Harry Potter

 0    55 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Przepraszam? Pozwoli pan/Mogę/Nie masz nic przeciwko?
rozpocznij naukę
Excuse me? Do you mind?
Ani trochę. Wcale nie. Ależ skąd.
rozpocznij naukę
Not at all.
Tak wogóle to jestem Ron Weasley.
rozpocznij naukę
I'm Ron Weasley by the way.
Coś z wózka, kochaneczki?
rozpocznij naukę
Anything off the trolley dears?
Uważaj!
rozpocznij naukę
Watch it!
słynny czarodziej
rozpocznij naukę
celebrated wizard
uwięzić, wsadzić do więzienia
rozpocznij naukę
to imprison
wyróżniający się, wybitny
rozpocznij naukę
outstanding
doskonały, znakomity, pierwszej klasy
rozpocznij naukę
first-rate
igła
rozpocznij naukę
needle
wynalazca
rozpocznij naukę
inventor
Nie akceptuję twojego związku z Hermioną.
rozpocznij naukę
I do not approve your relationship with Hermione.
zgoda, zatwierdzenie
rozpocznij naukę
approval
niezwykły talent do miotły
rozpocznij naukę
remarkable talent on a broom
Mogę przymknąć oko na jego złe zachowanie.
rozpocznij naukę
I can overlook his bad behavior.
Tak naprawdę to Crabbe i Goyle to geje.
rozpocznij naukę
Crabbe and Goyle are actually gay.
błyskawica, piorun
rozpocznij naukę
lightning, lightning bolt
kuleć, kuśtykać
rozpocznij naukę
to limp
Zastanawiam się, czy Snape mnie nie oszukał.
rozpocznij naukę
I wonder if Snape tricked me.
Możesz iść.
rozpocznij naukę
Off you go.
przyjęcie Halloweenowe
rozpocznij naukę
Halloween feast
Musimy ją natychmiast ratować.
rozpocznij naukę
We must save her immediately/straight away.
zakazane trzecie piętro
rozpocznij naukę
forbidden third floor
namówić kogoś na coś
rozpocznij naukę
to convince
ukochany smok
rozpocznij naukę
beloved dragon
flet
rozpocznij naukę
flute
Ostatecznie/W końcu Hagrid się zgodził.
rozpocznij naukę
Eventually, Hagrid agreed.
Harry odpakował niespodziewany prezent świąteczny.
rozpocznij naukę
Harry unwrapped the unexpected Christmas present.
J.K. Rowling wyjawiła że Hagrid przez cały czas był czarny.
rozpocznij naukę
JK Rowling revealed that Hagrid was black the whole time/all along.
Zostaniesz za to wyrzucony.
rozpocznij naukę
You'll be banished for this.
przydać się, okazać się użytecznym, okazać się przydatnym
rozpocznij naukę
come in handy
rozpraszać
rozpocznij naukę
to distract
Przystojny ksiądz mieszka nad nami.
rozpocznij naukę
A handsome priest lives above us.
Intruz!
rozpocznij naukę
Intruder!
zwycięstwo
rozpocznij naukę
victory
okropny harmider
rozpocznij naukę
awful racket
Wezmę to.
rozpocznij naukę
I'll take this one.
Myślę że nie powinniśmy tam wchodzić.
rozpocznij naukę
I don't think we should go in there.
Jesteśmy tuż za Tobą.
rozpocznij naukę
We're right behind you.
uważać, zwracać uwagę
rozpocznij naukę
pay attention
Brawo! / Dobra robota!
rozpocznij naukę
Well done!
pokonać
rozpocznij naukę
to defeat
Wygląda na to że musisz wybrać właściwy napój.
rozpocznij naukę
Looks like you have to choose the right potion.
Przypuszczam, że masz rację.
rozpocznij naukę
I suppose you're right.
jąkać się
rozpocznij naukę
to stutter
osiągać sukces, odnieść sukces
rozpocznij naukę
to succeed
Dumbledore pokiwał głową.
rozpocznij naukę
Dumbledore nodded.
cisza
rozpocznij naukę
silence, hush
ogłaszać, oznajmiać
rozpocznij naukę
to announce
radosny okrzyk, wiwat, radość
rozpocznij naukę
cheer
nokaut, wylądować na deskach
rozpocznij naukę
knock out, KO
Słyszałeś najnowsze wiadomości?
rozpocznij naukę
Have you heard the latest news?
Zostaw go w spokoju.
rozpocznij naukę
Leave him alone.
Pociąg do Hogwartu odjechał pięć minut temu.
rozpocznij naukę
The Hogwart Express left five minutes ago.
Silnik zgasnął.
rozpocznij naukę
The engine cut out.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.