agata’s way 2

 0    42 fiszki    emiliamierzwa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Dzięki za pozwolenie mi zostać tutaj
rozpocznij naukę
Thanks for letting me stay here
w sumie to nawet fajnie jest
rozpocznij naukę
It’s actually kind of nice
Gdybyśmy byli starym małżeństwem, żona podawałaby mrożoną herbatę i ciastka śniadaniowe
rozpocznij naukę
If we were an old married couple, the wife would serve ice tea and snickerdoodles
Dobra żona poszłaby do sklepu
rozpocznij naukę
Good wife would go to the store
W drodze do prawnika kup herbatę i ciasteczka
rozpocznij naukę
On the way to see the lawyer, pick up some tea and cookies
Muszę powiedzieć, że podoba mi się twoje nowe krzesło
rozpocznij naukę
I must say I’m enjoying your new chair
kołyska
rozpocznij naukę
cradle
kość ogonowa
rozpocznij naukę
coccyx
tyłek, pośladek
rozpocznij naukę
buttocks
To krzesło jest warte swojej nazwy
rozpocznij naukę
This is a chair worthy of the name
Cieszę się, że Ci się podoba
rozpocznij naukę
I'm glad you like it
Wciąż nie mogę przeżyć, że ktoś je wyrzucił
rozpocznij naukę
I mean, I still can’t get over the fact someone just threw it away
Leżało na ulicy
rozpocznij naukę
It was just sitting on the street
Siedziałem w śmieciach
rozpocznij naukę
I’ve been sitting in garbage
Plaster leży na podłodze w prysznicu
rozpocznij naukę
There’s a wet Band-Aid on the shower floor
fotel bujany
rozpocznij naukę
a rocking chair
parapet
rozpocznij naukę
windowsill
komoda
rozpocznij naukę
a chest of drawers
Zawsze starałem się dawać z siebie wszystko, zawsze starałem się robić co w mojej mocy
rozpocznij naukę
I’ve always tried to do the best
Popełniłem błędy
rozpocznij naukę
I’ve made mistakes
Nikt nie ogląda telewizji
rozpocznij naukę
Nobody watches TV
Chcę zobaczyć jakie inne przedsięwzięcia w mediach możemy zgarnąć
rozpocznij naukę
I wanna see what other news operations we can sweep up
zdrada
rozpocznij naukę
treason
Została oskarżona o zdradę stanu.
rozpocznij naukę
She was accused of committing treason against the state.
niekonsekwentny, nieobliczalny
rozpocznij naukę
erratic
Przejmuję kontrolę
rozpocznij naukę
I take over
Czy możemy o tym pomyśleć?
rozpocznij naukę
Can we think about it?
Myślałem o tym
rozpocznij naukę
I’ve thought about it
Byłem na spotkaniu w sprawie potencjalnej pracy.
rozpocznij naukę
I was meeting about prospective job.
Celowa próba podważenia całej mojej firmy
rozpocznij naukę
Deliberate attempt to undermine my whole business
Akcje poszły w dół poniżej
rozpocznij naukę
Stock’s gone below 130
Kto tu zarządza, dowodzi
rozpocznij naukę
Who’s in charge right now
bo to tak nie działa w tym kraju
rozpocznij naukę
that’s not how things work in this country
Rozłóż parasolkę, pada deszcz
rozpocznij naukę
Unfold the umbrella, it’s raining
Pozwólcie, że wyjaśnię wam proces, który zaraz się tu roztoczy
rozpocznij naukę
Let me explain to you the process that’s about to unfold.
A Ty dokonasz poważnego przestępstwa podlegającego karze
rozpocznij naukę
And you will have committed a felony punishable
Jeśli Wasze odpowiedzi nie będą zlsię zgadzać w każdym punkcie, zostaniesz deportowana na czas nieokreślony
rozpocznij naukę
If your answers don’t match up at every point, you’ll be deported indefinitely
Jesteśmy tylko dwójką osób, która nie miała się w sobie zakochać.
rozpocznij naukę
We are just two people who weren’t supposed to fall in love
Dlaczego ja cały czas gadam?
rozpocznij naukę
Why am I doing all the talking?
Zabierz głos
rozpocznij naukę
Jump in
Czekam na to z niecierpliwością
rozpocznij naukę
Looking forward to this
Lepiej żeby Wasze odpowiedzi się zgadzały
rozpocznij naukę
Your answers better match up on every account

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.