Czasowniki slabe

 0    117 fiszek    damgrasza
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
słyszeć
rozpocznij naukę
hören
kupować
rozpocznij naukę
kaufen
robić
rozpocznij naukę
machen
grać
rozpocznij naukę
spielen
pytać
rozpocznij naukę
fragen, fragte, hat gefragt
fotografować
rozpocznij naukę
fotografieren, fotografiert, hat fotografiert
uczyć się
rozpocznij naukę
lernen
nauczać
rozpocznij naukę
lehren, lehrte, hat gelehrt
mówić
powiedzieć w sensie poinformować
Mowię prawdę.
rozpocznij naukę
sagen
Ich sage die Wahrheit.
pracować
rozpocznij naukę
arbeiten
odpowiadać
rozpocznij naukę
antworten
czekać na
rozpocznij naukę
warten auf + A
rysować
rozpocznij naukę
zeichnen
opowiadać
rozpocznij naukę
erzählen
odwiedzać
rozpocznij naukę
besuchen
niszyć
rozpocznij naukę
zerstören, zerstörte, zerstört
ulepszać
rozpocznij naukę
verbessern, hat verbessert
studiować
rozpocznij naukę
studieren
dyktować
rozpocznij naukę
diktieren
dodawać
rozpocznij naukę
addieren
sygnalizować
rozpocznij naukę
signalisieren
przedstawiać, wyobrażać
rozpocznij naukę
vorstellen
otwierać
rozpocznij naukę
öffnen, aufmachen
współpracować
rozpocznij naukę
mitarbeiten
robić zakupy
rozpocznij naukę
einkaufen
poznawać
rozpocznij naukę
kennen lernen, hat kennen gelernt
zamawiać
rozpocznij naukę
bestellen
płacić
rozpocznij naukę
bezahlen
palić
rozpocznij naukę
rauchen
szukać
Szukam słów.
rozpocznij naukę
suchen
Ich suche nach Worten.
potrzebować
rozpocznij naukę
brauchen
gotować
rozpocznij naukę
kochen
wierzyć
rozpocznij naukę
glauben
żyć
rozpocznij naukę
leben
mieszkać
rozpocznij naukę
wohnen
ćwiczyć
rozpocznij naukę
üben
pakować
rozpocznij naukę
packen
brakować
rozpocznij naukę
fehlen
jeść śniadanie
rozpocznij naukę
frühstücken
zwiedzać
rozpocznij naukę
besichtigen
mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hoffen
podróżować
rozpocznij naukę
reisen
oddychać
rozpocznij naukę
atmen
budować
Budujemy sobie w Polsce dom.
rozpocznij naukę
bauen, hat gebaut
Wir bauen uns ein Haus in Polen.
padać (o deszczu)
rozpocznij naukę
regnen
kosztować
rozpocznij naukę
kosten
liczyć
rozpocznij naukę
rechnen
mówić
bardziej gadać, w potocznym użyciu
On gada z nią o tym.
rozpocznij naukę
reden
Er redet mit ihr daruber.
startować
rozpocznij naukę
starten
towarzyszyć
rozpocznij naukę
begleiten
tanczyc
rozpocznij naukę
tanzen, tanzte, getanzt
całować
rozpocznij naukę
küssen
pasować
rozpocznij naukę
passen
przygotowywać
rozpocznij naukę
vorbereiten, vorbereitet
kraść
rozpocznij naukę
stehlen, stahl, gestohlen
potocznie klauen
tłumaczyć
rozpocznij naukę
ubersetzen / ist ubergesetzt
zgadzać się
rozpocznij naukę
zustimmen
dostarczać
rozpocznij naukę
zustellen
czuć się
rozpocznij naukę
sich fühlen
śmiać się z; wyśmiewać...
Z czego się śmiejesz?
rozpocznij naukę
lachen über
Worüber lachst du?
wysyłać
rozpocznij naukę
schicken, hat geschickt
pospieszać się
rozpocznij naukę
beeilen sich, hat beeilt
patrzeć
rozpocznij naukę
schauen
przestać, skończyć
rozpocznij naukę
aufhören, aufgehört
stać się (wydarzyć się)
To się może każdemu zdarzyć.
rozpocznij naukę
passieren, ist passiert
Das kann jedem passieren.
cieszyc sie z
Cieszę się z twojego prezentu.
rozpocznij naukę
freuen sich über
Ich freue mich über dein Geschenk.
zranić się
rozpocznij naukę
verletzen sich
wybierać
rozpocznij naukę
wählen
czesać się
rozpocznij naukę
kämmen sich
golić się
rozpocznij naukę
rasieren sich
zaprzyjaźnić się z
rozpocznij naukę
anfreunden sich mit
należeć do
To należy do moich obowiazkow.
rozpocznij naukę
gehören zu, gehörte, hat gehört
Das gehört zu meinen Pflichten.
walczyć
rozpocznij naukę
kämpfen
zakochać się
rozpocznij naukę
verlieben
zbierać
rozpocznij naukę
sammeln
odzyskiwać sily po chorobie
Wyzdrowiałeś? Wydobrzałeś?
rozpocznij naukę
sich erholen von
Hast du dich erholt?
woleć, preferować
Wolę truskawki.
rozpocznij naukę
bevorzugen
czasownik słaby
Ich bevorzuge Erdbeeren.
spodziewać się
Nie spodziewałem się tego.
rozpocznij naukę
erwarten von
Ich habe das nicht erwartet.
dziękować
rozpocznij naukę
danken, gedankt (Dativ)
podążać
rozpocznij naukę
folgen, folgte, ist gefolgt (Dativ)
oszczędzać na
rozpocznij naukę
sparen für
znaczyć, oznaczać
Co to znaczy?
rozpocznij naukę
bedeuten
Was bedeutet das?
zobowiazywać sie
rozpocznij naukę
verpflichten
używać
rozpocznij naukę
benutzen, benutzte, hat benutzt
umeblować, urządzać
rozpocznij naukę
einrichten
zorganizować, przyporządkować
rozpocznij naukę
ordnen
uzupełniać
rozpocznij naukę
ergänzen
zwracać uwagę, przestrzegać
Zauważ, że tam jest mały problem.
rozpocznij naukę
beachten
Es ist zu beachten, dass dort ein kleines Problem ist.
zgadzać się
rozpocznij naukę
zustimmen + Dat.
wspierać
rozpocznij naukę
unterstützen
ostatnio
Kiedy ostatnio rozmawialismy?
rozpocznij naukę
zuletzt
Wann haben wir zuletzt gesprochen?
reperować, naprawiać
Miałbym naprawić to, co należy naprawić?
rozpocznij naukę
reparieren
Ich soll reparieren, was repariert werden muss?
kapać
Woda cieknie z kaloryfera.
rozpocznij naukę
tropfen, tropfte, ist getropft
Das wasser tropft aus der Heizung.
rozpoznawać
rozpocznij naukę
erkennen
spóźniać się, przegapić
rozpocznij naukę
verpassen
pozwalać
rozpocznij naukę
erlauben
poszerzać horyzonty, krztałcić
rozpocznij naukę
erweitern
zastępować czymś
Ser zastąpiłem tofu.
rozpocznij naukę
ersetzen durch
Ich habe den Käse durch einen Tofu ersetzt.
kolekcjonować, zbierać
rozpocznij naukę
sammeln
egzaminować, sprawdzać, kontrolować, testować
rozpocznij naukę
prüfen
wymieniać
rozpocznij naukę
umtauschen
planować
rozpocznij naukę
planen
ubezpieczyć się od
rozpocznij naukę
versichern sich gegen
zaimponować, zrobić wrażenie, być pod wrażeniem
rozpocznij naukę
beeindrucken
rozwiązywać
rozpocznij naukę
lösen
otwierać
Przez to otwierają sie dla mnie całkiem nowe możliwości.
rozpocznij naukę
eröffnen
Dadurch eröffnen sich fur mich ganz neue Möglichkeiten.
zakończyć, skończyć
rozpocznij naukę
beenden
spostrzegać, zauważać
rozpocznij naukę
merken
kichać
rozpocznij naukę
niesen
sądzić
rozpocznij naukę
meinen
promować
rozpocznij naukę
befördern
spełniać
rozpocznij naukę
erfüllen
powieść się
rozpocznij naukę
klappen
kształtować
rozpocznij naukę
prägen
ocenić
rozpocznij naukę
bewerten
oglądać, spoglądać
rozpocznij naukę
anschauen
wymieniać się
rozpocznij naukę
austauschen sich

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.