Unregelmässige Verben

 0    45 fiszek    jarekbien
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zaczynać
rozpocznij naukę
anfangen, fing an, hat angefangen
przybywać
rozpocznij naukę
ankommen, kam an, ist angekommen
dzwonić
rozpocznij naukę
anraufen, rief an, hat angerufen
wstawać
rozpocznij naukę
aufstehen, stand auf, aufgestanden
dostać
rozpocznij naukę
bekommen, bekam, hat bekommen
zaczynać
rozpocznij naukę
beginnen, begann, hat begonnen
zostań, został, został
rozpocznij naukę
bleiben, blieb, ist geblieben
przynosić
rozpocznij naukę
bringen, brachte, ist gebracht
mysleć
rozpocznij naukę
denken, dachte, hat gedacht
móc
rozpocznij naukę
dürfen, durfte, hat gedurft
jeść
rozpocznij naukę
essen, aß, hat gegessen
jechać
rozpocznij naukę
fahren, fuhr, ist gefahren
złapać
rozpocznij naukę
fangen, fing, hat gefangen
ogladac telewizje
rozpocznij naukę
fernsehen, sah fern, hat ferngesehen
znaleźć
rozpocznij naukę
finden, fand, hat gefunden
latać
rozpocznij naukę
fliegen, flog, ist geflogen
dawać
rozpocznij naukę
geben, gab, hat gegeben
iść
rozpocznij naukę
gehen, ging, ist gegangen
mieć
rozpocznij naukę
haben, hatte, hat gehabt
nazywać się
rozpocznij naukę
heißen, hieß, hat geheißen
pomagać
rozpocznij naukę
helfen, half, hat geholfen
móc
rozpocznij naukę
können, konnte, hat gekonnt
przychodzić
rozpocznij naukę
kommen, kam, ist gekommen
znać, wiedzieć
rozpocznij naukę
kennen, kannte, hat gekannt
czytać
rozpocznij naukę
lesen, las, hat gelesen
lubić
rozpocznij naukę
mögen, mochte, hat gemocht
musieć
rozpocznij naukę
müssen, musste, hat gemusst
brać
rozpocznij naukę
nehmen, nahm, hat genommen
dzwonić, telefonować
rozpocznij naukę
anrufen, rief, hat angerufen
spać
rozpocznij naukę
schlafen, schlief, hat geschlafen
pisać
rozpocznij naukę
schreiben, schrieb, hat geschrieben
pływać
rozpocznij naukę
schwimmen, schwamm, ist/hat geschwommen
widzieć
rozpocznij naukę
sehen, sah, hat gesehen
być
rozpocznij naukę
sein, war, ist gewesen
śpiewać
rozpocznij naukę
singen, sang, hat gesungen
powinien
rozpocznij naukę
sollen, sollte, hat gesollt
mowić
rozpocznij naukę
sprechen, sprach, hat gesprochen
stać
rozpocznij naukę
stehen, stand, hat gestanden
spotykać
rozpocznij naukę
treffen, traf, hat getroffen
pić
rozpocznij naukę
trinken, trank, hat getrunken
zrobić
rozpocznij naukę
tun, tat, hat getan
rozumieć
rozpocznij naukę
verstehen, verstand, hat verstanden
boleć
rozpocznij naukę
weh tun, tat weh, hat weh getan
wiedzieć
rozpocznij naukę
wissen, wusste, hat gewusst
chcieć
rozpocznij naukę
wollen, wollte, hat gewollt

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.