2-10

 0    9 fiszek    pawelmatlacz
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Właściwa faza wykładni
rozpocznij naukę
Ma doprowadzić do odtworzenia z przypisów prawnych jednoznacznej normy postępowania
Precedens jako fakt prawotówrczy
rozpocznij naukę
Decyzja sądu podjęta przy rozstrzyganiu, konkretnej sprawy, która staje się wzorem dla innych rozstrzygnięć
Norma sankcjonująca
rozpocznij naukę
Okresla nakaz zastosowania sankcji w razie naruszenia normy sankcjonowanej
Kto może uchwalać ustawy? Ustawodastwo delegowane
rozpocznij naukę
Sejm i senat, upoważnienie organu do wydania aktu normatywnego regulującego daną kwestię
Podaj przykłąd środka służącego uzyskaniu elastyczności tekstu prawnego
rozpocznij naukę
Interes społeczny dobro ogółu
Język Prawniczy
rozpocznij naukę
Język którym posługują się prawnicy/stosowany przez osoby oceniające, stosujące i interpretujące prawo
Wypowiedzi pozaopisowe dzielimy na
rozpocznij naukę
Pytające, oceniające, optatywne
Normy heteronomiczne ustanawiane sa dla
rozpocznij naukę
Normy heteronomiczne ustanawiane są dla każdego
Lex imperfecta
rozpocznij naukę
Prawo nie perfekcyjne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.