Z jutuba Arlenki

 0    80 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Pizza z dodatkowym serem tylko dla mnie.
rozpocznij naukę
Pizza with extra cheese just for me.
Szukam pracy jako statysta filmowy.
rozpocznij naukę
I'm looking for a job as a movie extra.
Musisz zapłacić więcej za dodatkowe wyposażenie.
rozpocznij naukę
You have to pay more for the extras.
krewny
rozpocznij naukę
a relative, blood relative
błękitna krew
rozpocznij naukę
blue blood
grupa krwi
rozpocznij naukę
blood type
przekrwione oczy
rozpocznij naukę
bloodshot eyes
z krwi i kości
rozpocznij naukę
flesh and blood
z zimną krwią
rozpocznij naukę
in cold blood
Ten film jest zbyt krwawy.
rozpocznij naukę
This movie is too bloody.
cholerny, przeklęty
rozpocznij naukę
bloody
Kurczę blade!
rozpocznij naukę
Bloody hell!
krwista czerwień
rozpocznij naukę
blood-red
krwisty stek
rozpocznij naukę
rare steak
powódź
rozpocznij naukę
flood
On mówi wieloma obcymi językami.
rozpocznij naukę
He speaks many foreign languages.
Moja malutka córeczka jedzie do obcego kraju.
rozpocznij naukę
My little daughter is going to a foreign country.
film obcojęzyczny
rozpocznij naukę
foreign movie
Nie stać mnie na podróże zagraniczne.
rozpocznij naukę
I can't afford to foreign travel.
sprawy zagraniczne
rozpocznij naukę
foreign affairs
Chłopcze, jesteś kosmitą. Twój dotyk tak obcy.
rozpocznij naukę
Boy, you are an alien. Your touch so foreign.
Seks? Jest mi to obce.
rozpocznij naukę
Sex? It's foreign to me.
Rentgen pokazuje ciało obce w jej żołądku.
rozpocznij naukę
The X-ray shows a foreign object in her stomach.
Mój nowy szef jest obcokrajowcem.
rozpocznij naukę
My new boss is a foreigner.
sto
rozpocznij naukę
a hundred/ one hundred
miliard
rozpocznij naukę
billion
dwieście
rozpocznij naukę
two hundred
dwieście trzydzieści cztery
rozpocznij naukę
two hundred and thirty-four
setki ludzi
rozpocznij naukę
hundreds of people
miliony dolarów
rozpocznij naukę
millions of dollars
pół miliona
rozpocznij naukę
half a million
tuzin
rozpocznij naukę
dozen
Co się stało w 1492 roku?
rozpocznij naukę
What happened in 1492?
W roku 1900 umarł Oscar Wilde.
rozpocznij naukę
Oscar Wilde died in 1900.
W roku 1905 Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla.
rozpocznij naukę
In 1905, Henryk Sienkiewicz won the Nobel Prize.
Będziemy się dziś bawić jakby był dziś rok 3012.
rozpocznij naukę
We gonna party like it's 3012 tonight.
2001
rozpocznij naukę
two thousand one or two thousand and one
966 rok
rozpocznij naukę
nine sixty-six
2012
rozpocznij naukę
two thousand twelve or two thousand and twelve or twenty twelve
Jak nowy.
rozpocznij naukę
Just like new.
Mam dobre wieści.
rozpocznij naukę
I have good news.
Ufałem mężczyźnie, którego znałem.
rozpocznij naukę
I trusted the man I knew.
Wiedziałem!
rozpocznij naukę
I knew it!
Wygrałam jedną grę.
rozpocznij naukę
I won one game.
Zdobyć czyjeś serce.
rozpocznij naukę
Win someone's heart.
Poproszę dwie herbaty do pokoju numer 2.
rozpocznij naukę
Two tea to room two please.
Wygraliśmy.
rozpocznij naukę
We have won.
Nie chcę się z nią umówić mimo że jest miła.
rozpocznij naukę
I don't want to date her, though she's nice.
Ona próbowała uśmiechać się przez łzy.
rozpocznij naukę
She tried to smile through her tears.
To jest trudna decyzja.
rozpocznij naukę
This is a difficult/tough/hard decision.
Musisz być twardzielem.
rozpocznij naukę
You gotta be tough.
szorstki, chropowaty, brutalny, ostry, dziki
rozpocznij naukę
rough
Miałem dość.
rozpocznij naukę
I had enough.
Aby wykonać dokładną robotę, policja potrzebuje więcej czasu.
rozpocznij naukę
To do a thorough job, the police need more time.
Muszę się uczyć (bo każą mi obowiązki, przepisy)
rozpocznij naukę
I have to learn.
Muszę być silna (moja zewnętrzna potrzeba).
rozpocznij naukę
I must be strong.
To musi być twoja żona (bo jestem tego pewna dlatego użyję MUST)
rozpocznij naukę
This must be your wife.
Ona nie musi wiedzieć.
rozpocznij naukę
She doesn't have to know.
Nie wolno mi się bać.
rozpocznij naukę
I mustn't fear.
Nie wolno mi się bać mówić po angielsku.
rozpocznij naukę
I mustn't fear to speak English.
Musimy szanować innych.
rozpocznij naukę
We must respect others.
Od ostatniego czasu.
rozpocznij naukę
Since the last time.
Od kiedy Cię poznałam codziennie się uśmiecham.
rozpocznij naukę
Since I met you, I smile every day.
Chodziłem do tej szkoły przez cztery lata.
rozpocznij naukę
I went to that school for four years.
Od kiedy miałam 17 lat.
rozpocznij naukę
Since I was 17.
Od dwóch tygodni.
rozpocznij naukę
For two weeks.
W 1924 roku Władysław Reymont jako drugi polski pisarz otrzymuje Nagrodę Nobla.
rozpocznij naukę
In 1924, Władysław Reymont was the second Polish writer who won the Nobel Prize.
Czesław Miłosz w 1980 roku wygrał Nagrodę Nobla.
rozpocznij naukę
Czesław Miłosz won the Nobel Prize in 1980.
W 1996 roku Nagroda Nobla wędruje do Wisławy Szymborskiej.
rozpocznij naukę
In 1996, the Nobel Prize goes to Wisława Szymborska.
Olga Tokarczuk wygrała Nagrodę Nobla w 2018 roku.
rozpocznij naukę
Olga Tokarczuk won the Nobel Prize in 2018.
Maria Skłodowska-Curie wygrała Nagrodę Nobla w 1903 i 1911 roku.
rozpocznij naukę
Maria Skłodowska-Curie won the Nobel Prize in 1903 and 1911.
Mąż i córka Marii Skłodowskiej-Curie również wygrali Nagrodę Nobla.
rozpocznij naukę
Maria Skłodowska-Curie's husband and daughter also won the Nobel Prize.
W 1983 roku Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla.
rozpocznij naukę
In 1983, Lech Wałęsa won the Nobel Prize.
Nie gryzę.
rozpocznij naukę
I don't bite.
Kolejny kopnął w kalendarz.
rozpocznij naukę
Another one bites the dust.
przynęta na ryby
rozpocznij naukę
bait
Potter jako przynęta? Potter to chłopiec a nie kawał mięsa.
rozpocznij naukę
Potter as a bait? Potter is a boy, not a piece of meat.
Użyłeś mnie jako przynęty.
rozpocznij naukę
You used me as bait.
podpuszczać kogoś
rozpocznij naukę
bait someone
kliknąć
rozpocznij naukę
to click

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.