czasowniki nieregularne

 0    74 fiszki    damgrasza
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
prosić
rozpocznij naukę
bitten, bat, hat gebeten
pozostawać
rozpocznij naukę
bleiben, blieb, ist geblieben
jeść
rozpocznij naukę
essen, aß, gegessen
znajdować
rozpocznij naukę
finden, fand, hat gefunden
iść
rozpocznij naukę
gehen, ging, gegangen
brać
rozpocznij naukę
nehmen, nahm, genommen
pomagać
rozpocznij naukę
helfen +Dat (bei) half, geholfen
leżeć
rozpocznij naukę
liegen, lag, gelegen
pisać
rozpocznij naukę
schreiben, schrieb, geschrieben
śpiewać
rozpocznij naukę
singen, sang, hat gesungen
stać
rozpocznij naukę
stehen, stand, gestanden
mówić, rozmawiać
rozpocznij naukę
sprechen, sprach, gesprochen
skakać
rozpocznij naukę
springen, sprang, ist gesprungen
umierać
rozpocznij naukę
sterben, starb, ist gestorben
pić
rozpocznij naukę
trinken, trank, getrunken
spotykać
rozpocznij naukę
treffen, traf, ist getroffen
miec do zrobienia
rozpocznij naukę
tun, tat, getan
stawać sie, zamierzać
Zrobie sobie certyfikat językowy.
rozpocznij naukę
werden, wurde, ist geworden
Ich werde ein Sprachzertifikat bekommen.
plywać
rozpocznij naukę
schwimmen, schwamm, ist/hat geschwommen
przynosić
rozpocznij naukę
bringen, brachte, gebracht
składać się z
rozpocznij naukę
bestehen aus, bestand, bestanden
myśleć
rozpocznij naukę
denken an + A, dachte, gedacht
znać
Znasz jakąś fajną knajpkę w okolicy?
rozpocznij naukę
kennen, kannte, gekannt
Kennst du ein schönes Restaurant in der Gegend?
wymieniać (wiedzę)
rozpocznij naukę
nennen, nannte, genannt
wiedzieć
rozpocznij naukę
wissen, wusste, gewusst
móc, mieć możliwość
Możesz przytrzymać mi drzwi?
rozpocznij naukę
können, konnte, gekonnt
Kannst du die Tur fur mich halten?
musieć
rozpocznij naukę
müssen, musste, gemusst
mieć pozwolenie
rozpocznij naukę
dürfen, durfte, gedurft
lubić
rozpocznij naukę
mögen, mochte, gemocht
chcieć
rozpocznij naukę
wollen, wollte, gewollt
mieć powinność
rozpocznij naukę
sollen, sollte, gesollt
chciec (grzecznie)
rozpocznij naukę
möchten, (ich möchte), mochte, gemocht
jeździć konno
rozpocznij naukę
reiten, ritt, geritten (s)
znajdować
rozpocznij naukę
finden, fand, gefunden
stawać się, zamierzać
rozpocznij naukę
werden, wurde, ist geworden
być,
rozpocznij naukę
sein, war, ist gewesen
boleć
Czy coś Cię boli?
rozpocznij naukę
wehtun, hat wehgetan
Tut dir etwas weh?
zacząć
rozpocznij naukę
beginnen, begann, begonnen (h)
skręcać
rozpocznij naukę
abbiegen, bog ab, ist abgebogen
zginać,
rozpocznij naukę
biegen, bog, gebogen
przemijać, upływać
W minionym tygodniu.
rozpocznij naukę
vergehen, ist vergangen
In der vergangene Woche.
latać
rozpocznij naukę
fliegen, flog, ist geflogen
zażywać, zajmować,
rozpocznij naukę
einnehmen
zostac nazwanym
rozpocznij naukę
genannt werden + N
upamiętniać / wspominać
rozpocznij naukę
gedenken
obsługiwać
Dziekuje, jestem już obslugiwany.
rozpocznij naukę
bedienen, bediente, bedient
Danke, ich bin schon bedient.
cieszyć się
rozpocznij naukę
sich erfreuen + G
potrzebować, wymagać (2)
rozpocznij naukę
bedürfen
powstrzymywac sie
rozpocznij naukę
sich enthalten + G
przypomninac sobie
rozpocznij naukę
sich entsinnen + G
zlitowac sie
rozpocznij naukę
sich ebarmen G
chwalic sie
rozpocznij naukę
sich ruhmen G
wstydzić się
rozpocznij naukę
sich schämen + G
opiekować się
rozpocznij naukę
sich annehmen
oskarżyć o
rozpocznij naukę
anklagen wegen
podejrzewać
rozpocznij naukę
verdächtigen + Genitiv
sprzeczać się
rozpocznij naukę
streiten sich, hat gestritten
łączyć
Lubię łączyć przyjemne z pożytecznym.
rozpocznij naukę
verbinden, verband, hat verbunden
Ich mag das Angenehme mit dem Nutzlichen verbinden.
podawać
rozpocznij naukę
eingeben
wreczać
rozpocznij naukę
schenken
popełnić
rozpocznij naukę
verpflichten
anulować
rozpocznij naukę
stornieren, storniert
odebrać, wypłacać
rozpocznij naukę
abheben, hat abgehoben
oferować
rozpocznij naukę
anbieten, hat angeboten
zaoferować
rozpocznij naukę
bieten, bot, geboten
przejmować coś
rozpocznij naukę
übernehmen
przelać pieniądze
rozpocznij naukę
überweisen, überwies, überwiesen
wydawać się, zdawać się, świecić
rozpocznij naukę
scheinen, schien, geschienen
zepsuć się (o jedzeniu)
rozpocznij naukę
verderben, verdarb, verdorben
unosić się
rozpocznij naukę
schweben
zamykać
rozpocznij naukę
schließen, schloss, geschlossen
oferować
rozpocznij naukę
bieten, bot, geboten
dotyczyć
rozpocznij naukę
betreffen
reklamować
rozpocznij naukę
werben, warb, geworben

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.