Pawlikowska

 0    167 fiszek    pawelkwapisz9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zarządzam
rozpocznij naukę
i menage
Kim on jest?
rozpocznij naukę
Who is he?
Co on robi?
rozpocznij naukę
What does he do?
Kto jest Twoją żoną?
rozpocznij naukę
Who is your wife?
Ona uczy w szkole
rozpocznij naukę
She teaches at scholl
jaką masz pracę?
rozpocznij naukę
what job do you have?
Czy to dobra praca?
rozpocznij naukę
It this a good job?
no coś ty
rozpocznij naukę
Wow, seriously
żartujesz
rozpocznij naukę
you are kidding
ma jeden samochód dla swojej córki
rozpocznij naukę
he Has one car for his daughter
no i ma jeden samochód dla siebie
rozpocznij naukę
and he has one car for himself
mam też dobrą pracę
rozpocznij naukę
i also have a good job
czy lubisz chodzić do kina?
rozpocznij naukę
do you like going to The cinema?
Lubię filmy o wyścigach samochodowych
rozpocznij naukę
i like filmy about car races
Jestem aktorem w tym filmie
rozpocznij naukę
i'm an actor im this film
Jestem głównym aktorem filmu o moim życiu
rozpocznij naukę
I'm the main actor in the film about my life
można tak powiedzieć
rozpocznij naukę
you can say so
możesz powiedzieć, że jestem jak Marilyn Monroe
rozpocznij naukę
you can say that I'm like Marilyn Monroe
jesteś aktorem i reżyserem w filmie o swoim życiu
rozpocznij naukę
you are an actor and the director in the film about your life
to fantastyczne uczucie
rozpocznij naukę
it's a fantastic feeling
miło mi to słyszeć
rozpocznij naukę
nice to hear it
jesteś piękna i utalentowana
rozpocznij naukę
you are a beautiful and talented
cieszę się
rozpocznij naukę
I'm glad
w rzeczy samej / istotnie owszem
rozpocznij naukę
indeed
i bardzo skromna
rozpocznij naukę
and very humble
jest mały i wesoły
rozpocznij naukę
he is small and joyful
Słyszałem o Polsce
rozpocznij naukę
i Heard about Poland
co słyszałeś o Polsce
rozpocznij naukę
what did you hear about Poland?
Latem lasy są zielone
rozpocznij naukę
Forrests are green in the summer
też tak myślę
rozpocznij naukę
i think so too
w lecie las jest zielony
rozpocznij naukę
in summer the forest is green
a jesienią?
rozpocznij naukę
and in the autumn?
jesteś Francuzem, prawda?
rozpocznij naukę
you are French right?
i co robisz?
rozpocznij naukę
and what do you do?
jaką masz pracę?
rozpocznij naukę
what job do you have?
to jest interesujące
rozpocznij naukę
this is interesting
jaki jest policjant po francusku?
rozpocznij naukę
how is a policeman in French?
powiedz to jeszcze raz
rozpocznij naukę
say it once again
i pracujesz w Paryżu?
rozpocznij naukę
and do you work in Paris?
chodzę po ulicach
rozpocznij naukę
I walk the streets
rozglądam się
rozpocznij naukę
I look around
to jest bardzo interesujące zajęcie
rozpocznij naukę
it's a very interesting occupation
czy twoja żona jest Francuzką?
rozpocznij naukę
is your wife French?
wszyscy jesteśmy
rozpocznij naukę
we all are
jak w piosence?
rozpocznij naukę
like in a song?
to była piosenka The Rolling Stones
rozpocznij naukę
it was a song by The Rolling Stones
dziewczyna miała na imię Angie
rozpocznij naukę
the girl's name was Angie
to była angielska piosenka
rozpocznij naukę
it was an English song
czy pamiętasz to słowa?
rozpocznij naukę
do you remember it's lyrics?
słowa tej piosenki?
rozpocznij naukę
the lyrics of this song?
niewiele nie bardzo
rozpocznij naukę
not much
Pamiętam tylko jedno
rozpocznij naukę
I remember only one thing
Myślę, że ta piosenka była wesoła.
rozpocznij naukę
I think that this song was happy
wydaje mi się, że muzyka była wesoła
rozpocznij naukę
it seems to me that the music was happy
Nie pamiętam
rozpocznij naukę
I can't remember
ale to nie ma znaczenia
rozpocznij naukę
but it doesn't matter
Mówię trochę po angielsku
rozpocznij naukę
I speak English a bit
Muszę pomyśleć
rozpocznij naukę
I have to think
Nie wiem co to jest
rozpocznij naukę
I don't know what is it
na przykład ryba z frytkami
rozpocznij naukę
for example fish and chips
frytki to smażone ziemniaki
rozpocznij naukę
chips are fried potatoes
paella składa się z ryżu, mięsa i warzyw
rozpocznij naukę
paella is made of rice, meat and vegetables
co lubisz gotować?
rozpocznij naukę
what do you like to cook?
Lubię gotować coś prostego
rozpocznij naukę
I like to cook something simple
Często gotuję soczewicę
rozpocznij naukę
I often cook lentils
Chciałbym zobaczyć kangura
rozpocznij naukę
I'd like to see a kangaroo
dlaczego chcesz jechać do Botswany?
rozpocznij naukę
why do you want to go to Botswana?
Rzym jest stolicą Włoch
rozpocznij naukę
Rome is the capital of Italy
dlaczego chciałbyś pojechać do Rzymu?
rozpocznij naukę
why would you like to go to Rome?
Interesuje się historią
rozpocznij naukę
I'm interested in history
Interesuje mnie historia świata
rozpocznij naukę
I'm interested in the history of the world
zwłaszcza starożytny Rzym
rozpocznij naukę
especially the ancient Rome
to fascynujacy czas
rozpocznij naukę
it's a fascinating time
dlaczego tak myślisz?
rozpocznij naukę
why do you think so?
dlaczego tak myślisz?
rozpocznij naukę
why do you think so?
dlaczego uważasz, że Rzym jest fascynujący?
rozpocznij naukę
why do you think that Rome is fascinating?
Rzym ma ciekawą historię
rozpocznij naukę
Rome has an interesting history
Chciałbym mieszkać w starożytnym Rzymie
rozpocznij naukę
I'd like to live in ancient Rome
Myślę, że to bardzo interesujące
rozpocznij naukę
I think that it's very interesting
masz na myśli miasto?
rozpocznij naukę
do you mean the city?
Wiem, dlaczego chcesz jechać do Memphis
rozpocznij naukę
I know why you want to go to Memphis
Skąd wiesz?
rozpocznij naukę
how do you know?
domyślam się
rozpocznij naukę
i guess
Elvis mieszkał w Memphis
rozpocznij naukę
Elvis lived in Memphis
Chciałbym zobaczyć jego dom
rozpocznij naukę
I'd like to see his house
Powiedz mi coś o sobie
rozpocznij naukę
tell me something about yourself
co chcesz wiedzieć
rozpocznij naukę
what to do you want to know?
cokolwiek
rozpocznij naukę
anything
co robiłeś wcześniej?
rozpocznij naukę
what did you do before?
byłem dziennikarzem
rozpocznij naukę
i was a jurnalist
pracowałem
rozpocznij naukę
i worked
co robiłeś?
rozpocznij naukę
what did you do?
Robiłem wywiady
rozpocznij naukę
I did interviews
jakie wywiady?
rozpocznij naukę
what interviews?
wywiady ze sławnymi ludźmi
rozpocznij naukę
interviews with famous people
rozmawiałem z prezydentem
rozpocznij naukę
i talked to the president
rozmawiałem z aktorami
rozpocznij naukę
i talked to actors
Czy lubiłeś to robić?
rozpocznij naukę
did you like doing it?
lubiłem to robić
rozpocznij naukę
i liked doing it
to była dobra praca
rozpocznij naukę
it was a good job
lubiłem rozmawiać z ludźmi
rozpocznij naukę
I liked talking to people
lubiłem zadawać pytania
rozpocznij naukę
I liked asking questions
a teraz?
rozpocznij naukę
and now?
co myślisz o swoim życiu?
rozpocznij naukę
what do you think about your life?
co się dzieje? o co chodzi?
rozpocznij naukę
what's going on?
to jest dziwne
rozpocznij naukę
that's strange
jaka jest nazwa hotelu?
rozpocznij naukę
what's the name of the hotel?
(hotel) nazywa się róża
rozpocznij naukę
it's name is the rose
zapytajmy kogoś
rozpocznij naukę
let's ask someone
jest w pobliżu
rozpocznij naukę
it's nearby
na następnej ulicy
rozpocznij naukę
on the next street
w lewo?
rozpocznij naukę
to the left?
ma różę na dachu
rozpocznij naukę
it has a rose on the roof
prawdziwą różę?
rozpocznij naukę
real rose?
pomalowane na czerwono
rozpocznij naukę
painted red
ma dużo gości
rozpocznij naukę
it has a lot of guests
cieszę się
rozpocznij naukę
I'm glad
to szalona cena
rozpocznij naukę
it's crazy price
cena też jest piękna
rozpocznij naukę
the price is beautiful too
Mogę się na to zgodzić
rozpocznij naukę
I can agree to that
Dlaczego nie?
rozpocznij naukę
why not?
cena jest za wysoka
rozpocznij naukę
the price is very high
nie mogę tyle zapłacić
rozpocznij naukę
I can't pay that much
ile możesz zapłacić?
rozpocznij naukę
how much can you pay?
żartujesz?
rozpocznij naukę
are you kidding?
żartujesz?
rozpocznij naukę
are you kidding?
żartuję!
rozpocznij naukę
I'm joking
Nie jestem pewny
rozpocznij naukę
I'm not sure
Nie mogę zapłacić więcej
rozpocznij naukę
I can't pay more
Nie mam więcej
rozpocznij naukę
I don't have more
miejsce przy oknie
rozpocznij naukę
window seat
pociąg odjeżdża o 6 rano
rozpocznij naukę
the train is at 6 in the morning
O której godzinie Pociąg jest w Berlinie?
rozpocznij naukę
What time does the train get to Berlin?
pociąg dojeżdża wieczorem do Berlina
rozpocznij naukę
the train gets to Berlin the evening
lubię jeździć pociągiem
rozpocznij naukę
I like travling by train
siedzę w pociągu
rozpocznij naukę
I'm sitting on the train
Patrzę przez okno
rozpocznij naukę
Im lookig throught the window.
Myślę o różnych rzeczach
rozpocznij naukę
I'm thinking about different things
Lubię podróżować w ten sposób
rozpocznij naukę
I like traveling that way
co za pech
rozpocznij naukę
what a bad luck
gdzie mogę zjeść śniadanie?
rozpocznij naukę
where can I eat breakfast?
gdzie mogę odpocząć?
rozpocznij naukę
where can I rest?
gdzie mogę kupić gazetę?
rozpocznij naukę
where can I buy a newspaper?
teraz mogę czekać
rozpocznij naukę
now I can wait
Chcę zadzwonić
rozpocznij naukę
I want to make a call
zobacz
rozpocznij naukę
look
rozładował się
rozpocznij naukę
it went flat
gdzie mogę znaleźć prąd?
rozpocznij naukę
where can I find electricity?
przepraszam, czy jest tu prąd?
rozpocznij naukę
excuse me is there electricity here?
Chcę naładować telefon
rozpocznij naukę
I want to charge my phone
pan jest bardzo uprzejmy
rozpocznij naukę
you are very kind
to dla mnie ważna sprawa
rozpocznij naukę
it's an important thing to me
Muszę mieć telefon
rozpocznij naukę
I need to have a phone
Chcę zadzwonić do moich rodziców
rozpocznij naukę
I want to call my parents
wszystko jest dobrze
rozpocznij naukę
all is good
jestem zdrowa
rozpocznij naukę
I'm healthly
czuję się świetnie
rozpocznij naukę
I feel great
idę zwiedzać starówke
rozpocznij naukę
I'm going to see the Old Town
miłego dnia!
rozpocznij naukę
have a nice day
miłej podróży
rozpocznij naukę
have a good journey
martwię się o ciebie
rozpocznij naukę
I'm worried about you
nie martw się o mnie
rozpocznij naukę
don't worry about me
albo wiesz co
rozpocznij naukę
or you know what
zróbmy to inaczej
rozpocznij naukę
let's do it differently
Spójrz na mnie patrz na mnie
rozpocznij naukę
look at me
chodź do mnie przyjedź do mnie
rozpocznij naukę
come to me
Zadzwoń do mnie.
rozpocznij naukę
call me

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.