4. phrasale

 0    22 fiszki    aleksandrazych6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dobre jedzenie wynagradza złą obsługę
rozpocznij naukę
good food makes up for the bad service
Nie rozumiem słów tej piosenki
rozpocznij naukę
I don't make out the words of this song
dzieci poszły do huśtawek
rozpocznij naukę
kids made for the swings
Nie mogę rozgryźć, zrozumieć Jacka
rozpocznij naukę
I can't make Jack out
Podrzuciłem ją na dworzec autobusowy
rozpocznij naukę
I dropped her off at the bus station
zdjęła 10% za szkody
rozpocznij naukę
she took off 10% for the damage
jeśli odejmiesz 11 z 33 masz 22
rozpocznij naukę
if you take 11 away from 33 you're left with 22
Nie przyjrzałem sie zdjęciu i nie widziałem różnicy
rozpocznij naukę
i didnt take the picture in and didn't see the difference
Zaczęła biegać
rozpocznij naukę
she's taken to jogging
mamy mocne argumenty przeciwko niemu
rozpocznij naukę
we have a strong case against him
moje ubrania były rozwalone na krześle
rozpocznij naukę
my clothes jumbled up on the chair
umywalka była zatkana
rozpocznij naukę
washbasin was clogged up
całkowicie absurdalne i śmieszne
rozpocznij naukę
utterly absurd and ridiculous
jest to rażąco oczywiste
rozpocznij naukę
it's blatantly obvious
to jest szalenie niedokładne / nieprawdziwe
rozpocznij naukę
it's wildly inacurate
zorganizować protest
rozpocznij naukę
stage a protest
wymyślili termin „blogowanie”
rozpocznij naukę
they coined the term 'blogging'
Poznałem go
rozpocznij naukę
I made his acquaintance
kandydować w wyborach
rozpocznij naukę
stand for election
lokal wyborczy
rozpocznij naukę
polling station
okręg wyborczy
rozpocznij naukę
constituency
wrobiła mnie
rozpocznij naukę
she set me up

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.