Zdrowie psychiczne

 0    101 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
iść na odwyk
rozpocznij naukę
go to rehab
Jest na odwyku.
rozpocznij naukę
He's in rehab.
trucizna
rozpocznij naukę
poison
uzależniony od
rozpocznij naukę
addicted to
toksyczny
rozpocznij naukę
toxic
palić e-papierosy
rozpocznij naukę
vape
On jest czysty (nie popełnił przestępstwa albo że nie bierze narkotyków)
rozpocznij naukę
He's clean
zepsuty, zgniły
rozpocznij naukę
rotten
hazard
rozpocznij naukę
gambling
zagrożenie udławieniem
rozpocznij naukę
choking hazard
uchylanie się od podatków
rozpocznij naukę
tax evasion
uzależnienie od narkotyków
rozpocznij naukę
drug addiction
podenerwowany
rozpocznij naukę
on edge
rzucić palenie
rozpocznij naukę
to quit smoking
być na głodzie po rzuceniu palenia z dnia na dzień
rozpocznij naukę
go cold turkey
rozdrażniony
rozpocznij naukę
irritable
Miej mnie na oku.
rozpocznij naukę
Keep an eye on me.
uzależnienie
rozpocznij naukę
addiction
Nauczyłem się jak pokonać zachcianki.
rozpocznij naukę
I learned how to beat my cravings.
organizm
rozpocznij naukę
system
wyjść z nałogu
rozpocznij naukę
overcome an addiction
On wyszedł z nałogu.
rozpocznij naukę
He overcame an addiction.
para (wodna)
rozpocznij naukę
steam
zmagać się z nałogiem
rozpocznij naukę
battle an addiction
zakupoholik
rozpocznij naukę
a shopaholic, compulsive shopper
dym papierosowy
rozpocznij naukę
cigarette smoke
nawrót choroby, powrócić do nałogu
rozpocznij naukę
relapse
narkoman
rozpocznij naukę
drug addict
seksoholik
rozpocznij naukę
sex addict
zaufanie
rozpocznij naukę
trust
czuć się bezpiecznie
rozpocznij naukę
feel safe
być w trakcie terapii
rozpocznij naukę
be in therapy
Być zdrowym to mój jedyny cel.
rozpocznij naukę
Being healthy is my only goal.
terapeuta
rozpocznij naukę
therapist
Ona pochodzi z zamożnej rodziny.
rozpocznij naukę
She comes from a wealthy family.
bezbronny
rozpocznij naukę
naked, vulnerable
Jestem wściekła na mojego ojca.
rozpocznij naukę
I am angry with my father.
uleczony
rozpocznij naukę
cured
brać narkotyki
rozpocznij naukę
do drugs, take drugs
poza kontrolą
rozpocznij naukę
out of control
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
field trip
na głodzie
rozpocznij naukę
in withdrawal
Nienawidzę zapachu papierosów.
rozpocznij naukę
I detest the smell of cigarettes.
Nie wyobrażam sobie dobrowolnie wdychać truciznę.
rozpocznij naukę
I can't imagine voluntarily inhaling poison.
kosz na pranie
rozpocznij naukę
laundry basket /BrE/ hamper /AmE/
Pokój cuchnął dymem papierosowym.
rozpocznij naukę
The room reeked of cigarette smoke.
zakaz palenia
rozpocznij naukę
A ban on smoking
Coś Ci powiem
rozpocznij naukę
Let me tell you something.
niepalący
rozpocznij naukę
non-smoker
zmagać się z...
rozpocznij naukę
struggle with...
problem ze zdrowiem psychicznym
rozpocznij naukę
mental health issue
lęk
rozpocznij naukę
anxiety
niskie poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
low self-esteem
warto spróbować
rozpocznij naukę
it is worth a try
podejście
rozpocznij naukę
approach
Kiedy byłam nastolatką byłam bardzo niepewna siebie.
rozpocznij naukę
When I was a teenager I was very insecure.
Miałam kompleksy na punkcie mojego wyglądu.
rozpocznij naukę
I had insecurities about my looks.
Nie ma powodu żeby się tego wstydzić.
rozpocznij naukę
There is no reason to be ashamed of it.
malować się
rozpocznij naukę
to put on make up
żałosny, żenujący
rozpocznij naukę
pathetic
Toksyczni ludzie odbierają energię.
rozpocznij naukę
Toxic people take energy away.
wsparcie
rozpocznij naukę
support
kolega z klasy
rozpocznij naukę
a classmate
dział
rozpocznij naukę
department
Nie polubiłem go, wydawał mi się wrogi.
rozpocznij naukę
I didn't like him, he seemed hostile to me.
agresywny partner
rozpocznij naukę
abusive partner
Ona jest w toksyczny związku.
rozpocznij naukę
She is in an abusive relationship.
Wielu ludzi umiera z powodu samobójstwa.
rozpocznij naukę
Many people die by suicide.
presja rówieśników
rozpocznij naukę
peer pressure
znęcanie się
rozpocznij naukę
bullying
zaufany
rozpocznij naukę
trusted
Zostałam skierowana do szpitala psychiatrycznego.
rozpocznij naukę
I was directed to a mental hospital.
Wybierz ten numer.
rozpocznij naukę
Dial that number.
Jesteś silniejszy niż myślisz.
rozpocznij naukę
You are stronger than you think.
Życie może wydawać się czasem ciężkie.
rozpocznij naukę
Life may seem hard sometimes.
Nie biorę narkotyków.
rozpocznij naukę
I don't do drugs.
Jest uzależniony od pornografii.
rozpocznij naukę
He's addicted to porn.
Od roku jest na terapii.
rozpocznij naukę
She's been in therapy for a year.
Koń jest trzeźwy i zna drogę do domu.
rozpocznij naukę
The horse is sober and knows the way to home.
Jak żyć z osobą uzależnioną?
rozpocznij naukę
How to live with an addict?
Twój dotyk jest uzależniający.
rozpocznij naukę
Your touch is addictive.
popełnić samobójstwo
rozpocznij naukę
to commit suicide
alkoholik
rozpocznij naukę
an alcoholic
nadużywać alkoholu
rozpocznij naukę
to abuse alcohol
nadużywanie alkoholu
rozpocznij naukę
alcohol abuse
nadużywanie środków odurzających
rozpocznij naukę
drug, substance abuse
medyczna marihuana
rozpocznij naukę
medical marijuana
abstynent (wstrzemięźliwy seksualnie)
rozpocznij naukę
I am abstinent
abstynent
rozpocznij naukę
teetotaller
rzucanie palenia
rozpocznij naukę
smoking cessation
palacz palący papierosa za papierosem
rozpocznij naukę
chain smoker
On głaszcze ją po twarzy.
rozpocznij naukę
He caress her face.
Czytałem relację z zabójstwa.
rozpocznij naukę
I read an account of the murder.
Co masz na niego?
rozpocznij naukę
What do you got on him?
Jestem pod prysznicem.
rozpocznij naukę
I'm in the shower.
Jestem trochę podenerwowany.
rozpocznij naukę
I'm just a little on edge.
Czy to takie oczywiste?
rozpocznij naukę
It's that obvious?
Pocisz się jak szczur.
rozpocznij naukę
You are sweating bullets.
On nie będzie z tobą szczery.
rozpocznij naukę
He won't be honest with you.
Czy jest na sali psychiatra?
rozpocznij naukę
Is there a shrink in the room?
Czy mogę żuć Twoją gumę, kiedy skończysz?
rozpocznij naukę
Can I chew your gum when you are finished?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.