słownik skrótów - SO.

 0    108 fiszek    paulina763
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
3DNow
rozpocznij naukę
3D NO Waiting - bez stanów oczekiwania 3D
AGP
rozpocznij naukę
accelerated graphics port - przyspieszony port graficzny
AC
rozpocznij naukę
accumulator - akumulator
AGU
rozpocznij naukę
Address Generation Unit - jednostka generowania adresow
ALU
rozpocznij naukę
Arithmetic-Logic Unit - jednostka arytmetyczno-logiczna
API
rozpocznij naukę
Application Programming Interface - interfejs programistyczny aplikacji
APIC
rozpocznij naukę
Advanced Programmable Interrupt Controller - zaawansowany programowalny kontroler przerwań
ATA
rozpocznij naukę
AT Attachement - końcówka AT
ASCII
rozpocznij naukę
American Standard Code for Information Interchange - amerykański standard kodowania na potrzeby wymiany informacji
BIOS
rozpocznij naukę
Basic Input/Output System - podst. system wejścia/wyjścia
BSD
rozpocznij naukę
Berekley Software Distribution - wersja systemu uniksopodobnego z Berekley
Btrfs
rozpocznij naukę
B-tee File System - system plików oparty o B-drzewo
CD-ROM
rozpocznij naukę
Compact Disk Read-Only Memory - pamięć tylko do odczytu na płycie kompaktowej
Cent OS
rozpocznij naukę
Community ENTerprise Operating System
CHS
rozpocznij naukę
Cylinder/Head/Sector - cylinder/głowica/sektor
CFS
rozpocznij naukę
Completely Fair Scheduler - planista całkowicie sprawiedliwy
CISC
rozpocznij naukę
Coplex Instruction Set Computer - komputer o pełnej liście rozkazów
CLI
rozpocznij naukę
Command Line Interface - wierszowy interfejs komend
CMOS
rozpocznij naukę
Complementary Metal-Oxide Semiconductor - komplementarny półprzewodnik tlenkowy
COW
rozpocznij naukę
Copy On Write - kopiowanie przy zapisie
CPU
rozpocznij naukę
Central Processing Unit - jednostka centralna
CRC
rozpocznij naukę
cyclic redundancy check - cykliczna kontrola nadmiarowa
DAC
rozpocznij naukę
discrectionaly access control - uznaniowa kontrola dostępu
DMA
rozpocznij naukę
Direct Memory Access - bezpośredni dostęp do pamięci
DMI
rozpocznij naukę
Direct Media Interface - magistrala łącząca mostek północny z południowym
DRAM
rozpocznij naukę
Dynamic RAM - dynamiczna pamięć RAM
EDVAC
rozpocznij naukę
Electronic Discrete Variable Computer
EEPROM
rozpocznij naukę
Electrically Erasable and Progammable ROM - wymazywalna i programowalna pamięć stała
EIDE
rozpocznij naukę
Extended Integrated Device Electronics - scalona elektronika obsługi dysku
EISA
rozpocznij naukę
Extended Industry Standard Architecture - rozszerzona standardowa architektura przemysłowa
EMS
rozpocznij naukę
Expanded Mmemory System - układ pamięci rozszerzonej
ENIAC
rozpocznij naukę
Electronic Numerical Integration and Computer - elektroniczne urządzenie numeryczne całkujące i liczące
EPROM
rozpocznij naukę
Erasable and Programable ROM - wymazywalna i programowalna pamięć stała
EXT2
rozpocznij naukę
Second Extended File System - drugi rozszerzony system plików
EXT3
rozpocznij naukę
Third Extended File System - trzeci rozszerzony system plików
EXT4
rozpocznij naukę
Fourth Extended File System - czwarty rozszerzony system plików
FAT
rozpocznij naukę
File Allocation Table - tablica alokacji plików
FDD
rozpocznij naukę
Floppy Disc Drive - stacja dyskietek
FIFO
rozpocznij naukę
First In, First Out - pierwszy nadszedł, pierwszy obsłużony
FSB
rozpocznij naukę
Front System Bus - przednia magistrala systemowa
FSF
rozpocznij naukę
Free Software Fundation - Fundacja Wolnego Oprogramowania
GDT
rozpocznij naukę
Global Description Table - globalna tablica deskryptorów
GNU
rozpocznij naukę
Gnu is Not Unix - Gnu nie jest Unixem
GPL
rozpocznij naukę
General Public Licence - Ogólna Licencja Publiczna
GPU
rozpocznij naukę
Graphics Processor Unit - procesor graficzny
GUI
rozpocznij naukę
Graphical User Interface - graficzny interfejs uzytkownika
HDD
rozpocznij naukę
Hard Disc Drive - dysk twardy
HT
rozpocznij naukę
Hyper-Threading - hiperwątkowość
HVD
rozpocznij naukę
Hight Voltage Differential - wysokie napięcie różnicowe
IBR
rozpocznij naukę
instruction buffer register - buforowy rejestr rozkazów
IEU
rozpocznij naukę
Integer Execution Unit - jednostka wykonawcza dla liczb stałopozytywnych
I/O
rozpocznij naukę
Input / Output - wejście-wyjście
IPC
rozpocznij naukę
InterProcess Communication - komunikacja międzyprocesowa
MIMD
rozpocznij naukę
Multiple Instruction Multiple Data - wiele instrukcji wiele danych
MMX
rozpocznij naukę
MultiMedia Extentions - rozszerzenia multimedialne
MPP
rozpocznij naukę
Massively Parallel Processing - przetwarzanie masywnie równoległe
MS-DOS
rozpocznij naukę
Microsoft Disk Operating System - system operacyjny dla komputerów zgodnych z IBM PC
MTA
rozpocznij naukę
Mail Transport Agent - agent transportu poczty
MTBF
rozpocznij naukę
Mean Time Between Failures - średni czas międzyawaryjny
NMI
rozpocznij naukę
NonMaskable Interrupts - przerwania niemaskowalne
NTFS
rozpocznij naukę
New Technology File System - system plików nowej technologii
NUMA
rozpocznij naukę
Non-Uniform Memory Access - niejednakowy dostęp do pamięci
NVRAM
rozpocznij naukę
Non-Volatile RAM - nieulotna pamięć RAM
PATA
rozpocznij naukę
Paraller AT Attachement - równoległa końcówka AT
PC
rozpocznij naukę
program counter - licznik programu
PC
rozpocznij naukę
personal computer - komputer osobisty
PCI
rozpocznij naukę
Peripheral Comonent Interconnect - interfejs komponentów peryferyjnych
PnP
rozpocznij naukę
Plug and Play - podłącz i używaj
SMB
rozpocznij naukę
Server Message Block - blok komunikatów serwera
SPOOL
rozpocznij naukę
Simultaneous Peripheral Operation On-Line - jednoczesna bezpośrednia praca urządzeń
SRAM
rozpocznij naukę
Static RAM - statyczna pamięć RAM
SSD
rozpocznij naukę
Solid State Device - dysk/napęd półprzewodnikowy
SSE
rozpocznij naukę
Streaming SIMD Extentions - rozszerzenia strumieniowe SIMD
TLB
rozpocznij naukę
Translation Lookaside Buffers - bufory translacji adresów
TSL
rozpocznij naukę
Test and set Lock - testuj i załóż rygiel
TSS
rozpocznij naukę
Task Status Segment - segment statusu zadania
USB
rozpocznij naukę
Universal Serial Bus - uniwersalna szyna szeregowa
VFS
rozpocznij naukę
Virtual File System - wirtualny system plików
VLSI
rozpocznij naukę
Very Large Scale Integration - bardzo duża skala integracji
POSIX
rozpocznij naukę
Portable Operating System Interface for UNIX - przenośny interfejs systemu operacyjnego dla Uniksa
PROM
rozpocznij naukę
Programmable ROM - programowalna pamięć stała
RAID
rozpocznij naukę
Redundant Array of Inexpensive Disks - nadmiarowa tablica(macierz) niedrogich dysków
RAM
rozpocznij naukę
Random Access Memory - pamięć swobodnego dostępu
RHEL
rozpocznij naukę
Red Hat Enterprise Linux
RISC
rozpocznij naukę
Reduced Instruction Set Computer - komputer o zredukowanej liście rozkazów
ROM
rozpocznij naukę
Read-Only Memory - pamięć stała/tylko do odczytu
RPC
rozpocznij naukę
Remote Procedure Call - zdalne wywołanie procedury
SATA
rozpocznij naukę
Serial AT Attachement - szeregowa końcówka AT
SAS
rozpocznij naukę
Serial Attached SCSI - szeregowy interfejs SCI
SCSI
rozpocznij naukę
Small Computer System Interface - interfejs małych systemów komputeroych
SIMD
rozpocznij naukę
Single Instruction Multiple Data - pojedyncza instrukcja wiele danych
SJF
rozpocznij naukę
Shortest Job First - najkrótsze zadanie najpierw
IR
rozpocznij naukę
instruction register - rejestr rozkazów
IRQ
rozpocznij naukę
Interrupt ReQuests - linia/żądanie przerwania
ISA
rozpocznij naukę
Instruction Set Architecture - architektura zbioru/zestawu instrukcji
ISR
rozpocznij naukę
Interrupt Service Routine - procedura obsługi przerwanai
JCL
rozpocznij naukę
Job Control Language - język kontroli zadań
JFS
rozpocznij naukę
Journaling File System - system plików z kroniką
KVM
rozpocznij naukę
Kernel-based Virtual Machine - maszyna wirtualna realizowana przez jądro systemu operacyjnego
LBA
rozpocznij naukę
Liner Block Addressing - liniowa adresacja bloków
LDT
rozpocznij naukę
Local Descriptor Table - lokalna tablica deskryptorów
LSI
rozpocznij naukę
Large Scale Integration - duży stopień scalenia
LVM
rozpocznij naukę
Logical Volume Manager - menadżer woluminów logicznych
MAC
rozpocznij naukę
mandatory acces control - obowiązkowa kontrola dostępu
MAR
rozpocznij naukę
memory address register - rejestr adresowy pamięci
MBR (mem...)
rozpocznij naukę
memory buffer register - rejestr adresowy pamięci
MBR (mas...)
rozpocznij naukę
Master Boot Record - pierwszy rekord dysku
MQ
rozpocznij naukę
multiple-quotier -rejestr mnożenia i dzielenia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.