przymiotniki - osobowość i charakter

 0    74 fiszki    olachrusciel1029
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aktywny
rozpocznij naukę
active
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
rozpocznij naukę
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
rozpocznij naukę
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
gorzki
Grejpfruty są zazwyczaj gorzkie.
rozpocznij naukę
bitter
Grapefruits are usually bitter.
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
rozpocznij naukę
brave
It's not always easy to be brave.
bystry
Wendy jest bystra i piękna.
rozpocznij naukę
smart
Wendy is chipper and beautiful.
opanowany
On zawsze jest opanowany - nie da się stwierdzić, co on czuje.
rozpocznij naukę
calm
He's always as cool as a cucumber - you can't tell what he's feeling.
beztroski
Norman był takim beztroskim człowiekiem. Nigdy niczym się nie przejmował i zawsze był zrelaksowany.
rozpocznij naukę
carefree
Norman was such a carefree man. He never worried about anything and was always relaxed.
nieuważny, nieostrożny
rozpocznij naukę
inattentive, careless
opiekuńczy troskliwy
rozpocznij naukę
caring
dziecinny
rozpocznij naukę
childish
zdolny
rozpocznij naukę
gifted
kreatywny
rozpocznij naukę
creative
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
rozpocznij naukę
cruel
Life can be cruel.
zdecydowany
rozpocznij naukę
determined
zdeterminowany
rozpocznij naukę
determined
nielojalny
rozpocznij naukę
disloyal
nieufny
rozpocznij naukę
distrustful
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
rozpocznij naukę
boring
I hate school, it's boring!
oszczędny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
rozpocznij naukę
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
egoistyczny
rozpocznij naukę
selfish
uczuciowy
rozpocznij naukę
emotional
sprawiedliwy
To była sprawiedliwa decyzja.
rozpocznij naukę
fair
That was a just decision.
szczery
Możesz być ze mną szczery?
rozpocznij naukę
honest
Can you be honest with me?
przyjacielski
rozpocznij naukę
friendly
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
rozpocznij naukę
funny
The play was very funny.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
rozpocznij naukę
mild
I prefer mild flavours.
uzdolniony
rozpocznij naukę
talented
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
rozpocznij naukę
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
pomocny
Spróbuj być bardziej pomocny.
rozpocznij naukę
helpful
Try to be more supportive.
gościnny
rozpocznij naukę
hospitable
niedojrzały
rozpocznij naukę
immature
niecierpliwy
rozpocznij naukę
impatient
nieuprzejmy
rozpocznij naukę
impolite
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
rozpocznij naukę
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
rozpocznij naukę
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
nieodpowiedzialny
rozpocznij naukę
irresponsible
zazdrosny (o ludzi)
rozpocznij naukę
jealous
miły
Twój mąż jest bardzo miły.
rozpocznij naukę
kind
Your husband is really nice.
czuły
rozpocznij naukę
loving
lojalny
rozpocznij naukę
loyal
dojrzały
Craig jest dojrzały jak na nastolatka. Zachowuje się, jakby miał przynajmniej 20 lat.
rozpocznij naukę
mature
Craig is so mature for a teenage boy. He acts as if he is in his twenties.
skąpy
Katherine to skąpa kobieta. Zawsze próbuje negocjować zniżki w sklepach i unikać wydawania pieniędzy.
rozpocznij naukę
mean
Katherine is a stingy woman. She's always trying to get discounts at the store and avoid spending money.
posłuszny
rozpocznij naukę
obedient
spostrzegawczy
Kathleen to bardzo spostrzegawcza kobieta. Od razu wczuwa się w sytuację i wie, jak mogą czuć się inne osoby.
rozpocznij naukę
perceptive
Kathleen is a very perceptive woman. She understands situations immediately and knows how others might be feeling.
cierpliwy
rozpocznij naukę
patient
grzeczny
rozpocznij naukę
polite
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
rozpocznij naukę
proud
I'm proud of my son.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
rozpocznij naukę
quiet
Why are you always so quiet?
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
rozpocznij naukę
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
rozpocznij naukę
responsible
I'm responsible for the key clients.
samolubny
rozpocznij naukę
selfish
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
rozpocznij naukę
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
rozpocznij naukę
serious
Stop being so serious and smile!
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
rozpocznij naukę
shy
Join us, don't be shy!
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
rozpocznij naukę
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
rozpocznij naukę
talkative
She is such a garrulous person, she never shuts up.
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
rozpocznij naukę
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
niegodziwy
rozpocznij naukę
smart
wesoły
Lubię wesołe piosenki.
rozpocznij naukę
cheerful
I like merry songs.
zażenowany
rozpocznij naukę
embarrassed
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
rozpocznij naukę
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
załamany
Coraz więcej młodych ludzi wpada w depresję.
rozpocznij naukę
depressed
There are more and more young people becoming depressed.
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
rozpocznij naukę
lonely
Rock stars are often lonely and sad.
biedny
rozpocznij naukę
poor
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
rozpocznij naukę
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
rozpocznij naukę
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
zły
To jest zła odpowiedź.
rozpocznij naukę
bad
This is a wrong answer.
sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustrated
zestresowany
rozpocznij naukę
stressed out
pokojowy
rozpocznij naukę
peaceful
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
rozpocznij naukę
strange
Mark is very strange.
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
rozpocznij naukę
bored
The students were bored and wanted to leave.
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
rozpocznij naukę
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.