Odkryć fizykę 1 1. Przyczyny i opis ruchu prostoliniowego

 0    23 fiszki    franciszekstepien
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Siła F
rozpocznij naukę
wielkość wektorowa: ma wartość, kierunek, zwrot i punkt przyłożenia.
trzecia zasada dynamiki Newtona
rozpocznij naukę
Siły zawsze działają parami. Siły wzajemnego oddziaływania ciał mają tę samą wartość, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.
Aby zacząć się poruszać, należy...
rozpocznij naukę
podziałać siłą na inne ciało.
siła wypadkowa
rozpocznij naukę
siła, której skutek działania jest taki sam jak sił składowych
gdy siły mają ten sam kierunek i ten sam zwrot, dodajemy ich wartości, gdy siły mają ten sam kierunek i przeciwne zwroty, odejmujemy ich wartości. Gdy kierunki sił są różne, stosujemy regułę równoległoboku lub metodę trójkąta.
Ruch
rozpocznij naukę
jest on względny i jego opis zależy od wyboru układu odniesienia
Tor ruchu
rozpocznij naukę
linia, po której porusza się ciało.
ruch prostoliniowy
rozpocznij naukę
ruch, którego tor jest linią prostą
droga
rozpocznij naukę
długość przebytego odcinka toru
Wektor przemieszczenia
rozpocznij naukę
prowadzi on od początkowego do końcowego położenia ciała.
Jak obliczamy średnią prędkość?
rozpocznij naukę
Prędkość średnią obliczamy, dzieląc całkowitą drogę sc przez całkowity czas tc: v = s / t
Jak obliczamy prędkość chwilową?
rozpocznij naukę
Prędkość chwilową obliczamy podobnie jak średnią, ale dla bardzo krótkiego czasu.
Ruch jednostajny prostoliniowy
rozpocznij naukę
ruch, w którym nie zmieniają się wartość, kierunek ani zwrot prędkości.
Wykres zależności prędkości od czasu dla ruchu jednostajnie zmiennego jest...
rozpocznij naukę
linią prostą.
Pierwsza zasada dynamiki
rozpocznij naukę
Jeśli siła wypadkowa działająca na ciało jest równa zeru, to ciało pozostanie w dotychczasowym stanie - ciało spoczywające nadal będzie spoczywać, a ciało poruszające się będzie kontynuować swój ruch bez zmiany wartości, kierunku i zwrotu prędkości.
Przyspieszenie
rozpocznij naukę
wielkość określająca, o ile zmienia się prędkość ciała w jednostce czasu. Obliczamy je ze wzoru: a = Av/v = (vk-vp)/t, gdzie: Av - zmiana prędkości, vk - prędkość końcowa, vp - prędkość początkowa.
tarcie
rozpocznij naukę
działa ono między ciałami, które się stykają, gdy próbujemy poruszyć ciała względem siebie i gdy się one poruszają. Zależy od od siły nacisku i od rodzaju powierzchni
opór środka
rozpocznij naukę
Działa on tylko wtedy, gdy ciało się porusza w ośrodku. Zależy od prędkości i od rodzaju ośrodka
siła tarcia statycznego
rozpocznij naukę
pojawia się ona, gdy próbujemy poruszyć jedno ze stykających się ciał względem drugiego. Równoważy ona przyłożoną siłę. Siła tarcia statycznego nie może przekroczyć pewnej maksymalnej wartości. Gdy działamy większą siłą, ciało zaczyna się poruszać.
Jaka siła działa pomiędzy poruszającymi się pojazdami?
rozpocznij naukę
dziła tam siła tarcia kinetycznego, która ma mniejszą wartość niż siła tarcia statycznego
Druga zasada dynamiki
rozpocznij naukę
Jeśli siła wypadkowa działająca na ciało jest stała, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym. Przyspieszenie ciała w takim ruchu jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.
Układ nieinercjalny
rozpocznij naukę
układ odniesienia, w którym oprócz sił wynikających z oddziaływania ciał występują siły bezwładności.
układ inercjalny
rozpocznij naukę
układ odniesienia, w którym występują siły wynikające z oddziaływania ciał
Drogę przebytą przez ciało obliczamy jako...
rozpocznij naukę
pole powierzchni figury pod tym wykresem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.