czasowniki mocne

 0    67 fiszek    damgrasza
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jechać
rozpocznij naukę
fahren, fuhr, ist gefahren
dawać
rozpocznij naukę
geben + Dat, gab, gegeben
przyjść
rozpocznij naukę
kommen
czytać
rozpocznij naukę
lesen, las, gelesen
wołać
rozpocznij naukę
rufen, rief, gerufen
spać
rozpocznij naukę
schlafen, geschlafen
widzieć
rozpocznij naukę
sehen, sah, gesehen
rosnąć
rozpocznij naukę
wachsen, wuchs, ist gewachsen
umyć
rozpocznij naukę
waschen
odejdżać
rozpocznij naukę
abfahren, abgefahren
zaczynać
rozpocznij naukę
anfangen
przybyć
rozpocznij naukę
ankommen
dzwonić
rozpocznij naukę
anrufen
zapraszać
rozpocznij naukę
einladen
dodawać
rozpocznij naukę
zugeben, gab zu, hat zugegeben
świecić
rozpocznij naukę
scheinen, schien, geschienen
nazywać się
rozpocznij naukę
heißen, geheißen
dostawać
rozpocznij naukę
bekommen, bekam, bekommen
otrzymywać
rozpocznij naukę
empfangen, empfing, empfangen
podobać się
rozpocznij naukę
gefallen, gefiel, hat gefallen
odejdżać
rozpocznij naukę
abfahren, abgefahren
wsiadać
rozpocznij naukę
einsteigen, ist eingestiegen
wysiadać
rozpocznij naukę
aussteigen, ist ausgestiegen
uczestniczyć
rozpocznij naukę
teilnehmen an + D
mieć
rozpocznij naukę
haben, hatte, gehabt
być
rozpocznij naukę
sein, war, ist gewesen
wypiekać
rozpocznij naukę
backen, buk, gebacken
dmuchać
rozpocznij naukę
blasen, blies, geblasen
złapać
rozpocznij naukę
fangen, fing, gefangen
trzymać
rozpocznij naukę
halten, hielt, gehalten
załadować
rozpocznij naukę
laden, lud, geladen
zostawiać
rozpocznij naukę
lassen, ließ, gelassen
spać
rozpocznij naukę
schlafen, schlief, geschlafen
uderzać
rozpocznij naukę
schlagen, schlug, geschlagen
nosić
rozpocznij naukę
tragen, trug, getragen
biegać
rozpocznij naukę
laufen, lief, ist gelaufen
chlać
rozpocznij naukę
saufen, soff, hat gesoffen
mierzyć
rozpocznij naukę
messen, maß, gemessen
dawać
rozpocznij naukę
geben, gab, gegeben
mówić,
rozpocznij naukę
sprechen, sprach, gesprochen
łamać
rozpocznij naukę
brechen (brach, gebrochen)
obowiązywać, dotyczyć, zawierać
To dotyczy również czlonków.
rozpocznij naukę
gelten, galt, gegolten
Das gilt auch fur Mitglieder.
rzucać
rozpocznij naukę
werfen, warf, geworfen
czytać
rozpocznij naukę
lesen, las, hat gelesen
dziać sie
rozpocznij naukę
geschehen, geschah, ist geschehen
polecać
rozpocznij naukę
empfehlen empfahl empfohlen
kraść
rozpocznij naukę
stehlen, stahl, gestohlen
zmywać
rozpocznij naukę
abwaschen, abgewaschen
zmuszać
rozpocznij naukę
zwingen, zwang, gezwungen
oglądać
rozpocznij naukę
anzusehen
podobać się
Jak Ci sie podoba w Szwajcarii?
rozpocznij naukę
gefallen
Wie gefällt es dir in die Schweiz?
świecić, wydawać się
rozpocznij naukę
scheinen, schien, hat geschienen
karmić
rozpocznij naukę
futtern
nakładać makijaż
rozpocznij naukę
Make-up auftragen
zastanawiać się
rozpocznij naukę
überlegen
zależeć od
rozpocznij naukę
abhängen von
pojawiać sie, ukazywać się
Ta gazeta ukazuje sie od 100lat.
rozpocznij naukę
erscheinen
Die Zeitung erscheint seit 100 Jahren.
wątpić w
rozpocznij naukę
zweifeln an + Dativ
dążyć (do)
rozpocznij naukę
streben (nach etwas)
przestrzegać, dotrzymywać
rozpocznij naukę
einhalten
unikać, omijać
Kierowca ominął rowerzystę.
rozpocznij naukę
ausweichen + Dativ, ausgewichen
Der Fahrer ist dem Radler ausgewichen.
zarabiać
rozpocznij naukę
verdinen
zmieniać
siebie
rozpocznij naukę
ändern, änderte, geändert
doradzać
rozpocznij naukę
beraten
jazda na nartach
rozpocznij naukę
skifahren
spadać, upadać
rozpocznij naukę
fallen, fiel, ist gefallen
mieć miejsce
rozpocznij naukę
stattfinden

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.