Girls alone

 0    86 fiszek    justynawitt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zasrany
Ten zasrany ptak obsrał mi mój nowiutki samochód!
rozpocznij naukę
effing
That effing bird shat on my brand new car!
zaciągnął zasłony
rozpocznij naukę
drew the curtains
ziemisty
rozpocznij naukę
sallow
garb
rozpocznij naukę
humphead
tupiąc
rozpocznij naukę
stomping
konopie indyjskie
rozpocznij naukę
cannabis,
drag, zioło
Masz ochotę zajarać trochę zioła?
rozpocznij naukę
dope
Do you want to smoke some dope?
lekkomyślny
rozpocznij naukę
reckless
beznadzieja
Ten turniej to beznadzieja, wszystko jest ustawione.
rozpocznij naukę
crap
This tournament is crap, everything is rigged.
głupi
rozpocznij naukę
daft
pozór
rozpocznij naukę
semblance
obraźliwe
rozpocznij naukę
deseptive
zagłówek
rozpocznij naukę
headboard
położyć nacisk
rozpocznij naukę
emphasize
psota
rozpocznij naukę
mischief
przerażający
rozpocznij naukę
appalling
zuchwałość
rozpocznij naukę
bravado
całkowicie
rozpocznij naukę
thoroughly
Rozwiązany
rozpocznij naukę
tackled
przeciwstawiać się
rozpocznij naukę
defying
ogromny
rozpocznij naukę
immense
żałoba
rozpocznij naukę
bereavement
zgromadzić się
rozpocznij naukę
congregate
wkurzony
Dyrektor był wkurzony, gdy zobaczył, że jego samochód został wysprejowany.
rozpocznij naukę
fuming
The principle was fuming when he found out that his car was spray painted.
krawężnik
rozpocznij naukę
kerb
nadąsany
rozpocznij naukę
sulky
palant
rozpocznij naukę
wanker
drobna kradzież
rozpocznij naukę
pilfering
doradca
rozpocznij naukę
counsellor
nietoperz
rozpocznij naukę
bat
osiągać
rozpocznij naukę
achieve
obierać ziemniaki
rozpocznij naukę
peel potatoes
spacerować
rozpocznij naukę
saunter
przytul się
rozpocznij naukę
snuggle down
smród
rozpocznij naukę
reek
uczciwość
rozpocznij naukę
decency
niechętny
rozpocznij naukę
reluctant
nieuprzejmy
rozpocznij naukę
discourteous
płonący
rozpocznij naukę
blazing
zły humor
rozpocznij naukę
grumpiness
zapobieganie ciąży
rozpocznij naukę
contraception
przymusić
rozpocznij naukę
coerce
wykorzystać
rozpocznij naukę
take advantage of
zakładnik
Terroryści wypuścili jednego zakładnika, ale resztę przetrzymywali.
rozpocznij naukę
hostage
The terrorist let one hostage go, but kept the others captive.
utrzymanie
rozpocznij naukę
livelihood
W związku z tym
rozpocznij naukę
hence
uczciwość
rozpocznij naukę
decency
speszony
rozpocznij naukę
abashed
niezgłębiony
rozpocznij naukę
unfathomable
kojący
rozpocznij naukę
soothing
szyderczy
rozpocznij naukę
derisive.
rak / ból rany
rozpocznij naukę
canker / canker sore
obgryzł
rozpocznij naukę
gnawed
facet
rozpocznij naukę
chap
uśmiech
rozpocznij naukę
smirk
zarozumiale
rozpocznij naukę
cockily
zasłonięte
rozpocznij naukę
draped over
oszołomiony
rozpocznij naukę
stupefied
obrzydliwy
Szejkowie w Arabii Saudyjskiej są obrzydliwie bogaci.
rozpocznij naukę
filthy
Sheikhs in Saudi Arabia are filthy rich.
brud
rozpocznij naukę
grime
znikomość
rozpocznij naukę
insignificance
hulaka
rozpocznij naukę
reveller
rozsiany
rozpocznij naukę
scattered
skonany
Idę prosto do łóżka - jestem absolutnie skonany po swojej zmianie.
rozpocznij naukę
shattered
I'm going straight to bed - I'm absolutely shattered after my shift.
lekceważący
rozpocznij naukę
dissmissive
wiarygodny
Wyjaśnienie spóźnienia, jakie przedstawił, było wiarygodne, ale Andrea i tak w nie nie uwierzyła.
rozpocznij naukę
plausible
The explanation he gave for being late was plausible, but Andrea still didn't believe it.
zarzut
Nie można było znaleźć dowodów na poparcie tych zarzutów.
rozpocznij naukę
allegation
No evidence could be found to support the allegations.
nienawiść
rozpocznij naukę
hatred
zdenerwowany
Nie boję się egzaminu, jestem tylko trochę zdenerwowany.
rozpocznij naukę
apprehensive
I'm not really scared about the exam, just a little apprehensive.
podniecenie
rozpocznij naukę
fluster
czuć się swobodnie
Naprawdę lubię Petera. Zawsze czuję się przy nim swobodnie i nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem.
rozpocznij naukę
feel at ease
I really like Peter. I always feel at ease with him and I don't have to pretend to be someone I'm not.
męczarnia
Właśnie przeszedłeś przez ogromną męczarnię. To oczywiste, że będziesz zestresowany i emocjonalny.
rozpocznij naukę
ordeal
You've just gone through a horrible ordeal. That's obvious you will be stressed and emotional.
złudzenie
rozpocznij naukę
delusion
przechwałki
rozpocznij naukę
boast
potworny, rozdzierający
Złamałem nogę i poczułem rozdzierający ból.
rozpocznij naukę
excruciating
I broke my leg and felt excruciating pain.
frazes
rozpocznij naukę
platitude
oszacować
rozpocznij naukę
assess
pewny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
rozpocznij naukę
adamant
He's adamant that we live in Matrix.
1. areszt 2. opieka prawna
Zbiegł z aresztu.
rozpocznij naukę
custody
He escaped from custody.
pajęczyna
rozpocznij naukę
cobweb
nieosiągalny
rozpocznij naukę
unattainable
siedzący
rozpocznij naukę
perched
głazy
rozpocznij naukę
boulders
ślad
rozpocznij naukę
vestige
czysty
rozpocznij naukę
unadulterated
przygotuj się na coś
rozpocznij naukę
gear up for sth

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.