ENGLISH COLLOCATIONS IN USE, McCarthy, Collocations in Use, 2004, Units 17-20

 0    85 fiszek    wiwona234
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
To have a selfish streak
rozpocznij naukę
mieć tendencję do bycia samolubnym
An outgoing personality
rozpocznij naukę
bycie towarzyskim
A vivid imagination
rozpocznij naukę
bujna wyobraźnia
Highly intelligent
rozpocznij naukę
bardzo inteligentnym
To lose your temper
rozpocznij naukę
stracić panowanie nad sobą
A razor-sharp mind
rozpocznij naukę
błyskotliwy umysł
To set high standards for yourself
rozpocznij naukę
wiele od siebie wymagać
To be fiercely loyal to sb
rozpocznij naukę
być komuś dozgonnie wiernym, oddanym
To put others first
rozpocznij naukę
dbać o innych
To be painfully shy
rozpocznij naukę
być bardzo nieśmiałym
To give the impression of bring supremely confident
rozpocznij naukę
stwarzać pozory bycia niezwykle pewnym siebie
To have a strong sense of responsibility
rozpocznij naukę
mieć silne poczucie obowiązku
To keep your word
rozpocznij naukę
dotrzymywać słowa
To bear a grudge
rozpocznij naukę
mieć żal do kogoś
To keep your temper
rozpocznij naukę
panować nad sobą
To make a fool out of sb
rozpocznij naukę
ośmieszyć kogoś, zrobić z kogoś głupka
To be brutally honest
rozpocznij naukę
być szczerym aż do bólu
To play a joke/trick on sb
rozpocznij naukę
dokuczać komuś
To take a joke
rozpocznij naukę
nie obrazić się, przyjąć żart”
To swallow your pride
rozpocznij naukę
schować dumę do kieszeni
To throw a tantrum
rozpocznij naukę
wpaść w histerię; dzieci
To lose your patience
rozpocznij naukę
stracić cierpliwość
To come to terms with sth
rozpocznij naukę
pogodzić się z czymś, zaakceptować coś
To reveal one’s true character
rozpocznij naukę
ujawnić swoje prawdziwe, ja”, przestać udawać kogoś innego; negatywne znaczenie
Chubby cheeks
rozpocznij naukę
pulchne policzki
Droopy moustache
rozpocznij naukę
zwisające wąsy
A pointed face
rozpocznij naukę
twarz o ostrych rysach
An upturned nose
rozpocznij naukę
zadarty nos
A slender waist
rozpocznij naukę
wąska talia
A lovely complexion
rozpocznij naukę
zdrowa, piękna vera
Sleek hair
rozpocznij naukę
przygładzone włosy
Coarse hair
rozpocznij naukę
szorstkie włosy
Well-built
rozpocznij naukę
Dobrze zbudowany
Broad shoulders
rozpocznij naukę
szerokie ramiona
To go bald
rozpocznij naukę
wyłysieć
A youthful appearance
rozpocznij naukę
młody wygląd
Bushy eyebrows
rozpocznij naukę
krzaczaste brwi
A tiny tot
rozpocznij naukę
brzdąc
Jet-black hair
rozpocznij naukę
Kruczoczarne włosy
To go gray
rozpocznij naukę
osiwieć
Fair hair
rozpocznij naukę
jasne włosy
A dumpy woman
rozpocznij naukę
niska kobieta z nadwagą
A portly gentleman
rozpocznij naukę
niski mężczyzna z nadwagą; w średnim wieku lub starszy
A lanky youth
rozpocznij naukę
młodzieniaszek z długimi rękoma i nogami
Dishevelled hair
rozpocznij naukę
włosy w nieładzie
To bear a striking resemblence to sb
rozpocznij naukę
być bardzo podobnym do kogoś
To have a striking appearance
rozpocznij naukę
atrakcyjny wygląd
A nuclear family
rozpocznij naukę
rodzina dwupokoleniowa
An extended family
rozpocznij naukę
rodzinawielopokoleniowa
Close relatives
rozpocznij naukę
bliscy krewni
Immediate family
rozpocznij naukę
bliska rodzina
Blood relatives
rozpocznij naukę
bliscy krewni
A close-knit family
rozpocznij naukę
Zgrana rodzina
Distant relatives
rozpocznij naukę
dalecy krewni
A late husband
rozpocznij naukę
zmarły mąż
An estranged husband
rozpocznij naukę
mąż, z którym żona pozostaje w separacji
A trial separation
rozpocznij naukę
seperacja
A bitter/acrimonious divorce
rozpocznij naukę
,trudny” rozwód
A broken home
rozpocznij naukę
rozbity dom
A stable home
rozpocznij naukę
stabilny dom
A deprived home
rozpocznij naukę
ubogi dom
To start a family
rozpocznij naukę
założyć rodzinę
To have children
rozpocznij naukę
mieć dzieci
To expect a baby
rozpocznij naukę
oczekiwać dziecka, które ma się urodzić
To have a baby
rozpocznij naukę
urodzić dziecko
The baby is due next week.
rozpocznij naukę
Dziecko urodzi się za dwa tygodnie.
A single parent
rozpocznij naukę
samotny rodzic
To bring up children
rozpocznij naukę
wychowywać dzieci
To apply for custody
rozpocznij naukę
złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem, np. po rozwodzie
To gave/grant custody
rozpocznij naukę
przyznać prawo do opieki nad dzieckiem
To provide for one’s family
rozpocznij naukę
zarabiać na rodzinę
To set up home
rozpocznij naukę
zamieszkać w sowim domu, rozpocząć samodzielne życie
To strike up a friendship with sb
rozpocznij naukę
zaprzyjaźnić się z kimś
To form a lasting friendship with sb
rozpocznij naukę
nawiązać wieloletnią przyjaźń z kimś
To cement one’s relationship
rozpocznij naukę
zcementować czyjś związek
Our friendship grew when we left school.
rozpocznij naukę
Nasza przyjaźń
A casual acquaintance
rozpocznij naukę
znajomy
To fall madly in love with sb
rozpocznij naukę
być szaleńczo zakochanym
Love at first sight
rozpocznij naukę
miłość od pierwszego wejrzenia
To return love
rozpocznij naukę
odwzajemnić miłość
To be desprately in love
rozpocznij naukę
być szaleńczo zakochanym
To make a commitment
rozpocznij naukę
zaangażować się
To accept one’s proposal
rozpocznij naukę
przyjąć czyjeś oświadczyny
To love sb unconditionally
rozpocznij naukę
kochać kogoś bezwarunkowo
To have an affair with sb
rozpocznij naukę
mieć z kimś romans

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.