pierwsze spotkanie

 0    94 fiszki    guest2742670
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
możesz do mnie mówić...
rozpocznij naukę
you can call me...
co tam?
rozpocznij naukę
what's up?
powoli i wyraźnie
rozpocznij naukę
slowly and clearly
rodzeństwo
rozpocznij naukę
siblings
warto zapytać
rozpocznij naukę
it's worth asking
dość niezręczna sytuacja
rozpocznij naukę
quite an awkward situation
oczywisty
rozpocznij naukę
obvious
pominąć
rozpocznij naukę
skip
wpuść mnie
rozpocznij naukę
let me in
Kim do licha, jest...?
rozpocznij naukę
Who on earth is...?
jak się wymawia...?
rozpocznij naukę
how do you pronounce...?
nazywać ją ""
rozpocznij naukę
call her ""
nazywać ją ""
rozpocznij naukę
call her ""
peruka
rozpocznij naukę
wig
rozbitek
rozpocznij naukę
castaway
Rozmawialiśmy
rozpocznij naukę
We have spoken
domyślam się
rozpocznij naukę
I assume that
Spokojnie lub na razie
rozpocznij naukę
take it easy
rzeźbiarze
rozpocznij naukę
sculptors
Miło cię widzieć
rozpocznij naukę
So nice to see you
Nie mieć z kim porozmawiać
rozpocznij naukę
Not have anyone to talk to
dwuznaczny
rozpocznij naukę
ambiguous
sprecyzować
rozpocznij naukę
specify
Na początek
rozpocznij naukę
for starters
Przedstawić się
rozpocznij naukę
introduce yourself
brać pod uwagę
rozpocznij naukę
bear in mind
podaj swoje imię
rozpocznij naukę
state your name
wymawiać
rozpocznij naukę
pronounce
spiesznie i niedbale
rozpocznij naukę
hurriedly and carelessly
jest często źle wymawiane
rozpocznij naukę
is often mispronounced
przeinaczony w
rozpocznij naukę
warped into
skąd masz ten krawat?
rozpocznij naukę
where did you get this tie?
bajeczne
rozpocznij naukę
fabulous
przeliterować
rozpocznij naukę
spell
Garstka ludzi
rozpocznij naukę
A handful of people
mówić dalej
rozpocznij naukę
go on about
odwołujący się do / nawiązywać
rozpocznij naukę
referring to
skąd znasz solenizanta?
rozpocznij naukę
how do you know the birthday boy?
temat do rozmowy
rozpocznij naukę
conversation starter
pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy
rozpocznij naukę
first time we met
mówić zwięźle
rozpocznij naukę
keep it short
pochodzę z
rozpocznij naukę
I come from
Urodziłem się i wychowałem w...
rozpocznij naukę
I was born and raised in...
licytować
rozpocznij naukę
bid for
nieznajomi
rozpocznij naukę
strangers
możesz do niego mówić... w skrócie
rozpocznij naukę
you can call him... for short
wciąż mieszkam w moim rodzinnym mieście
rozpocznij naukę
still live in my hometown
Nie przeszkadza mi to
rozpocznij naukę
I don't mind it
Entuzjastyczna reakcja (żywiołowa)
rozpocznij naukę
An enthusiastic reaction
reagować na
rozpocznij naukę
React to
Nic na siłę
rozpocznij naukę
Don't force it
z odrobiną szczęścia
rozpocznij naukę
with a bit of luck
pracuję jako kelner
rozpocznij naukę
I work as a waiter
jestem wdową
rozpocznij naukę
I'm widowed
moje nazwisko panieńskie
rozpocznij naukę
My maiden name
jestem mamą dwójki dzieci
rozpocznij naukę
I'm a mother of two
Interesuję się
rozpocznij naukę
I'm interested in
Jest tu służbowo
rozpocznij naukę
He's here on business
Miło cię poznać
rozpocznij naukę
It's lovely to meet you
Nie jestem dobry w rozmowach towarzyskich
rozpocznij naukę
I'm not very good at small talk
A ty?
rozpocznij naukę
What about you?
Dziękuje za zaproszenie
rozpocznij naukę
Thank you for having me
coroczny
rozpocznij naukę
annual
niemy
rozpocznij naukę
silent
przynieś
rozpocznij naukę
fetch
rzeźbiarz
rozpocznij naukę
sculptor
rozbitek
rozpocznij naukę
castaway
zapalenie oskrzeli
rozpocznij naukę
bronchitis
czcić
rozpocznij naukę
worship
kłaniać się
rozpocznij naukę
bow
hol
rozpocznij naukę
lobby
harcerz
rozpocznij naukę
scout
bekas (ptak)
rozpocznij naukę
snipe
weranda
rozpocznij naukę
porch
ogon
rozpocznij naukę
tail
Wasza Wysokość
rozpocznij naukę
your highness
rada
rozpocznij naukę
council
O kurcze
rozpocznij naukę
shoot
Tył na przód
rozpocznij naukę
backwards
kilkoro przyjaciół
rozpocznij naukę
A bunch of friends
zdziwiło mnie
rozpocznij naukę
I was struck
Ratusz (urząd miejski)
rozpocznij naukę
City hall
w razie potrzeby
rozpocznij naukę
if need be
ze strony rodziców
rozpocznij naukę
at his parents' part
miej w pamięci
rozpocznij naukę
bear in mind
o dziwo
rozpocznij naukę
strangely enough
jak sam widzisz
rozpocznij naukę
as you can see yourself
Na temat
rozpocznij naukę
referring to
śmiały
rozpocznij naukę
bold
stwierdzenie
rozpocznij naukę
statement
spowodować
rozpocznij naukę
bring about
łyk
rozpocznij naukę
sip
udawać
rozpocznij naukę
pretend
Wróbel
rozpocznij naukę
Sparrow

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.