Średniowieczne wsie w okolicy miasta Przeworska

5  1    18 fiszek    Regionalistka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Iwaśka
rozpocznij naukę
Mała wieś, której dziedzicem był Iwaszko, ojciec Maszki, który dwór miał w obecnej Maćkówce.
Jurka
rozpocznij naukę
Mała wieś leżąca na terenie obecnych Urzejowic, której dziedzicem był Jurek.
Miecława
rozpocznij naukę
Mała wieś leżąca na terenie obecnych Żurawiczek.
Damlowa
rozpocznij naukę
Najprawdopodobniej S(Ś)wionowa koło Świętoniowej. Mała wieś. Nazwa pochodzi od kropli w języku tureckim i jest imieniem żeńskim.
Niedźwiedź (Myczkowiec, Miśkowiec), Krynica
rozpocznij naukę
Kolejno Wolica oraz Tryńcza (ich dawne nazwy)
Kreptuchów, Kreptuchowe
rozpocznij naukę
Właściwie nie była to wieś, a pastwiska dla bydła.
Żurowice/Żurawice Wielkie
rozpocznij naukę
Dawna nazwa wsi leżącej na terenie obecnych Urzejowic.
Żurowice/Żurawice małe
rozpocznij naukę
Później także Żurawiczki. Razem z Maćkówką tworzyły tzw. Żurawice okrągłe.
Swionowa/Świonowa
rozpocznij naukę
Dawna wieś leżąca koło obecnej Świętoniowej. (obecnie jej część) Istniała do około XIX wieku. Obecnie jej nazwa została zmieniona na Zakręcie.
Biedaczów
rozpocznij naukę
Obecnie część wsi Tywonia. Dawniej samodzielna wieś leżąca naprzeciwko tzw. Wandówki.
Wojciechówka
rozpocznij naukę
Dawniej samodzielna wieś. Obecnie część wsi Urzejowice.
Mokra Strona
rozpocznij naukę
Od XV wieku wieś, a od 1934 roku część miasta Przeworska. Leżała na południu od niego.
Budy Przeworskie, Przedmieście Przeworskie
rozpocznij naukę
Dawniej wieś, przedmieście. Od 1921 roku część miasta Przeworska. Otaczały mury miasta jakby podkową.
Młyniska
rozpocznij naukę
Dawniej wieś. Obecnie część wsi Świętoniowa (leży na jej zachodnim i północnym krańcu).
Holilas
rozpocznij naukę
Najprawdopodobniej Helówka koło Głogowa Małopolskiego i Stykowa.
Gorliczyńskie chałupy
rozpocznij naukę
Obecnie tzw. Szewnia koło Chałupek (Świnimostu).
Niechciałka
rozpocznij naukę
Obecnie część wsi Jagiełła.
Mokra karczma (pierwotnie Mokra)
rozpocznij naukę
Mokra karczma (pierwotnie Mokra) po polsku
Wieś leżąca na południe od Jarosławia. Jeszcze w XVIII wieku posiadała 9 domów oraz jedną kapliczkę. Otoczna była drogami oraz gęstymi lasami. W XIX wieku posiadała około 19 domów i 2 stawy oraz prawdopodobnie właśnie karczmę.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.