talkersi 2021

 0    249 fiszek    chmiel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kalambury
rozpocznij naukę
charades
poprawa
rozpocznij naukę
improvement
skrót
rozpocznij naukę
shortcut
mierzalny
rozpocznij naukę
measurable
osiągalny
rozpocznij naukę
achievable
nieunikniony
rozpocznij naukę
inevitable
niejasny, mglisty
rozpocznij naukę
vague, foggy
elektorat
rozpocznij naukę
electorate
propagować ideę
rozpocznij naukę
propagate the idea
mówić bez ogródek
rozpocznij naukę
speak bluntly
prognozować
rozpocznij naukę
forecast - forecast - forecast
przewidywać
rozpocznij naukę
foresee - foresaw - foreseen
w ten sposób
rozpocznij naukę
in this way
podświadomość
rozpocznij naukę
subconscious
nie do zniesienia
rozpocznij naukę
unbearable
wyprzedzać
rozpocznij naukę
to overtake
kino studyjne
rozpocznij naukę
art house
przeciwciała
rozpocznij naukę
antibodies
skrajność
rozpocznij naukę
extreme
mowa motywacyjna
rozpocznij naukę
motivational speech
miejsce spotkania
rozpocznij naukę
venue
przysięga małżeńska
rozpocznij naukę
marriage vow
przysięga
rozpocznij naukę
oath
uzasadnić coś
rozpocznij naukę
justify something
wypełnić
rozpocznij naukę
to fill in
koperta
rozpocznij naukę
an envelope
wylosować
rozpocznij naukę
draw
pilny
rozpocznij naukę
urgent
list polecony
rozpocznij naukę
registered letter
metr kwadratowy
rozpocznij naukę
square metre
zalanie
rozpocznij naukę
inundation
działalność operacyjna
rozpocznij naukę
operating activities
umowa o pracę
rozpocznij naukę
employment contract
umowa zlecenie
rozpocznij naukę
contract of mandate
mieć pretensję do
rozpocznij naukę
have a claim to
klękać
rozpocznij naukę
kneel - knelt/kneeled - knelt/kneeled
koncentracja
rozpocznij naukę
concentration
degradacja
rozpocznij naukę
degradation
degradować
rozpocznij naukę
to degrade
ogłosić
rozpocznij naukę
to announce
wycofać się z
rozpocznij naukę
withdraw from
zapewnić
rozpocznij naukę
to ensure
czynniki różnicujące
rozpocznij naukę
differentiating factors
tworzyć od podstaw
rozpocznij naukę
create from scratch
zasadne pytanie
rozpocznij naukę
legitimate question / viral question
przyznać się do porażki
rozpocznij naukę
admit defeat
równość
rozpocznij naukę
equality
szybko
rozpocznij naukę
quickly / rapidly
dostosować
rozpocznij naukę
to adjust
uzyskać zezwolenie
rozpocznij naukę
get permission
strzykawka
rozpocznij naukę
syringe
protestować przeciwko
rozpocznij naukę
to protest against
wypalić się
rozpocznij naukę
burn-out
stresor
rozpocznij naukę
stressor
zainspirowany przez
rozpocznij naukę
inspired by
zasady i warunki
rozpocznij naukę
terms and conditions
wzrosła o...
rozpocznij naukę
rose by...
na podstawie
rozpocznij naukę
based on
podejście
rozpocznij naukę
approach
ogłosić
rozpocznij naukę
to announce
oczekiwać / spodziewać się
rozpocznij naukę
to expect
wartości niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intagible asset
być uprawnionym do
rozpocznij naukę
to be entitled to
dalsza informacja
rozpocznij naukę
further information
odpis aktualizujący wartość należności
rozpocznij naukę
revaluation write-off of receivables
korekta
rozpocznij naukę
adjusment
rezerwy na zobowiązania
rozpocznij naukę
provisions for liabilities
poziom dźwigni finansowej
rozpocznij naukę
financial gearing level
prześladowanie
rozpocznij naukę
harrassment
przeszkadza mi to
rozpocznij naukę
bother me
desygnować, wyznaczać
rozpocznij naukę
designate
całkiem pokręcony
rozpocznij naukę
pretty messed up
posłuszny
rozpocznij naukę
obedient
szept
rozpocznij naukę
whisper
przezabawny
rozpocznij naukę
hilarious
zażenowany, zakłopotany
rozpocznij naukę
embarrassed
zaangażować kogoś w coś
rozpocznij naukę
involve somebody in something
źródło
rozpocznij naukę
source
właściwe przechowywanie
rozpocznij naukę
proper storage
chyba że
rozpocznij naukę
unless
mądry, sprytny, inteligentny
rozpocznij naukę
wise, clever, smart
uporczywa plama
rozpocznij naukę
stubborn stain
właściwa praca
rozpocznij naukę
proper job
kusić
rozpocznij naukę
tempt to
pozbyć się czegoś
rozpocznij naukę
to get rid of sth
wyrzucić coś
rozpocznij naukę
to throw away sth
czysty i schludny*
rozpocznij naukę
neat and tidy*
odpady z gospodarstw domowych
rozpocznij naukę
household waste
zastanawiać się nad rzeczami
rozpocznij naukę
wondering about things
roślina doniczkowa
rozpocznij naukę
potted plant
wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
landfill
zawierać
rozpocznij naukę
contain
zakładając, że,
rozpocznij naukę
granted that,
w rzeczy samej / istotnie
rozpocznij naukę
indeed
zasługują na to
rozpocznij naukę
deserve out
rozważać
rozpocznij naukę
to consider (doing)
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
wpływ
rozpocznij naukę
impact on / influence on
zapewniać
rozpocznij naukę
to assure
żartować
rozpocznij naukę
to quip
wiarygodne
rozpocznij naukę
credible, believable
popyt i podaż
rozpocznij naukę
demand and supply
sprzedawca
rozpocznij naukę
vendor
dostawca
rozpocznij naukę
supplier
zaleta i wada
rozpocznij naukę
advantage and disadvantage
przez cały
rozpocznij naukę
throughtout
ciekawy
rozpocznij naukę
curious
uprzedmiotowić
rozpocznij naukę
objectify
ulepszać
rozpocznij naukę
improve
prowadzić do
rozpocznij naukę
lead to
kontynuować coś
rozpocznij naukę
keep on doing something
kontynuacja czegoś
rozpocznij naukę
follow-up to sth
wojna secesyjna w USA
rozpocznij naukę
American Civil War
zdobywać doświadczenie
rozpocznij naukę
gain experience
nadużycie
rozpocznij naukę
abuse sb
prawo i porządek
rozpocznij naukę
law and order
bitwa
rozpocznij naukę
a battle
zasługa
rozpocznij naukę
merit
zasługiwać na coś
rozpocznij naukę
to deserve something
sumienny
rozpocznij naukę
conscientious
sumienie
rozpocznij naukę
conscience
właściwy
rozpocznij naukę
appropriate / proper / adequate / suitable
próba
rozpocznij naukę
attempt
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
istotny
rozpocznij naukę
substantive / relevant
podział
rozpocznij naukę
division
podzielony przez
rozpocznij naukę
devided by
13 poprawka w USA znosząca niewolnictwo
rozpocznij naukę
US Amendment 13 Abolishing Slavery
ból
rozpocznij naukę
pain
ustawodawca
rozpocznij naukę
legislator
amunicja
rozpocznij naukę
ammunition
obsługiwać klienta
rozpocznij naukę
to serve a customer
niektórzy z nich
rozpocznij naukę
some of them
niedawno, ostatnio
rozpocznij naukę
recently
korzystny
rozpocznij naukę
beneficial
przybyć do / na
rozpocznij naukę
arrive in/at
dostarczyć
rozpocznij naukę
deliver
odebrać coś
rozpocznij naukę
pick something up
wzruszyć się czymś, być czymś poruszonym
rozpocznij naukę
be moved by what
wzruszony
rozpocznij naukę
touched
naprawić / naprawiać
rozpocznij naukę
to mend, to fix, to repair
być czujnym
rozpocznij naukę
be vigilant
jak to się mówi
rozpocznij naukę
what do you call it?
wróg publiczny
rozpocznij naukę
public Enemy
co za dużo to niezdrowo
rozpocznij naukę
what too much is not healthy
udowodnić
rozpocznij naukę
to prove
dowody
rozpocznij naukę
evidence
dowód
rozpocznij naukę
proof
Godność człowieka
rozpocznij naukę
Human dignity
zasoby, środki
rozpocznij naukę
resources
skłonny do robienia czegoś
rozpocznij naukę
suceed in doing sth
wciągnięty
rozpocznij naukę
suceed in
być odważnym
rozpocznij naukę
be brave
opóźnione
rozpocznij naukę
delayed
anulowany, odwołany
rozpocznij naukę
canceled
być wyznaczonym na / przez
rozpocznij naukę
be appointed for/by
wykonać, zastosować
rozpocznij naukę
carry out
zwięzły
rozpocznij naukę
concise
pasjonujący mówca
rozpocznij naukę
engaging speaker
dokładny
rozpocznij naukę
thorough/accurate
przebłyski
rozpocznij naukę
glimpses of
wspaniały widok
rozpocznij naukę
magnificent view
zachęcić
rozpocznij naukę
encourage
stosowność
rozpocznij naukę
suitability
wykonalność
rozpocznij naukę
feasibility
dyscyplina, rygor
rozpocznij naukę
rigour
bez względu
rozpocznij naukę
regardless
uważać
rozpocznij naukę
regard
powyżej / nad / u góry
rozpocznij naukę
above
założenie
rozpocznij naukę
assumption
nieszablonowy
rozpocznij naukę
outside the box
wyraźnie ukierunkowany na produkt
rozpocznij naukę
clearly product-led
ciesz się czymś
rozpocznij naukę
enjoy sth
mądrość
rozpocznij naukę
wisdom
odkurzacz bezworkowy
rozpocznij naukę
bagless vacuum cleaner
od początku
rozpocznij naukę
since onset
zapisać się na kurs
rozpocznij naukę
enroll on a course
egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam
nieprawidłowość
rozpocznij naukę
irregularity
szukaj wyjaśnienia
rozpocznij naukę
seek an explenation
materialny
rozpocznij naukę
tangible
zachwycający dla nas
rozpocznij naukę
delightful to us
przemawiający do
rozpocznij naukę
appealing to
przodkowie
rozpocznij naukę
ancestors
wzory
rozpocznij naukę
patterns
być w kontakcie
rozpocznij naukę
keep in touch
wpaść na coś, wymyślić coś
rozpocznij naukę
come up with / figure out
przetrwać
rozpocznij naukę
survive
badanie
rozpocznij naukę
survey
kolejka przy kasie
rozpocznij naukę
checkout line
oferta przetargowa
rozpocznij naukę
bid
rozładować / odciążyć
rozpocznij naukę
offload
beztroski / zrelaksowany
rozpocznij naukę
carefree/relaxed
akademik (dom studencki)
rozpocznij naukę
dormitory (student house)
destrukcyjny
rozpocznij naukę
destructive
zdradliwy
rozpocznij naukę
tricky
ambitny
rozpocznij naukę
ambitious
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
według
rozpocznij naukę
according to
uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school
źle funkcjonujący
rozpocznij naukę
mulfunctioning
brać udział / uczestniczyć w
rozpocznij naukę
take part in / participate in
odbywać się
rozpocznij naukę
take place in / be held in
losowanie nagród
rozpocznij naukę
prize drawing
umiejętność pracy pod presją
rozpocznij naukę
ability to work under pressure
wprowadzić nowe przepisy, prawo
rozpocznij naukę
introduce new regulations, law
emerytura
rozpocznij naukę
a pension
uprzywilejowany
rozpocznij naukę
privileged
wprowadzić na rynek
rozpocznij naukę
bring to market
wyświechtany
rozpocznij naukę
hackneyed
oklepany, banalny
rozpocznij naukę
well-worn, banal
ostatecznie
rozpocznij naukę
eventually, finally, ultimately
opiekować się
rozpocznij naukę
take care of
rozdawać coś
rozpocznij naukę
give away sth
przytyć / schudnąć
rozpocznij naukę
gain weight / lose weight
atak, napaść
rozpocznij naukę
attack, assault
nagle
rozpocznij naukę
suddenly
dosłownie
rozpocznij naukę
literally, verbatim
w przenośni, metaforycznie
rozpocznij naukę
figuratively, metaphorically
w przypadku czegoś
rozpocznij naukę
in case of something
korzyść, zaleta
rozpocznij naukę
advantage
rozczarowany
rozpocznij naukę
disappointed
rewelacyjny
rozpocznij naukę
sensational
tożsamość narodowa
rozpocznij naukę
national identity
nagłówek prasowy
rozpocznij naukę
press headline
stypendysta
rozpocznij naukę
scholarship student
wypowiadać się za
rozpocznij naukę
speak up for
reagować na coś
rozpocznij naukę
respond to something
węższy zakres
rozpocznij naukę
narrower range
celuj/mierz wyżej
rozpocznij naukę
aim higher
responsywny, reagujący, czuły
rozpocznij naukę
responsive
wykorzystanie energii
rozpocznij naukę
harnessing energy
oskarżać kogoś o coś
rozpocznij naukę
acuse somebody of something
przyzwyczajony do
rozpocznij naukę
acustomed to
zrzeczenie się / rezygnacja
rozpocznij naukę
waiver / renunciation
zabierać/odbierać
rozpocznij naukę
pick up
startować/odnosić sukces
rozpocznij naukę
take off
okazać się
rozpocznij naukę
turn out
zawieść
rozpocznij naukę
to fail
głodowa
rozpocznij naukę
starvation
głodowa pensja
rozpocznij naukę
beggarly wage
unieważnić
rozpocznij naukę
void
odkładać
rozpocznij naukę
to put sth away
dzień wolny od pracy
rozpocznij naukę
day off work
zlikwidować firmę
rozpocznij naukę
go out of business
Nie mogłem się oprzeć
rozpocznij naukę
I could not resist
nastawienie do/wobec kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
attitude to/towards sb/st
przypisują
rozpocznij naukę
attribute to
podmiot prawny
rozpocznij naukę
entity

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.