tricky pronunciation

 0    42 fiszki    piotr_GT
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
żółtko (w jajku)
rozpocznij naukę
yolk
wygodny, komfortowy
rozpocznij naukę
comfortable
jabłko
rozpocznij naukę
apple
czytać (2 i 3 forma)
rozpocznij naukę
read
grobowiec
rozpocznij naukę
tomb
miecz
rozpocznij naukę
sword
miecznik (ryba)
rozpocznij naukę
swordfish
Polska
rozpocznij naukę
Poland
polski
rozpocznij naukę
polish
dług
rozpocznij naukę
debt
/det/
burmistrz
rozpocznij naukę
mayor
uk /meər/ us /mer/
powierzchnia
rozpocznij naukę
surface
pojazd
rozpocznij naukę
vehicle
/ˈviːɪkl/
obszar, teren
rozpocznij naukę
area
uczył (kogoś)
rozpocznij naukę
taught
I thought that you taught the class.
myślał, myśleć (past)
rozpocznij naukę
thought
Do you have any thoughts about/on where you want to spend Christmas?
uczeń (w szkole)
rozpocznij naukę
pupil
/ˈpjuːpəl/
kupować, nabywać
rozpocznij naukę
purchase
podpis
rozpocznij naukę
signature
grzebień
rozpocznij naukę
comb
/kəʊm/
góra
rozpocznij naukę
mountain
/ˈmaʊntɪn/
fontanna
rozpocznij naukę
fountain
/ˈfaʊntɪn/
lejek
rozpocznij naukę
funnel
/ˈfʌnəl/
tunel
rozpocznij naukę
tunnel
/ˈtʌnəl/
przypominać, być podobnym do
rozpocznij naukę
resemble
/rɪˈzembl/ She resembles her father.
certyfikat (noun)
rozpocznij naukę
certificate
/səˈtɪfɪkət/
stwierdzać, potwierdzać, przyznawać (dyplom, certyfikat)
rozpocznij naukę
certify
/ˈsɜːtɪfaɪ/ I certify that the information I have given is true. A certified accountant.
literature
rozpocznij naukę
literature
/ˈlɪtrətʃər/ There is very little literature on the disease.
dający się oddzielić, rozłączny
rozpocznij naukę
separable
słuszny (argument), ważny (bilet)
rozpocznij naukę
valid
hotel
rozpocznij naukę
hotel
/həʊˈtel/
catering
rozpocznij naukę
catering
/ˈkeɪtərɪŋ/
okradać (dom)
rozpocznij naukę
burgle
/ˈbɜːɡl/
kuchnia (danego regionu)
rozpocznij naukę
cuisine
/kwɪzˈiːn/ The chef is an expert in French cuisine.
kuzyn
rozpocznij naukę
cousin
/ˈkʌzən/ Uncle Mike's daughter Maria is my favourite cousin.
rodzice
rozpocznij naukę
parents
/ˈpeərənt/ Her parents live in Oxford.
rzadki
rozpocznij naukę
rare
/ˈrɛər/
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
/ˈrɛərli/ Matthew lives abroad so he rarely sees his family.
dosłownie
rozpocznij naukę
literally
/ˈlɪtərəli/ He missed that kick literally by miles!
gruszka
rozpocznij naukę
pear
/peər/ I ate an apple and two pears.
stabilizacja (obrazu)
rozpocznij naukę
stabilization / stabilisation (UK)
/ˌsteɪ.bəl.aɪˈzeɪ.ʃən/ The first priority was stabilization of the situation.
sekcja zwłok
a medical examination of a dead body to discover the exact cause of death
rozpocznij naukę
autopsy
/ˈɔːtɒpsi/ The autopsy revealed that the cause of death was a blow to the head.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.