Participe passé odmiana wybranych czasowników nieregularnych

 0    66 fiszek    lionne1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aller - allé

uczyć się, nauczać
rozpocznij naukę
apprendre - appris

asseoir (s') - assis

attendre - attendu

avoir - eu

bić, trzepać
rozpocznij naukę
battre (se) - battu

boire - bu

choisir - choisi

comprendre - compris

conduire - conduit

connaître - connu

construire - construit

courir - couru

croire - cru

découvrir - découvert

défendre - défendu

démolir - démoli

schodzić, wysiadać
rozpocznij naukę
descendre - descendu

détruire - détruit

stawać się
rozpocznij naukę
devenir - devenu
devenir riche

devoir - dû

dire - dit

dormir- dormi

écrire - écrit

entendre - entendu

être - été

faire - fait

być koniecznym
rozpocznij naukę
falloir - fallu
il le faut - tak trzeba

finir - fini

leczyć, wyzdrowieć
rozpocznij naukę
guérir - guéri

interdire - interdit

lire - lu

mentir - menti

kłaść, ubierać
rozpocznij naukę
mettre - mis

mourir - mort

podarować, proponować
rozpocznij naukę
offrir - offert

ouvrir - ouvert

odchodzić, odjeżdżać
rozpocznij naukę
partir - parti

peindre - peint

przegrywać, gubić
rozpocznij naukę
perdre - perdu

permettre - permis

podobać się
rozpocznij naukę
plaire plu
plaire à qn - podobać się komuś

pleuvoir - plu
il pleut - pada deszcz

pouvoir - pu

prendre - pris

przewidywać, zaplanować
rozpocznij naukę
prévoir - prévu

produire - produit

promettre - promis

recevoir - recu

rozpoznawać
rozpocznij naukę
reconnaître - reconnu

zastanawiać się, rozmyślać
rozpocznij naukę
réfléchir - réfléchi

zwracać, oddawać
rozpocznij naukę
rendre - rendu

répondre -répondu

réussir - réussi
réussir bien/mal - udać się/nie udać się

śmiać się
rozpocznij naukę
rire - ri

savoir - su

sentir - senti
se sentir fatigué - czuć się zmęczonym

wyjeżdżać
rozpocznij naukę
sortir - sorti

uśmiechać się
rozpocznij naukę
sourire - souri

suivre - suivi

tłumaczyć, wyjaśniać, pozwać
rozpocznij naukę
traduire - traduit

vendre - vendu

przychodzić
rozpocznij naukę
venir - venu

vivre - vécu

voir - vu

chcieć, żądać
rozpocznij naukę
vouloir - voulu


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.