Wyrażenia przyimkowe (prepositional phrases)

 0    79 fiszek    MiloszZ
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
by accident, by chance
rozpocznij naukę
przez przypadek, przez przypadek
in additional to this
rozpocznij naukę
dodatkowo do tego
at the age of 16
rozpocznij naukę
w wieku 16 lat
by air, by sea
rozpocznij naukę
drogą powietrzną, morską
at the back of something
rozpocznij naukę
z tyłu czegoś
in the beginning
rozpocznij naukę
na początku
on board the ship
rozpocznij naukę
na pokładzie statku
at the bottom the sea
rozpocznij naukę
na dnie morza
on business
rozpocznij naukę
w interesach
pay in cash / by credit card
rozpocznij naukę
zapłacić gotówką / kartą kredytową
person in charge of sth
rozpocznij naukę
osoba odpowiedzialna za coś
we live on the coast
rozpocznij naukę
mieszkamy na wybrzeżu
I have got nothing in common with you
rozpocznij naukę
Nie mam z tobą nic wspólnego
in compersion to/with
rozpocznij naukę
w porównaniu do / z
in conclusion, to sum up
rozpocznij naukę
Podsumowując, podsumowując
he is in bad condition
rozpocznij naukę
jest w złym stanie
in contact with
rozpocznij naukę
w kontakcie z
in the corner of a room
rozpocznij naukę
w rogu pokoju
in danger of extinction
rozpocznij naukę
w zagrożeniu wyginięciem
to be in debt
rozpocznij naukę
mieć długi
in the distance to work
rozpocznij naukę
w odległości do pracy
on duty, on a shift
rozpocznij naukę
na służbie, na zmianie
in the end, finally
rozpocznij naukę
w końcu
at the and of the movie
rozpocznij naukę
na końcu filmu
in fact, actually
rozpocznij naukę
w rzeczywistości
these shoes are realy in fashion (in style)
rozpocznij naukę
te buty są naprawdę modne (stylowe)
out of fashion, unfashionable
rozpocznij naukę
niemodne
are you in favour of something
rozpocznij naukę
czy jesteś za czymś
at first
rozpocznij naukę
najpierw
on foot, by foot
rozpocznij naukę
pieszo, pieszo
in front of the house
rozpocznij naukę
przed domem
for fun / enjoyment / entertainment
rozpocznij naukę
dla zabawy / przyjemności / rozrywki
in the future
rozpocznij naukę
w przyszłości
in general rather than in particular
rozpocznij naukę
ogólnie, a nie w szczególności
learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć
for instance
rozpocznij naukę
na przykład
on the Internet
rozpocznij naukę
w Internecie
at last, finally
rozpocznij naukę
w końcu wreszcie
against the law
rozpocznij naukę
wbrew prawu
at least
rozpocznij naukę
przynajmniej / co najmniej
in love with
rozpocznij naukę
zakochany w
in a mess
rozpocznij naukę
w bałaganie
in the middle of
rozpocznij naukę
w środku
at the moment
rozpocznij naukę
w chwili obecnej
the tickets should cost about 20 euro at most
rozpocznij naukę
bilety powinny kosztować maksymalnie około 20 euro
at best - at worst
rozpocznij naukę
w najlepszym razie - w najgorszym
on the news
rozpocznij naukę
w wiadomościach
at night/ midnight /noon/ midday
rozpocznij naukę
w nocy / północy / południe / południe
out of order
rozpocznij naukę
nieczynny, niesprawny
on your own initiative
rozpocznij naukę
z własnej inicjatywy
I'm just on the phone
rozpocznij naukę
Właśnie rozmawiam przez telefon
work under pressure
rozpocznij naukę
praca pod presją
in public/ in private
rozpocznij naukę
publicznie / prywatnie
on purpose, deliberately
rozpocznij naukę
celowo
on the radio/on TV
rozpocznij naukę
w radiu / w telewizji
room for rent
rozpocznij naukę
pokój do wynajęcia
in response to your letter
rozpocznij naukę
w odpowiedzi na twój list
at risk of failing the exam
rozpocznij naukę
zagrożone niezaliczeniem egzaminu
for sale
rozpocznij naukę
na sprzedaż
on schedule, according to schedule
rozpocznij naukę
zgodnie z harmonogramem, zgodnie z harmonogramem
in secret, secretly
rozpocznij naukę
potajemnie
to be in shape
rozpocznij naukę
być w dobrej kondycji
in spite of
rozpocznij naukę
pomimo czegoś
on stage
rozpocznij naukę
na scenie
be on strike/ go on strike
rozpocznij naukę
być na strajku / strajkować
in tears
rozpocznij naukę
we łzach
in your teens / twenties / etc
rozpocznij naukę
jako nastolatki / dwudziestki / itd
for a long time
rozpocznij naukę
przez długi czas
on time, punctually
rozpocznij naukę
punktualnie
at times
rozpocznij naukę
chwilami
on top of cake
rozpocznij naukę
na wierzchu ciasta
at the top of Mount Everest
rozpocznij naukę
na szczycie Mount Everest
In total
rozpocznij naukę
W całości
to be in touch with somebody
rozpocznij naukę
być w kontakcie z kimś
in trouble/difficulty
rozpocznij naukę
w kłopotach / trudnościach
in my view, in my opinion
rozpocznij naukę
moim zdaniem
by yourself = on your own
rozpocznij naukę
sam = na własną rękę
In the mountains
rozpocznij naukę
W górach
in the evening
rozpocznij naukę
wieczorem

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.