2. In use. Crime

 0    42 fiszki    aleksandrazych6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wyczerpaliśmy nasze zapasy
rozpocznij naukę
we've exhausted our supplies
zarazić się chorobą
rozpocznij naukę
contract the disease
powieś zasłony / zdjęcie
rozpocznij naukę
put up the curtains/ a picture
zdejmij zasłony / zdjęcie
rozpocznij naukę
take down the curtains / a picture
postawić model samolotu
rozpocznij naukę
put up a model plane
policja oskarżyła mnie o napad na bank
rozpocznij naukę
the police charged me with bank robbery
jest moim wspólnikiem
rozpocznij naukę
he is my accomplice
znalazł dowody na miejscu zbrodni
rozpocznij naukę
he found evidence at the crime scene
sprawa trafiła do sądu
rozpocznij naukę
the case came to court
Ross był sądzony w sądzie
rozpocznij naukę
Ross was tried in the court
Ben nie przyznał się do winy.
rozpocznij naukę
Ben pleaded not guilty.
prokurator przedstawił mocne argumenty przeciwko Rossowi
rozpocznij naukę
prosecuting lawyer produced a strong case against Ross
jury wydało werdykt po naradzie
rozpocznij naukę
the jury passed verdict on him after deliberations
został skazany za rabunek
rozpocznij naukę
he was convicted of robbery
sędzia uniewinnił Bena z jakiegokolwiek udziału w napadzie
rozpocznij naukę
the judge acquitted Ben of any involvement in the robbery
został skazany na trzy lata więzienia
rozpocznij naukę
he was sentenced to three years in prison
przestępca
rozpocznij naukę
offender
uprowadzenie
rozpocznij naukę
abduction
oszustwo
rozpocznij naukę
fraud
uchylić prawo
rozpocznij naukę
abrogate a law
naginać prawo / zasady
rozpocznij naukę
to bend the law/ rules
naruszają prawo
rozpocznij naukę
contravene a law
policja naruszyła moje prawa
rozpocznij naukę
the police infringed my rights
wnieść apelację
rozpocznij naukę
lodge an appeal
podtrzymać werdykt
rozpocznij naukę
uphold a verdict
unieważnić werdykt
rozpocznij naukę
overturn a verdict
wypaczają bieg sprawiedliwości
rozpocznij naukę
pervert the course of justice
uchylić decyzję / przekonanie
rozpocznij naukę
quash a decision / conviction
przyznanie / przyznanie opieki matce
rozpocznij naukę
to award/ grant custody to the mother
krzywoprzysięstwo
rozpocznij naukę
perjury
sprzeniewierzenie
rozpocznij naukę
embezzlement
krzywoprzysięstwo / popełnienie krzywoprzysięstwa / krzywoprzysiężca
rozpocznij naukę
perjury / commit perjury / perjurer
wtargnąć na coś
rozpocznij naukę
trespass on something
są sądzeni w akcie oskarżenia w sądzie wyższego stopnia
rozpocznij naukę
thet are tried by indictment in a higher level court
moje prawa ustawowe zostały naruszone
rozpocznij naukę
my statutory rights have been infringed
rozstrzygnąć spór
rozpocznij naukę
rule on the dispute
uprawnienia dyskrecjonalne
rozpocznij naukę
discretionary powers
przestrzegać
rozpocznij naukę
abide
podpalenie
rozpocznij naukę
arson
przemyt
rozpocznij naukę
smuggling
fałszerstwo
rozpocznij naukę
forgery
handel narkotykami
rozpocznij naukę
drug trafficking

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.