No one home

 0    215 fiszek    justynawitt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dziewiczy
rozpocznij naukę
pristine
siatka geograficzna
rozpocznij naukę
geographic grid
morszczuk
rozpocznij naukę
hake
dorsz
rozpocznij naukę
cod
śledź
rozpocznij naukę
herring
muskularny, żylasty
Jest chudy, ale żylasty i muskularny.
rozpocznij naukę
sinewy
He's thin, but sinewy and muscular
policjant / glina
Podejrzewam, że może on być gliną.
rozpocznij naukę
cop
I suspect he may be a cop.
zakradł się
Zakradł się nocą aby zabić Jo
rozpocznij naukę
crept
He crept in at night to kill Jo
broda
Masz taką gęstą brodę!
rozpocznij naukę
beard
You have such a thick beard!
nie odpowiada
rozpocznij naukę
unresponsive
równowaga
rozpocznij naukę
equilibrium
boleść
Sprawiliśmy wam największy ból na świecie
rozpocznij naukę
anguish
We have given you the greatest anguish in the world.
skomleć
rozpocznij naukę
whine
przyczynić się
rozpocznij naukę
contribute
pula
rozpocznij naukę
jackpot
nieskazitelny
rozpocznij naukę
immaculate
przepowiednia
rozpocznij naukę
portent
materialny
rozpocznij naukę
tangible
osadzony
rozpocznij naukę
embedded
układ, rozmieszczenie
rozpocznij naukę
layout
dryf
Moglibyśmy dostać się na lodowy dryf
rozpocznij naukę
drift
We could get to an ice drift.
kratka wentylacyjna
rozpocznij naukę
vent
kryminalistycznych
Mam przed sobą raport sądowy
rozpocznij naukę
forensic
I have the forensic report sitting in front of me
pamiątka
Tak, ale to była pamiątka
rozpocznij naukę
keepsake
Yes, but that was a keepsake
Wskazówka
Tutaj jest wskazówka, szóste ogniwo.
rozpocznij naukę
hint
Here's a hint, the 6th chain.
następstwa
rozpocznij naukę
aftermath
Udać się
Musisz teraz udać się do pracy
rozpocznij naukę
Head out
You have to head out to work right now
nieistotny, niezwiązany z tematem
Gary powiedział coś, co było niezwiązane z tematem, o którym rozmawialiśmy w tamtym momencie.
rozpocznij naukę
irrelevant
Gary said something that was irrelevant to the topic we were discussing at that time.
współczesny
rozpocznij naukę
cotemporary
bydło
rozpocznij naukę
livestock
przyziemny, prozaiczny
Bert nie miał przyjaciół i wiódł bardzo nudne, prozaiczne życie.
rozpocznij naukę
mundane
Bert had no friends and lived a very boring and mundane life.
odrzucone
rozpocznij naukę
discarded
stodoła
rozpocznij naukę
barn
cycek
rozpocznij naukę
tit
błędna nazwa
Po pierwsze, to błędna nazwa
rozpocznij naukę
misnomer
First of all, that's a total misnomer
uśpić czujność
Wtedy możemy uśpić jego czujność, złudzeniem bezpieczeństwa.
rozpocznij naukę
lull
Then we can lull him into a false sense of security.
niechlujny
rozpocznij naukę
sloppy
duszony
rozpocznij naukę
stewed
stado
rozpocznij naukę
herd
koszula w kratę
rozpocznij naukę
checked shirt
sznury (sztruks)
rozpocznij naukę
cords (corduroy)
akcent
Irlandzki akcent
rozpocznij naukę
brogue
Irish brogue
kok
rozpocznij naukę
bun
przejrzysty, świadomy
Mam zamiar pozostać świadomy aż do samego końca
rozpocznij naukę
lucid
I plan to remain lucid till I die
oddalony / oddalona
rozpocznij naukę
remote
porządny
Nikt porządny nie zrobiłby czegoś takiego!
rozpocznij naukę
decent
No decent person would do such a thing!
odosobniony
rozpocznij naukę
secluded
kłopot
Słuchaj, nie chcę tutaj żadnego kłopotu
rozpocznij naukę
hassle
Look, I don't want no hassle
ograniczać, zamykać się
Myślę, że malarze powinni ograniczać się do natury
rozpocznij naukę
confine
I think painters should confine themselves to nature
oszukiwać
Dzieci próbują czasem oszukiwać na sprawdzianach, ale zwykle zostają przyłapane.
rozpocznij naukę
cheat
Sometimes kids try and cheat on their school tests, but they usually get caught.
sylwetka
rozpocznij naukę
silhouette
ścigany przez
rozpocznij naukę
pursued by
dziedziniec
rozpocznij naukę
cortyard
odznaka
rozpocznij naukę
badge
pojemnik/kontener na śmietnik
rozpocznij naukę
dumpster
zaostrzyć (sytuację, stan)
rozpocznij naukę
exacerbate
zarumieniony
rozpocznij naukę
flushed
porucznik
rozpocznij naukę
lieutenant
kurduplowaty
rozpocznij naukę
pudgy
ciężar, brzemię, obciążenie
Musisz zrzucić swoje brzemię.
rozpocznij naukę
burden
You have to release your burden
pleśń
Dom był bardzo wilgotny i wszędzie na ścianach i suficie była pleśń.
rozpocznij naukę
mould
The house was very damp, and there was mould all over the walls and ceiling.
zanurzać się
Łódź podwodna zanurzyła się w morzu.
rozpocznij naukę
submerge
The submarine submerged in the sea.
pośladek
rozpocznij naukę
buttock
rozkład
rozpocznij naukę
decomposition
wstrząs
Ethan, to był poważny wstrząs.
rozpocznij naukę
jolt
Ethan, that was a pretty serious jolt
nietknięty
Jest już bardzo niewiele krain, które pozostają nietknięte.
rozpocznij naukę
intact
There are very few lands that still remain intact.
opłakiwać
rozpocznij naukę
mourn
urzekający, wciągający
Mam nadzieję, ze twoja książka jest wciągająca
rozpocznij naukę
captivating
I hope your book is captivating
jeleń
rozpocznij naukę
deer
bagnisty
rozpocznij naukę
boggy
wyłonić się
Kiciuś wyłonił się spod domu. Był brudny i wystraszony.
rozpocznij naukę
emerge
The little kitten emerged from under the house. He was dirty and scared.
poroże
rozpocznij naukę
antlers
deska rozdzielcza
rozpocznij naukę
dashboard
pisk
rozpocznij naukę
squeal
odzyskać
Obiecuję, że odzyskam twój skradziony naszyjnik.
rozpocznij naukę
retrieve
I promise I will retrieve your stolen necklace.
orzech włoski
rozpocznij naukę
walnut
koleina
rozpocznij naukę
rut
sąsiadujący
Jej koleżanka zajmuje sąsiedni pokój
rozpocznij naukę
adjacent
Her colleague has the adjacent room
tempo
rozpocznij naukę
pace
wycofać się
Robimy odwrót, ale nasze tyły są zablokowane.
rozpocznij naukę
retreat
Robimy odwrót, ale nasze tyły są zablokowane.
ukrywać
Świadkowie koronni często muszą ukrywać swoją prawdziwą tożsamość.
rozpocznij naukę
disguise
Crown witnesses often have to disguise their true identity.
dźwignia
rozpocznij naukę
lever
kostnica
rozpocznij naukę
mortuary
obserwacja
rozpocznij naukę
sighting
obłudny
rozpocznij naukę
snide
tulić się
rozpocznij naukę
snuggle up
ubytek
rozpocznij naukę
cavity
chuj
rozpocznij naukę
prick
idiota
rozpocznij naukę
moron
zamazać, uczynić niewyraźnym
Musimy zamazać twarze ludzi w tym nagraniu, aby nie można było ich zidentyfikować.
rozpocznij naukę
blur
We need to blur people's faces in the video so they can't be identified.
zakneblowany
rozpocznij naukę
gagged
kabura
rozpocznij naukę
holster
porzucić
rozpocznij naukę
relinquish
ukrywać
Przemytnicy często ukrywają narkotyki w zwykłych przedmiotach gospodarstwa domowego.
rozpocznij naukę
conceal
Drug smugglers often conceal drugs inside normal household objects.
okrzyknięty
rozpocznij naukę
hailed
sklep ogólnospożywczy
rozpocznij naukę
convenience store
cytat
rozpocznij naukę
quote
ubogi
rozpocznij naukę
poky
bubel
Bubel, od kiedy go mamy
rozpocznij naukę
dud
It's a dud from the day we got it
przezabawny
rozpocznij naukę
hilarious
rekwizyt
rozpocznij naukę
prop
nielegalny
rozpocznij naukę
illicit
brzęczący
rozpocznij naukę
humming
spójny
Jeśli chcesz, by ludzie cię rozumieli, musisz mówić w jasny, spójny sposób.
rozpocznij naukę
coherent
If you want people to understand you, you need to speak in a clear, coherent way.
wzór
Twój sweter ma uroczy wzór.
rozpocznij naukę
pattern
Your sweatshirt has a lovely pattern.
upośledzenie
rozpocznij naukę
impairment
chód
Mam taki dziarski chód
rozpocznij naukę
gait
I have a naturally brisk gait
zdeptany
Myśli, że zostanę stratowany albo coś
rozpocznij naukę
trampled
She thinks I'll get trampled or something
zabójstwo
rozpocznij naukę
homicide
sala sądowa
rozpocznij naukę
courtroom
ofiara
rozpocznij naukę
vic
uspokajać
rozpocznij naukę
allay
wrogość
Pomiędzy Larą i Jane dało się wyczuć napięcie i wrogość.
rozpocznij naukę
enmity
You could sense tension and enmity between Lara and Jane.
jedwabna siateczka, babie lato, pajęczyna
rozpocznij naukę
gossamer
zamienione
rozpocznij naukę
swapped
niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled
wiarygodny
rozpocznij naukę
credible
mający za mały personel
rozpocznij naukę
understaffed
opatrzność
rozpocznij naukę
providence
boski / boska
rozpocznij naukę
divine
zerknął
rozpocznij naukę
peered
przynęta
rozpocznij naukę
bait
zestawienie
rozpocznij naukę
tally
piętno
rozpocznij naukę
hallmark
sumienie
rozpocznij naukę
conscience
kurs podyplomowy
rozpocznij naukę
postgrad course
wykrętny
rozpocznij naukę
evasive
kompetentny
rozpocznij naukę
cognizant
słabnąć
rozpocznij naukę
wane
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
rozpocznij naukę
scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
Drużyna
rozpocznij naukę
squad
cmentarz
Jill szła przez cmentarz późno w nocy, czytając po drodze inskrypcje na nagrobkach.
rozpocznij naukę
graveyard
Jill walked through the graveyard late at night, reading the gravestone inscriptions as she went.
nieskazitelny
rozpocznij naukę
unblemished
pielucha
rozpocznij naukę
diaper
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
rozpocznij naukę
sketch
Prepare a sketch of the contract.
przymus
Regan zgodził się iść z gangiem, ale dopiero pod przymusem - właściwie został porwany.
rozpocznij naukę
duress
Regan agreed to go with the gang, but only under duress - he was basically kidnapped.
pogłoska
rozpocznij naukę
hearsay
prawdziwy
Chwila kiedy litość zamieniła się w autentyczne uczucie
rozpocznij naukę
genuine
The moment where pity was turning into genuine affection
uchwyt
Myślę, że mam tu lepszy uchwyt
rozpocznij naukę
grip
I think I've got a better grip here
rozbrzmiewać
rozpocznij naukę
reverberate
narcyz
rozpocznij naukę
daffodil
rozsznurować
rozpocznij naukę
unlace
bydło
rozpocznij naukę
cattle
czapka bez daszka
rozpocznij naukę
beanie
taktyka
rozpocznij naukę
ploy
pług
rozpocznij naukę
plough
brona
rozpocznij naukę
harrow
owinąć
Księżyc był osnuty ciemnymi chmurami
rozpocznij naukę
swathe
The moon was swathed in dark clouds
zachwiał się
rozpocznij naukę
staggered
kabiny
rozpocznij naukę
booths
niezwyciężony
rozpocznij naukę
invincible
lek uspokajający
rozpocznij naukę
sedative
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
rozpocznij naukę
obtain
We have obtained what we wanted.
ława oskarżonych
rozpocznij naukę
dock
zgasić
rozpocznij naukę
douse
krzywiąc się
rozpocznij naukę
wincing
zapieczętowany
rozpocznij naukę
sealed
autostrada
rozpocznij naukę
freeway
stacyjka w samochodzie
Doug włożył kluczyki do stacyjki, ale nie uruchomił silnika.
rozpocznij naukę
ignition
Doug put the keys in the ignition of his car, but he didn't turn it on.
zwariować
rozpocznij naukę
go nuts
zapomnienie
rozpocznij naukę
oblivion
różaniec
rozpocznij naukę
rosary
żmudny
Cały proces był bardzo żmudny. Nie miałem pojęcia, że otrzymanie wizy może być takie czasochłonne.
rozpocznij naukę
tedious
This whole process has been very tedious. I had no idea getting a visa would be so time-consuming.
prześladowanie
rozpocznij naukę
harrassment
wyrzuty sumienia
rozpocznij naukę
remorse
żal za grzechy
rozpocznij naukę
contrition
surowość
rozpocznij naukę
starkness
wychudzony
rozpocznij naukę
gaunt
kazanie
rozpocznij naukę
preach
żal
rozpocznij naukę
rancour
kujon
On jest kujonem, na pewno zda egzamin.
rozpocznij naukę
nerd
He's a nerd, of course he will pass the test.
szczeliny
rozpocznij naukę
rifts
uzasadniać
rozpocznij naukę
justify
punkt centralny
rozpocznij naukę
focal point
Internet szerokopasmowy
rozpocznij naukę
broadband
zuchwałość
rozpocznij naukę
temerity
zamieszki
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
rozpocznij naukę
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
wytworny
Zostaliśmy zaproszeni do wytwornej restauracji.
rozpocznij naukę
posh
We were invited to a posh restaurant.
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
trądzik
Nastolatkowie często mają problem z trądzikiem i na twarzy pojawiają im się pryszcze.
rozpocznij naukę
acne
Teenagers often have a problem with acne and get pimples on their faces.
wyrafinowany
rozpocznij naukę
refined
nieobciążony
rozpocznij naukę
unencumbered
pomyślny
rozpocznij naukę
auspicious
chełpliwy
rozpocznij naukę
boastful
rzygać
rozpocznij naukę
puke
chudy
rozpocznij naukę
scrawny
przechwycić
rozpocznij naukę
intercept
rozmazany
rozpocznij naukę
smeared
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
rozpocznij naukę
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
senny
rozpocznij naukę
drowsy
podatny
Smokey jest bardzo wrażliwy. Jest podatny na spadki nastroju.
rozpocznij naukę
susceptible
Smokey is very fragile. He is susceptible to decreased moods.
przystrojenie
rozpocznij naukę
embellishment
jasność
rozpocznij naukę
lucidity
Dwuznaczność
rozpocznij naukę
ambiguity
niewola
rozpocznij naukę
captivity
niesamowity
rozpocznij naukę
eerie
strzelba
rozpocznij naukę
rifle
klatka piersiowa
rozpocznij naukę
ribcage
balustrada
rozpocznij naukę
handrail
spokojny
rozpocznij naukę
serene
kołysać
rozpocznij naukę
sway
gorączkowy
rozpocznij naukę
hectic
oszustwo
Wygrał wyścig dzięki oszustwu.
rozpocznij naukę
deception
He won the race thanks to a deception.
kulawy, chwiejny
rozpocznij naukę
rickety
materac
rozpocznij naukę
mattress
wieszaki
rozpocznij naukę
hangers
palić trawkę
rozpocznij naukę
smoke pot
wzgardzić
rozpocznij naukę
spurn
zamroczony
rozpocznij naukę
besotted
pachwina
rozpocznij naukę
groin
buda
rozpocznij naukę
shack
widły
rozpocznij naukę
pitchfork
bezludny
rozpocznij naukę
insulated
brudny
rozpocznij naukę
mucky
lądowisko
rozpocznij naukę
airstrip

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.