Nowa praca

 0    67 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kariera
rozpocznij naukę
career
branża
rozpocznij naukę
business
zabójstwa na zlecenie
rozpocznij naukę
contract killing
Nie można zwolnić kogoś z powodu orientacji.
rozpocznij naukę
You can't fire somebody because of orientation.
szukać pracy
rozpocznij naukę
to look for a job
poszukiwany
rozpocznij naukę
wanted
dyrektor zarządzający
rozpocznij naukę
managing director
ubiegać się o
rozpocznij naukę
to apply for
stanowisko kierownicze
rozpocznij naukę
senior position
bez odpowiednich kwalifikacji
rozpocznij naukę
unqualified
stanowisko
rozpocznij naukę
position
Zarządzam swoim działem.
rozpocznij naukę
I manage my department.
Nie jestem łatwa w zarządzaniu.
rozpocznij naukę
I'm not easy to manage.
CV
rozpocznij naukę
CV, résumé
Załączyłem moje CV.
rozpocznij naukę
I enclosed my CV.
Powinieneś zaktualizować swój życiorys.
rozpocznij naukę
You should update your résumé.
jakie są Twoje słabości?
rozpocznij naukę
What are your weaknesses?
bezrobotny
rozpocznij naukę
unemployed
agent nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent
wałęsać się
rozpocznij naukę
hang around, mope around
urząd pracy
rozpocznij naukę
job centre
umowa na czas określony
rozpocznij naukę
fixed-term contract
Dobrze płacą.
rozpocznij naukę
It's good money.
rekrutować
rozpocznij naukę
to recruit
zdesperowany
rozpocznij naukę
desperate
umiejętność
rozpocznij naukę
skill
Zapewne Pani Karolina.
rozpocznij naukę
You must be Karolina.
Czy ma Pani doświadczenie z opieki?
rozpocznij naukę
Do you have any experience of caregiving?
Czy to by Pani przeszkadzało?
rozpocznij naukę
Would that bother you?
poprzedni pracodawca
rozpocznij naukę
previous employer
gadatliwy
rozpocznij naukę
talkative, chatty
poprawiający jakość życia
rozpocznij naukę
life-enhancing
osobowość
rozpocznij naukę
personality, presence
Co chce Pani robić w życiu?
rozpocznij naukę
What do you want to do with your life?
podążać za
rozpocznij naukę
to pursue
zatrudnić
rozpocznij naukę
to employ/hire
Dlaczego powinnam Panią zatrudnić?
rozpocznij naukę
Why should I hire/employ you?
Szybko się uczę.
rozpocznij naukę
I am a fast learner.
Nigdy nie choruję.
rozpocznij naukę
I am never ill.
Czy możesz zacząć od razu?
rozpocznij naukę
Can you start immediately?
Praca w godzinach od 8 do 17.
rozpocznij naukę
The hours are 8 to 5.
spóźnić się
rozpocznij naukę
to run late
Jeśli chcesz wyjść wcześniej, zadzwoń do mnie i daj mi znać.
rozpocznij naukę
If you need to leave early, please call me and let me know.
Nie zawiodę cię.
rozpocznij naukę
I won't let you down.
rozmowa rekrutacyjna
rozpocznij naukę
job interview
prawnik
rozpocznij naukę
AmE attorney, BrE lawyer
zwolnić się
rozpocznij naukę
to quit
niezbędny
rozpocznij naukę
necessary, indispensable
ogłoszenie o pracy
rozpocznij naukę
job ad
Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracy.
rozpocznij naukę
I'm calling about a job ad.
doświadczenie o sprzedaży
rozpocznij naukę
sales experience
znajomość komputera
rozpocznij naukę
computer skills
pełny zespół
rozpocznij naukę
full staff
inteligentny
rozpocznij naukę
smart
Nie każ mi błagać.
rozpocznij naukę
Don't make me beg.
gówno prawda, bzdura, pieprzenie
rozpocznij naukę
bullshit
przyszły przedsiębiorca
rozpocznij naukę
future entrepreneur
obiecujący
rozpocznij naukę
up-and-coming
rekomendacja, list polecający
rozpocznij naukę
recommendation
Mam termin porodu na dziś.
rozpocznij naukę
I am due today.
Pracuję nad tym.
rozpocznij naukę
I'm working on it.
posterunek policji
rozpocznij naukę
police station
policja nowojorska
rozpocznij naukę
NYPD New York Police Department
strażak
rozpocznij naukę
fire fighter
dietetyk
rozpocznij naukę
nutritionist
windziarz
rozpocznij naukę
liftman
śmieciarz
rozpocznij naukę
garbage collector

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.