ROZDZIAŁ 4 CZ2

 0    89 fiszek    majkakurczynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
rozpocznij naukę
experience in a field
umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji
rozpocznij naukę
flexibility
zorientowany na cele
rozpocznij naukę
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/kwalifikacjach/silnej motywacji
rozpocznij naukę
highly skilled / qualified/ strong motivated
przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
industrious
inicjatywa
rozpocznij naukę
initiative
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
rozpocznij naukę
previous proffesional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
rozpocznij naukę
proactive
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications
solidny, niezawodny
rozpocznij naukę
reliable
zorganizowany
rozpocznij naukę
well-organized
dobrze wyszkolony
rozpocznij naukę
well-trained
umieć pracować pod presją
rozpocznij naukę
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
rozpocznij naukę
working knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
rozpocznij naukę
administrative work
nadzorować, być szefem
rozpocznij naukę
be in charge
zajmować się czymś
rozpocznij naukę
engage in something/deal with
rozdzielać obowiązki
rozpocznij naukę
delegate
wyjeżdżać służbowo
rozpocznij naukę
go away on business
prowadzić księgowość
rozpocznij naukę
keep the books
stać na czele zespołu
rozpocznij naukę
lead a team
zarządzanie
rozpocznij naukę
management
dotrzymywać terminów
rozpocznij naukę
to meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
rozpocznij naukę
perform job duties
ocenić wynik czyjejś pracy
rozpocznij naukę
review sb's performance
nadzorować
rozpocznij naukę
supervise
odbierać telefony
rozpocznij naukę
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
rozpocznij naukę
work in a team / on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
rozpocznij naukę
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
rozpocznij naukę
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
rozpocznij naukę
learn on the job
rozwój zawodowy
rozpocznij naukę
professional development
przekwalifikować się
rozpocznij naukę
retain
szkolenie
rozpocznij naukę
training course
warsztaty
rozpocznij naukę
workshops
jak najszybciej
rozpocznij naukę
as soon as possible (ASAP)
poufne, do rąk własnych
rozpocznij naukę
for your eyes only (FYEO)
do twojej wiadomości
rozpocznij naukę
for your information (FYI)
awansować
rozpocznij naukę
be promoted
samochód służbowy
rozpocznij naukę
company car
elastyczne godziny pracy
rozpocznij naukę
flexible working hours
pójśćna zwolnienie / urlop
rozpocznij naukę
go on leave
wynagrodzenie za czas urlopu
rozpocznij naukę
holiday pay
zadowolenie z pracy
rozpocznij naukę
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
rozpocznij naukę
job security
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch hour
urlop macierzyński
rozpocznij naukę
maternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
rozpocznij naukę
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
rozpocznij naukę
prospects of promotion
zwolnienie lekarsie
rozpocznij naukę
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
rozpocznij naukę
sick pay
brać wolne/ wolny dzień
rozpocznij naukę
take time / day off
między życiem prywatnym a zawodowym
rozpocznij naukę
work-life balance
pracować na własny rachunek
rozpocznij naukę
be self-employed
stworzyć własną firmę
rozpocznij naukę
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
rozpocznij naukę
do freelance work
pracować dorywczo
rozpocznij naukę
do odd jobs
prowadzić firmę
rozpocznij naukę
run your own business
założyć firmę
rozpocznij naukę
to set up a company
pracować zdalnie
rozpocznij naukę
work from home
wcześniejsza emerytura
rozpocznij naukę
early retirement
złożyć wymówienie
rozpocznij naukę
hand in your resignation/notice
utrata pracy
rozpocznij naukę
job loss
zwolnić z pracy
rozpocznij naukę
lay off/ dismiss
zwolnić, zredukować
rozpocznij naukę
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
rozpocznij naukę
quit/resign
redukcja etatów
rozpocznij naukę
redundancy
przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire
wyrzucić z pracy
rozpocznij naukę
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy
rozpocznij naukę
voluntary redundancy
tania siła robocza
rozpocznij naukę
cheap labor
wyzyskiwać
rozpocznij naukę
exploit
bezrobotny
rozpocznij naukę
unemployed/jobless
bezrobocie
rozpocznij naukę
joblessness/unemployment
koszty pracy
rozpocznij naukę
labour costs
przekazywać pracę/produkcję innym firmom
rozpocznij naukę
outsource
przepracowany
rozpocznij naukę
overworked
strajk okupacyjny
rozpocznij naukę
sit-in
strajk
rozpocznij naukę
strike
bezrobotni
rozpocznij naukę
the unemployed
związek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union
gruba ryba
rozpocznij naukę
big fish
zakończyć pracę
rozpocznij naukę
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
rozpocznij naukę
climb the corporate ladder
nauczyć się fachu
rozpocznij naukę
learn the ropes
nieformalne koszty
rozpocznij naukę
full a few strings
przyłożyć się
rozpocznij naukę
pull your weight
biurokracja
rozpocznij naukę
red tape
podejmować szybkie decyzje
rozpocznij naukę
think on your feet

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.