rozdział 4: Do you speak English?

 0    145 fiszek    iwonaadamczyk30
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
angielski
rozpocznij naukę
English
kujon (nerd)
rozpocznij naukę
nerd
Gdzie się nauczyłeś angielskiego?
rozpocznij naukę
Where did you learn English?
wetknąć
rozpocznij naukę
stick
związać / krawat
rozpocznij naukę
tie up / tie
kręgosłup
rozpocznij naukę
spine
owinąć
rozpocznij naukę
wrap
słabo znam angielski
rozpocznij naukę
My English is not so good.
trwanie / ciąg
rozpocznij naukę
duration
podczas
rozpocznij naukę
while / during
trwanie
rozpocznij naukę
duration
utracone w tłumaczeniu
rozpocznij naukę
lost in translation
doskonale cię rozumiem
rozpocznij naukę
I understand you perfectly
znam także...(o języku)
rozpocznij naukę
I also speak...
no jasne! spoko! powaga! (AmE sl)
rozpocznij naukę
word up!
zapamiętywać / uczyć sie na pamięć
rozpocznij naukę
memoraize
dumny
rozpocznij naukę
proud
niewykształcony
rozpocznij naukę
uneducated
śmieci
rozpocznij naukę
rubbish / garbage
powinni
rozpocznij naukę
should / they ought to
zaniedbywać
rozpocznij naukę
neglect
kłopoty
rozpocznij naukę
troubles
pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford
doradca
rozpocznij naukę
advisor
ostrzeżony
rozpocznij naukę
warned
zatrudnić
rozpocznij naukę
hire
oszukać
rozpocznij naukę
to diddle / cheat
przedmiot obowiązkowy
rozpocznij naukę
required course
oblać
rozpocznij naukę
to fail
skupić się na...
rozpocznij naukę
focus my attention on...
najważniejsze przedmioty
rozpocznij naukę
core class
niepewny
rozpocznij naukę
insecure
nauka języka
rozpocznij naukę
language learning
mam zaległości
rozpocznij naukę
I'm behind
korepetytor
rozpocznij naukę
a personal tutor
uczestnicy
rozpocznij naukę
participants
skłonni
rozpocznij naukę
willing
przygotować
rozpocznij naukę
prepare
chociaż
rozpocznij naukę
although
tak właściwie
rozpocznij naukę
actually
pałac
rozpocznij naukę
chateau
dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
haed teacher
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
a primary school
program wymiany uczniów
rozpocznij naukę
foreign exchange program
na podstawie
rozpocznij naukę
on the basis of
wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic excellence
wyjątek
rozpocznij naukę
exception
zanurzony w języku obcym
rozpocznij naukę
immersed in a foreign language
przeciętny
rozpocznij naukę
average
płynny
rozpocznij naukę
liquid / fluent
złapać (język obcy)
rozpocznij naukę
catch / pick up
przeboleć / dojść do siebie
rozpocznij naukę
to get over
biblioteka
rozpocznij naukę
a library
gobelin
rozpocznij naukę
tapestry
techniczne szczegóły
rozpocznij naukę
technical details
Zgoda
rozpocznij naukę
granted
uznanie
rozpocznij naukę
recognition / appreciation
tak oszołomiony
rozpocznij naukę
so stunned
światło ze świeczki
rozpocznij naukę
candlelight
kolacje
rozpocznij naukę
suppers
przewodnik
rozpocznij naukę
a (tour) guide
zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced
po prostu podnieś
rozpocznij naukę
just pick up
na własną rękę
rozpocznij naukę
on their own
niezbędny / potrzebny
rozpocznij naukę
necessary
jednakże
rozpocznij naukę
however
talent do czegoś
rozpocznij naukę
flair for something
wyjechać za granicę
rozpocznij naukę
go abroad
w pełni mistrz
rozpocznij naukę
fully master
język ojczysty
rozpocznij naukę
a mother tongue
wymyślić / domyślić się / rozpracować
rozpocznij naukę
figure out
dodatkowa umiejętność
rozpocznij naukę
additional skill
tekst piosenki
rozpocznij naukę
lyrics
poczucie humoru
rozpocznij naukę
sense of humor
pilny uczeń
rozpocznij naukę
diligent pupil / student
nadążać / podążać
rozpocznij naukę
to follow
zaangażowany
rozpocznij naukę
involved / delicated
wartość
rozpocznij naukę
value
dawać radość
rozpocznij naukę
bring joy
brak praktyki
rozpocznij naukę
lack of practice
dycydująca próba
rozpocznij naukę
ultimate test
w prawdziwym życiu / na żywo
rozpocznij naukę
in real life
cel turystyczny
rozpocznij naukę
tourist destination
uczucie sukcesu
rozpocznij naukę
feeling of success
zręczność / umiejętność
rozpocznij naukę
skill
najazd
rozpocznij naukę
invasion
cel / powód
rozpocznij naukę
purpose
zabawny
rozpocznij naukę
funny / entertainment
raczej
rozpocznij naukę
rather
nieprzyjemny
rozpocznij naukę
unpleasant
obowiązek
rozpocznij naukę
chore
przestraszony / wystraszony
rozpocznij naukę
afraid
z wyjątkiem
rozpocznij naukę
exept
zamiast
rozpocznij naukę
instead
powszechnie
rozpocznij naukę
commonly
jakoś
rozpocznij naukę
somehow
zarówno / albo/ też nie
rozpocznij naukę
either
dość / wystarczająco
rozpocznij naukę
enough / enough
chociaż
rozpocznij naukę
though
inny
rozpocznij naukę
another
już
rozpocznij naukę
already
dość
rozpocznij naukę
enough
materia, kwestia, sprawa, znaczyć
rozpocznij naukę
matter
tak długo jak
rozpocznij naukę
as long as
napotkać
rozpocznij naukę
encounter / face
niedoskonały
rozpocznij naukę
imperfect
na poziomie średniozaawansowanym
rozpocznij naukę
at the intermediate level
zgadywać
rozpocznij naukę
to guess
zadawać pytania
rozpocznij naukę
ask questions
sprawdzać w słowniku
rozpocznij naukę
check /look it up in a dictionary
czuć się niepewnie
rozpocznij naukę
feel insecure
tak sobie
rozpocznij naukę
so-so
słownictwo
rozpocznij naukę
vocabulary
biegły
rozpocznij naukę
court expert / proficient
ortografia /pisownia
rozpocznij naukę
spelling
wymowa
rozpocznij naukę
pronunciation
robić ćwiczenia
rozpocznij naukę
do exercise
zeszyt ćwiczeń
rozpocznij naukę
workbook
zeszyt, notatnik
rozpocznij naukę
notebook
język migowy
rozpocznij naukę
sign language
zaniedbywać
rozpocznij naukę
neglect
pracowity
rozpocznij naukę
diligent
folia bąbelkowa
rozpocznij naukę
bubble wrap
czas trwania
rozpocznij naukę
duration
śmieci
rozpocznij naukę
rubbish / garbage (am)
doradca
rozpocznij naukę
adviser
tonąć
rozpocznij naukę
sink - sank - sunk / down
brać udział w
rozpocznij naukę
participate in
pałac
rozpocznij naukę
chateau
robótki ręczne
rozpocznij naukę
needlework
uznanie
rozpocznij naukę
recognition / apereciation
zaszokowany
rozpocznij naukę
shocked / stunned
zniszczyć
rozpocznij naukę
to destroy
zawierać
rozpocznij naukę
to contain
kawałek
rozpocznij naukę
piece, chunk
rozważać
rozpocznij naukę
to consider
cel
rozpocznij naukę
a target
wymagać
rozpocznij naukę
to demand
wysiłek
rozpocznij naukę
effort
natychmiast
rozpocznij naukę
straightaway
dokładny
rozpocznij naukę
exact
ilość
rozpocznij naukę
quantity
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
wpływ
rozpocznij naukę
impact
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.