inne czesci mowy

 0    121 fiszek    damgrasza
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jak dotąd
przysłówek
rozpocznij naukę
bisher
zaimki osobowe w akkusativie(biernik-kogo? co?)
Po jakich zwrotach wystepuje A?
Ich sehe den Hund (kogo, co widzę?)
rozpocznij naukę
mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie/Sie
(bis, durch, fur, gegen, ohne, um)
zaimki dzierżawcze
rozpocznij naukę
Possessivpronomen mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr
bez
rozpocznij naukę
ohne (+Akkusativ)
dla, na, za
rozpocznij naukę
für (+Akkusativ)
przez
rozpocznij naukę
durch (+Akkusativ)
wzdluż
rozpocznij naukę
entlang (+Dativ) (lub na koncu zdania)
Zaimki osobowe w dativie
po jakich spójnikach? (10)
rozpocznij naukę
mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen
ab, aus, außer, bei, gegenuber, mit, nach, seit, von, zu
od / z / o
rozpocznij naukę
von + Dativ
po (czynnosci) / do (panstwa, miasta)
rozpocznij naukę
nach + Dativ
z
rozpocznij naukę
mit + Dativ
od, od kiedy/ odkąd
Odkąd jestem w Niemczech, uczę sie niemieckiego. (spójnik)
Uczę sie niemieckiego od 10 miesięcy. (przyimek/zaimek)
rozpocznij naukę
seit (+Dativ)
Seit ich in Deutschland bin, lerne ich deutsch.
Ich lerne seit zehn Monaten deutsch.
przy / u / koło
rozpocznij naukę
bei + Dativ
do
rozpocznij naukę
zu + Dativ
na / w / przy / nad
rozpocznij naukę
an
na
rozpocznij naukę
auf
w / do
rozpocznij naukę
in
wokół / dookoła / o/ w pobliżu
rozpocznij naukę
um (+Akkusativ)
za
Proszę zamknij drzwi za sobą.
rozpocznij naukę
hinter
Bitte, schließt du die Tur hinter dich.
pomiędzy
rozpocznij naukę
zwischen
za wyjątkiem / oprócz
rozpocznij naukę
außer (+Dativ)
w tym / wraz z... / włączając
rozpocznij naukę
einschließlich (G)
nad / ponad / o / po / przez
rozpocznij naukę
über
pod / poniżej / pośród
rozpocznij naukę
unter
podczas / w trakcie / gdy
rozpocznij naukę
während (+Genitiv)
ponieważ, gdyż, bo, bowiem
rozpocznij naukę
weil
ponieważ, gdyż, bo
Chciałem iść, ponieważ zrobiło się juz ciemno.
rozpocznij naukę
denn
Ich wollte gehen, denn es wurde schon dunkel.
jednak, owszem, przecież, ale
rozpocznij naukę
doch
jeśli, kiedy
Jeśli mam wolny czas, chetnie gotuję. / W wolnych czasie chetnie gotuje.
rozpocznij naukę
wenn
Wenn ich frei Zeit habe, koche ich gern.
mimo że, choć, chociaż
Wychodzę, mimo że pada deszcz.
rozpocznij naukę
obwohl
Obwohl es regnet, gehe ich aus.
że, iż
Slyszales ze jutro jest jakies spotkanie?
rozpocznij naukę
dass
Hast du gehört, dass es morgen ein Treffen gibt?
tak długo jak, dopóki
rozpocznij naukę
solange
ale, jednak, jednakże
rozpocznij naukę
aber
jak tylko, gdy tylko, skoro
Przyjdź, jak tylko bedziesz miał czas!
rozpocznij naukę
sobald
Komm, sobald du Zeit hast!
używać
rozpocznij naukę
benutzen, benutzte, hat benutzt
przy tym, obok, w pobliżu
Załączono insturkcję obsługi?
rozpocznij naukę
dabei
Ist es die Anweisung dabei?
siebie nawzajem
rozpocznij naukę
einander
jeden drugiemu (wzajemnie)
rozpocznij naukę
einer dem anderen
ze sobą nawzajem
rozpocznij naukę
miteinander
od siebie
przyimek wzajemny
Możemy sie od siebie wiele nauczyć.
rozpocznij naukę
voneinander
Wir können viel voneinander lernen.
do siebie, wobec siebie
rozpocznij naukę
zueinander (passen)
jeden przez drugiego, bezładnie, w nieładzie, chaotycznie
rozpocznij naukę
durcheinander
obok siebie
rozpocznij naukę
nebeneinander
w przeciwnym razie, inaczej, zazwyczaj, poza tym
rozpocznij naukę
sonst
przeciwko sobie
rozpocznij naukę
gegeneinander
na siebie nawzajem, jeden na drugim
następować po sobie
Mam polożyć książki jedną na drugiej?
rozpocznij naukę
aufeinander
aufeinander folgen
Soll ich die Bucher aufeinander legen?
jeden na drugim/ jeden z drugiego
rozpocznij naukę
übereinander
wszystko, w całości
rozpocznij naukę
sämtlich
tymczasem, w międzyczasie
przysłówek
rozpocznij naukę
inzwischen
najpóźniej, nie później niż
przysłówek
Zamówienie zostanie dostarczone najpóźniej do piątku.
rozpocznij naukę
spätestens
Die Bestellung wird bis spätestens Freitag geliefert.
wkrótce
przysłowek
rozpocznij naukę
bald
z / ze środka / z wewnątrz, skądś
rozpocznij naukę
aus + Dativ
raczej, dosyć, całkiem
On jest raczej mały.
rozpocznij naukę
eher
Er ist eher klein.
obojętnie, bez różnicy
rozpocznij naukę
egal
z przodu
rozpocznij naukę
vorne
za / z tyłu / zza
rozpocznij naukę
hinten
tam, po tamtej stronie
przysłowek
rozpocznij naukę
drüben
z powodu
Z powodu złej pogody.
rozpocznij naukę
wegen (+ Genitiv)
Wegen des schlechten Wetters.
mianowicie, bowiem
Byłem tu dwa razy, mianowicie wczoraj i dziś.
rozpocznij naukę
nämlich
Ich war zweimal hier, nämlich gestern und heute.
przedtem, wcześniej
Dlaczego mi wcześniej tego nie powiedziałeś?
rozpocznij naukę
vorher
Warum hast du mir es vohrer nicht gesagt?
zwłaszcza, szczególnie(bardzo)
rozpocznij naukę
besonders
wprawdzie... ale
rozpocznij naukę
zwar... aber
jednak, wprawdzie, co prawda
rozpocznij naukę
allerdings
poza tym, oprócz tego
rozpocznij naukę
außerdem
ledwo, z trudem
Trudno uwierzyć.
rozpocznij naukę
kaum
Es ist kaum zu glauben.
jednocześnie, równocześnie
rozpocznij naukę
gleichzeitig
dlatego, z tego powodu
Dlatego jest to niemozliwe.
rozpocznij naukę
deshalb
Deshalb ist das nicht möglich.
właściwie
Właściwie to tak!
rozpocznij naukę
eigentlich
Eingentlich ja!
rzeczywiście, z pewnością
rozpocznij naukę
tatsächlich
zaraz obok, następne drzwi, drzwi obok, dom obok
rozpocznij naukę
nebenan
naprzeciwko / w stosunku do
rozpocznij naukę
gegenüber (+Dativ)
znowu, jeszcze raz, ponownie
Czy moze Pani ponownie zamknąć tę skrzynkę?
rozpocznij naukę
wieder
Könnten Sie diese Box wieder schließen?
nagle, niespodziewanie
rozpocznij naukę
plötzlich
albo ... albo
Zdecyduj się!
rozpocznij naukę
entweder ... oder
Entweder oder!
tam, wlasnie tam
rozpocznij naukę
da drüben
wszędzie, w każdym miejscu
rozpocznij naukę
überall
jeszcze, wciąż
Jeszcze go tutaj nie ma.
rozpocznij naukę
noch
Er ist noch nicht hier.
kiedyś
rozpocznij naukę
einmal
w ogóle / właściwie
rozpocznij naukę
gar
wcale nie, ani trochę
rozpocznij naukę
gar nicht
każdy
rozpocznij naukę
jeder
bądź ostrożny, uważaj
rozpocznij naukę
vorsicht
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku, inaczej
rozpocznij naukę
sonst
Uważaj na...
rozpocznij naukę
Aufpassen
kiedy? od kiedy?
Od kiedy obowiązuje nowy przepis?
rozpocznij naukę
wann
Ab wann gilt die neue Regelung?
czy
Chciał bym wiedzieć, czy Pan Roger jest w Biurze?
rozpocznij naukę
ob
Ich würde gerne wissen, ob Herr Roger im Büro ist?
nawet
Ona mówi nawet po chińsku
rozpocznij naukę
sogar
Sie spricht sogar Chinesisch.
po co?
rozpocznij naukę
wozu?
w jakim celu?
rozpocznij naukę
zu welchem Zweck?
aby, żeby, (z) tym
rozpocznij naukę
damit
potem, następnie, później
rozpocznij naukę
danach
przeciwko temu
rozpocznij naukę
dagegen
niezwłocznie / od razu
rozpocznij naukę
sofort
przedtem, zanim
rozpocznij naukę
bevor
zamiast
rozpocznij naukę
anstatt
czasownik zwrotny - się
rozpocznij naukę
mich, dich, sich, uns, euch, sich
jeśli, jeżeli
Jeżeli masz ochotę, to chodź z nami.
rozpocznij naukę
falls
Falls du Lust hast, komm mit.
właściwie, prawdę mówiąc
rozpocznij naukę
eigentlich
często
rozpocznij naukę
oft
czasami
rozpocznij naukę
manchmal
chętnie
rozpocznij naukę
gerne
więcej
rozpocznij naukę
mehr
w drodze
rozpocznij naukę
unterwegs
co najmniej
rozpocznij naukę
mindestens
może, możliwe
rozpocznij naukę
vielleicht
to samo
Miałem ten sam problem.
rozpocznij naukę
dieselbe
Ich hatte dieselbe Problem.
skapitalizować
rozpocznij naukę
großgeschrieben werden
niemniej jednak, mimo to
rozpocznij naukę
troztdem
tarcie, konflikt
rozpocznij naukę
die Reibung
być skończonym
Minęła (godzina) trzecia.
rozpocznij naukę
vorbei sein
Es ist drei Uhr vorbei.
koniec
Zostanę do końca.
rozpocznij naukę
das Schluss
Ich werde bis zum Schluss bleiben.
jeden i pół, półtora
rozpocznij naukę
eineinhalben
wówczas
rozpocznij naukę
damals
taka, taki, takie
rozpocznij naukę
solche
przyszedł
rozpocznij naukę
kamen
nigdzie
rozpocznij naukę
nirgends, nirgendwo
co najmniej
rozpocznij naukę
mindestens
właśnie / dopiero co
rozpocznij naukę
gerade
trwa, zajmuje
rozpocznij naukę
dauert
z powrotem
rozpocznij naukę
wieder da
około
rozpocznij naukę
etwa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.