Sein letzter Fall. Kapitel 1 - Die neue Chefin

 0    181 fiszek    kacperkosa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nowy
nowa szefowa
rozpocznij naukę
neu
die neue Chefin
szefowa
nowa szefowa
rozpocznij naukę
die Chefin, -nen
die neue Chefin
jeszcze
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
rozpocznij naukę
noch
Samantha ist noch sehr müde
być
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
rozpocznij naukę
sein
Samantha ist noch sehr müde
bardzo
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
rozpocznij naukę
sehr
Samantha ist noch sehr müde
zmęczony
Samanta jest jeszcze bardzo zmęczona
rozpocznij naukę
müde
Samantha ist noch sehr müde
czajnik
Czajnik głośno gwiżdże
rozpocznij naukę
der Wasserkocher, -
Der Wasserkocher piept laut
gwizdać
o czajniku
Czajnik gwiżdże głośno
rozpocznij naukę
piepen
Der Wasserkocher piept laut
głośno
Czajnik piszczy głośno
rozpocznij naukę
laut
Der Wasserkocher piept laut
wchodzić do
Ona wchodzi do kuchni
rozpocznij naukę
gehen in + Akk.
Sie geht in die Küche
kuchnia
Ona wchodzi do kuchni
rozpocznij naukę
die Küche, -n
Sie geht in die Küche
brać
Ona bierze torebkę herbaty
rozpocznij naukę
nehmen
Sie nimmt einen Teebeutel
torebka herbaty
Ona bierze torebkę herbaty
rozpocznij naukę
der Teebeutel, -
Sie nimmt einen Teebeutel
sobie
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
sich
Sie macht sich eine große Tasse Tee
robić
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
machen
Sie macht sich eine große Tasse Tee
duży
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
groß
Sie macht sich eine große Tasse Tee
filiżanka
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
die Tasse, -n
Sie macht sich eine große Tasse Tee
herbata
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
der Tee, -s
Sie macht sich eine große Tasse Tee
filiżanka herbaty
Ona robi sobie dużą filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
eine Tasse Tee
Sie macht sich eine große Tasse Tee
ona
Ona czeka chwilę
rozpocznij naukę
sie
Sie wartet einen Moment
czekać
Ona czeka chwilę
rozpocznij naukę
warten
Sie wartet einen Moment
chwila
Ona czeka chwilę
rozpocznij naukę
der Moment, -e
Sie wartet einen Moment
poczekać chwilę
Ona czeka chwilę
rozpocznij naukę
einen Moment warten
Sie wartet einen Moment
i
Ona czeka chwilę i dodaje jeszcze trochę mleka
rozpocznij naukę
und
Sie wartet einen Moment und gibt noch etwas Milch dazu
dodać
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
rozpocznij naukę
dazugeben
Sie gibt noch etwas Milch dazu
trochę
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
rozpocznij naukę
etwas
Sie gibt noch etwas Milch dazu
mleko
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
rozpocznij naukę
die Milch
Sie gibt noch etwas Milch dazu
trochę mleka
Ona dodaje jeszcze trochę mleka
rozpocznij naukę
etwas Milch
Sie gibt noch etwas Milch dazu
potem
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
rozpocznij naukę
dann
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
chleb
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
rozpocznij naukę
das Brot, -e
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
świeżo
dopiero co
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
rozpocznij naukę
frisch
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
podgrzany w tosterze
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
rozpocznij naukę
getoastet
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
świeżo podgrzany w tosterze chleb
Potem bierze świeżo podgrzany w tosterze chleb
rozpocznij naukę
das frisch getoastete Brot
Dann nimmt sie das frisch getoastete Brot
kłaść na wierzchu
Ona kładzie na wierzchu trochę dżemu
rozpocznij naukę
daraufmachen
Sie macht etwas Marmelade darauf
dżem
Ona kładzie na wierzchu trochę dżemu
rozpocznij naukę
die Marmelade, -n
Sie macht etwas Marmelade darauf
siadać
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
rozpocznij naukę
sich setzen
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
na krótko
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
rozpocznij naukę
kurz
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
stół kuchenny
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
rozpocznij naukę
der Küchentisch, -e
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
siadać do stołu
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
rozpocznij naukę
sich an den Tisch setzen
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
przy
przy stole
Ona siada na krótko przy kuchennym stole
rozpocznij naukę
an
am Tisch
Sie setzt sich kurz an den Küchentisch
kartkować
Ona kartkuje w "Morgenpost"
rozpocznij naukę
blättern
Sie blättert in der "Morgenpost"
w
Ona kartkuje w "Morgenpost"
rozpocznij naukę
in + D.
Sie blättert in der "Morgenpost"
wypadek
wypadek w Kreuzbergu
rozpocznij naukę
der Unfall, die Unfälle
Unfall in Kreuzberg
to
To jest przecież zaraz za rogiem
rozpocznij naukę
das
Das ist ja gleich um die Ecke
przecież
To jest przecież zaraz za rogiem
rozpocznij naukę
ja
Das ist ja gleich um die Ecke
zaraz
To jest przecież zaraz za rogiem
rozpocznij naukę
gleich
Das ist ja gleich um die Ecke
za rogiem
To jest przecież zaraz za rogiem
rozpocznij naukę
um die Ecke
Das ist ja gleich um die Ecke
róg
za rogiem
rozpocznij naukę
die Ecke, -n
um die Ecke
lekarz
Lekarze strajkują...
rozpocznij naukę
der Arzt, die Ärzte
Ärzte streiken...
strajkować
Lekarze strajkują...
rozpocznij naukę
streiken
Ärzte streiken...
lotnisko
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
rozpocznij naukę
der Flughafen, die Flughäfen
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
potrzebować
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
rozpocznij naukę
brauchen
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
więcej
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
rozpocznij naukę
mehr
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
pieniądze
Nowe lotnisko potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy...
rozpocznij naukę
das Geld
Neuer Flughafen braucht noch mehr Geld...
200 dwieście
200 mln euro
rozpocznij naukę
zweihundert
200 Millionen Euro
1 000 000 milion
200 mln euro
rozpocznij naukę
eine Million
200 Millionen Euro
Euro
200 mln euro
rozpocznij naukę
Euro
200 Millionen Euro
czytać
Ona czyta cicho
rozpocznij naukę
lesen
Sie liest leise
cicho
Ona czyta cicho
rozpocznij naukę
leise
Sie liest leise
nagle
Nagle ona patrzy na zegarek
rozpocznij naukę
plötzlich
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
patrzeć na
Nagle ona patrzy na zegarek
rozpocznij naukę
sehen auf + Akk.
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
zegarek
Nagle ona patrzy na zegarek
rozpocznij naukę
die Uhr, -en
Plötzlich sieht sie auf die Uhr
wypić, dopić
Ona wypija bardzo szybko herbatę
rozpocznij naukę
austrinken
Sie trinkt den Tee sehr schnell aus
szybko
Ona wypija bardzo szybko herbatę
rozpocznij naukę
schnell
Sie trinkt den Tee sehr schnell aus
gazeta
rozpocznij naukę
die Zeitung, -en
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
torba
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
rozpocznij naukę
die Tasche, -n
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
jedna
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
rozpocznij naukę
eine
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
dłoń, ręka
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
rozpocznij naukę
die Hand, Hände
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
wziąć w jedną rękę
Ona bierze gazetę i torbę w jedną rękę
rozpocznij naukę
in die eine Hand nehmen
Sie nimmt die Zeitung und die Tasche in die eine Hand
tost
Ona bierze tosta w drugą rękę
rozpocznij naukę
der Toast, -s
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
wziąć w drugą rękę
Ona bierze tosta w drugą rękę
rozpocznij naukę
in die andere Hand nehmen
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
inna
Ona bierze tosta w drugą rękę
rozpocznij naukę
andere
Sie nimmt den Toast in die andere Hand
biegać
Ona wybiega za drzwi
rozpocznij naukę
laufen
Sie läuft aus der Tür
drzwi
Ona wybiega za drzwi
rozpocznij naukę
die Tür, -en
Sie läuft aus der Tür
ze środka / z / z wewnątrz
Ona wybiega za drzwi
rozpocznij naukę
aus
Sie läuft aus der Tür
wybiec za drzwi
Ona wybiega za drzwi
rozpocznij naukę
aus der Tür laufen
Sie läuft aus der Tür
ja
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
ich
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
móc
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
können
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
nie
stawiane przed czasownikiem
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
nicht
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
na samym początku
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
gleich am Anfang
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
początek
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
der Anfang, Anfänge
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
na początku
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
am Anfang
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
zbyt / zbytnio
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
zu
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
późno
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
spät
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
przyjść
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
kommen
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
spóźnić się
Nie mogę na samym początku się spóźnić
rozpocznij naukę
zu spät kommen
Ich kann nicht gleich am Anfang zu spät kommen
myśleć
... myśli ona
rozpocznij naukę
denken
... denkt sie
biec do
Ona biegnie szybko na stację metra
rozpocznij naukę
laufen zu
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
metro
Ona biegnie szybko na stację metra
rozpocznij naukę
die U-Bahn, -en
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
stacja metra
Ona biegnie szybko na stację metra
rozpocznij naukę
die U-Bahn-Station, -en
Sie läuft schnell zur U-Bahn-Station
pogoda
Pogoda jest ładna
rozpocznij naukę
das Wetter
Das Wetter ist gut
ładna
o pogodzie
Pogoda jest ładna
rozpocznij naukę
gut
Das Wetter ist gut
słońce
Słońce świeci
rozpocznij naukę
die Sonne, -n
Die Sonne scheint
świecić
o słońcu
Słońce świeci
rozpocznij naukę
scheinen
Die Sonne scheint
świeci słońce
Słońce świeci i jest chłodno, ale nie zimno
rozpocznij naukę
die Sonne scheint
Die Sonne scheint und es ist frisch, aber nicht kalt
chłodno
Jest chłodno, ale nie zimno
rozpocznij naukę
frisch
Es ist frisch, aber nicht kalt
ale
Jest chłodno, ale nie zimno
rozpocznij naukę
aber
Es ist frisch, aber nicht kalt
zimno
Jest chłodno, ale nie zimno
rozpocznij naukę
kalt
Es ist frisch, aber nicht kalt
w metrze
W metrze jest dużo ludzi
rozpocznij naukę
in der U-Bahn
In der U-Bahn sind viele Menschen
w
W metrze jest dużo ludzi
rozpocznij naukę
in + D.
In der U-Bahn sind viele Menschen
wielu
W metrze jest dużo ludzi
rozpocznij naukę
viele
In der U-Bahn sind viele Menschen
człowiek
W metrze jest dużo ludzi
rozpocznij naukę
der Mensch, -en
In der U-Bahn sind viele Menschen
do
do pracy
rozpocznij naukę
zu
zur Arbeit
praca
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
rozpocznij naukę
die Arbeit
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
uniwersytet
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
rozpocznij naukę
die Universität, -en
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
jechać do pracy
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
rozpocznij naukę
zur Arbeit fahren
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
jechać
ludzie, którzy jadą do pracy lub na uniwersytet
rozpocznij naukę
fahren
Menschen, die zur Arbeit oder Universität fahren
często
Często są oni zmęczeni
rozpocznij naukę
oft
Oft sind sie müde
oni
Oni obserwują Samantę
rozpocznij naukę
sie
Oft sind sie müde
obserwować
Oni obserwują Samantę
rozpocznij naukę
beobachten
Sie beobachten Samantha
dlaczego?
Dlaczego jest ona już tak radosna?
rozpocznij naukę
warum?
Warum ist sie schon so fröhlich?
już
Dlaczego jest ona już tak radosna?
rozpocznij naukę
schon
Warum ist sie schon so fröhlich?
tak
Dlaczego jest ona już tak radosna?
rozpocznij naukę
so
Warum ist sie schon so fröhlich?
radosny
Dlaczego jest ona już tak radosna?
rozpocznij naukę
fröhlich
Warum ist sie schon so fröhlich?
przecież
To jest przecież nienormalne o tej porze
rozpocznij naukę
doch
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
normalne
To jest przecież nienormalne o tej porze
rozpocznij naukę
normal
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
o
przy podawaniu czasu
To jest przecież nienormalne o tej porze
rozpocznij naukę
um
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
ta
To jest przecież nienormalne o tej porze
rozpocznij naukę
diese
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
czas, pora
To jest przecież nienormalne o tej porze
rozpocznij naukę
die Uhrzeit, -en
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
o tej porze
To jest przecież nienormalne o tej porze
rozpocznij naukę
um diese Uhrzeit
Das ist doch nicht normal um diese Uhrzeit
starszy
... myśli starsza kobieta
rozpocznij naukę
älter
... denkt eine ältere Frau
kobieta
... myśli starsza kobieta
rozpocznij naukę
die Frau, -en
... denkt eine ältere Frau
blondynka
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
rozpocznij naukę
die Blondine, -n
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
mieć
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
rozpocznij naukę
haben
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
z pewnością
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
rozpocznij naukę
bestimmt
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
lepszy
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
rozpocznij naukę
besser
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
praca
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
rozpocznij naukę
der Job, -s
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
niż
Ta blondynka ma z pewnością lepszą pracę niż ja
rozpocznij naukę
als
Die Blondine hat bestimmt einen besseren Job als ich
inny
... myśli inny mężczyzna
rozpocznij naukę
anderer
... denkt ein anderer Mann
mężczyzna
... myśli inny mężczyzna
rozpocznij naukę
der Mann, Männer
... denkt ein anderer Mann
teraz
Samantha jest teraz rozbudzona
rozpocznij naukę
jetzt
Samantha ist jetzt wach
rozbudzony
Samantha jest teraz rozbudzona
rozpocznij naukę
wach
Samantha ist jetzt wach
uśmiechać się
Ona się uśmiecha
rozpocznij naukę
lächeln
Sie lächelt
średniego wzrostu
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
rozpocznij naukę
mittelgroß
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
szczupły
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
rozpocznij naukę
schlank
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
w dobrej kondycji
Ona jest średniego wzrostu, szczupła i w dobrej kondycji
rozpocznij naukę
fit
Sie ist mittelgroß, schlank und fit
jej
Jej twarz wygląda młodo
rozpocznij naukę
ihr
Ihr Gesicht sieht jung aus
twarz
Jej twarz wygląda młodo
rozpocznij naukę
das Gesicht, -er
Ihr Gesicht sieht jung aus
wyglądać
Jej twarz wygląda młodo
rozpocznij naukę
aussehen
Ihr Gesicht sieht jung aus
młody
Jej twarz wygląda młodo
rozpocznij naukę
jung
Ihr Gesicht sieht jung aus
prawie / niemal
Jej twarz wygląda młodo, niemal młodzieńczo
rozpocznij naukę
fast
Ihr Gesicht sieht jung aus, fast jugendlich
młodzieńczo
Jej twarz wygląda młodo, niemal młodzieńczo
rozpocznij naukę
jugendlich
Ihr Gesicht sieht jung aus, fast jugendlich
zielony
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
rozpocznij naukę
grün
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
oko
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
rozpocznij naukę
das Auge, -n
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
w kolorze ciemnego blondu
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
rozpocznij naukę
dunkelblond
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
włosy
Ona ma zielone oczy i włosy w kolorze ciemnego blondu
rozpocznij naukę
das Haar
Sie hat grüne Augen und dunkelblondes Haar
mieć blond włosy
Ona ma blond włosy
rozpocznij naukę
blondes Haar haben
Sie hat blondes Haar
ramię
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
rozpocznij naukę
die Schulter, -n
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
do
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
rozpocznij naukę
bis zu
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
sięgać do ramion
o włosach
Ona ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają aż do ramion
rozpocznij naukę
bis zu den Schultern gehen
Sie hat dunkelblondes Haar, das bis zu den Schultern geht
dziś
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
rozpocznij naukę
heute
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
nosić
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
rozpocznij naukę
tragen
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
jako
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
rozpocznij naukę
als
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
kucyk
fryzura
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
rozpocznij naukę
der Pferdeschwanz, Pferdeschwänze
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
związany
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
rozpocznij naukę
gebunden
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
związane w kucyk
o włosach
Dzisiaj nosi je związane w kucyk
rozpocznij naukę
als Pferdeschwanz gebunden
Heute trägt sie es als Pferdeschwanz gebunden
robić
To robi ona głównie, kiedy pracuje
rozpocznij naukę
tun
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
głównie
To robi ona głównie, kiedy pracuje
rozpocznij naukę
meistens
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
jeśli; kiedy
To robi ona głównie, kiedy pracuje
rozpocznij naukę
wenn
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
pracować
To robi ona głównie, kiedy pracuje
rozpocznij naukę
arbeiten
Das tut sie meistens, wenn sie arbeitet
ciemnoszary
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
rozpocznij naukę
dunkelgrau
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
marynarka
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
rozpocznij naukę
der Blazer, -
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
z
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
rozpocznij naukę
mit
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
biały
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
rozpocznij naukę
weiß
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
bluzka
Ona ma na sobie (dosł. nosi) ciemnoszarą marynarkę z białą bluzką
rozpocznij naukę
die Bluse, -n
Sie trägt einen dunkelgrauen Blazer mit einer weißen Bluse
wąski, ciasny
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
rozpocznij naukę
eng
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
dżinsy
w liczbie pojedynczej - w domyśle jedna para
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
rozpocznij naukę
die Jeans, -
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
skórzane buty
Ona ma na sobie (dosł. nosi) wąskie jeansy i buty skórzane
rozpocznij naukę
die Lederschuhe
Sie trägt eine enge Jeans und Lederschuhe
ponieważ
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
rozpocznij naukę
weil
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
poranek
o poranku; rano
rozpocznij naukę
der Morgen, -
am Morgen
rano
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
rozpocznij naukę
am Morgen
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
też / również
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
rozpocznij naukę
auch
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
szalik
Ponieważ jest trochę chłodno o poranku, ma ona też na sobie (dosł. nosi) szal
rozpocznij naukę
der Schal, -s
Weil es etwas frisch am Morgen ist, trägt sie auch einen Schal
jak
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
rozpocznij naukę
wie
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
wyglądać jak
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
rozpocznij naukę
aussehen wie
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
doświadczony
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
rozpocznij naukę
erfahren
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
policjantka
Ona nie wygląda jak doświadczona policjantka
rozpocznij naukę
die Polizistin, -nen
Sie sieht nicht wie eine erfahrene Polizistin aus
cała
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
rozpocznij naukę
ganze
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job
jazda; przejazd
przejazd metrem
rozpocznij naukę
die Fahrt, -en
die U-Bahn-Fahrt
przejazd metrem
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
rozpocznij naukę
die U-Bahn-Fahrt, -en
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job
myśleć o
Przez całą przejażdżkę metrem czyta gazetę i myśli o swojej nowej pracy
rozpocznij naukę
denken an + Akk.
Die ganze U-Bahn-Fahrt liest sie die Zeitung und denkt an ihren neuen Job

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.