Angielski słówka 🥰

 0    239 fiszek    neonek123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
używamy aby wyrazić śmiałość
rozpocznij naukę
dare
odważyłem się powiedzieć mu prawdę
rozpocznij naukę
i dared to tell him the truth
jesteś uparty
rozpocznij naukę
you are stubborn
jestem zafascynowany norwegią
rozpocznij naukę
I am fascinated by Norway
możesz to dostarczyć?
rozpocznij naukę
can you deliver it
domyślić się
rozpocznij naukę
suspect
brama, furtka
rozpocznij naukę
gate, wicket
kominek
rozpocznij naukę
a fireplace
fotel
rozpocznij naukę
an armchair
umywalka
rozpocznij naukę
a washbasin
koc
rozpocznij naukę
blanket
zlew
rozpocznij naukę
a sink
samolot startuje
rozpocznij naukę
the plane takes off
bardzo ważny. istotny
rozpocznij naukę
crucial
idę do kina
rozpocznij naukę
i am off to the cinema
on jest podejrzany
rozpocznij naukę
he is a suspect
daleko dalej najdalej
rozpocznij naukę
far further the furthest
sufit
rozpocznij naukę
ceiling
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
wyrazić swoje zmieszanie
rozpocznij naukę
express his confusion
czy uważasz, że to arcydzieła?
rozpocznij naukę
do you consider to be masterpieces?
nieosiągalny
rozpocznij naukę
unreachable
kawalerka
rozpocznij naukę
a bedsit
dywanik
rozpocznij naukę
a rug
fabuła
rozpocznij naukę
plot
doświadczeni pisarze
rozpocznij naukę
experienced writers
Doceniam Cięq
rozpocznij naukę
I appreciate you
podpisane zdjęcie
rozpocznij naukę
signed photo
dom parterowy
rozpocznij naukę
a bungalow
kołdra
rozpocznij naukę
a duvet
zarówno tak samo
rozpocznij naukę
alike
mniejszość z nas
rozpocznij naukę
minority of us
smak, gust
rozpocznij naukę
taste
luka na rysunku
rozpocznij naukę
gap in the drawing
napisy końcowe
rozpocznij naukę
credits
centralne ogrzewanie
rozpocznij naukę
central heating
prześcieradło
rozpocznij naukę
sheet
muzyka łączy
rozpocznij naukę
the music bridges the
kino do mnie przemawia
rozpocznij naukę
the cinema appeals to me
przemawia do mnie
rozpocznij naukę
appeals to me
nie życzyłbym tego mojemu najgorszemu wrogowi
rozpocznij naukę
i wouldn’t wish this on my worst enemy
płot
rozpocznij naukę
fence
kran
rozpocznij naukę
a tap
na górze
rozpocznij naukę
upstairs
idę do kina
rozpocznij naukę
i am off to the cinema
Ani trochę
rozpocznij naukę
not at all
coroczny
rozpocznij naukę
annual
wiatrak
rozpocznij naukę
windmill
wysiąść z autobusu
rozpocznij naukę
get on get off the bus
podjazd
rozpocznij naukę
driveway
pomimo czegoś
rozpocznij naukę
in spite of
wsiąść do samochodu wysiąść
rozpocznij naukę
get into of a car get off of
nagroda
rozpocznij naukę
award
czekolada jest bardzo uzależniająca
rozpocznij naukę
chocolate is very addictive
zawstydzony sytuacją
rozpocznij naukę
embarrassed by the situation
wstydziła się tego, co robiła
rozpocznij naukę
she was ashamed of what she was doing
Doceniam Cię
rozpocznij naukę
I appreciate you
ogromny
rozpocznij naukę
huge
wymagać
rozpocznij naukę
to demand
napisy do filmu
rozpocznij naukę
subtitles
odwaga
rozpocznij naukę
courage
zbierać
rozpocznij naukę
to collect
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
kontynuować
rozpocznij naukę
to go on
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
podziwiać
rozpocznij naukę
to admire
wysiłek
rozpocznij naukę
effort
zapewniać
rozpocznij naukę
to assure
kawałek
rozpocznij naukę
piece, chunk
koncerty
rozpocznij naukę
gigs
Nie przeszkadzają mi ruchliwe miejsca
rozpocznij naukę
I dont mind busy places
prom
rozpocznij naukę
ferry
rozważać
rozpocznij naukę
to consider (doing)
podejście
rozpocznij naukę
approach
oczekiwać
rozpocznij naukę
to expect (to do)
chociaż
rozpocznij naukę
although
Umieram z głodu 😖
rozpocznij naukę
I am starving 😖
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
służyć, obsługiwać
rozpocznij naukę
to serve
sługa
rozpocznij naukę
servant
nawet
rozpocznij naukę
even
natychmiast
rozpocznij naukę
straightaway
wpłynąć
rozpocznij naukę
affect
przenośny dysk twardy
rozpocznij naukę
portable hard drive
opercja plastyczna
rozpocznij naukę
plastic surgery
świadomy
rozpocznij naukę
conscious
zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission
mniejszość
rozpocznij naukę
minority
mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although
osiągać
rozpocznij naukę
to achieve
próba
rozpocznij naukę
attempt
zawierać
rozpocznij naukę
to contain
obwinia swoich rodziców
rozpocznij naukę
he blames his parents
pojawić się
rozpocznij naukę
to appear
wczoraj strzeliłem 2 gole
rozpocznij naukę
I scored 2 goals yesterday
pochodzenie, początki
rozpocznij naukę
origins
przemawia do tak wielu ludzi
rozpocznij naukę
appeals to so many people
w ogóle istnieje
rozpocznij naukę
exists at all
odrzucony
rozpocznij naukę
turned down
różne aspekty sportu
rozpocznij naukę
various aspects of sport
był molem książkowym
rozpocznij naukę
he was a bookworm
odgadnąć
rozpocznij naukę
guess
dostępny
rozpocznij naukę
available
chętny do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
willing to do something
próbować czegoś
rozpocznij naukę
give something a go
ukochany / ulubiony
rozpocznij naukę
beloved/favourite
To miało być trudne
rozpocznij naukę
It suppose to be hard
arcydzieło
rozpocznij naukę
a masterpiece
zwykli ludzie
rozpocznij naukę
ordinary people
prawie nigdy
rozpocznij naukę
hardly ever
sprawdzać
rozpocznij naukę
look up
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
doceniać
rozpocznij naukę
to appreciate
przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
słaby
rozpocznij naukę
weak
jasny
rozpocznij naukę
bright
za ich stosunek do mody
rozpocznij naukę
for their attitude to fashion
głowny cel
rozpocznij naukę
main objective
czegoś brakuje
rozpocznij naukę
lack something
bez wątpienia najlepszy
rozpocznij naukę
no doubt the best
mieć duże znaczenie
rozpocznij naukę
make a big difference
ciężarówki i autokary
rozpocznij naukę
trucks and coaches
zajęcia rekreacyjne
rozpocznij naukę
leisure activities
zwróć uwagę na wyższość jednego z rodzeństwa
rozpocznij naukę
point out the superiority of one of the siblings
świetnie sobie radzić, przewyższać
rozpocznij naukę
excel
ogłoszenie jest dla
rozpocznij naukę
the announcement is for
wywiad
rozpocznij naukę
interview
dziennikarz
rozpocznij naukę
a journalist
martwa natura
rozpocznij naukę
still life
maniakiem muzyki
rozpocznij naukę
music freak
dziwny, ale przyjazny facet
rozpocznij naukę
weird but friendly guy
Moi rodzice ostrzegli mnie
rozpocznij naukę
My parents warned me
coś chwali
rozpocznij naukę
praises something
chwali się czymś
rozpocznij naukę
boasts about something
ona stoi za ladą
rozpocznij naukę
she is standing behind the counter
rzeźbiarz
rozpocznij naukę
sculptor
Gapiłem się na mężczyznę.
rozpocznij naukę
I stared at the man.
naprawdę tęsknił za swoim kotem
rozpocznij naukę
he really missed his cat
rzeźba
rozpocznij naukę
sculpture
angażować uczniów
rozpocznij naukę
engage the learners
zagrożenie
rozpocznij naukę
threat
zatwierdzać zgadzać się
rozpocznij naukę
approve
badanie
rozpocznij naukę
survey
bronić się
rozpocznij naukę
defend yourself
istotny
rozpocznij naukę
vital
istotny
rozpocznij naukę
essential
rozbawiony sytuacją
rozpocznij naukę
amused by the situation
świadomość
rozpocznij naukę
awareness
Czy czujesz się zawstydzony przez swoich rodziców?
rozpocznij naukę
Do you feel embarrassed by your parents?
Dobrze rozumiem się z ludźmi.
rozpocznij naukę
I get on well with people.
to jest gatunek na wyginięciu
rozpocznij naukę
it is a species in extinction
wpływ
rozpocznij naukę
impact
składniki
rozpocznij naukę
ingredients
praca tymczasowa
rozpocznij naukę
tempopary job
zmartwiony o
rozpocznij naukę
concerned about
zapobiec
rozpocznij naukę
prevent
spadłem z krzesła
rozpocznij naukę
I feel of the chair
podnieść
rozpocznij naukę
to pick sb/sth up
ale wstyd
rozpocznij naukę
how embarrassing
ja też nie
rozpocznij naukę
me neither
nieważne
rozpocznij naukę
never mind
zastrzyk
rozpocznij naukę
the injection
szczepionka
rozpocznij naukę
vaccination
igła weszła
rozpocznij naukę
needle went into
kaszel
rozpocznij naukę
a cough
oparzenie
rozpocznij naukę
a burn
cukrzyca i rak
rozpocznij naukę
diabetes and cancer
zwolnij
rozpocznij naukę
slow down
gapiący się we mnie
rozpocznij naukę
staring at me
oczy wypełniły się łzami
rozpocznij naukę
eyes filled with tears
miała ostry głos
rozpocznij naukę
she hads sharp voice
bystry uczeń
rozpocznij naukę
bright student
objaw
rozpocznij naukę
symptom
istnieje duża różnica wieku
rozpocznij naukę
there is a big age gap
ranny
rozpocznij naukę
injured
zatrucie pokarmowe
rozpocznij naukę
food poisoning
wysypka
rozpocznij naukę
rash
zapobiec chorobie
rozpocznij naukę
prevent disease
pozbyć się czegoś
rozpocznij naukę
get rid of something
gips
rozpocznij naukę
plaster
grypa
rozpocznij naukę
1. flu 2. influenza
badanie ankieta
rozpocznij naukę
survey
chyba że jestem poważnie chory
rozpocznij naukę
unless i am seriously ill
zwolnienie chorobowe / zasiłek chorobowy
rozpocznij naukę
sick leave / sick pay
autostop
rozpocznij naukę
hitchhiking
To jest trochę drogie
rozpocznij naukę
It is a bit pricy
katar
rozpocznij naukę
catarrh
oczekiwany nastrój
rozpocznij naukę
expectant mood
kichać
rozpocznij naukę
to sneeze
niezliczoną ilość razy
rozpocznij naukę
countless times
niepokój
rozpocznij naukę
anxiety
przepraszam za kłopot
rozpocznij naukę
sorry to bother you
starożytny zabytek
rozpocznij naukę
ancient monument
ból gardła
rozpocznij naukę
a sore throat
Za bardzo polegam
rozpocznij naukę
I depend too much
cierpienie
rozpocznij naukę
suffering
poza
rozpocznij naukę
beyond
łapać
rozpocznij naukę
kidnap
porywacze
rozpocznij naukę
kidnappers
mieszkańcy pustyni
rozpocznij naukę
inhabitants of the desert
podejście
rozpocznij naukę
approach
z dnia na dzień
rozpocznij naukę
overnight
w przeciwieństwie do mnie
rozpocznij naukę
unlike me
zamieć, śnieżyca
rozpocznij naukę
blizzard, snowstorm
węgiel i kreda
rozpocznij naukę
coal and chalk
żałuje, że coś zrobił
rozpocznij naukę
regrets doing something
był podekscytowany
rozpocznij naukę
felt thrilled
zagrożenia
rozpocznij naukę
threats
eksploracja kosmosu
rozpocznij naukę
space exploration
przekonał innych ludzi
rozpocznij naukę
persuaded other people
równość
rozpocznij naukę
equality
na własną rękę
rozpocznij naukę
on her own
ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance
zastrzeżenia
rozpocznij naukę
objections
uczestniczyć
rozpocznij naukę
to participate
wodoodporny
rozpocznij naukę
waterproof
nie miał odwagi powiedzieć prawdy
rozpocznij naukę
didn't have the courage to tell the truth
są po prostu oszałamiające
rozpocznij naukę
are just stunning
interesować się czymś
rozpocznij naukę
be interested in something
przebita opona
rozpocznij naukę
flat tyre
jest bardziej przekonujący
rozpocznij naukę
is more convincing
nieuczciwy
rozpocznij naukę
dishonest
udawać kogoś sławnego
rozpocznij naukę
pretending to be somebody famous
dowód zakupu
rozpocznij naukę
proof of a purchase
skąpy
rozpocznij naukę
mean
aparat cyfrowy
rozpocznij naukę
digital camera
rozszerzenie / rozbudowa
rozpocznij naukę
extension
Kobiety dowiadują się
rozpocznij naukę
The women finds out
zapisać się na kurs
rozpocznij naukę
enrol on a course
zabawne = bardzo śmieszne
rozpocznij naukę
hilarious = funny
podziw
rozpocznij naukę
admiration
zgadzać się z kimś
rozpocznij naukę
agree with sb
przepraszam kogoś za coś
rozpocznij naukę
appologize to sb for something
składać się z
rozpocznij naukę
consist of
radzić sobie z problemami
rozpocznij naukę
cope with problems
zależeć od
rozpocznij naukę
depend on
przez gościnność
rozpocznij naukę
by the hospitality

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.