Kanji

 0    118 fiszek    Sylwia Handzlik
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Jen/ koło
rozpocznij naukę
円 (えん)
Okrągły
rozpocznij naukę
円い(まるい)
Lokalny
rozpocznij naukę
地元 (じもと)
Uczucia
rozpocznij naukę
気持ち (きもち)
Popularność
rozpocznij naukę
人気 (にんき)
Niebo, heaven
rozpocznij naukę
天国 (てんごく)
Pole ryżowe
rozpocznij naukę
田んぼ (たんぼ)
Najstarsza córka
rozpocznij naukę
長女 (ちょうじょ)
Cafeteria
rozpocznij naukę
食堂 (しょくどう)
Posiłek
rozpocznij naukę
食事 (しょくじ)
Śniadanie
rozpocznij naukę
朝食 (ちょうしょく)
Fajerwerki
rozpocznij naukę
花火(はなび)
Drzewo
rozpocznij naukę
木 (き)
pieniądze
rozpocznij naukę
お金 (おかね)
Bogaty czlowiek
rozpocznij naukę
お金持ち (おかねもち)
styczeń
rozpocznij naukę
一月 (いちがつ)
Gleba
rozpocznij naukę
土 (つち)
Dobry w...
rozpocznij naukę
上手な (じょうずな)
Kiepski w...
rozpocznij naukę
下手な (へたな)
Wspinać się, go up
rozpocznij naukę
上る(のぼる)
Prosze
rozpocznij naukę
下さい (ください)
Wschód
rozpocznij naukę
東 (ひがし)
Tokio
rozpocznij naukę
東京(とうきょう)
Wschód (The East)
rozpocznij naukę
東洋(とうよう)
Zachód
rozpocznij naukę
西 (にし)
Zachód (The West)
rozpocznij naukę
西洋 (せいよう)
Południe (kierunek)
rozpocznij naukę
南 (みなみ)
Północ (kierunek)
rozpocznij naukę
北 (きた)
Północny zachód
rozpocznij naukę
北西 (ほくせい)
Południowy-wschod
rozpocznij naukę
南東 (なんとう)
Wejście
rozpocznij naukę
入り口・入口 (いりぐち)
Północ - południe - zachód - wchód
rozpocznij naukę
北-南-西-東 (きた - みなみ - にし - ひがし
Wychodzić
rozpocznij naukę
出る (でる)
Wyjście
rozpocznij naukę
出口 (でぐち)
to take smth out
rozpocznij naukę
出す (だす)
Lewo i prawo
rozpocznij naukę
左右 (さゆう)
Prawa ręka
rozpocznij naukę
右手(みぎて)
Podzielić
rozpocznij naukę
分ける(わける)
Urodzić się
rozpocznij naukę
生まれる (うまれる)
Dorosły
rozpocznij naukę
大人 (おとな)
uczyć się
rozpocznij naukę
学ぶ(まなぶ)
Na zewnątrz
rozpocznij naukę
外 (そと)
Cudzoziemiec
rozpocznij naukę
外国人 (がいこくじん)
Za granicą
rozpocznij naukę
海外 (かいがい)
Kraj
rozpocznij naukę
国 (くに)
Tokio
rozpocznij naukę
東京 (とうきょう)
jechać do stolicy
rozpocznij naukę
上京する (じょうきょうする)
Szkoła Podstawowa
rozpocznij naukę
小学校 (しょうがっこう)
Społeczeństwo
rozpocznij naukę
社会 (しゃかい)
Język ojczysty
rozpocznij naukę
母語 (ぼご)
Liceum
rozpocznij naukę
高校 (こうこう)
litera, znak
rozpocznij naukę
文字 (もじ)
Powrót
rozpocznij naukę
帰り (かえり)
Wrócić do domu
rozpocznij naukę
帰国 (きこく)
to put smth in
rozpocznij naukę
入れる (いれる)
Członek, member
rozpocznij naukę
会員 (かいいん)
usłyszeć, can be heard
rozpocznij naukę
聞こえる (きこえる)
Kompozycja
rozpocznij naukę
作文 (さくぶん)
Praca (artystyczne dzieło)
rozpocznij naukę
作品 (さくひん)
Służyć/pracować dla
rozpocznij naukę
仕える (つかえる)
Praca
rozpocznij naukę
仕事(しごと)
Posiłek
rozpocznij naukę
食事 (しょくじ)
Rzecz
rozpocznij naukę
事 (こと)
Ogień
rozpocznij naukę
火事(カじ)
Pociąg
rozpocznij naukę
電車 (でんしゃ)
wózek inwalidzki
rozpocznij naukę
車いす
Językoznawstwo
rozpocznij naukę
言語学 (げんごがく)
Pamiętać
rozpocznij naukę
思い出す (おもいだす)
Dalej, kolejny, next
rozpocznij naukę
次 [つぎ]
Druga córka
rozpocznij naukę
次女 (じじょ)
Popołudnie
rozpocznij naukę
午後 (ごご)
Po...
rozpocznij naukę
~の後 (のあと)
Za
rozpocznij naukę
後ろ (うしろ)
Przed południem
rozpocznij naukę
午前 (ごぜん)
Imię
rozpocznij naukę
名前 (なまえ)
Biały
rozpocznij naukę
白い (しろい)
Przyjaciel
rozpocznij naukę
友人 (ゆうじん)
Najlepszy przyjaciel
rozpocznij naukę
親友 (しんゆう)
Czas
rozpocznij naukę
時間 (じかん)
Pomiędzy
rozpocznij naukę
間 (あいだ)
Rozmowa, opowiadanie
rozpocznij naukę
話し (はなし)
Telefon
rozpocznij naukę
電話 (でんわ)
Konwersacja, rozmowa
rozpocznij naukę
会話 (かいわ)
Trochę
rozpocznij naukę
少し (すこし)
Mało, few
rozpocznij naukę
少ない (すくない)
Troszkę
rozpocznij naukę
少々 (しょうしょう)
Stary
rozpocznij naukę
古い (ふるい)
Używany, second hand
rozpocznij naukę
中古 (ちゅうこ)
Wiedzieć
rozpocznij naukę
知る (しる)
Znajomy
rozpocznij naukę
知人 (ちじん)
Następny tydzień
rozpocznij naukę
来週 (らいしゅう)
żyć
rozpocznij naukę
住む (すむ)
Nowy Rok
rozpocznij naukę
お正月 (おしょうがつ)
Prawidłowy, poprawny
rozpocznij naukę
正しい (ただしい)
Student trzecioroczny
rozpocznij naukę
三年生 (さんねんせい)
Następny rok
rozpocznij naukę
来年 (らいねん)
Rok
rozpocznij naukę
年 (とし)
Sprzedać
rozpocznij naukę
売る (うる)
Kupować
rozpocznij naukę
買う (かう)
Miasto
rozpocznij naukę
町 (まち)
Długi [długi]
rozpocznij naukę
長い [ながい]
Najstarszy syn
rozpocznij naukę
長男(ちょうまん)
Droga
rozpocznij naukę
道 (みち)
Kaligrafia
rozpocznij naukę
書道 (しょどう)
Hokkaido
rozpocznij naukę
北海道 (ほっかいどう)
Śnieg
rozpocznij naukę
雪 (ゆき)
Pierwszy śnieg
rozpocznij naukę
新雪 (しんせつ)
Stać
rozpocznij naukę
立つ (たつ)
Uniwersytet Narodowy
rozpocznij naukę
国立大学 (こくりつだいがく)
Prywatna szkoła średnia
rozpocznij naukę
私立高校 (しりつこうこう)
Samochód, automobile
rozpocznij naukę
自動車 (じどうしゃ)
Noc
rozpocznij naukę
夜 [よる]
Północ
rozpocznij naukę
夜中 (よなか)
Tej nocy
rozpocznij naukę
今夜 (こんや)
Ranek
rozpocznij naukę
朝 (あさ)
Śniadanie
rozpocznij naukę
朝食 (ちょうしょく)
Trzymać
rozpocznij naukę
持つ (もつ)
Przynieść
rozpocznij naukę
持ってくる (もってくる)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.