rozdział 3 szkoła

 0    150 fiszek    opmati13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

szkoła pomaturalna/kolegium/uniwersytet
rozpocznij naukę
college

niezależna szkoła
rozpocznij naukę
independent school

nursey school/kindergarten

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
public school

szkoła publiczna
rozpocznij naukę
state school

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school

rok akademicki
rozpocznij naukę
academic year

ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
rozpocznij naukę
apply to university

uczęszczać na wykłady
rozpocznij naukę
attend lectures

praca licencjacka
rozpocznij naukę
(BA) dissertation

licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
BA (Bachelor of Arts)

licencjat w dziedzinie pedagogiki
rozpocznij naukę
BEd (Bachelor of Education)

licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
rozpocznij naukę
BSc (Bachelor of Science)

kampus uniwersytecki
rozpocznij naukę
campus


uzyskać stopień naukowy
rozpocznij naukę
do/get a degree

dorm/halls

grant

lecturer

magister w dziedzinie nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
MA (Master of Arts)

magister w dziedzinie pedagogiki
rozpocznij naukę
MEd (Master of Education)

magister w dziedzinie nauk ścisłych
rozpocznij naukę
MSc (Master of Science)

doktor/doktorat
rozpocznij naukę
PhD (Doctor of Philosophy)

studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
rozpocznij naukę
postgraduate course

publikacja naukowa
rozpocznij naukę
research paper

urlop naukowy
rozpocznij naukę
sabbatical (leave)

praca semestralna
rozpocznij naukę
term paper

praca magisterska/doktorska
rozpocznij naukę
thesis

tuition/university fees

tutorial

student pierwszych lat
rozpocznij naukę
undergraduate

Nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
Humanities

językoznawstwo
rozpocznij naukę
Linguistics

Psychology

Nauki społeczne
rozpocznij naukę
Social Sciences

Sociology

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head/assistant principal

zapisać się na kurs
rozpocznij naukę
enrol on a course

zajęcia pozalekcyjne
rozpocznij naukę
extracurricular activities

realizować program nauczania
rozpocznij naukę
follow the curriculum

form teacher

Dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
head teacher

klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umejętności
rozpocznij naukę
mixed-ability class

nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional

schoolchild

szkolnictwo publiczne
rozpocznij naukę
state education

program nauczania
rozpocznij naukę
syllabus/curriculum

gorno pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff

compass/compasses

file/ring binder


wieczne pióro
rozpocznij naukę
fountain pen

highlighter

hole punch

notepad

notebook/exercise book

spinacz do papieru
rozpocznij naukę
paperclip

pencil sharpenerset square

stapler

tablica (biała)
rozpocznij naukę
whiteboard

pisak do tablic
rozpocznij naukę
whiteboard marker

analyse

wypracowanie
rozpocznij naukę
essay


podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
rozpocznij naukę
paper/electronic textbook

przeprowadzać eksperymenty
rozpocznij naukę
run/carry out experiments

rozwiązywać równania kwadratowe
rozpocznij naukę
solve quadratic equations

take notes

test tube

opisać doświadczenie
rozpocznij naukę
write up an experiment

abilities

wszechstronny rozwój
rozpocznij naukę
all-round development

wybitny, znakomity
rozpocznij naukę
distinguished

osiągać doskonałe wyniki
Paula always excelled in languages at school.
rozpocznij naukę
excel in sth
Paula zawsze miała najlepsze wyniki z języków w szkole.

utalentowany
rozpocznij naukę
gifted/talented

omawiać pracę domową
rozpocznij naukę
give feedback on/go over/discuss homework

Edukacja domowa
rozpocznij naukę
homeschooling

know-it-all

trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise

znakomite oceny
rozpocznij naukę
outstanding grades

wyznaczać cele
rozpocznij naukę
set targets


sprawdzać listę obecności
rozpocznij naukę
take the register/take attendance

nie chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
be off school

prześladować/prześladowca (w szkole)
rozpocznij naukę
bully

prześladowanie
rozpocznij naukę
bullying

kamera monitoringu
rozpocznij naukę
CCTV camera

oszukiwać, ściągać
rozpocznij naukę
cheat

ściągać, spisywać (od kogoś)
rozpocznij naukę
copy (from sb)

crib notes/cheat notes

dyslexia

dyslektyczny
rozpocznij naukę
dyslexic

wydalić kogoś (ze szkoły)
rozpocznij naukę
expel sb/throw sb out (from school)

expulsion

nie osiągnąć czegoś
rozpocznij naukę
fail to achieve sth

porażka, niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure

mieć słabe wyniki
rozpocznij naukę
get poor results

mieć problemy/trudności
rozpocznij naukę
have a hard time

beznadziejny z
rozpocznij naukę
hopeless at

indywidualne podejście
rozpocznij naukę
individual approach

przewinienie
rozpocznij naukę
offence

zajęcia wyrównawcze
rozpocznij naukę
remedial classes

słabe punkty
rozpocznij naukę
weaker areas

brytyjski odpowiednik matury
rozpocznij naukę
A-levels

ocenianie, ocena
rozpocznij naukę
assessment

arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper

zasady zdawania egzaminu
rozpocznij naukę
examination rules

egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
rozpocznij naukę
external/internal exam

nie zdać testu/egzaminu
rozpocznij naukę
fail a test/an exam

oblać egzamin
rozpocznij naukę
flunk an exam

brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
rozpocznij naukę
GCSEs

stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade

średnia ocen
rozpocznij naukę
grade point average

ocena, stopień wyrażony w punktach
rozpocznij naukę
mark

sprawdzać, oceniać
rozpocznij naukę
mark

dzienniczek internetowy
rozpocznij naukę
online report

zdać test / egzamin
rozpocznij naukę
pass a test/an exam

arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
rozpocznij naukę
past papers

zdawać egzamin ponownie
rozpocznij naukę
resit/retake an exam

egzamin po ukończeniu nauki w szkole
rozpocznij naukę
school-leaving exam

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school report

otrzymać x punktów
rozpocznij naukę
score/get x points

przygotować egzamin
rozpocznij naukę
set an exam

podejść do egzaminu
rozpocznij naukę
sit/take an exam

pisać sprawdzian
rozpocznij naukę
take a test

świetlica szkolna, kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
afterschool club

rozwijać zdolności artystyczne
rozpocznij naukę
develop artistically

rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
rozpocznij naukę
develop leadership/interpersonal skills

kurs pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
first aid training

społeczeństwo, towarzystwo, stowarzyszenie
rozpocznij naukę
society

voluntary

nadrobić (materiał z zajęć)
rozpocznij naukę
catch up on (school work)

dogonić (resztę klasy)
rozpocznij naukę
catch up with (the rest of the class)

rzucić szkołę
rozpocznij naukę
drop out of school

mieć zaległości w nauce
rozpocznij naukę
fall behind with school work

zabrać się do pracy
rozpocznij naukę
get down to work

wręczyć, oddać
rozpocznij naukę
hand in

note down

przyswajać (informacje)
rozpocznij naukę
take in (information)

spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late

pracować po nocach
rozpocznij naukę
burn the midnight oil

całkowicie się pogubić
rozpocznij naukę
feel out of your depth

znać coś na wylot
rozpocznij naukę
know sth inside out

zdać (egzamic) śpiewająco
rozpocznij naukę
pass (an exam) with flying colours


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.