Question tags

 0    51 fiszek    dagmarakorusiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English Odpowiedź English
Ann is sad, ___?
rozpocznij naukę
isn’t she
That is the answer, ___?
rozpocznij naukę
isn’t it
Your brother can tell us that, ........?
rozpocznij naukę
can't he
They don’t need much water, ........?
rozpocznij naukę
do they
Remember to call me, ........?
rozpocznij naukę
will you
Tryb rozkazujący
He left early, ........?
rozpocznij naukę
didn't he
There are six more lessons this year, ........?
rozpocznij naukę
aren't they
It didn’t rain all week, ........?
rozpocznij naukę
did it
Margaret likes brown bread, ........?
rozpocznij naukę
doesn't she
You have done it, ........?
rozpocznij naukę
haven't you
Ann won’t be here tomorrow, ........?
rozpocznij naukę
will she
She wasn’t at the meeting yesterday, ........?
rozpocznij naukę
was she
Mary can’t type, ........?
rozpocznij naukę
can she
Do it for me, ........?
rozpocznij naukę
will you
Tryb rozkazujący
Let’s go out for dinner, ........?
rozpocznij naukę
shall we
I am quick, ........?
rozpocznij naukę
aren't I
He has got a huge house, ........?
rozpocznij naukę
hasn't he
Paul will come to my party, ........?
rozpocznij naukę
won't he
Let’s go to the cinema, ___?
rozpocznij naukę
shall we
zaczyna się od Let’s...
Let’s order a pizza, ____?
rozpocznij naukę
shall we
zaczyna się od Let’s...
I am late, ____?
rozpocznij naukę
aren’t I
jest twierdzące i zaczyna się od I am...
I am too short to be a basketball player, ___?
rozpocznij naukę
aren’t I
jest twierdzące i zaczyna się od I am...
Open the window, ___?
rozpocznij naukę
will you
jest w trybie rozkazującym
Don’t turn off the tv, ___?
rozpocznij naukę
will you
jest w trybie rozkazującym
You never play tennis on Saturdays, ___?
rozpocznij naukę
do you
jest twierdzące, ale zawiera jeden z “negatywnych” wyrazów takich jak: never, hardly ever, rarely, barely itp. – w tej sytuacji question tag musi być twierdzący!
You barely knew your father, ___?
rozpocznij naukę
did you
jest twierdzące, ale zawiera jeden z “negatywnych” wyrazów takich jak: never, hardly ever, rarely, barely itp. – w tej sytuacji question tag musi być twierdzący!
Nobody could solve this problem, ___?
rozpocznij naukę
could they
ma w podmiocie somebody/nobody/everybody – wtedy należy użyć zaimka they (Uwaga! Zdanie z nobody traktujemy jak przeczące!)
Somebody cleaned the mess, ___?
rozpocznij naukę
didn’t they
ma w podmiocie somebody/nobody/everybody – wtedy należy użyć zaimka they (Uwaga! Zdanie z nobody traktujemy jak przeczące!)
This snake isn’t poisonous, ____?
rozpocznij naukę
is it
The children aren’t at school, ____?
rozpocznij naukę
are they
Amanda should stay at home, ____?
rozpocznij naukę
shouldn’t she
It was very hot last summer, ____?
rozpocznij naukę
wasn’t it
She must go now, ____?
rozpocznij naukę
mustn’t she
Ciekawym przypadkiem jest czasownik modalny must (musieć), który może wyrażać dwie różne rzeczy: przymus lub przypuszczenie/pewność. W tym pierwszym przypadku question tag tworzymy zgodnie z regułą:
They mustn’t leave us here, ___?
rozpocznij naukę
must they
Ciekawym przypadkiem jest czasownik modalny must (musieć), który może wyrażać dwie różne rzeczy: przymus lub przypuszczenie/pewność. W tym pierwszym przypadku question tag tworzymy zgodnie z regułą:
Children must be hungry, ____?
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zdań wyrażających przypuszczenie/pewność. Tutaj question tag stworzymy za pomocą operatora pasującego do czasownika po must:
rozpocznij naukę
aren’t they
These people must live nearby, ____?
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zdań wyrażających przypuszczenie/pewność. Tutaj question tag stworzymy za pomocą operatora pasującego do czasownika po must:
rozpocznij naukę
don’t they
I’m doing it wrong, ___?
rozpocznij naukę
aren’t I
Turn off the light, ___?
rozpocznij naukę
will you
She doesn’t work at school, ___?
rozpocznij naukę
does she
Your friends haven’t left, ___?
rozpocznij naukę
have they
The teacher hasn’t marked the tests, ___?
rozpocznij naukę
has she
You would never tell him, ___?
rozpocznij naukę
would you
When you arrived, she had already left, ___?
rozpocznij naukę
hadn't she
I'm not interrupting anything, ______?
rozpocznij naukę
am I
I am quite stupid, ______?
rozpocznij naukę
aren't I
Yes, they're great. You have never been there, ___?
rozpocznij naukę
have you
Well, if you promise you will do something, you should do it, ___?
rozpocznij naukę
shouldn't you
The girl hasn’t been standing there since 5, ___?
rozpocznij naukę
has she
We were sleeping, ___?
rozpocznij naukę
weren’t we
We weren’t sleeping, ___?
rozpocznij naukę
were we
You hadn’t handed in the essay before the deadline passed, ___?
rozpocznij naukę
had you

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.