Sein letzter Fall. Kapitel 3

 0    63 fiszki    kacperkosa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
korytarz
Ona wychodzi z biura w korytarz
rozpocznij naukę
der Flur, -e
Sie geht aus dem Büro in den Flur
przyglądać się czemuś
Ona przygląda się swojemu nowemu miejscu pracy
rozpocznij naukę
sich etwas ansehen
Sie sieht sich ihren neuen Arbeitsplatz an
miejsce pracy
Ona przygląda się swojemu nowemu miejscu pracy
rozpocznij naukę
der Arbeitsplatz, -plätze
Sie sieht sich ihren neuen Arbeitsplatz an
wcześnie
Jest jeszcze wcześnie
rozpocznij naukę
früh
Es ist noch früh
przychodzić do pracy
Jej koledzy przychodzą właśnie dopiero do pracy
rozpocznij naukę
zur Arbeit kommen
Ihre Kollegen kommen gerade erst zur Arbeit
właśnie / dopiero co
Jej koledzy przychodzą właśnie dopiero do pracy
rozpocznij naukę
gerade
Ihre Kollegen kommen gerade erst zur Arbeit
śniadanie
Oni jedzą swoje śniadanie
rozpocznij naukę
das Frühstück
Sie essen ihr Frühstück
jeść śniadanie
Oni jedzą swoje śniadanie
rozpocznij naukę
das Frühstück essen
Sie essen ihr Frühstück
rozmawiać o
Oni rozmawiają o ostatnim weekendzie
rozpocznij naukę
reden über + Akk.
Sie reden über das letzte Wochenende
zaczynać / zaczynać się
Dzień zaczyna się całkiem normalnie
rozpocznij naukę
beginnen
Der Tag beginnt ganz normal
normalnie
Dzień zaczyna się całkiem normalnie
rozpocznij naukę
normal
Der Tag beginnt ganz normal
my
Szefowo, otrzymaliśmy telefon
rozpocznij naukę
wir
Chefin, wir haben einen Anruf bekommen
telefon
połączenie telefoniczne, rozmowa
Szefowo, otrzymaliśmy telefon
rozpocznij naukę
der Anruf, -e
Chefin, wir haben einen Anruf bekommen
otrzymać telefon
Szefowo, otrzymaliśmy telefon
rozpocznij naukę
einen Anruf bekommen
Chefin, wir haben einen Anruf bekommen
małżonka, żona
Małżonka starego kolegi zadzwoniła
rozpocznij naukę
die Ehefrau, -en
Die Ehefrau eines alten Kollegen hat angerufen
nazywać się
Ona nazywa się Regine
rozpocznij naukę
heißen
Sie heißt Regine
powiedzieć do
- mówi Thomas tak około południa do Samanty
rozpocznij naukę
sagen zu
... sagt Thomas so gegen Mittag zu Samanta
około
- mówi Thomas tak około południa do Samanty
rozpocznij naukę
gegen
... sagt Thomas so gegen Mittag zu Samanta
południe
- mówi Thomas tak około południa do Samanty
rozpocznij naukę
der Mittag, -e
... sagt Thomas so gegen Mittag zu Samanta
koło południa
tak około południa
rozpocznij naukę
gegen Mittag
so gegen Mittag
żona
To jest żona Paula
rozpocznij naukę
die Frau, -en
Das ist die Frau von Paul
przed; temu
Kolega, który przyszedł pół godziny temu
rozpocznij naukę
vor
Ein Kollege, der vor einer halben Stunde gekommen ist
pół godziny temu
Kolega, który przyszedł pół godziny temu
rozpocznij naukę
vor einer halben Stunde
Ein Kollege, der vor einer halben Stunde gekommen ist
do
Do teraz nie powiedział jeszcze niczego do Samanty
rozpocznij naukę
bis
Bis jetzt sagte er noch nichts zu Samantha
do teraz
Do teraz nie powiedział jeszcze niczego do Samanty
rozpocznij naukę
bis jetzt
Bis jetzt sagte er noch nichts zu Samantha
nic
Do teraz nie powiedział jeszcze niczego do Samanty
rozpocznij naukę
nichts
Bis jetzt sagte er noch nichts zu Samantha
emerytura
2 lata temu przeszedł na emeryturę
rozpocznij naukę
die Rente, -n
Er ging vor 2 Jahren in Rente
przejść na emeryturę
2 lata temu przeszedł na emeryturę
rozpocznij naukę
in Rente gehen
Er ging vor 2 Jahren in Rente
rok
2 lata temu przeszedł na emeryturę
rozpocznij naukę
das Jahr, -e
Er ging vor 2 Jahren in Rente
dwa lata temu
2 lata temu przeszedł na emeryturę
rozpocznij naukę
vor zwei Jahren
Er ging vor 2 Jahren in Rente
2 dwa
2 lata temu przeszedł na emeryturę
rozpocznij naukę
zwei
Er ging vor 2 Jahren in Rente
miły
bardzo miły kolega
rozpocznij naukę
nett
ein sehr netter Kollege
mówić
- mówi Klaus dalej
rozpocznij naukę
sprechen
... spricht Klaus weiter
dalej
- mówi Klaus dalej
rozpocznij naukę
weiter
... spricht Klaus weiter
mówić dalej
- mówi Klaus dalej
rozpocznij naukę
weitersprechen
... spricht Klaus weiter
chcieć
Czy pani Besch powiedziała, co chce?
rozpocznij naukę
wollen
Hat Frau Besch gesagt, was sie will?
ciekawy, zaintrygowany
- pyta Samanta z zaintrygowaniem
rozpocznij naukę
neugierig
... fragt Samantha neugierig
że
Tylko, że powinniśmy do niej szybko przyjechać
rozpocznij naukę
dass
Nur dass wir schnell zu ihr kommen sollen
mieć powinność
Tylko, że powinniśmy do niej szybko przyjechać
rozpocznij naukę
sollen
Nur dass wir schnell zu ihr kommen sollen
to
Ona powiedziała, (że) to jest bardzo ważne
rozpocznij naukę
es
Sie sagte, es ist sehr wichtig
ważny
Ona powiedziała, (że) to jest bardzo ważne
rozpocznij naukę
wichtig
Sie sagte, es ist sehr wichtig
sądzić; wierzyć
Sądzę, (że) powinniśmy jechać
rozpocznij naukę
glauben
Ich glaube, wir sollten fahren
Myślę... / Uważam... / Sądzę...
Sądzę, (że) powinniśmy jechać
rozpocznij naukę
Ich glaube...
Ich glaube, wir sollten fahren
może
Może coś się stało
rozpocznij naukę
vielleicht
Vielleicht ist etwas passiert
stać się / wydarzyć się
Może coś się stało
rozpocznij naukę
passieren
Vielleicht ist etwas passiert
zwykle
Ona zwykle nigdy tutaj nie dzwoni
rozpocznij naukę
normalerweise
Sie ruft normalerweise nie hier an
nigdy
Ona zwykle nigdy tutaj nie dzwoni
rozpocznij naukę
nie
Sie ruft normalerweise nie hier an
tutaj
Ona zwykle nigdy tutaj nie dzwoni
rozpocznij naukę
hier
Sie ruft normalerweise nie hier an
krótko
Samanta zastanawia się krótko
rozpocznij naukę
kurz
Samantha denkt kurz nach
zastanawiać się
Samanta zastanawia się krótko
rozpocznij naukę
nachdenken
Samantha denkt kurz nach
ok
Ok, Thomas, Pan musi jechać
rozpocznij naukę
okay
Okay, Thomas, sie müssen fahren
musieć
Ok, Thomas, Pan musi jechać
rozpocznij naukę
müssen
Okay, Thomas, sie müssen fahren
samochód, auto
Mój samochód jest jeszcze w warsztacie
rozpocznij naukę
das Auto, -s
Mein Auto ist noch in der Werkstatt
warsztat
Mój samochód jest jeszcze w warsztacie
rozpocznij naukę
die Werkstatt, Werkstätten
Mein Auto ist noch in der Werkstatt
energicznie
- mówi Klaus energicznie
rozpocznij naukę
energisch
... sagt Klaus energisch
nasz
On jest naszym kolegą i przyjacielem
rozpocznij naukę
unser
Er ist unser Kollege und Freund
przyjaciel
On jest naszym kolegą i przyjacielem
rozpocznij naukę
der Freund, -e
Er ist unser Kollege und Freund
potakiwać, kiwać potakującą głową
Samanta kiwa potakująco głową
rozpocznij naukę
nicken
Samantha nickt
wyruszać w drogę
Tak Samanta, Klaus i Thomas wyruszają w drogę
rozpocznij naukę
sich auf den Weg machen
So machen sich Samantha, Klaus und Thomas auf den Weg
ich
z ich kolegami Faridem i Robertem
rozpocznij naukę
ihr
mit ihren Kollegen Farid und Robert
dzielnica
do dzielnicy Köpenick
rozpocznij naukę
der Stadtteil, -e
in den Stadtteil Köpenick
jego
jego żona
rozpocznij naukę
sein
seine Frau
mieszkać
W tej dzielnicy mieszkają Paul i jego żona
rozpocznij naukę
wohnen
In diesem Stadtteil wohnen Paul und seine Frau

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.