Zajęcia z Ewa od strony 18

 0    316 fiszek    tevekthul
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
drop-down menu / pull-down menu
rozpocznij naukę
menu rozwijane x 2
to process
rozpocznij naukę
przetwarzać
to match
rozpocznij naukę
pasować (do reszty stroju)
as soon as
rozpocznij naukę
gdy tylko, jak tylko, skoro tylko
features
rozpocznij naukę
cechy
as well as
rozpocznij naukę
równie dobrze jak, tak dobrze jak
serve
rozpocznij naukę
serwisować
provide, supply, deliver
rozpocznij naukę
dostarczać coś x 3
Accuracy, precision
rozpocznij naukę
Dokładność, precyzja
Accurate
rozpocznij naukę
Dokładny
round the corner
rozpocznij naukę
za rogiem
much less than
rozpocznij naukę
znacznie mniej niż/ o wiele mniej niż
merger
rozpocznij naukę
fuzja inkorporacyjna
to merger something
rozpocznij naukę
łączyć coś
consider
rozpocznij naukę
rozważać
considering that
rozpocznij naukę
biorąc pod uwagę, że
figures
rozpocznij naukę
liczby
instant, immediatly
rozpocznij naukę
natychmiastowo x 2
as good as
rozpocznij naukę
tak dobry jak
put it up
rozpocznij naukę
postaw to
in-house recruitment
rozpocznij naukę
rekrutacja wewnętrzna
in-house / internal
rozpocznij naukę
wewnętrzny x2
tread - trod - trodden
rozpocznij naukę
stąpać, kroczyć (z czasem przeszłym)
treadmill / running machine
rozpocznij naukę
bieżnia x 2
evaluate / assess
rozpocznij naukę
ocenić x2
assessment / estimate
rozpocznij naukę
Ocena, oszacowanie
layout
rozpocznij naukę
układ, rozmieszczenie
tailor
rozpocznij naukę
krawiec
building site
rozpocznij naukę
miejsce budowy
significantly
rozpocznij naukę
znacząco
sample
rozpocznij naukę
próbka
site
rozpocznij naukę
teren, miejsce, działka
store something away
rozpocznij naukę
przechowywać coś z dala
store something
rozpocznij naukę
przechowywać coś
satisfy
rozpocznij naukę
usatysfakcjonować
satisfied
rozpocznij naukę
usatysfakcjonowany
satisfaction
rozpocznij naukę
satysfakcja
supply and demand
rozpocznij naukę
podaż i popyt
care
rozpocznij naukę
opiekować się / opieka
caring
rozpocznij naukę
troskliwy, opiekuńczy
expect
rozpocznij naukę
oczekiwać
expection
rozpocznij naukę
oczekiwanie
expected
rozpocznij naukę
spodziewany, oczekiwany
require
rozpocznij naukę
wymagać
distinguish
rozpocznij naukę
rozróżniać
required
rozpocznij naukę
wymagany
requirment
rozpocznij naukę
wymaganie
producer / manufacturer
rozpocznij naukę
producent x2
produce
rozpocznij naukę
produkty rolne
accountancy
rozpocznij naukę
księgowość
health care
rozpocznij naukę
opieka zdrowotna
How language shapes the way we think
rozpocznij naukę
Jak język kształtuje nasz sposób myślenia
to shape
rozpocznij naukę
formować/ kształtować coś
contractor
rozpocznij naukę
dostawca lub wykonawca
what is the expected timeline?
rozpocznij naukę
jaki jest oczekiwany czas dostawy?
twenty-four seven
rozpocznij naukę
całą dobę
twenty-four seven service
rozpocznij naukę
usługa całodobowa
the need
rozpocznij naukę
potrzeba
subcontractor
rozpocznij naukę
poddostawca lub podwykonawca
are your clients satified?
rozpocznij naukę
czy Twoi klienci są usatysfakcjonowani?
concerning / regarding something
rozpocznij naukę
dotyczące czegoś x2
what are their requirements regarding /concerning this project
rozpocznij naukę
jakie są ich wymagania dotyczące (x2) tego projektu
guest
rozpocznij naukę
gość
host family
rozpocznij naukę
rodzina goszcząca
the host
rozpocznij naukę
gospodarz
goods and services
rozpocznij naukę
dobra i usługi
What are your needs?
rozpocznij naukę
Jakie są Twoje potrzeby?
What needs do you have
rozpocznij naukę
Jakie masz potrzeby
We are as good as
rozpocznij naukę
Jesteśmy tak dobrzy jak
We provide customized services
rozpocznij naukę
Świadczymy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb
facilities
rozpocznij naukę
udogodnienia
interesting
rozpocznij naukę
interesujący
interested in something
rozpocznij naukę
zainteresowany czymś
I can not make it
rozpocznij naukę
Nie dam rady
we are interested in music
rozpocznij naukę
interesuje nas muzyka
that suits me
rozpocznij naukę
to mi pasuje / to mi odpowiada
complain about something
rozpocznij naukę
skarżyć się na coś
attend a course
rozpocznij naukę
uczęszczać na kurs
attend school
rozpocznij naukę
uczęszczać do szkoły
attend
rozpocznij naukę
uczęszczać
entertain
rozpocznij naukę
bawić / zabawiać
entertainment
rozpocznij naukę
rozrywka
entertaining
rozpocznij naukę
rozrywkowy
hospitality / hospitable
rozpocznij naukę
gościnność x 2
facilities
rozpocznij naukę
udogodnienia
exhibition
rozpocznij naukę
wystawa
sightseeing
rozpocznij naukę
zwiedzanie
survey
rozpocznij naukę
badanie / ankieta
to affect / to influence
rozpocznij naukę
wpływać na coś/ kogoś x 2
they find it boring
rozpocznij naukę
uważają to za nudne
excursion
rozpocznij naukę
wycieczka
speciality
rozpocznij naukę
specjalność
trade exhibition
rozpocznij naukę
wystawa handlowa
check in
rozpocznij naukę
zameldować się
freshen up (face and hands)
rozpocznij naukę
odświeżyć (twarz i dłonie)
meet up with coleagues
rozpocznij naukę
spotkać się z kolegami
pick somebody up from
rozpocznij naukę
odebrać kogoś lub zabrać kogoś np ze szkoły
drop somebody off
rozpocznij naukę
wysadzić kogoś
show somebody around
rozpocznij naukę
oprowadzić kogoś / pokazać komuś okolicę9
pick somebody up from
rozpocznij naukę
odebrać kogoś od
eat out
rozpocznij naukę
jadać na mieście
dumplings
rozpocznij naukę
pierogi
cabbage
rozpocznij naukę
kapusta
pork chop
rozpocznij naukę
kotlet schabowy
structure / skeleton
rozpocznij naukę
struktura / szkielet budynku x2
we have not finished yet
rozpocznij naukę
jeszcze nie skończyliśmy
cap / hat
rozpocznij naukę
czapka x 2
gloves
rozpocznij naukę
rękawiczki
facility tour
rozpocznij naukę
zwiedzanie obiektu
it is nice to meet you in personal
rozpocznij naukę
miło cię poznać osobiście
let me take your coat
rozpocznij naukę
pozwól, że wezmę twój płaszcz
let's run throught this together
rozpocznij naukę
przejdźmy przez to razem
run throught something
rozpocznij naukę
przejść przez coś
you will get chance to
rozpocznij naukę
będziesz miał szansę
make sure
rozpocznij naukę
upewniać się
whole team
rozpocznij naukę
cała drużyna
turned out to be too strong to defeat
rozpocznij naukę
okazał się zbyt silny, aby go pokonać
buzzing sound
rozpocznij naukę
brzęczący dźwięk
description
rozpocznij naukę
opis
apply for a job
rozpocznij naukę
ubiegać się o pracę
apply something to real life situations
rozpocznij naukę
zastosować coś w rzeczywistych sytuacjach życiowych
admit
rozpocznij naukę
przyznawać komuś rację (niechętnie)
applying something
rozpocznij naukę
zastosowanie czegoś
fit together
rozpocznij naukę
pasują do siebie
here you are
rozpocznij naukę
tu masz lub proszę bardzo podając coś komuś
trade
rozpocznij naukę
handel
trade fair
rozpocznij naukę
targi
store
rozpocznij naukę
sklep
store house / warehouse
rozpocznij naukę
magazyn x2
dust
rozpocznij naukę
kurz
off-limit
rozpocznij naukę
niedostępne
outcome, result
rozpocznij naukę
wynik x2
pleasure
rozpocznij naukę
przyjemność
in based on
rozpocznij naukę
w oparciu o
steal - stole - stolen
rozpocznij naukę
ukraść coś
rob
rozpocznij naukę
obrabować kogoś
do overtime
rozpocznij naukę
wypracowywać nadgodziny
burglar
rozpocznij naukę
włamywacz
theft
rozpocznij naukę
kradzież
thief
rozpocznij naukę
złodziej
identity theft
rozpocznij naukę
kradzież tożsamości / danych osobowych
unathorized acces
rozpocznij naukę
dostęp nieautoryzowany
deter somebody from doing something
rozpocznij naukę
odstraszać kogoś od zrobienia czegoś
once again / once more
rozpocznij naukę
jeszcze raz x2
reported cases
rozpocznij naukę
zgłoszone przypadki
notified
rozpocznij naukę
powiadomiony
major security
rozpocznij naukę
główne bezpieczeństwo
major
rozpocznij naukę
ważny / główny
security breach
rozpocznij naukę
naruszenie zasad bezpieczeństwa
to breach
rozpocznij naukę
złamać / naruszyć np zasady
door lock
rozpocznij naukę
zamek od drzwi
to protect the natural environment
rozpocznij naukę
chronić przyrodę / środowisko
security measures
rozpocznij naukę
Środki bezpieczeństwa
insurance policy
rozpocznij naukę
polisa ubezpieczeniowa
welcome to Poland
rozpocznij naukę
Witamy w Polsce
welcome to my house
rozpocznij naukę
Witamy w moim domu
flexi time
rozpocznij naukę
czas elastyczny
flexible working hours
rozpocznij naukę
elastyczny czas pracy
protect against / save guard against
rozpocznij naukę
chronić przed x2
insure against
rozpocznij naukę
ubezpieczyć od
stop somebody from doing something
rozpocznij naukę
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
deter from something
rozpocznij naukę
odstraszać od czegoś
leaflet
rozpocznij naukę
ulotka
envelope
rozpocznij naukę
koperta
loss
rozpocznij naukę
strata
bank statement, bank receipt
rozpocznij naukę
wyciąg bankowy lub rachunek bankowy x2
burglar alarm
rozpocznij naukę
alarm przeciwwłamaniowy
antivirus software
rozpocznij naukę
program antywirusowy
announcement
rozpocznij naukę
ogłoszenie
announce something
rozpocznij naukę
ogłosić coś
awareness
rozpocznij naukę
świadomość
deaf
rozpocznij naukę
głuchy
deafening
rozpocznij naukę
ogłuszający że nie ma problem ze słuchem
deafness
rozpocznij naukę
głuchota
stunning view
rozpocznij naukę
oszołomiony lub ogłuszony że nie wie co się dzieje
bussines as usual
rozpocznij naukę
biznes jak zwykle
notebook
rozpocznij naukę
zeszyt, notatnik
toolbar
rozpocznij naukę
pasek narzędzi
via something
rozpocznij naukę
przez coś
swipe
rozpocznij naukę
trzepnąć / przeciągnąć coś
swipe card
rozpocznij naukę
Karta bezstykowa
lock the door
rozpocznij naukę
Zamknij drzwi
lock
rozpocznij naukę
zamek do drzwi
currently
rozpocznij naukę
obecnie
current
rozpocznij naukę
aktualny
principles, rules, standards
rozpocznij naukę
zasady, reguły, standardy x3
entrances
rozpocznij naukę
wejścia
rob
rozpocznij naukę
obrabować kogoś
nobody has stollen anything
rozpocznij naukę
nikt niczego nie ukradł
back ground
rozpocznij naukę
tło lub kontekst
I would like to update you on
rozpocznij naukę
Chciałbym Cię poinformować
as a result
rozpocznij naukę
w rezultacie
as you are aware
rozpocznij naukę
jak wiesz
so, if I understand you correctly
rozpocznij naukę
więc, jeśli dobrze cię rozumiem
I am not sure I follow you,
rozpocznij naukę
Nie jestem pewien, czy dobrze cie rozumiem
as it stands, the situation is
rozpocznij naukę
w obecnej sytuacji, sytuacja jest
we expect
rozpocznij naukę
oczekujemy
by entering
rozpocznij naukę
wprowadzając
by december
rozpocznij naukę
do grudnia
by 200 mm
rozpocznij naukę
o 200 mm
about 200mm
rozpocznij naukę
około 200mm
to be going to
rozpocznij naukę
zamierzać
shout at somebody / scream at somebody
rozpocznij naukę
krzyczeć na kogoś x2
fluffy
rozpocznij naukę
puchaty / puszysty
implement
rozpocznij naukę
wprowadzić w życie
implementation
rozpocznij naukę
wdrażanie
take responsibility for something
rozpocznij naukę
wziąć za coś odpowiedzialność
team player
rozpocznij naukę
osoba współpracująca / gracz zespołowy
work closely with
rozpocznij naukę
ściśle współpracować z
join forces
rozpocznij naukę
połączyć siły
complementary skills
rozpocznij naukę
umiejętności uzupełniające
common ground
rozpocznij naukę
wspólna płaszczyzna porozumienia
form alliances
rozpocznij naukę
tworzyć sojusze
joint venture
rozpocznij naukę
wspólne przedsięwzięcie lub spółka
mutual benefits
rozpocznij naukę
wzajemne korzyści
shared goals
rozpocznij naukę
wspólne cele
partnership
rozpocznij naukę
partnerstwo
obscure
rozpocznij naukę
niejasny
blissfully
rozpocznij naukę
błogość
nourishing
rozpocznij naukę
odżywczy
abilities / skills
rozpocznij naukę
umiejętności x2
along side
rozpocznij naukę
wzdłuż
good for you
rozpocznij naukę
ciesze się z tego powodu / Gratuluję!
durability
rozpocznij naukę
trwałość
capacity
rozpocznij naukę
objętość
do you save money?
rozpocznij naukę
oszczędzasz pieniądze?
how long have you save money?
rozpocznij naukę
jak długo oszczędzasz pieniądze?
how much have you saved so far?
rozpocznij naukę
ile zaoszczędziłeś do tej pory?
associate with something
rozpocznij naukę
powiązany z czymś
rivalry between
rozpocznij naukę
rywalizacja między
competition
rozpocznij naukę
kompetencje
who is right?
rozpocznij naukę
kto ma rację?
reserved
rozpocznij naukę
powściągliwy
launch
rozpocznij naukę
rozpocząć / wystartować coś
boost something
rozpocznij naukę
zwiększać, pobudzać coś
key people
rozpocznij naukę
kluczowi ludzie
key message
rozpocznij naukę
kluczowa wiadomość
in the short run
rozpocznij naukę
w krótkim okresie / w krótkiej perspektywie
in the long run (Idiom)
rozpocznij naukę
na dłuższą metę (idiom)
where does this leave us
rozpocznij naukę
gdzie to nas prowadzi/ kieruje?
over the next week
rozpocznij naukę
przez następny tydzień
I plan to hold a series little meetings
rozpocznij naukę
Planuję zorganizować serię małych spotkań
how long will it take?
rozpocznij naukę
jak długo to zajmie?
I intent to have
rozpocznij naukę
Mam zamiar mieć
what the timescale for it
rozpocznij naukę
jaki jest przedział czasowy na to?
by the end of next month
rozpocznij naukę
do końca przyszłego miesiąca
what is the next step
rozpocznij naukę
jaki jest następny krok
it is likely that
rozpocznij naukę
jest prawdopodobne, że
chance
rozpocznij naukę
szansa
let's have a look
rozpocznij naukę
Spójrzmy
smooth
rozpocznij naukę
gładki
revised
rozpocznij naukę
ulepszony, zmienony po zmianie
finished touches
rozpocznij naukę
ostatnie poprawki
extent
rozpocznij naukę
stopień, rozmiar
inevitable
rozpocznij naukę
nieunikniony
involve
rozpocznij naukę
angażować
liaise
rozpocznij naukę
nawiązać łączność
confident
rozpocznij naukę
pewny siebie
careful handling
rozpocznij naukę
ostrożna obsługa
pretty smooth
rozpocznij naukę
całkiem gładka
pretty
rozpocznij naukę
ładny lub dosyc albo bardzo
we are also going to
rozpocznij naukę
my też będziemy / my również zamierzamy
I plan to
rozpocznij naukę
planuję
I intend to
rozpocznij naukę
Zamierzam
the chances are
rozpocznij naukę
zmiany są...
timetable
rozpocznij naukę
plan lekcji / rozkład jazdy
superior
rozpocznij naukę
przełożony
raw materials
rozpocznij naukę
surowce lub surowe materiały
raw meat
rozpocznij naukę
surowe mięso
raw
rozpocznij naukę
surowy
raw food
rozpocznij naukę
surowe jedzenie
ordinary
rozpocznij naukę
zwyczajny
conventional
rozpocznij naukę
typowy, konwencjonalny
streamlined
rozpocznij naukę
usprawniony / zoptymalizowany
supply chain
rozpocznij naukę
łańcuch dostaw
by pass
rozpocznij naukę
obchodząc z innej strony / omijać
performance
rozpocznij naukę
przedstawienie/ występ / wyniki pracy
stock
rozpocznij naukę
asortyment / towar / zbiory
thermometer
rozpocznij naukę
termometr
retailers
rozpocznij naukę
detaliści / dostawcy detaliczni
avarage
rozpocznij naukę
średni / przeciętny
on avarage
rozpocznij naukę
na średnim poziomie
trully
rozpocznij naukę
naprawdę
once
rozpocznij naukę
kiedyś / raz / pewnego razu
deal with clients
rozpocznij naukę
zajmować sie / radzić sobie z klientami
breathtaking / wonderful
rozpocznij naukę
zapierający dech / cudowny x2
place an order
rozpocznij naukę
złożyć zamówienie
in advance
rozpocznij naukę
z góry płacić (o płatności)
stuff
rozpocznij naukę
rzeczy / klamoty
staff
rozpocznij naukę
personel
tiny
rozpocznij naukę
drobny / malutki
personal touch
rozpocznij naukę
osobiste podejście
on stock / in stock
rozpocznij naukę
na magazynie / na stanie x2
run low on something / run out of something
rozpocznij naukę
brakuje czegoś x2
we are running out of time
rozpocznij naukę
kończy nam się czas
we run out of money
rozpocznij naukę
kończą nam się pieniądze
bar code
rozpocznij naukę
kod kreskowy
we are running out of milk
rozpocznij naukę
kończy się nam mleko
international courier
rozpocznij naukę
międzynarodowy kurier
tracking facility
rozpocznij naukę
funkcja śledzenia / urządzenie śledzące
track / follow / chase / keep track of
rozpocznij naukę
śledzić / podążać / gonić coś x4
low on stock
rozpocznij naukę
niski zapas
out of stock
rozpocznij naukę
wyprzedany / brak na stanie
stock up on components
rozpocznij naukę
zaopatrzyć się w komponenty/części
keep track of
rozpocznij naukę
śledzić
salty stick
rozpocznij naukę
paluszki do jedzenia
I keep track of it very closely
rozpocznij naukę
Śledzę to bardzo uważnie
dispatched
rozpocznij naukę
wysłany
straight through
rozpocznij naukę
prosto
I will look into in
rozpocznij naukę
Zajrzę do środka / zapoznam sie z tym
I am followin up an order
rozpocznij naukę
śledzę zamówienie
could you check it out for me?
rozpocznij naukę
czy możesz to dla mnie sprawdzić?
I will look into asap
rozpocznij naukę
Zajrzę się jak najszybciej
skirt
rozpocznij naukę
spódnica
let me check it
rozpocznij naukę
pozwól, że to sprawdzę
let me have a look at the order
rozpocznij naukę
pozwól mi spojrzeć na zamówienie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.