czasowniki tabelka

 0    77 fiszek    aeretbrnt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
backen backte gebacken
rozpocznij naukę
piec
beginnen begann begonnen
rozpocznij naukę
zaczynać
bieten bot geboten
rozpocznij naukę
oferować
bitten bat gebeten
rozpocznij naukę
prosić
bleiben blieb geblieben
rozpocznij naukę
zostawać
braten briet gebraten
rozpocznij naukę
smażyć
brechen brach gebrochen
rozpocznij naukę
łamać
bringen brachte gebracht
rozpocznij naukę
przynosić
denken dachte gedacht
rozpocznij naukę
myśleć
empfangen empfing empfangen
rozpocznij naukę
przyjmować
empfehlen empfahl empfohlen
rozpocznij naukę
polecać
essen ass gegessen
rozpocznij naukę
jeść
fahren fuhr gefahren
rozpocznij naukę
jechać
fallen fiel gefallen
rozpocznij naukę
upadać
fangen fing gefangen
rozpocznij naukę
łapać
finden fand gefunden
rozpocznij naukę
znajdować
fliegen flog geflogen
rozpocznij naukę
latać
fliehen floh geflohen
rozpocznij naukę
uciekać
geben gab gegeben
rozpocznij naukę
dawać
gehen ging gegangen
rozpocznij naukę
iść
gewinnen gewann gewonnen
rozpocznij naukę
wygrywać
greifen griff gegriffen
rozpocznij naukę
chwytać
haben hatte gehabt
rozpocznij naukę
mieć
halten hielt gehalten
rozpocznij naukę
trzymać
hangen hing gehangen
rozpocznij naukę
wisieć
heben hob gehoben
rozpocznij naukę
podnosić
heissen hiess geheissen
rozpocznij naukę
nazywać się
helfen half geholfen
rozpocznij naukę
pomagać
kennen kannte gekannt
rozpocznij naukę
znać
kommen kam gekommen
rozpocznij naukę
przychodzić
laden lud geladen
rozpocznij naukę
ładować
lassen liess gelassen
rozpocznij naukę
kazać; pozwalać; zostawiać; zlecać
laufen lief gelaufen
rozpocznij naukę
biegać
leiden litt gelitten
rozpocznij naukę
cierpieć
leihen lieh geliehen
rozpocznij naukę
pożyczyć
lesen las gelesen
rozpocznij naukę
czytać
liegen lag gelegen
rozpocznij naukę
leżeć
lugen log gelogen
rozpocznij naukę
kłamać
nehmen nahm genommen
rozpocznij naukę
brać
nennen nannte genannt
rozpocznij naukę
nazywać
raten riet geraten
rozpocznij naukę
radzić
reiten ritt geritten
rozpocznij naukę
jeździć konno
rennen rannte gerannt
rozpocznij naukę
pędzić
rufen rief gerufen
rozpocznij naukę
wołać
schaffen schuf geschaffen
rozpocznij naukę
tworzyć
schiessen schoss geschossen
rozpocznij naukę
strzelać
schlafen schlief geschlafen
rozpocznij naukę
spać
schlagen schlug geschlagen
rozpocznij naukę
bić, uderzać
schliessen schloss geschlossen
rozpocznij naukę
zamykać
schneiden schnitt geschnitten
rozpocznij naukę
kroić
schreiben schrieb geschrieben
rozpocznij naukę
pisać
schreien schrie geschrien
rozpocznij naukę
krzyczeć
schwimmen schwamm geschwommen
rozpocznij naukę
pływać
sehen sah gesehen
rozpocznij naukę
widzieć, patrzeć
sein war gewesen
rozpocznij naukę
być
singen sang gesungen
rozpocznij naukę
śpiewać
sitzen sass gesessen
rozpocznij naukę
siedzieć
sprechen sprach gesprochen
rozpocznij naukę
mówić
springen sprang gesprungen
rozpocznij naukę
skakać
stehen stand gestanden
rozpocznij naukę
stać
steigen stieg gestiegen
rozpocznij naukę
wspinać się; wzrastać
sterben starb gestorben
rozpocznij naukę
umierać
streiten stritt gestritten
rozpocznij naukę
kłócić się
tragen trug getragen
rozpocznij naukę
nosić
treiben trieb getrieben
rozpocznij naukę
uprawiać
trinken trank getrunken
rozpocznij naukę
pić
tun tat getan
rozpocznij naukę
robić, czynić
vergessen vergass vergessen
rozpocznij naukę
zapominać
verlieren verlor verloren
rozpocznij naukę
gubić; tracić; przegrywać
verschwinden verschwand verschwunden
rozpocznij naukę
znikać
wachsen wuchs gewachsen
rozpocznij naukę
rosnąć
waschen wusch gewaschen
rozpocznij naukę
myć; prać
werden wurde geworden
rozpocznij naukę
stać się, zostać
werfen warf geworfen
rozpocznij naukę
rzucać
wiegen wog gewogen
rozpocznij naukę
ważyć
wissen wusste gewusst
rozpocznij naukę
wiedzieć
ziehen zog gezogen
rozpocznij naukę
ciągnąć

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.