Modern Software Engineering

 0    128 fiszek    michalmargielewski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sprowadzać się do czegoś
rozpocznij naukę
boiled down to
stanąć na przeszkodzie
rozpocznij naukę
get in the way
zużywać
rozpocznij naukę
exert
nieporadność
rozpocznij naukę
awkwardness
chwila niewygodnej niezręczności
rozpocznij naukę
a moment of inconvenient aakwardness
wielu powiedziało
rozpocznij naukę
Plenty said
pozbywać się
rozpocznij naukę
get rid of
przeprowadziłem wywiad z
rozpocznij naukę
i interviewed to
na pewno nie było możliwe
rozpocznij naukę
surly was not possible
lata kariery
rozpocznij naukę
career-making years
zmieniający życie
rozpocznij naukę
life-changing
rozdzielenie obaw
rozpocznij naukę
separation of concerns
zmartwienie
rozpocznij naukę
concern
poziomy pośrednie
rozpocznij naukę
levels of indirection
małe opóźnienia
rozpocznij naukę
low latency
wysoka wydajność
rozpocznij naukę
high performance
wysoka jakość
rozpocznij naukę
high quality
czas kryzysu blisko releasu
rozpocznij naukę
crunch time close to release
He plays fine without pressure, but can he produce at crunch time
splątany kod
rozpocznij naukę
tangled code
nie do utrzymania
rozpocznij naukę
unmaintainable
konsekwentnie
rozpocznij naukę
consistently
postępując zgodnie z praktykami przedstawionymi przez Dave'a w tej książce
rozpocznij naukę
by following the practices Dave outlines in this book
wyraźnie wniósł swoje doświadczenia
rozpocznij naukę
clearly brought in his expiriences
zawęzić się do konkretnych pojęć
rozpocznij naukę
narrow down to the specific concepts
wspólne zespoły
rozpocznij naukę
co-located teams
być trudnym do ustalenia
rozpocznij naukę
be tough to pin down
aby coś określić
rozpocznij naukę
to pin down something
twardy
rozpocznij naukę
tough
działać jako łącznik
rozpocznij naukę
to act as the liaison
łączność
rozpocznij naukę
liaison
przekazać swoją opinię
rozpocznij naukę
relay their feedback
zawęzić
rozpocznij naukę
narrow down sth
usłyszeć o ich problemach
rozpocznij naukę
hear about their pain points
nie różni się od mojego doświadczenia
rozpocznij naukę
not dissimilar to my experience
wystarczająco zabawne
rozpocznij naukę
funnily enough
stosowanie nauki
rozpocznij naukę
applying Science
pewny siebie
rozpocznij naukę
confident
rozwikłać
rozpocznij naukę
disentangle
zepsute rzeczy
rozpocznij naukę
broken stuff
wbrew intuicji
rozpocznij naukę
counter-intuitively
słabe wyniki
rozpocznij naukę
poor scores
zderzają się w jakiś sposób
rozpocznij naukę
clash in some way
telefon dyżurny
rozpocznij naukę
duty phone
jakieś cholerne książki
rozpocznij naukę
some gosh darn books
niezbędne do osiągnięcia sukcesu
rozpocznij naukę
vital to success
poza kolekcją
rozpocznij naukę
beyond a collection
wróć do
rozpocznij naukę
head back to
uprzejmość, jeśli
rozpocznij naukę
courtuasy if
przeblyski
rozpocznij naukę
glimpse
przenieść dalej do
rozpocznij naukę
carry forward to
faster about doing something than other people, companies, etc
rozpocznij naukę
ahead of curve
zdradzić sekret
rozpocznij naukę
let the cat out of the bag
zrozumiec coś stanowiącego wyzwanie
rozpocznij naukę
get your head around something
If you get your head around a fact or an idea, you succeed in understanding it or accepting it.
uczniowski słownik
rozpocznij naukę
oxford learners
bezkonkurencyjny
rozpocznij naukę
unrivaled
rywal
rozpocznij naukę
rival
psota
rozpocznij naukę
mischief
klaps w tyłek
rozpocznij naukę
spank on the ass
obrazic sie
rozpocznij naukę
take offense
prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood
Trwałość
rozpocznij naukę
Durability
gwarancja stanu
rozpocznij naukę
condition warrant
pozostawać
rozpocznij naukę
remain
odzyskać
rozpocznij naukę
reclaim
znaczny rozmiar
rozpocznij naukę
substantial size
zbyt często
rozpocznij naukę
too frequently
zamiatać
rozpocznij naukę
sweep
dokładny
rozpocznij naukę
exact
w gipsie
rozpocznij naukę
with a cast on
śluzy
rozpocznij naukę
lockstep
izolować
rozpocznij naukę
insulate
wąskie gardło
rozpocznij naukę
bootleneck
przejrzeć
rozpocznij naukę
skimm over
trochę więcej
rozpocznij naukę
fair bit more
wyzwolić organizację
rozpocznij naukę
liberate an organisation
trudność
rozpocznij naukę
stumbling block
prawdziwy
rozpocznij naukę
geniualy
to wszystko sprowadza się do
rozpocznij naukę
this is all down to
sprzęganie
rozpocznij naukę
coupling
nieodłączną
rozpocznij naukę
inherent in
wielka wizja
rozpocznij naukę
grand vision
wpaść na coś, wymyślić coś
rozpocznij naukę
come up with
angażować użytkowników za pomocą
rozpocznij naukę
engage users with
ewoluować w
rozpocznij naukę
to evolve in
przyjąć
rozpocznij naukę
assume
utrudniać
rozpocznij naukę
hinder
istotny
rozpocznij naukę
substancial
utrzymywanie ostrości lasera
rozpocznij naukę
maintaning a laser focus
użyteczność
rozpocznij naukę
utility
pozostało mnóstwo rzeczy
rozpocznij naukę
there is a load of staff left over
więc na tego rodzaju rzeczy
rozpocznij naukę
so on the kind of stuff
chociaż
rozpocznij naukę
though
w oczywisty sposób
rozpocznij naukę
obviously
dążenie do
rozpocznij naukę
striving to
dobra zasada
rozpocznij naukę
good rule of thumb
rodzaj śliskiego zbocza
rozpocznij naukę
a kind of slippery slope
sprzężenie rozwojowe
rozpocznij naukę
developmental coupling
zachować niezależność
rozpocznij naukę
to retain independence
założenie
rozpocznij naukę
assumption
oddzielenie obaw
rozpocznij naukę
seperation of concerns
zmartwienie
rozpocznij naukę
concern
wzmacniać / zwiększać
rozpocznij naukę
enhance
jeszcze ważniejsze
rozpocznij naukę
even more crucially
bardzo ważny
rozpocznij naukę
crucial
bywają
rozpocznij naukę
tend to be
ostrożność, aby uniknąć
rozpocznij naukę
caution to avoid
trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o stopień, w jakim
rozpocznij naukę
need to be extra cautious about the degree to which
kluczowy sposób myślenia
rozpocznij naukę
key mindset
łatwość użycia
rozpocznij naukę
ease of use
odpowiednio
rozpocznij naukę
appropriately
przynęta, która może zmylić ich skupienie
rozpocznij naukę
a lure to confuse their focus
wystarczająco trudne
rozpocznij naukę
tricky enough
wrócić do złych nawyków
rozpocznij naukę
slip back into bad habits
główny problem projektowy
rozpocznij naukę
primary design concern
pierwszorzędna sprawa
rozpocznij naukę
primary concern
Wieża z kości słoniowej
rozpocznij naukę
Ivory Tower
przyczajony
rozpocznij naukę
lurking
sztuczna inteligencja
rozpocznij naukę
artificial intelligence
dziwny
rozpocznij naukę
weird
podsumowując
rozpocznij naukę
the bottom line
pionierski nowatorski
rozpocznij naukę
cutting-edge
tętniąca życiem lokalizacja
rozpocznij naukę
vibrant location
istotny
rozpocznij naukę
essential
uwzglednić
rozpocznij naukę
embrace
wzbudzić moje zainteresowanie
rozpocznij naukę
spark my interest
przepiękny
rozpocznij naukę
stunning
delikatny
rozpocznij naukę
gentle
zrównoważony
rozpocznij naukę
sustainable

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.