matura 2022

 0    30 fiszek    olaantczak91
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
uznawać (za swoje)
Brytyjczycy uznali ten teren za swój.
rozpocznij naukę
claim
The British claimed the territory theirs.
pochłaniać (ofiary)
Powódź pochłonęła 400 ofiar.
rozpocznij naukę
claim
This flood has claimed 400 lives.
link
rozpocznij naukę
connection
charakterystyczny punkt
Ratusz miejski to popularny punkt orientacyjny w tym mieście.
rozpocznij naukę
landmark
The city hall is a popular landmark in this city.
wiązać się z czymś
Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.
rozpocznij naukę
involve
Every military mission involves danger.
obejmować, dotyczyć czegoś
Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.
rozpocznij naukę
involve
The financial reform involves only the rich.
next to
sit next to me
rozpocznij naukę
beside
sit beside me
skrócona wersja
rozpocznij naukę
abbreviated version
kruche ciasto
rozpocznij naukę
shortcrust pastry
decydować się na
rozpocznij naukę
opt for, go for
mean
rozpocznij naukę
denote
use
rozpocznij naukę
take advantage of
take of the opportunity
zbulwersowany
rozpocznij naukę
appalled
przymocować tablicę pamiątkową
rozpocznij naukę
pu up a anniversary plaque
przekształcić nieruchomość
rozpocznij naukę
convert the property
meeting
rozpocznij naukę
encounter
tak jakby
rozpocznij naukę
sort of
znikać w tle
rozpocznij naukę
fade into the background
gładka skóra
rozpocznij naukę
smooth skin
płynne ruchy
rozpocznij naukę
smooth moves
ujawnić prawdę
rozpocznij naukę
reveal the truth
Zmienił moje życie w cierpienie.
rozpocznij naukę
He made my life a misery.
Sprawy przybrały gorszy obrót.
rozpocznij naukę
Things took a turn for the worse.
among
among trees
rozpocznij naukę
amid
charakterystyczny
rozpocznij naukę
distinctive
choroba wysokościowa
rozpocznij naukę
altitude sickness
trwałość
rozpocznij naukę
durability
dwuznaczna odpowiedź
rozpocznij naukę
ambiguous answer
prosta odpowiedź
rozpocznij naukę
straightforward answer
ukośny
rozpocznij naukę
oblique

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.