wyrażenia dod.

 0    25 fiszek    magdalenaslawecka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
debet i równoważny kredyt
rozpocznij naukę
debit and equivalent credit
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
rozpocznij naukę
International Financial Reporting Standards
zasada kontynuacji działalności / ciągłości
rozpocznij naukę
going-concern assumption / continuity assumption
zasada księgowania w jednakowych jednostkach
rozpocznij naukę
the unit-of-measure assumption
zasada periodyzacji
rozpocznij naukę
periodicity assumption / time-period assumption
zasada kosztu historycznego
rozpocznij naukę
historical cost assumption
zasada współmierności
rozpocznij naukę
matching principle
zasada obiektywizmu
rozpocznij naukę
objectivity principle
zasada ciągłości
rozpocznij naukę
consistency principle
zasada wyższości treści nad formą
rozpocznij naukę
the full-disclosure principle
zasada istotności
rozpocznij naukę
principle of materiality
zasada ostrożności
rozpocznij naukę
the principle of conservatism (of prudence)
wartość aktywa jest redukowana przez kilka lat
rozpocznij naukę
the value of the asset is reduced over several years
ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
rozpocznij naukę
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
negocjacje z dystrybutorami
rozpocznij naukę
negotiations with distributors
ściganie dostawców
rozpocznij naukę
chasing up suppliers
różnica pomiędzy kosztem standardowym (planowanym) a rzeczywiście poniesionym przy wkładzie lub wykładzie nazywana jest odchyleniem
rozpocznij naukę
the difference between the standard cost and the actual cost of an input or output is called the variance
pozycje są usuwane z magazynu
rozpocznij naukę
items are removed from the inventory/ from stock
przychody ze sprzedaży
rozpocznij naukę
sales revenue
koszty sprzedaży
rozpocznij naukę
costs of sales (selling costs)
zysk brutto/ marża brutto (całkowita sprzedaż - koszty sprzedaży, koszty towarów sprzedanych)
rozpocznij naukę
gross profit / gross margin (total sales - cost of sales, cost of goods sold)
koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne
rozpocznij naukę
selling, general and administrative expenses (SG&A)
zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami i amortyzacją
rozpocznij naukę
EBITDA- earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
zysk operacyjny przed odsetkami i podatkami
rozpocznij naukę
EBIT earnings before interest and taxes
zysk netto
rozpocznij naukę
net profit/ net income/ bottom line

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.