzwyczajonym do czegoś
rozpocznij naukę
to be used to
I am used to a lot of noise because I live next to the train tracks.
przyzwyczaić się do / nabierać przyzwyczajenie do czegoś
rozpocznij naukę
to get used to
Eventually, you'll get used to the pace of this job.
pluszowa zabawka 2
rozpocznij naukę
stuffed toy / soft toy
My daughter can't sleep without her soft toys. / If you knock over the three milk bottles, you win a stuffed toy.
podnosić coś (np. z podłogi)
rozpocznij naukę
pick up something
She picked the chair up off the floor.
podnieść, dźwignąć (na ogół ciężkie rzeczy)
rozpocznij naukę
to lift up
Lift me up so I can get over the fence.
spadać, upadać
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen
The vase fell to the ground with a loud crash.
szpon
rozpocznij naukę
claw
The eagle grabbed the fish with its powerful claws.
łapa
rozpocznij naukę
paw
My dog jumped and hurt his paw.
kopyto / kopyta
rozpocznij naukę
hoof / hooves
The hunter saw the footprints of a deer's hooves.
pióro
rozpocznij naukę
feather
The peacock has beautiful feathers.
dziób, dziobek (ptaka) 2
rozpocznij naukę
beak / bill
The biology students studied the size of hummingbirds' beaks. / The bird trapped a worm in its bill.
żarówka
rozpocznij naukę
light bulb
A light bulb burned out.
szafa
rozpocznij naukę
wardrobe
You can find your clothes in the wardrobe in your room.
zabudowa szafa, jakby garderoba
rozpocznij naukę
closet
I hung your shirt in the closet.
obelga, zniewaga
rozpocznij naukę
slur
The newspaper published all sorts of slurs on our family that were totally untrue.
domyślnie
rozpocznij naukę
by default
Their opponents did not have enough players and so the team won the game by default
domyślne ustawienie, wartość, coś domyślnego
rozpocznij naukę
a default
The default for this computer is with the sound off.
zaczep, hak / zaczepić, zahaczyć
rozpocznij naukę
hook / to hook
Ben took off his coat and hung it on a hook. / He said goodbye, but she hooked her arms around him and refused to let go. / The carpenter hooked his hammer onto his belt.
dostać się do, wdać się w
rozpocznij naukę
to get into
The moment Carlos got into the house, he knew something was amiss. / How you got into this business
dziesiątki minut
rozpocznij naukę
tens of minutes
kilknaście minut
rozpocznij naukę
several minutes
czas w jakim skonczą sie pieniadze w startupie
rozpocznij naukę
a runway
How long is our company runway?
pas startowy, wybieg
rozpocznij naukę
runway
The plane left the gate and headed for the runway. / The first thing a model learns is how to walk on the runway.
SaaS = oprogramowanie jako usługa.
rozpocznij naukę
SaaS = Software As A Service.
Shares of your company given in exchange for work done.
rozpocznij naukę
Sweat Equity
odsłaniać / nagi, odsłonięty
rozpocznij naukę
to bare / bare
regular
She bared her soul in her poems. / The dog bared his teeth, ready to bite. / All you need in order to install this software is a bare memory of 2 GB.
znaczny, pokaźny
rozpocznij naukę
substantial
The movers caused substantial damage to the walls.
mieć przewagę nad czymś
rozpocznij naukę
to have an edge on/over something
Our team has an edge on them
idealny punkt, czuły punkt
rozpocznij naukę
sweet spot
Looks like you found the sweet spot. / Ideally, you find a sweet spot where no part of your body feels as if it's working too hard
przełom
rozpocznij naukę
a breakthrough
Scientists are hoping for a breakthrough in the search for a cure for cancer. / A major breakthrough in negotiations has been achieved.
wyszukiwanie, poszukiwanie
rozpocznij naukę
a search
More than a hundred volunteers undertook a search for the missing child.
przynieść odwrotny skutek, obrócić się przeciwko (rzeczownik i czasownik)
rozpocznij naukę
to backfire / a backfire
regular
Susie expected to get a pay raise, but it backfired on her and she got fired. / Everything new I try just seems to backfire.
rykoszet / odbić się rykoszetem
rozpocznij naukę
a ricochet / to ricochet
regular
Reif took advantage of a lucky ricochet to score a second goal. / If you miss, the bullet will ricochet. / Jon was hit with a ricochet
ciota, pizda, cipa (wulgarnie o waginie lub o osobie)
rozpocznij naukę
a twat
The assistant manager is a twat. He doesn't even know how to make change. / I'd never date someone who used the word "twat" to refer to the vagina.
złodziej
rozpocznij naukę
a thief
Some thief stole my wallet in the subway
rozwadniać
rozpocznij naukę
to dilute
regular
The politician diluted his original proposal so that the members of his party would approve it. / This coffee tastes weak. Did you dilute it?
rozwodnienie
rozpocznij naukę
a dilution
The changes we're talking about aren't a dilution of our values, but a distillation of them /. Make sure you stir the cocktail enough to achieve the proper dilution
kuzyn
rozpocznij naukę
a cousin
I'm going to spend the summer with my cousin in Canada
nie pozostawić żadnego kamienia nie odwróconego, idiom - sprawdzić, zrobic kazda opcje zeby rozwiazac problem
rozpocznij naukę
to leave no stone unturned
Jake’s lawyer promised that he would leave no stone unturned in trying to find more evidence to help Jake’s case.
przeciwność losu, niedola
rozpocznij naukę
adversity
Knowing that he had overcome adversity in the past gave him the confidence to succeed.
miedzy innymi
rozpocznij naukę
among others
Several actors attended: Marta Esquival and Jorge Casas among others.
pośród, wśród, między
rozpocznij naukę
among
He has been among the very best employees in the company for many years.
za wszelką cenę
rozpocznij naukę
at all costs
You should avoid that place at all costs. It's a tourist trap.
zarozumiały, pyszałkowaty
rozpocznij naukę
cocky
Greg is cocky and thinks too much of himself.
układanka, łamigłówka
rozpocznij naukę
jigsaw
You walk into a normal scene of crime and there you have it, everything laid out for you like a jigsaw.
w obliczu / wobec / wśród 2
rozpocznij naukę
amid / amidts
we searched for a new path, a way to live and work that felt right and sustainable amid the ongoing pandemic.
nadchodzący (w dluzszej perspektywie)
rozpocznij naukę
coming
What can we expect for the coming year?
nadchodzący, zbliżający się (blizsza perspwktywa)
rozpocznij naukę
upcoming
The company is looking to release a new prototype in the upcoming months.
liczyć się z, mieć wzgląd na
rozpocznij naukę
reckon with
the world will need to reckon with the trauma the pandemic has left in its wake.
w wyniku czegoś
rozpocznij naukę
in the wake of somthing
An inquiry has been set up in the wake of the crash.
dorastający, nastoletni / nastolatek, młodociany
rozpocznij naukę
adolescent / an adolescent
The charity aims to encourage adolescent girls to pursue careers in the sciences.
wyprzedzić, prześcignąć
rozpocznij naukę
to outstrip
But the demand for mental health services is outstripping supply.
granica
rozpocznij naukę
a frontier
There is one frontier he shall never stop exploring.
uciążliwy
rozpocznij naukę
onerous
The social worker quit her job because of the onerous responsibilities and the low pay.
kurczyć się, zbiegać
rozpocznij naukę
to shrink / shrank
irregular
We changed to a new service provider and our expenses shrank.
podlegać, zostać poddanym czemuś
rozpocznij naukę
to undergo
jak go
In the meantime, the supply chain will undergo a revolution
sprężystość
rozpocznij naukę
resilience
Man-made fibers are a better choice because of their resilience to hard wear.
spodziewać się, oczekiwać
rozpocznij naukę
to anticipate
The police anticipated riots after the announcements.
wyrażać się wystarczająco jasno
rozpocznij naukę
to make oneself clear enough
I don't think you made yourself clear enough
rozłożyć, rozdzielić się...
rozpocznij naukę
to spread out
The shift away from traditional rush hours will spread traffic out more evenly throughout the day
poprzez, na wskroś
rozpocznij naukę
throughout
We have regular breaks throughout the course.
wzdłuż
rozpocznij naukę
along
I'm going to walk along this path until I reach the end.
drób
rozpocznij naukę
poultry
She has a small farm where she raises pigs and poultry
pieszo / w toku
rozpocznij naukę
afoot
plans are afoot for a festival / they were forced to go afoot
nieprzezroczysty, mętny
rozpocznij naukę
opaque
The light doesn't get in because the windows are opaque.
idiom (to show your opinion by leaving an organization or by no longer supporting, using, or buying something)
rozpocznij naukę
to vote with one's feet
When the price of skiing doubled, tourists voted with their feet and just stopped going.
kłusować
rozpocznij naukę
to poach
Headhunters are poaching our best employees.
przeważyć
rozpocznij naukę
to outweigh
Experience outweighs credentials for some potential employers. / Your cat outweighs your son?
opad deszczu
rozpocznij naukę
rainfall
Farms in the region have received less than five percent of normal rainfall this year.
przez noc, w nocy
rozpocznij naukę
overnight
Fernando, a software developer, sold his start-up to a large tech company, and became rich overnight. / The robbery happened overnight, so all the neighbors were asleep.
zaczep / haczyk, szkopuł
rozpocznij naukę
hitch
Unfortunately, there has been a hitch in the negotiations.
zniekształcenie
rozpocznij naukę
a distortion
The movie is an obvious distortion of the novel on which it is based. / The superior design of our boots avoids any distortion when they flex.
błąd poznawczy
rozpocznij naukę
cognitive bias
The rationality of decisions is affected by the individual's cognitive biases.
sztywny (też surowy, szorstki o osobie)
rozpocznij naukę
rigid
The mattress was so rigid that I hardly got any sleep. / My wife is very rigid about how the kitchen is organized.
communication and marketing strategy adopted by companies or other organizations. It consists in putting forward ecological arguments in order to forge an ecologically responsible image among the public.
rozpocznij naukę
greenwashing
reakcja, podmuch powrotny
rozpocznij naukę
backlash
The chaos in the current election cycle is a backlash against the elites in both parties.
przez, poprzez, na drugą stronę,
rozpocznij naukę
across
We drove across Los Angeles. / The population is evenly distributed across the region.
oddzielać ziarno od plew
rozpocznij naukę
separate the wheat from the chaff
The first round of interviews really separates the wheat from the chaff.
podsumowanie, streszczenie
rozpocznij naukę
roundup
And now we bring you a roundup of this baskebtall season's highlights.
obława, łapanka, spęd
rozpocznij naukę
roundup
Saddle your horses, boys; we've got a roundup to do, because those cows aren't going to come home on their own.
przewyższać, przekraczać
rozpocznij naukę
to surpass
Valerie surpasses everyone with her mathematical knowledge. / My accountant said that fixed expenses should not surpass 50% of my income.
przekreślić, skreślić
rozpocznij naukę
to cross out
cross out a mistake / He had crossed his name out.
wada, niedociągnięcie, uchybienie, mankament
rozpocznij naukę
a shortcoming
Whatever his shortcomings as a husband, he was a good father to his children. / Like any political system, it has its shortcomings.
zarobaczywiały (np o systemie ktory zle dziala)
rozpocznij naukę
buggy
Our software has a really buggy code.
ziemia, grunt / kawałek ziemi
rozpocznij naukę
land / a piece of land
This land is good for growing corn.
zwariowany, szalony
rozpocznij naukę
bonkers
I think my offer was reasonable, but he looked at me like I was bonkers.
plusy i minusy
rozpocznij naukę
pros and cons
Before making a decision, consider all the pros and cons.
poza, spoza, oprócz / powyżej
rozpocznij naukę
beyond
My town is beyond the mountains. / What else do I need to know beyond the numbers? "you've proved it beyond doubt"
gwałtowny spadek / gwałtowanie spadać, pikować w dół
rozpocznij naukę
a plummet / to plummet
He shot the bird and saw it plummet to the ground. / The petrol retailer denies its 25% dividend hike is to prop up the shares after a plummet in the price from 270p to 118p.
olśnienie, oślepienie / olśnić, oślepiać
rozpocznij naukę
a glare / to glare
Tinted windows will reduce the glare/the sun's glare. / The sun glared on the snow and the effect was blinding.
zamieszanie / mieszać, zamieszać
rozpocznij naukę
a stir / to stir
regular
There was a stir in the classroom when the teacher announced that everyone had failed. / You have to stir the soup every five minutes.
skinienie głową / skinąć głową
rozpocznij naukę
a nod / to nod
Many people in the audience nodded in agreement. / Chen gave her a nod of recognition across the crowded room.
odnawialne źródło energii
rozpocznij naukę
renewable
Our government should be investing in renewable energy sources.
mieć zamiar
rozpocznij naukę
to intend
I intend to take the family to the beach this weekend.
golarka / golarka elektryczna 2
rozpocznij naukę
shaver / electic shaver
I can't use that electric shaver, because the hair in my beard is too curly.
brzytwa, żyletka
rozpocznij naukę
razor
Shaving with a straight razor gives the closest shave.
ostrze
rozpocznij naukę
blade
The chef sharpened the blade of his knife and began to dice the tomatoes.
wieczny, wiekuisty
rozpocznij naukę
everlasting
The wizard promised the queen that if she drank the potion, she would gain everlasting beauty.
przybycie / nadejscie / przyjscie
rozpocznij naukę
a coming
The coming of immigrants is beneficial for the economy. / Storks announce the coming of the spring.
pustynia
rozpocznij naukę
desert
Smith believes this country is becoming a cultural desert. / The travelers died while trying to cross the Sahara Desert.
przyprawy
rozpocznij naukę
spicies
I have the basic spices you need for cooking.
plac zabaw
rozpocznij naukę
playground
Adults without children are not allowed in the playground.
galopować
rozpocznij naukę
galopar
regular
El vaquero galopó detrás de la oveja que se separó del rebaño
mimo że, chociaż
rozpocznij naukę
although
Although he's a bit odd, I like him. / Although there wasn't much time left, they finished the race.
glopować
rozpocznij naukę
to gallop
The wild horses galloped across the steppe.
stan surowy budynku / stan surowy (developerski)
rozpocznij naukę
shell of a building / shell
jadę do domu
rozpocznij naukę
I'm going home
home - bez to zawsze np. Are you cycling home?
nie dojść do skutku
rozpocznij naukę
fall through
Our dinner plans with the Murphys fell through at the last minute, so we decided to go for pizza. / The plan fell through because no one wanted to take charge.
przytulny va wygodny
rozpocznij naukę
cosy va comfy
comfy - krzesło, sofa itp / cosy place
What a cozy living room! Did you knit these blankets yourself? / This chair is really comfy. Where did you get it?
prawnie wątpliwe / w szarej strefie
rozpocznij naukę
llegaly questionable / in the grey area
przetwarzanie słownictwa / powtarzanie
rozpocznij naukę
recycle vocabulary
ćwiczenia z masą ciała
rozpocznij naukę
bodyweight exercises
niepotrzebne
rozpocznij naukę
unnecessary
To cut all unnecessary expenses
wdzięczny za
rozpocznij naukę
appreciative for
The citizens were very appreciative of the volunteer firemen who saved the school /. The waitress gave the man an appreciative smile for defending her from the unruly patrons.
izolacja
rozpocznij naukę
isolation
We have two single rooms for patients whose condition requires isolation. / The isolation of this gene was presented as a great achievement.
zajęty
rozpocznij naukę
occupied
It was hard to believe that none of the houses in such a beautiful neighborhood were occupied. / If I weren't so occupied with my studies, I would have more time to go out with my friends.
zurbanizowany
rozpocznij naukę
urbanised
This land is not urbanised yet
zbudowany (budynki itp)
rozpocznij naukę
built-up
This place is so built-up now. When I was living here, there were two restaurants. Now there are 15.
deweloper (firma budowalna)
rozpocznij naukę
developer
real estate developers
zaabsorbowany, pochłonięty, zatroskany
rozpocznij naukę
preoccupied
The rice got overcooked because Tammy was so preoccupied with the sauce. / Julie was quite preoccupied by the mouse droppings she found in the kitchen.
bogaty, bogatszy, najbogatszy
rozpocznij naukę
wealthy, wealthier, the wealthiest
His ultimate goal was to marry a wealthy woman so he doesn't need to work.
dywersyfikacja
rozpocznij naukę
diversification
Diversification of your portfolio can help protect your wealth.
sprytny, mądrzejszy, najmądrzejszy
rozpocznij naukę
clever, cleverer, the cleverest
Mike is very clever; school has never been a challenge for him.
ufundownie, fudusze 2
rozpocznij naukę
founding / funds
I'll try to get some funding from the charity. / We think that's where Starik was laundering his funds.
duża ilość pieniędzy
rozpocznij naukę
large amount of money
large nie high czy big
beneficjant
rozpocznij naukę
beneficiary
My husband is named as the primary beneficiary on my life insurance policy.
dobroczyńca, ofiarodawca
rozpocznij naukę
benefactor
The benefactor will pay for the education of the students who cannot afford it.
dobroczynny
rozpocznij naukę
beneficient
This is the kind of beneficent initiative that we need to be supporting.
przeskoczyć (przez coś) jak żaba, przeskoczyć kompletnie bariery czy ograniczenia
rozpocznij naukę
to leapfrog
The teacher leapfrogged the table to separate the fighting students. / she leapfrogged into a sales position
ominąć bokiem, (avoid (someone or something) by stepping sideways.)
rozpocznij naukę
to sidestep
"he sidestepped a defender and crossed the ball"
odstawić kogoś na bok, poza pole podejmowania decyzji czy gry
rozpocznij naukę
to sideline
backbench MPs have been sidelined and excluded from decision-making /. an ankle injury has sidelined him for two weeks
zakopać topór wojenny - idiom, pogodzić się
rozpocznij naukę
to bury the hachet
Can't you two just bury the hatchet?
transport towarowy
rozpocznij naukę
freight transport
Freight transport is the physical process of transporting commodities and merchandise goods and cargo.
rozpowszechnianie informacji
rozpocznij naukę
dissemination
the dissemination of public information
Praca dyplomowa
rozpocznij naukę
thesis
I love your writing style, but you need to strengthen your thesis.
magazyn
rozpocznij naukę
warehouse
My uncle operates a forklift in a warehouse.
autor
rozpocznij naukę
author
The reclusive author just came out with a new book
skumulowany / skumulowanie
rozpocznij naukę
cumulative / cumulatively
Sodium consumption has a cumulative effect on blood pressure. / success must be measured cumulatively
dojść do wniosku
rozpocznij naukę
come to conclusion
I've come to the conclusion that we need to try a different method.
policzalny, wymierny
rozpocznij naukę
quantifiable
We need quantifiable goals in order to reduce carbon emissions by 2030.
chronologiczny / chronologicznie
rozpocznij naukę
chronological / chronologically
At the beginning of the book, there's a list of the author's previous novels in chronological order.
subtelny
rozpocznij naukę
subtle
The difference between the two wines is subtle, but I liked the second one more. / The subtle aroma of roses drifted in from the garden.
reagować na coś
rozpocznij naukę
react to something
She reacted badly to the news of being fired from her job.
akapit
rozpocznij naukę
paragraph
I think we got to rework the second paragraph.
zdać sobie z czegoś sprawę
rozpocznij naukę
to realize / to realise
I just realized I don't have my car keys. / When she got to the airport, Sonia realised she'd left her passport at home.
przed
rozpocznij naukę
in front of
in front of the screen / in front of the building
na poziomie podstawowym
rozpocznij naukę
at a basic level
najlepiej używać to be at a level
inne, pozostałe, kolejne
rozpocznij naukę
another
zawsze opis kolejnych rzeczy czy kontunacji another pizza please - juz zjadlem jedna wczesniej / moze byc another book - singular albo another five years - plural
I have started reading another novel. / The borrower is given another few weeks to pay the debt
inny, kolejny, jeszcze jeden
rozpocznij naukę
other
singular or plurar other person or other options
Is there any other person? Are there other options?
rywalizować
rozpocznij naukę
to vie for
The vegetable stands in the municipal market are all vying for the same customers.
Niemniej jednak, jednakże
rozpocznij naukę
nevertheless
That restaurant is so expensive. Nevertheless, it's the only place to get Thai food.
odróżnić, rozróżnić, rozpoznać, różnicować
rozpocznij naukę
to differentiate
What differentiates your products from those of your competitors?
współistnieć
rozpocznij naukę
to coexist
The two religions coexisted in the country in perfect harmony for many years.
susza
rozpocznij naukę
a drought
If the drought persists, millions of farmers will go under.
powódź
rozpocznij naukę
a flood
The flood forced many people to abandon their homes.
morale
rozpocznij naukę
morale
tylko mnoga liczba
To improve morale, bosses should communicate openly with employees and reward outstanding work.
analiza
rozpocznij naukę
an analysis
We made a detailed analysis of the arguments for and against, and we've now taken a decision.
obfitość, dostatek
rozpocznij naukę
an abundance
The city was founded in an area with an abundance of water sources.
niedobór, niedostatek
rozpocznij naukę
a scarcity
The scarcity of jobs after the recession caused an increase in the crime rate.
obuwie
rozpocznij naukę
footwear
We offer a wide range of casual and formal footwear for all occasions.
biżuteria
rozpocznij naukę
jewellery
tylko mnoga lub piece of...
The thieves stole every piece of jewelry that I had.
zauważalny
rozpocznij naukę
noticable
There is a noticeable lack of doughnuts in the office today.
zjawisko, fenomen
rozpocznij naukę
a phenomenon
The violinist we saw yesterday is a real phenomenon.
być podporządkowanym/ podlegać komuś
rozpocznij naukę
to be subordinate to
local authorities are subordinate to parliament.
przypadek, zbieg okoliczności
rozpocznij naukę
a coincidence
I didn't know you were also taking this class. What a coincidence!
ofiara, ranny / wypadek (tylko fizyczny)
rozpocznij naukę
a casualty
There were over a dozen casualties in the explosion. / Lawsuits were brought against the company by those who had been hurt in the casualty.
pocieszenie, pociecha
rozpocznij naukę
a consolation / a comfort
She sent the widow a card with some words of consolation after learning about her husband's death. / During hard times, she found comfort in her friends.
pocieszyć / pocieszyć 2
rozpocznij naukę
to console / to comfort
My friend was in pieces over the death of her cat, so I tried to console her. / I picked up the baby to comfort him because he wouldn't stop crying.
serial 2
rozpocznij naukę
a series / TV show
They have broadcast this series for five consecutive years.
dodatek, zaleta, dodatkowa korzyść
rozpocznij naukę
a perk
One of the perks of working for the airline is I can travel anywhere in the world for free. / Companies were not allowed to raise wages, so they attracted employees with perks.
przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
entrepreneurship
Today's education should be more focused on encouraging entrepreneurship.
przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
entrepreneurial
It was thanks to his entrepreneurial spirit that he was able to open the restaurant in less than a month.
łąka
rozpocznij naukę
meadow
The deer ran through the meadow.
błoto
rozpocznij naukę
a mud
The dog loves rolling around in the mud.
ubłocony, brudny od błota
rozpocznij naukę
muddy
Marcela came in from the garden with muddy hands.
kwestionariusz
rozpocznij naukę
a questionnaire
A questionnaire has been sent to all club members asking for their views on the proposed changes
podsumowanie, konkluzja, w gruncie rzeczy
rozpocznij naukę
a bottom line
The bottom line from our research into aging is that youth is overrrated
zarys, szkic, konspekt / zarysować, naszkicować
rozpocznij naukę
an outline / to outline
She'll outline a picture of an animal, and the kids will have to add the details
He's going to make sure the door fits the outline of the frame. / I've drawn an outline of the first prototype. / Now I'd like to outline our strategy for the election. /
opisany, przedstawiony, określony, zarysowany
rozpocznij naukę
outlined
One long-term stage has already been largely outlined. / Therefore, the new capital requirements are not expected to impact the proposal outlined in these Guidelines.
kropla w morzu (potrzeb)
rozpocznij naukę
a drop in the bucket / ocean
They need to raise thousands of pounds for this project, so our 20-pound donation is just a drop in the ocean.
zmienna / zmienny
rozpocznij naukę
a variable / variable
Today we are going to learn to solve equations with two variables. / The weather is so variable lately that I never know what to wear.
podmieniać / podmiana, zamiana
rozpocznij naukę
to swap / a swap
regular swapped
You have an exercise bike you never use and I don't need my lawnmower any more. Why don't we swap? / The two baseball teams negotiated a swap.
wykonać, przeprowadzić, realizować
rozpocznij naukę
carry out
regular carried
An interdisciplinary team will carry out this project. / If you made your son a promise, you should carry it out.
odrzucić / odrzut (cos co jest gorsze i kwalifikuje sie gdzies)
rozpocznij naukę
to reject / a reject
regular
He rejected the job offer. / The factory is trying to produce less rejects each year. / Some of the NBA's rejects end up playing in China.
zaprzeczać, odmawiać
rozpocznij naukę
to deny
regular denied
He couldn't deny the fact that it was he who had broken the computer. / He would neither confirm nor deny the rumor. / He was denied a visa to enter the country.
odrzucenie, odmowa
rozpocznij naukę
a rejection
You have to learn how to accept rejection. / He felt a deep sense of rejection when his wife left him for another man
odmówić, powiedzieć 'nie'
rozpocznij naukę
to decline
Sam politely declined my invitation to the party. / We wanted to give him a hand, but he declined our help.
nawias (y) 2
rozpocznij naukę
a bracket / parentheses
I wrote my full name, followed by my nickname in brackets. / Please add the numbers in parentheses first.
zapytanie / dochodzenie
rozpocznij naukę
an inquiry
We will try to answer your inquiry as soon as possible. / What is this about, agent? - Just a routine inquiry.
consola
rozpocznij naukę
a console
When you begin your training as a pilot, the console can look a little intimidating at first.
zastraszyć, onieśmielić
rozpocznij naukę
to intimidate
regular
The tennis player's coach was accused of intimidating his rivals before the games
zastraszające/onieśmielające
rozpocznij naukę
intimidating
The interview would have been intimidating if I had not known the interviewer beforehand. / If you tried to appear less intimidating, I'm sure that your students would ask more questions in class
wizerunkowy / wizerunek
rozpocznij naukę
image / an image
This car is an ideal choice for those professional groups where the image aspect plays a vital role. / Well, yes, but we've been trying to change that image.
rusztowanie
rozpocznij naukę
a scaffolding
You can see the cathedral again now that the scaffolding is gone.
wprowadzający
rozpocznij naukę
introductory
This is more of an introductory interview in which we can get to know you.
pożądany
rozpocznij naukę
desirable
Morrisville is a highly desirable location to live and work.
wszechstronny
rozpocznij naukę
versatile
Sarah is a versatile professional with wide-ranging skills and experience.
różnorodny
rozpocznij naukę
diverse
The breakfast buffet consisted of diverse hot and cold dishes.
domniemany, przypuszczalny
rozpocznij naukę
supposed
I discovered that the supposed insurance salesman was actually a swindler.
oszust, kanciarz, naciągacz
rozpocznij naukę
a swindler
Don't trust that guy. He's a swindler.
oszukiwać, naciągać, kantować / szwindel, przekręt
rozpocznij naukę
to swindle / a swindle
Police caught a man who swindled old ladies. / It turns out his so-called charity was actually a swindle.
powinno być, powinno było być, miało być
rozpocznij naukę
to be supposed to
They are supposed to arrive tomorrow. / The party was supposed to be a surprise.
zależeć od
rozpocznij naukę
to depend on
We may need more chairs for the meeting; it depends on how many people come.
niebezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie
rozpocznij naukę
a jeoperdy
The coach's job is in jeopardy because his team lost every game in the season.
włamać się
rozpocznij naukę
to break in
broke, broken
Look, if you want everyone to stay... you have to let me break in your dads' liquor cabinet.
rezonować ze mną / we mie
rozpocznij naukę
to resonate with me
Instead of trying to silence her, try to understand why her message resonates with so many people.
to strata czasu
rozpocznij naukę
it is a waste of time
Arguing on the internet is a huge waste of time.
w internecie
rozpocznij naukę
on the internet
Arguing on the internet is a huge waste of time.
w celu
rozpocznij naukę
for the purpose of
I went to the meeting for the purpose of listening to all the parties involved in the dispute.
być na czasie
rozpocznij naukę
to be up-to-date
The hotel offers fantastic views and up-to-date facilities. / You can find more up-to-date information on our website
sedno, istota
rozpocznij naukę
a gist
You were on the phone for hours. What did she say? - Well, the gist of it is that she wants to break
sparaliżowany wybore
rozpocznij naukę
paralyzed by choice
paraliż wyboru
rozpocznij naukę
a choice paralisis
to jest kwestia
rozpocznij naukę
it is a matter of
it is only a matter of time when this company will colapse without a clear strategy
równolegle do
rozpocznij naukę
in parallel to
I find myself in a parallel situation to yours.
oprogramowanie
rozpocznij naukę
software
software or a piece of software
She designs software for organizing the seating at restaurants.
identyczny
rozpocznij naukę
identical
That dress is almost identical to the one I bought you for your birthday.
medialny
rozpocznij naukę
media
In the meantime it is true that the media circus will continue.
wielkość, ogrom, skala
rozpocznij naukę
a magnitude
The Mexico City earthquake of 1985, with a magnitude of 8.0, is the strongest earthquake I have ever felt.
to nie jest moja bajka (idiom)
rozpocznij naukę
it is not my cup of tea
Thanks for inviting me, but ballet isn't really my cup of tea.
to nie jest coś co lubie czy mnie interesuje (idiom)
rozpocznij naukę
it is not my thing
I'm afraid pubs and clubs aren't really my thing.
żałować
rozpocznij naukę
to regret
Have you ever regretted selling the house?
nurkować w, skupić się mega, zanurzyć się, zatracić
rozpocznij naukę
to dive in
dived or dove/ dived BE vs AE
I'm excited about the project and ready to dive in. / I jumped off the cliff and dove in the lake.
wychodzić, wyjść (np. praca, projekt) coś wyszło dobrze czy źle 3
rozpocznij naukę
to turn out / to work out / to go
Things don't always turn out as expected. / In the end, everything worked out well for me. / everything went well at the meeting
zastój, stagnacja, zapaść
rozpocznij naukę
a slump
We need to find a way to create more jobs so we can get out of this slump. / Kerr not changing Steph's rotation pattern despite slump
podejmowanie decyzji / podejmowania decyzji (np proces)
rozpocznij naukę
a decision-making / decision-making
The real decision-making happens when the board of directors meet. / The decision-making process can sometimes be a painful one.
wykrwawić się
rozpocznij naukę
to bleed out
bled / bled
if we continue with this burn rate we will bleed out in 3 months. / I almost bled out before I got to the hospital.
nie wcześniej / nie wcześniej 2
rozpocznij naukę
not sooner / not earlier
I can meet at 11, not sooner / let's meet but not earlier than 3 p.m.
zastrzeżenie
rozpocznij naukę
a caveat
The article included a caveat that the story was based on the testimony of a single witness.
zastrzeżenie, klauzula, wyłączenie
rozpocznij naukę
a disclaimer
the novel carries a disclaimer about the characters bearing no relation to living persons
luksusowy
rozpocznij naukę
luxurious
While she was married to the multimillionaire, she led a luxurious life.
na bok (np. odłożyć coś na bok)
rozpocznij naukę
aside
I moved aside to let a waiter carrying a tray pass. / It reaches a point in life when we put out goals aside for a bit.
na pierwszym miejscu
rozpocznij naukę
in the first place
If you hate the cold, why did you move to Toronto in the first place? / Of course I'm having a bad time. I didn't want to come to this party in the first place.
odłożyć na bok
rozpocznij naukę
to put aside
Let's put aside our differences and try to find a solution.
Szwed
rozpocznij naukę
Swede
He married a Swede and went to live in Sweden.
do góry nogami
rozpocznij naukę
upside down
How did you know I wasn't really reading the book? - Because you were holding it upside down. / The party attendees destroyed the house and left everything upside down.
odejmowanie
rozpocznij naukę
a subtraction
The second grade students are studying subtraction in math for the first time. / addition by subtraction
dodawanie
rozpocznij naukę
an addition
The teacher is teaching addition to her students.
wskazanie, oznaka, przejaw
rozpocznij naukę
an indication
There's no indication that the suspect was working with anyone else. / If the patient's blood pressure is elevated on two or three consecutive occasions, this may be an indication for treatment.
wskazać / wskazywać
rozpocznij naukę
to indicate
These lights indicate the system status and if there are any faults. / The doctors indicated that the injuries were not life-threatening.
zwodzić kogoś/ wprowadzić w błąd
rozpocznij naukę
to deceive
Don't be deceived by the spy's simplicity and friendliness.
współczujący
rozpocznij naukę
compassionate
Maria is very compassionate and always helps those who need it.
współczucie
rozpocznij naukę
compassion
It's hard not to feel compassion for the victims of this natural disaster.
wybieralny, nadający się, kwalifikujacy sie
rozpocznij naukę
eligible
Employees are eligible for a pension plan after two years of service.
cipa, pizda
rozpocznij naukę
a cunt
He got fired because he said "cunt" in front of a customer.
narzucić
rozpocznij naukę
to impose
The economic sanctions that the US imposed against Cuba remain in place despite the normalization of relations.
prostacki, grubiański, gburowaty
rozpocznij naukę
boorish
His behavior may seem boorish, but he actually has a good heart.
gburowaty, opryskliwy, mrukliwy
rozpocznij naukę
gruff
My uncle might seem a bit gruff, but he's really a sweetheart once you get to know him.
gburowaty, opryskliwy, zgryźliwy, nieuprzejmy
rozpocznij naukę
surly
My surly neighbor suddenly turned nice when a pretty girl moved in across the street.
gburowatość, niegrzeczność, opryskliwość
rozpocznij naukę
a gruffness
Despite the gruffness, John knew his father was pleased to see him.
ochrypły, zachrypnięty
rozpocznij naukę
hoarse
The teacher was hoarse from having to shout so much.
prostak
rozpocznij naukę
a simpleton
It's not worth it to argue with that simpleton.
żonglować
rozpocznij naukę
to juggle
She juggles a high-powered job with being a mother and the wife of the country's president.
być wrażliwym na coś
rozpocznij naukę
to be sensitive to someting
Julia is very sensitive to certain chemicals used in cleaning products.
wystawiac sie na cos
rozpocznij naukę
to expose to something
To avoid exposing yourself to computer threats, never click on links to files from strangers.
żonglerka
rozpocznij naukę
a juggling
After some juggling, the restaurant will finally open this Friday!
pomylić
rozpocznij naukę
to mistake
mistook / mistaken
They often mistook her for a famous model.
ból gardła
rozpocznij naukę
a sore throat
I don't want to go to school today. I have a sore throat.
biegłość, wprawa
rozpocznij naukę
a proficiency
We need someone in the office with computer proficiency. / Julia has a high level of proficiency in Korean.
z którymi, z którą...
rozpocznij naukę
with which
The police found the weapon with which Ashton killed his victims.
następca
rozpocznij naukę
a successor
Soon, we'll know who the current president's successor will be.
poprzednik
rozpocznij naukę
a predecessor
I thank my predecessor, Professor Analia Guerrero, for her friendship and her support. I'm honored to carry on her amazing work.
ograniczenie
rozpocznij naukę
a constraint
The event had to be kept to 100 people due to financial constraints.
dookoła / całkowicie, kompletnie
rozpocznij naukę
all around
I learned a lot in his class. He's a great professor all around. / Hannah's room is such a mess. There are clothes all around.
zrobić postęp
rozpocznij naukę
to make progess
a lot of progress / progress
We are making progress on our study.
dowód anegdotyczny
rozpocznij naukę
an anecdotal evidence
His conclusions are not supported by data; they are based only on anecdotal evidence.
być dla kogoś twardym, zbyt krytycznym
rozpocznij naukę
to be hard on someone
you're being too hard on her /. don’t be to hard on yourself for this loss
kwalifikowalność, uprawnienia
rozpocznij naukę
an eligiblity
Visa applicants need to demonstrate their eligibility during an interview.
upiorny, makabryczny
rozpocznij naukę
ghoulish
A ghoulish smile appeared on the villain's face.
chory, niezdrowy (stosunek do czegoś), makabryczny
rozpocznij naukę
morbid
I'm worried about Cindy. She has a morbid fascination with spiders. / The headline gave morbid details of the accident.
pościg, pogoń, dążenie
rozpocznij naukę
a pursuit
The police and the two thieves were involved in a high speed pursuit on the highway. / She no longer cares about money and is now more interested in the pursuit of happiness.
gonić, ścigać, uganiać się za kimś, dążyć do zdobycia czegoś
rozpocznij naukę
to pursue
We found ourselves being pursued by a herd of cows. / We felt we were pursuing a common goal. / Alice decided to pursue her dream.
płycizna, mielizna / płytki, powierzchowny
rozpocznij naukę
a shallow / shallow
We found some crabs in the shallows by the sea.
The characters in the novel are flat and the plot is shallow. / She gives her cat food in a shallow dish. / My ex-boyfriend is so shallow; apparently he only dates models.
zwodniczy, złudny
rozpocznij naukę
deceiving
The deceiving ad campaign made consumers think they would lose weight quickly.
wyraźnie, jasno, dobitnie
rozpocznij naukę
plainly
Mr Swoboda spoke plainly in the previous debate. / I am trying to explain it as plainly as possible, but it is a complicated story. / Plainly, that smile means she likes you.
liczny, niezliczone
rozpocznij naukę
numerous
There have been numerous complaints in recent weeks.
banał, frazes, stereotyp
rozpocznij naukę
a cliché
This author's writing is full of clichés and stereotypes.
przekroczyć, wykroczyć poza
rozpocznij naukę
to transcend
The Olympic runner transcended his accomplishments from the previous games. / Thompson was an unlikely candidate for mayor who transcended all expectations.
nieubłagany, nieprzejednany, zajadły
rozpocznij naukę
unrelenting
The pressure to meet monthly targets was unrelenting. / The unrelenting noise of the roadworks had given her a headache.
nuda
rozpocznij naukę
boredom
We played table games to combat boredom.
pociągać za sobą, wiązać się z
rozpocznij naukę
to entail
The doctor warned the patient that the procedure might entail some risks. / Do you think you're up to the challenges that this assignment entails?
karmić, żywić
rozpocznij naukę
to feed
This meal is enough to feed an army! / We need to cut the line that feeds the pump before we begin the repair.
niejasny, niewyraźny
rozpocznij naukę
obscure
The meaning of the poem is obscure, but I still enjoy it. / The song had some obscure references to Restoration literature.
przebój, szlagier, hit
rozpocznij naukę
a blockbuster
Ms. Case's first two novels saw little success, but her third turned out to be a blockbuster.
ucztować / uczta
rozpocznij naukę
to feast / a feast
The neighbors held a feast to celebrate the construction of the new park. / The town feasted the returning soldiers.
przepełniony
rozpocznij naukę
overfull
But nowadays market is so overfull that it may seem impossible to find your acne treatment.
wiejski
rozpocznij naukę
rural
They moved from the city to a rural area.
harówka / harować
rozpocznij naukę
a slog / to slog
It was a hard slog through the jungle and we all came out sick. / The construction workers slogged through the winter to finish the house.
poświęcić się czemuś, oddać się czemuś
rozpocznij naukę
to devote to sth
regular
Montse devoted years to developing the vaccine in her laboratory. / We're devoting all of our energy to rebuilding the school.
pozorny, rzekomy
rozpocznij naukę
ostensible
Their ostensible goal was to clean up government corruption, but their real aim was to unseat the government.
pozornie, rzekomo
rozpocznij naukę
ostensibly
He has spent the past three months in Florida, ostensibly for medical treatment, but in actual fact to avoid prosecution.
pozornie, na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
seemingly
The methods I used are seemingly simple.
odważyć się, ośmielić się
rozpocznij naukę
to dare
regular
How dare they produce so much content
pokrewny, zbliżony
rozpocznij naukę
akin
The current economic conditions are akin to those that were taking place a hundred years ago.
uraza, żal
rozpocznij naukę
a resentment
I felt resentment towards my father because he gave his prized watch to my brother.
obfity
rozpocznij naukę
abundant
The country has abundant resources, but they've been chronically mismanaged.
przewidywanie, wyczekiwanie
rozpocznij naukę
an anticipation
Driving safely requires anticipation of what other drivers may do.
nienawidzić, nie znosić
rozpocznij naukę
to detest
I detest the Spotify algorithm, but delight in music that comes to me the old-fashioned way: by people I know telling me about it. / Amber detested mushrooms until a short time ago, and now she loves them
niewesoły, pozbawiony radosci
rozpocznij naukę
joyless
When did you become so... joyless?
niechęć, awersja
rozpocznij naukę
an aversion
I could never be a surgeon because of my aversion to blood.
pantofel, kapeć
rozpocznij naukę
a slipper
I took my shoes off and put on slippers.
czułość
rozpocznij naukę
a tenderness
The tenderness with which Rita treated her little brother melted my heart.
skłonić
rozpocznij naukę
to prompt
The news prompted people to do crazy things. / The result prompted her to keep fighting.
na próżno
rozpocznij naukę
in vain
We must not allow his death to be in vain. / Sara tried in vain to convince them that she had not stolen the painting.
gołym okiem / na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
to the naked eye / at first sight
To the naked eye this bathroom seems to be impeccably clean. / You may not notice it at plain sight, but if you pay attention you'll see this painting has an imperfection.
fikcyjny, zmyślony
rozpocznij naukę
fictional
Ever since she was a kid she liked to create fictional worlds, which is why she became a fantasy author.
od góry do dołu 2
rozpocznij naukę
up and down / from top to bottom
We've examined the file up and down. / When Mr. Martinez took over the company, he changed the system from top to bottom.
snobistyczny
rozpocznij naukę
snobbish
I've never met such an arrogant and snobbish
dotąd, do tej pory, jak na razie
rozpocznij naukę
thus far / so far / until now
In spite of numerous debates, no legislative changes have been made thus far.
zawarty, zamieszczony
rozpocznij naukę
contained
Everything that made that giant tree... is already contained inside this tiny little seed. / A more accurate description of it is contained on the web page.
stały, trwały, ciągły
rozpocznij naukę
steady
As a father to be he had to ensure a steady income. / The ship is very steady, and you forget that you are at sea.
pralnie chemiczne
rozpocznij naukę
a dry-cleaning
Also, their services offer. t Laundry and dry cleaning.
balon / napompować się
rozpocznij naukę
a balloon / to balloon
Her dress ballooned when she walked over the grate. / I saw red ballons floating in the sky.
cieszyć się, rozkoszować się, miłować
rozpocznij naukę
to cherish
She loved and cherished him as if he were her own child. / In exile, they cherished the dream of returning to their own country.
czuć coś przez kogoś
rozpocznij naukę
to feel to someone
felt / have felt
Maybe that’s how it felt to you. It’s certainly not how it felt to me.
odpowiedzieć na coś
rozpocznij naukę
to respond to something
Don't respond to questions regarding your personal life. Change the subject.
być równym czemuś
rozpocznij naukę
to be equal to something
His singing ability is equal to mine.
waga, znaczenie (masa ciala ale tez moc wplywu)
rozpocznij naukę
a weight
I put on some weight last Christmas. / Finding a new job has taken a huge weight off my shoulders.
akcent, nacisk (enfaza)
rozpocznij naukę
emphasis
uncountable na ogol
Tokyo puts emphasis on energy security and independence from imports.
wycofanie / cofnąć (przywrócić poprzedni stan)
rozpocznij naukę
a roll-back / to roll back
The telephone company has asked for a roll-back of leasing rules. / The governor plans to roll property taxes back.
podjąć decyzję (nie decide)
rozpocznij naukę
to make one’s mind
I have not made up my mind where to go yet
obrócić
rozpocznij naukę
to turn
I been walkin' With my face turned to the sun. / We might still turn failure into success. / Don't let them turn you against you.
siła (tez silne strony)
rozpocznij naukę
a strenght
There's a good chance your strength won't be enough.
bez zarzutu, nieskazitelny, nienaganny
rozpocznij naukę
impeccable
Being a man of impeccable taste, his house was full of remarkable pieces of art.
do uniknięcia / nieuniknione
rozpocznij naukę
avoidable / unavoidable
consequences become unavoidable
zaprezentować komuś
rozpocznij naukę
to present to someone
niewdzięczna praca
rozpocznij naukę
a thankless job
a job that is difficult and no one appreciates. Or even worse they criticise you for it even though it is the right thing to do.
Cleaning the hospital is a thankless job.
mieć awersję do ryzyka, nie lubić ryzykować
rozpocznij naukę
to be risk averse
I’m pretty risk averse, I will not invest in cryptocurrencies
to recover your energy, especially the energy of youth, (przeżywać drugą młodość)
rozpocznij naukę
to catch a second wind
kredka
rozpocznij naukę
a crayon
My son drew a picture of our family with crayons.
marker / flamaster
rozpocznij naukę
a marker / a felt-tip pen
Do you have a permanent marker by any chance? / Here's a black felt-tip pen to mark the boxes with.
przez przypadek, przypadkiem
rozpocznij naukę
by any chance
Have you seen my boyfriend, by any chance? / Have you finished the homework, by any chance? I don't understand it.
zwracać uwagę na
rozpocznij naukę
to pay attention to
You have to pay more attention to the road when you're driving. / It is important to pay attention to the professor while he is speaking.
spojrzeć na, rzucić okiem
rozpocznij naukę
to take a look at
I took a look at Marco's proposal, and I have to admit I think it's very interesting.
wygrać z łatwością / bez wysiłku
rozpocznij naukę
to win hands down
The team confidently expected to win hands down.
staromodny, banalny, oklepany
rozpocznij naukę
corny
Just like in a corny romantic novel, they were suddenly in each other's arms. / He told a lot of corny jokes about mothers-in-law.
ckliwy, łzawy, sentymentalny
rozpocznij naukę
sappy
The best man's speech at Manuel's wedding was too sappy for my taste. / I like sappy movies because they almost always have a happy ending.
pod względem czegoś, w zakresie czegoś, pod kątem, w ujęciu
rozpocznij naukę
in terms of something
I'm better now, in terms of health. / In terms of grades, I'm a good student.
przeziębić się
rozpocznij naukę
to catch a cold
I stood without a raincoat under the rain and I caught a cold.
ubrać się ciepło, otulić, zawinąć się w coś ciepłego
rozpocznij naukę
to wrap up / to bundle up
Bundle up before going out. / The temperature is going to fall by 15 degrees tonight, so wrap up well.
nie do naprawienia
rozpocznij naukę
irreparable
The harm my boyfriend's infidelity caused me is irreparable.
rozwiązać, rozkłuć z kajdan
rozpocznij naukę
to untie
Can you untie the string on this package? / The guards only untied the prisoners at mealtimes.
porażenie prądem
rozpocznij naukę
an electrocution
Unfortunately, the golden eagle is a frequent victim of electrocution.
porazić prądem
rozpocznij naukę
to electrocute
Sandy almost electrocuted herself when she dropped the hairdryer into the sink.
zakneblować
rozpocznij naukę
to gag
regular
The kidnappers gagged their victim so she didn't scream.
szaleniec, wariat, świr
rozpocznij naukę
a madman
It seems that a madman killed the girl as an act of revenge.
kagańcem / kagańcem
rozpocznij naukę
to muzzle / a muzzle
You should muzzle that dog. It's dangerous. / I always put a muzzle on Lobo when we go for a walk, because he once bit someone to protect me.
wosk
rozpocznij naukę
a wax
Bees produce the wax used to make candles.
najechać, wtargnąć
rozpocznij naukę
to invade
The soldiers invaded several border towns. / Laura hates going on the train because she always feels like people are invading her space.
ubytek / próchnica zębów
rozpocznij naukę
a cavity / tooth decay
tooth decay tylko liczba pjedyncza
The dentist found that I had a cavity. / A lack of oral hygiene causes tooth decay.
uwieść, zwodzić
rozpocznij naukę
to seduce
He was seduced by city life and all it had to offer. / He took advantage of his celebrity status to seduce women.
lament / lamentować
rozpocznij naukę
a lament / to lament
Her lament over her husband's coffin was soul shattering. / He lamented his failure to be accepted on the team.
wierny (oddany ale też dokładny np. wierna kopia czegoś)
rozpocznij naukę
faithful
I'm looking for a partner who will be faithful. / The transcription needs to be faithful to the recording.
wysypka
rozpocznij naukę
a rash
You need to go see a dermatologist. That rash doesn't look good.
uzależnić się od czegoś, wkręcić się w coś
rozpocznij naukę
to get hooked on
He got hooked on cocaine and got into a lot of trouble.
same dno, sięgać dna
rozpocznij naukę
a rock bottom
I was at rock bottom when I first came here. / Sometimes it takes hitting rock bottom for us really to want to make a change.
zainteresowanie / odsetki (np. dodatkowy koszt zaciągnięcia pożyczki)
rozpocznij naukę
an intrest
She has a strong interest in science. / Interest on this loan is paid by the government.
podziwiać, zachwycać się, uwielbiać
rozpocznij naukę
to marvel
Lisa marveled at Eva's finesse on the dance floor. / Santiago marveled at Taylor's radiant beauty.
cud, cudo (coś zachwycającego, nie miracle)
rozpocznij naukę
a marvel
All of their wines are good, but the rosé is a marvel.
zainteresować kogoś
rozpocznij naukę
to get someone intrested
na czyjąś prośbę
rozpocznij naukę
at someone's request
At my request they will move us to another room
egzekucja, wykonanie
rozpocznij naukę
an enforcement
The police exists to ensure the enforcement of the law.
wyegzekwować, wymusić
rozpocznij naukę
to enforce
Our association helps people enforce their rights.
zasiłek, dodatek (spcjalny itp)
rozpocznij naukę
a welfare
He lost his job two years ago and has been on welfare ever since.
wybuch (np. epidemii, revolucji, wojny ale nie fizyczny bomby)
rozpocznij naukę
an outbreak
The outbreak of the revolution only amplified his sense of patriotism. / The health department reacted quickly to the outbreak of the epidemic.
remont, przegląd, przebudowa (przeglad plus naprawa czegoś systemu czy maszyny)
rozpocznij naukę
an overhaul
I took my motorbike in for an overhaul. / They announced plans for a radical overhaul of the country's political system. / There is likely to be a major overhaul of the squad this summer.
remontować, naprawiać, odnawiać, robić przegląd (zrewidować i zmienić)
rozpocznij naukę
to overhaul
I got the engine overhauled. / The government has recently overhauled the healthcare system. / The restaurant has overhauled its menu, cutting portions and eliminating items with lots of calories.
robić dalej / myśleć dalej / trwać
rozpocznij naukę
to keep doing / to keep thinking / to keep lasting
cenny (wartość € ale tez poza finansowe)
rozpocznij naukę
precious
All of her grandchildren are very precious to her. / The emperor had many precious stones in his treasury.
kusza
rozpocznij naukę
a crossbow
Samantha hunted a deer with a crossbow.
postać
rozpocznij naukę
a character
The main character of the story is a wizard named Grindelwald.
Dźgnąć
rozpocznij naukę
to stab
A man was arrested for trying to stab fans from the opposing team.
szyja
rozpocznij naukę
a neck
She was wearing a golden chain around her neck
łopata / szpadel 2
rozpocznij naukę
a shovel / a spade
I need a bigger shovel to remove the snow from the doorway. / Where's the garden spade?
szmata (do sprzątania)
rozpocznij naukę
a rag
You can use this rag to clean the spilled paint.
grabie
rozpocznij naukę
a rake
Antonio used the rake to make a pile of dry leaves in the garden.
konsensus
rozpocznij naukę
a consensus
It's a great tool for building consensus in the community.
rysować (+odmiany)
rozpocznij naukę
to draw / drew / drawn
I drew my chair closer to the fire.
utopić
rozpocznij naukę
to drown
regular
He drowned because he wasn't wearing a life jacket.
tonąć, zatopić (o statku)
rozpocznij naukę
to sink / sank / sunk
irregualr
The submarine fired a torpedo and sunk the ship.
być na bieżąco / nadrobić zaległości 3
rozpocznij naukę
to bring oneself up to date / to get up to date / to catch up
I haven't been watching the news for the last week. Now I'll have to bring myself up to date.
Maria was ill last week, but she's caught up with her work very quickly. / If you want to work as an oncologist again, you should get up to date with all the advances in the field.
nieodłączny, wrodzony
rozpocznij naukę
inherent
The ability to lead is not an inherent quality that we all possess.
rozpacz / wpaść w rozpacz
rozpocznij naukę
despair / to fall in despair
uncountable
When he lost his job, he fell in despair.
stan wojenny
rozpocznij naukę
martial law
The country went under martial law after the coup d'état.
rażący (raczej nacechowanie negatywne), coś celowego złego
rozpocznij naukę
flagrant
This attack is a flagrant violation of international treaties.
kichnięcie / kichać
rozpocznij naukę
a sneeze / to sneeze
Was that a sneeze? / Something's irritating my nose, and I think I'm going to sneeze.
na zdrowie (po kichnięciu)
rozpocznij naukę
bless you
na zdrowie (toast)
rozpocznij naukę
cheers!
w górze, wysoko
rozpocznij naukę
up high
If your legs are swollen, lay on your back and raise them up high.
zwiędły, uschnięty (kwiat)
rozpocznij naukę
withered
The floor was covered in withered leaves.
wyblakłe
rozpocznij naukę
faded
He had slicked-back hair and was wearing faded jeans and a black leather jacket. / The smell of that faded blue cloth-bound book brought back memories of my childhood.
stonowane kolory
rozpocznij naukę
muted colors
I prefer to wear muted colors at work. I don't need to call attention to myself.
cień, odcień
rozpocznij naukę
a shade
This lipstick is available in eight shades of red. / Let's go sit under that oak so we can have some shade.
pastelowy
rozpocznij naukę
pastel
The main is a light gray or cream pastel shade.
zgniły
rozpocznij naukę
putrid
When was the last time you cleaned the refrigerator? Everything is putrid.
zbutwiały, zepsuty (np. owoc) rozłożony (w sensie zgniły)
rozpocznij naukę
decayed
The detectives found decayed food in the fridge of the missing person.
niezdarny, niezgrabny, nieporadny
rozpocznij naukę
clumsy
That's the third plate you've broken this week. You're so clumsy! / He's only 16, so he still has that clumsy way of walking.
drzazga
rozpocznij naukę
a splinter
Val got a splinter in her finger when she was building the wooden table.
zaanektować terytorium
rozpocznij naukę
to annex
Nazi Germany annexed Austria and portions of Czechoslovakia. / After the war, we annexed the neighboring country.
buntować się przeciwko
rozpocznij naukę
to rebel against
The teenager rebelled against his mother and ran away from home. / If the citizens aren't happy, they'll eventually rebel.
worek
rozpocznij naukę
a sack
In his sack, he had everything he needed to survive in the wilderness.
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
uncountable
I didn't have any knowledge of the situation.
suwerenny
rozpocznij naukę
sovereign
The protocol forbids any interference in the affairs of a sovereign state.
sprawić, żeby ktoś był dumny
rozpocznij naukę
to make proud
You've made your mother very proud.
zaparować 2
rozpocznij naukę
to steam up / to mist up
The mirror steamed up while he was taking a bath. / The windows in the house misted up because of the heating.
parujący (gorący)
rozpocznij naukę
steaming
When I sipped my steaming coffee, my glasses misted up.
parować / gotować na parze
rozpocznij naukę
to steam
The crock pot is steaming. / I steamed some broccoli with butter and salt.
barbaryzm
rozpocznij naukę
barbarism
uncountable
Acts of barbarism in this world should not discourage those working for fairness and justice.
barbarzyński
rozpocznij naukę
barbaric
The video depicted the barbaric murder of three journalists.
bombardować / bombardować 2
rozpocznij naukę
to bomb / to bombard
Los periodistas bombardearon a la actriz con preguntas sobre su separación. / The enemy airplanes bombed our positions.
bombardowanie
rozpocznij naukę
a bombardment
Enemy artillery today resumed their bombardment of the city.
konwulsja, drgawka
rozpocznij naukę
a convulsion
People who have had two or more convulsions may suffer from epilepsy.
cierpieć z powodu / być chory na coś
rozpocznij naukę
to suffer from
Ned suffers from a very serious illness. / Grandpa suffers from arthritis.
kukiełka, marionetka
rozpocznij naukę
a puppet / a marionette
The show was awsome, and the children loved the marionettes. / The president doesn't have his own ideas. He's just a puppet for his party.
zachęcający, ośmielający, dopingowy, budujący
rozpocznij naukę
encouraging
My mother gave me an encouraging smile and told me that everything would be ok.
ubóstwo, bieda
rozpocznij naukę
poverty
uncountable
The number of children living in poverty decreased last year.
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to encourage
We need to encourage the students to do their homework.
nieufność
rozpocznij naukę
distrust
uncountable
The man agreed to come with us, but we could see the look of distrust on his face.
paranoja
rozpocznij naukę
a paranoia
countable / uncountable - bez roznicy
Regular use of this drug can induce hallucinations and paranoia.
paranoidalny, przewrażliwiony
rozpocznij naukę
paranoid
He started feeling paranoid and was convinced his boss was going to fire him.
poniżyć, upokarzać
rozpocznij naukę
to humiliate
My parents humiliated me in front of my friends when they dragged me out of the dance.
precedens
rozpocznij naukę
a precedent
The government set a dangerous precedent when it agreed to negotiate with terrorists. / Successfully controlling the epidemic established a precedent for future treatment options.
uciekać od czegos
rozpocznij naukę
to flee
irregular flee / fled / fled
The president fled as soon as the rebellion began.
czy
rozpocznij naukę
whether
whether jak dwie opcje lub jako regardless / if kiedy opcji jest duzo
I don't know whether I am going to do it today or tomorrow. / Whether you like it or not, I will buy this shirt.
zagrożenie
rozpocznij naukę
a threat
His ex-girlfriend interpreted his words as a threat and reported him to the police.
przekonująco, przekonywająco
rozpocznij naukę
convincingly
I find it surprising that the coach doesn't respect the player who, so convincingly, won the last championship.
pogarszać się, podupadać
rozpocznij naukę
to deteriorate
The patient's health slowly began to deteriorate.
jednomyślny
rozpocznij naukę
unanimus
The jury's verdict was unanimous.
poddać się
rozpocznij naukę
to give up
He gave up without a fight.
anonimowy
rozpocznij naukę
anonymous
Stephanie read a poem written by an anonymous 14th century poet. / The donor has chosen to remain anonymous.
anonimowo
rozpocznij naukę
anonymously
For years the family donated anonymously to local charities. / The paintings were given to the gallery anonymously.
Rozmazany/ niewyraźny (obraz, zdjecie, widok...)
rozpocznij naukę
blurry
The picture's a little blurry, but you look very happy in it.
stronniczy, tendencyjny
rozpocznij naukę
biased
The report is clearly biased. It cannot be trusted. / The divorce court judge seems to be biased against women.
uprzedzać kogos do czegos / stronniczość, uprzedzenie
rozpocznij naukę
to bias / a bias
I didn't want to bias her against her new boyfriend. / Some police officers have been accused of racial bias.
wyblakły
rozpocznij naukę
faded
These clothes are faded because they have been out in the sun for a week. / He sat by the track, looking at the faded photograph of his daughter and waited for a train to pass.
błędne koło
rozpocznij naukę
a vicious cycle
We must break out of this vicious cycle of violence. / It feels like we're in a vicious circle.
lęk, obawa /. zrozumienie, pojecie
rozpocznij naukę
apprehension
uncountable
It's normal to feel a little apprehension before starting a new job. / You need some knowledge of economics for a proper apprehension of the topic.
lękliwy, bojaźliwy, przestraszony
rozpocznij naukę
apprehensive
She'd always been apprehensive about her health /. The wine industry is apprehensive about the impact of a country leaving the European Union.
cenzura
rozpocznij naukę
censorship
raczej uncountable
Government censorship is violating our freedom of expression.
morał
rozpocznij naukę
a moral
What's the moral of the story? - Don't trust strangers.
znaczny, znaczący, ważny, istotny
rozpocznij naukę
notable
The director's most notable film won an Oscar.
Bagno, mokradło, moczary
rozpocznij naukę
a swamp
The rain had turned the field into a swamp.
bagienny, bagnisty, grząski
rozpocznij naukę
swampy
The climate was subtropical and moisty and the region was swampy and densely wooded.
konsystencja
rozpocznij naukę
a consistency
Beat the batter until a silky consistency is achieved. / The dough didn't have the desired consistency because we didn't measure the ingredients accurately.
przesadzić, przedobrzyć
rozpocznij naukę
to overreach
If you keep on overreaching yourself you'll end up burning out.
pancerny, żelazny (niezwykle silny, zdecydowany)
rozpocznij naukę
ironclad
The evidence in this case is ironclad. The defendant will have to plead guilty.
szybki, wartki, błyskawiczny
rozpocznij naukę
swift
He drew the gun in one swift movement and pulled the trigger. / Thanks to a passerby's swift reaction, the lady was saved from being run over by the truck.
śmieć, rupieć, szmelc
rozpocznij naukę
a junk
Do you think anyone's going to buy all this junk at the garage sale?/ Your room is full of junk! Choose what you want to keep.
pretekst
rozpocznij naukę
a pretext
Alicia went to their office under the pretext of having a job interview.
rozdzielony, podzielony
rozpocznij naukę
split
nie splitted - bład
The committee is split regarding the best course of action.
makijaż
rozpocznij naukę
makeup
uncountable
Mary doesn't like to wear makeup because she has sensitive skin.
z zastrzeżeniem czegoś
rozpocznij naukę
with a qualification
disclaimer - bardziej techniczne
The doctor said I can leave hospital today, but with the qualification that I have to come back every day to get the dressing changed.
delikatny temat
rozpocznij naukę
a sensitive topic
cień nadziei
rozpocznij naukę
a slither of hope
We are starting to see slithers of hope
ustanowić precedens
rozpocznij naukę
to set a precednet
The ruling in the case is likely to set a precedent for how future cases are decided.
nominować do nagrody
rozpocznij naukę
to nominate for an award
nominate FOR
puszkować, zapuszkować
rozpocznij naukę
to can
The fishing company cans 80% of its tuna production.
alfabetyczny / alfabetycznie
rozpocznij naukę
alphabetical / alphabetically
The books in my library are organized alphabetically. / Write the following words in alphabetical order.
mieć zamiar coś zrobić, być o krok od czegoś...
rozpocznij naukę
to be on the point of / to be about to
We were about to order some pizza. Would you like some? / Natalia was on the point of saying something important when the telephone rang.
rozdrobniony, podzielony, pofragmentowany
rozpocznij naukę
fragmented
The political opposition was very fragmented, and presented no real threat. / The company's efforts were fragmented across multiple product lines and businesses.
mrugnąć, migać (np okiem czy swiatlo)
rozpocznij naukę
to blink
regular
Suddenly a warning light blinked. / When I told him the news he didn't even blink
mrugnięcie
rozpocznij naukę
a blink
After a few blinks, whatever was irritating my eye washed out.
podpowiedź
rozpocznij naukę
a prompt
A prompt appeared on the screen requesting information.
trampki
rozpocznij naukę
trainers
I always get blisters in my feet when I put on new trainers for the first time.
toczyć się (w sensie trwać)
rozpocznij naukę
to roll on
regular
The days rolled on, and Yasmina became increasingly aware that she could never leave that beautiful land. / The war rolled on, and neither side seemed to gain any advantage.
wyczerpanie, przemęczenie (fizyczne lub wyczerpanie czegos np zasobow)
rozpocznij naukę
exhaustion
uncountable
Many runners were suffering from exhaustion after finishing the marathon. / The world is facing the exhaustion of certain nonrenewable resources.
kasjer bankowy
rozpocznij naukę
a bank teller
Becky worked as a bank teller for 15 years.
intymny
rozpocznij naukę
intimate
Bex doesn't like to share intimate details about her relationships with her friends.
godność
rozpocznij naukę
dignity
raczej uncountable
Some people have no dignity and don't care about making a fool of themselves.
nieciekawy, monotonny, mdły
rozpocznij naukę
dull
The book was so dull that I couldn't finish reading it. / I'm tired of these dull winter days.
zaciemniać, przeslaniać
rozpocznij naukę
to obscure
I wish he didn't always write lyrics that obscured the meaning so much. / The mural was partially obscured in the fog.
satysfakcjonujący, zadowalający
rozpocznij naukę
rewarding
Volunteering is always a rewarding experience.
satysfakcjonujące, spełniające
rozpocznij naukę
gratifying
Who doesn't like the gratifying feeling of having helped someone?
modne / w stylu / modne / w modzie
rozpocznij naukę
trendy / in style / fashionable / in fashion
Yellow must be trendy this season because it's everywhere. / Avocado bathrooms were in style in the 80s. / Ballooning has become fashionable. / I can't believe bell-bottoms are back in fashion.
Nadmiar, nadwyżka
rozpocznij naukę
an excess
An excess of caffeine will produce many of the symptoms associated with stress. / Cover the pie with the pastry and trim off the excess.
Wieś, miasteczko
rozpocznij naukę
countryside
uncountable
I grew up in the countryside, so I love small towns.
dokładnie, precyzyjnie
rozpocznij naukę
precisely
You have to tell us precisely what you want us to do, so we don't make mistakes.
skarb narodowy
rozpocznij naukę
a national treasure
gust
rozpocznij naukę
a taste
in this context uncountable
Since the trip, she has developed a taste for classical music
abstrakcyjny
rozpocznij naukę
abstract
Love and faith are abstract; they can't be seen or touched.
abstrakcja
rozpocznij naukę
abstraction
uncountable
The artist's work began to tend much more toward abstraction in his later years.
zająć miejsce (fizycznie coś zajmue duzo miejsca)
rozpocznij naukę
to take up space
I really like this table, but I think it will take up too much space in the kitchen.
majsterkować
rozpocznij naukę
to tinker
regular
Dad's gone out to the garage to tinker with the tractor engine. / You've been tinkering with the decorations in the living room for a week. They look fine!
błaznować, wygłupiać się
rozpocznij naukę
to clown / to clow around
I do not tolerate clowning around in my class. /
drwić, kpić, szydzić
rozpocznij naukę
to mock
Someone was mocking you behind your back. / She laughed and mocked him as she ate the last of the apple pie.
koniczyna / koniczyna 2
rozpocznij naukę
a clover / a shamrock
I found a four-leaf clover! / There are some shamrocks in my backyard garden.
budowniczy, budowlaniec
rozpocznij naukę
a builder
The builders are working hard to finish the house.
szal, chusta
rozpocznij naukę
a shawl
My nana knitted me a shawl out of lambswool.
szalik
rozpocznij naukę
a scarf
My grandmother knitted me a very warm woollen scarf for winter.
uzupełniać (zapasy), zaopatrzyć
rozpocznij naukę
to replenish
We need to replenish our supplies before winter comes. / The waiter came up to replenish our glasses.
analiza / analizy
rozpocznij naukę
an analysis / analyzes
According to her analysis, the patient exhibited signs of schizophrenia. / Dalton himself made many analyses with the purpose of establishing his views, but his skill as an analyst was not very great.
bandyta, zbir
rozpocznij naukę
a thug
If we don't pay up, he'll send his thugs around to beat us up
coś udoskonalić
rozpocznij naukę
to perfect something
Practice will help you to perfect your skills.
tchórz
rozpocznij naukę
a coward
Don't be such a coward! Go talk to her!
litować się nad kimś
rozpocznij naukę
to pity
I pity those poor caged animals. / I pity your wife since she has to put up with you.
szkoda (z jakiegoś powodu, np. w wyrażeniu "jaka szkoda, że")
rozpocznij naukę
a pity
It's a pity that we won't be able to go.
wiosna
rozpocznij naukę
spring
Spring is finally here!
jesień 2 (GB/US)
rozpocznij naukę
autumn / fall
Autumn is a cold, windy season in this region /. Fall is my favorite season of the year
wyobrazić sobie coś/ wizualizować
rozpocznij naukę
to envision
My dad envisioned becoming a farmer when he grew up, but he became a dentist instead. / For some reason, I always envisioned the end of the crisis.
Wskazówka
rozpocznij naukę
a hint
Don't tell me. Just give me a hint so I can figure it out.
wilkołak
rozpocznij naukę
a werewolf
The werewolf terrified the villagers and attacked their sheep.
otoczenie
rozpocznij naukę
surroundings
I’m still getting used to my surroundings. New York can be an overwhelming place. / Children should grow up in stable family surroundings.
jasność (światło, umysł...)
rozpocznij naukę
brightness
raczej uncountable
The brightness of the sun makes it impossible to observe the eclipse without special glasses. / Bertha's brightness in mathematics was evident from the time she was 11.
autokar
rozpocznij naukę
a coach
tak samo jak trener
We took the 7 am coach to Santiago in Chile.
kanapa
rozpocznij naukę
a couch
I fell asleep on the couch.
kwadratowy
rozpocznij naukę
square
We serve sushi on square plates.
okrągły
rozpocznij naukę
round
He has a round face and big eyes.
prostokątny
rozpocznij naukę
rectangular
The playing field of a soccer pitch has a rectangular shape.
nieproporcjonalny, niewspółmierny
rozpocznij naukę
disproportionate
The trees in the drawing are disproportionate to the house.
nieproporcjonalnie, niewspolmiernie
rozpocznij naukę
disproportionately
Tobacco smoking is disproportionately concentrated among the poor.
zapisać się do/na
rozpocznij naukę
to sign up for
Why don't you sign up for a course in Spanish? / I signed up for a Pilates class every Monday.
sojusznik
rozpocznij naukę
an ally
Britain is one of America's closest allies.
sojusz
rozpocznij naukę
an alliance
One of the alliance's goals was to facilitate new trade opportunities.
trwały, wytrzymały
rozpocznij naukę
persistent
Despite persistent rumors that their marriage is on the rocks, they seem to be getting on better than ever. / I lost my temper with a particularly persistent reporter who kept calling me for an interview.
otchłań, przepaść
rozpocznij naukę
an abyss
The wreck is stuck on a ledge but it could slip into the abyss at any time. / The country is standing on the edge of the abyss.
ostrzeżenie
rozpocznij naukę
a warning
We weren't given any warning about the works on our street.
szkodliwy
rozpocznij naukę
harmful
Eating processed meats is harmful to your health. / Using television as a babysitter can have harmful effects.
złoża ropy
rozpocznij naukę
oil deposits
czuć się winnym z powodu czegoś
rozpocznij naukę
to feel guilty about something
You don't have to feel guilty. You didn't do anything wrong.
utknąć
rozpocznij naukę
to get stuck
It's a miracle that the car didn't get stuck in the mud. / We got stuck and couldn't solve the math problem.
odkurzyć / odkurzyć 2 (z kurzu)
rozpocznij naukę
to dust / to dust off
We have to dust the bottles. / I dusted off a few boxes I hadn't opened in years
zakurzyć się
rozpocznij naukę
to get dusty
My neighbors are renovating their house, and all my stuff is getting dusty.
pudrować, zapudrować
rozpocznij naukę
to powder
She powdered her face in an attempt to hide the tracks of her tears
robić makijaż
rozpocznij naukę
to make up
I want to make my sister up for her wedding /. I make myself up every morning for work.
w punkt, trafny, świetny
rozpocznij naukę
on point
The comments were on point. / Focus. You need to be on point. / Her red-carpet dress was really on point.
dostatni, zamożny, zasobny
rozpocznij naukę
prosperous
Mozart's first years in Vienna were very prosperous. / The tourism industry made the region's economy much more prosperous in the summer months.
zakorzenić się, ukorzenić się 2
rozpocznij naukę
to take root / to root
Some plants can take root in water. / The tree should root well in this soil. / The children suggested the town needed its own library, and the idea quickly took root among community members.
zostać złapanym z zaskoczenia
rozpocznij naukę
to catch somebody by surprise
The storm caught the fishermen completely by surprise.
roleta, żaluzja
rozpocznij naukę
a blind
Open the blind to let the light in.
wystawać / wystawać / wystawać, sterczeć 3
rozpocznij naukę
to protrude / to stick out / jut out
The seagulls gather on the rocks that jut out over the water. / The ends of the pins should protrude a few centimeters. / The thief must have seen Sally's credit card sticking out of her wallet.
kontrastować z czymś, być w kontraście do czegoś
rozpocznij naukę
to contrast with
Your parents' opinion about politics contrasts a lot with yours.
pilot (np. do telewizora, bramy itp)
rozpocznij naukę
a remote control
The garage door and the entrance gate are opened and closed by remote control.
afera, awantura, zamieszanie
rozpocznij naukę
a fuss
He made a big fuss about something totally unimportant. / The secretary always makes a fuss if you mess with her pens.
lubiany
rozpocznij naukę
well-liked
Meredith was a gifted surgeon and a well-liked colleague. She will be missed.
śmierdzieć + odmiany
rozpocznij naukę
to stink / stank / stunk
The restaurant stank like a sewer.
kanał ściekowy
rozpocznij naukę
a sewer
The streets downtown smelled like an open sewer.
koldra, pierzyna 3
rozpocznij naukę
a quilt, a duvet, a comforter (US)
I took the duvet to the dry cleaner's to get it cleaned. / The kitty is curled up under the comforter. / My mother bought me a very warm quilt for my birthday.
pościel, poszewka 2
rozpocznij naukę
bedding / a sheet
Do you prefer cotton sheets or satin sheets? / Can you strip off the bedding and put it in the laundry hamper?
szczególny, osobliwy, specyficzny
rozpocznij naukę
peculiar
Andrea holds the pencil in a peculiar way when she's writing. / The milk has a peculiar smell. Do you think it's gone bad?
drzemać, zdrzemnąć się
rozpocznij naukę
to doze off
We often doze off while watching something on Netlfix.
ciągnąć się, wlec się
rozpocznij naukę
to drag on
regular
These scenes really drag on for a long time. / Some cases drag on for years.
niepewnie
rozpocznij naukę
precariously
Many people are living very precariously /. With the recent wave of layoffs, my job is starting to seem more and more precarious.
niespełniający
rozpocznij naukę
unfulfilling
Many people have resigned themselves to a life of unfulfilling work. / I imagine my wife led a pretty unfulfilling life before she met me.
szczebel (drabiny, kariery...)
rozpocznij naukę
a rung
Jobs on the lowest rung on the ladder. / My father started off on the bottom rung of the ladder in his profession, but was soon promoted. / I put my foot on the bottom rung of the ladder to steady it.
pośrednik
rozpocznij naukę
a middleman
I think it'd be better to appoint a middleman so they can help us to reach an agreement.
przyjaźnie, ugodowo, polubownie
rozpocznij naukę
amicably
There is a mutual understanding that the problem can be resolved amicably.
nie do pokonania luka, nieprzekraczalna bariera
rozpocznij naukę
an unbridgeable gap
There is an unbridgeable gap between what we both want from the project.
doktryna, dogmat
rozpocznij naukę
a tenet
A central tenet of a free market is the economy's regulation by the law of supply and demand.
oszukiwać, wykiwać
rozpocznij naukę
to dupe
regular
His ability to dupe the public led him to believe he could get away with anything. / They used stolen labels to dupe consumers into buying pirated merchandise.