SOCIAL PROBLEMS

 0    91 fiszek    astak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nadużywanie alkoholu
rozpocznij naukę
alcohol abuse
wada narodowa
rozpocznij naukę
national vice
czlowiek uzależniony od alkoholu
rozpocznij naukę
alkohol addict
pijak
rozpocznij naukę
heavy drinker
nałogowy pijak
rozpocznij naukę
drunkard
obyczaj towarzyski
rozpocznij naukę
social custom
lekarstwo
rozpocznij naukę
cure
niepowodzenia zawodowe
rozpocznij naukę
professional failures
picie towarzyskie
rozpocznij naukę
social drinking
nie znać granic
rozpocznij naukę
to know no bounds
mocny grunek
rozpocznij naukę
strong liquor
zgubny, katastrofalny
rozpocznij naukę
disastrous
mający zaburzenia emocjonalne
rozpocznij naukę
emotionally disturbed
opóźniony
rozpocznij naukę
retarded
rozpić się
rozpocznij naukę
to take to drink
podchmielony, pijany
rozpocznij naukę
under the influence of drink/ tipsy
pijany kierowca
rozpocznij naukę
drunk driver
jazda po pijanemu
rozpocznij naukę
drunk-driving
ukryć nałóg
rozpocznij naukę
to hide the addiction
haniebny
rozpocznij naukę
shameful
rzucić picie
rozpocznij naukę
to give up / quit drinking
ochotniczo
rozpocznij naukę
voluntarily
grupa samopomocy
rozpocznij naukę
self-help group
ruch społeczny
rozpocznij naukę
social movement
zwalczyć alkoholizm
rozpocznij naukę
to combat alcoholism
trzeźwy
rozpocznij naukę
sober
libacja, pijatyka
rozpocznij naukę
drinking bout
zagadnienie alkoholizmu
rozpocznij naukę
the liquor question
handel napojami alkoholowymi
rozpocznij naukę
the liquor trade
w obliczu czegoś
rozpocznij naukę
in the face of something
szybki postęp technologiczny
rozpocznij naukę
rapid technological progress
zostać zwolnionym
rozpocznij naukę
to be made redundant / to be dismissed
zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit
zarejestrować się w biurze zatrudnienia
rozpocznij naukę
to register in the employment office / employment agency
domagać się
rozpocznij naukę
to claim
zasiłek socjalny
rozpocznij naukę
income support
stopa bezrobocia
rozpocznij naukę
unemployment rate
poradnictwo zawodowe
rozpocznij naukę
vocational guidance
referencje
rozpocznij naukę
references
pracownik niewykwalifikowany
rozpocznij naukę
an unskilled worker
ubiegać się o pracę
rozpocznij naukę
to apply for a job
żyć z czegoś
rozpocznij naukę
to live on something
na zasiłku
rozpocznij naukę
on the dole
stosowne kwalifikacje
rozpocznij naukę
appropriate / relevant qualifications
zawód, zajęcie
rozpocznij naukę
profession, occupation
przekwalifikować się
rozpocznij naukę
to requalify
przeszkolenie zawodowe
rozpocznij naukę
professional training
stowarzyszenie zawodowe
rozpocznij naukę
professional association
związek zawodowy
rozpocznij naukę
a trade union
zostać przyjętym do pracy
rozpocznij naukę
to be accepted for a job
zostać wyrzuconym z pracy
rozpocznij naukę
to be sacked / fired
dostac wypowiedzenie
rozpocznij naukę
to get a notice
pomoc socjalna
rozpocznij naukę
social assistance
praca niewymagająca kwalifikacji
rozpocznij naukę
unskilled job
ulec wypadkowi
rozpocznij naukę
to meet with an accident
kalectwo, deformacja fizyczna
rozpocznij naukę
physical deformity
zaburzenia umysłowe
rozpocznij naukę
mental disorders
upośledzeni
rozpocznij naukę
handicapped
litość
rozpocznij naukę
pity
członek społeczeństwa
rozpocznij naukę
member of society
rozwijać swoje zdolności i umiejętności
rozpocznij naukę
to develop one’s abilities and skills
niepełnosprawni ludzie
rozpocznij naukę
disabled people
czuć się zbytecznym
rozpocznij naukę
to feel redundant
być odrzuconym przez społeczeństwo
rozpocznij naukę
to be rejected by society
odpowiednie zajęcie
rozpocznij naukę
suitable occupation
zakład przemysłowy
rozpocznij naukę
an industrial plant
sprawny
rozpocznij naukę
fit
podjazd dla wózków inwalidzkich
rozpocznij naukę
ramp for wheelchairs
samochód inwalidzki
rozpocznij naukę
invalid car
przejmować się czymś
rozpocznij naukę
to bother about sth
przyjść do siebie
rozpocznij naukę
to come round
upośledzenie
rozpocznij naukę
handicap
opóźniony umysłowo
rozpocznij naukę
mentally retarded
porażenie mózgu
rozpocznij naukę
cerebral palsy
głuchy
rozpocznij naukę
deaf
niemy
rozpocznij naukę
dumb
głuchoniemy
rozpocznij naukę
deaf-mute
kaleki
rozpocznij naukę
crippled
zachorować na
rozpocznij naukę
to fall ill with
zostać sparaliżowanym
rozpocznij naukę
to become paralyzed
pas, talia
rozpocznij naukę
waist
runąć, zawalić się
rozpocznij naukę
to collapse
kaleka, ułomny
rozpocznij naukę
cripple
chodzić o kulach
rozpocznij naukę
to walk on crutches
autyzm
rozpocznij naukę
autism
głuchota
rozpocznij naukę
deafness
padaczka
rozpocznij naukę
epilepsy
ślepota
rozpocznij naukę
blindness
sprawność fizyczna
rozpocznij naukę
physical fitness
uszkodzenie
rozpocznij naukę
impairment
uszkodzenie wzroku / słuchu
rozpocznij naukę
vision / hearing impairment

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.