Lezione 25 / Il passato prossimo / La casa di essere / Words from the lesson

 0    34 fiszki    ParoleParoleParole
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
iść / to go
to go on foot / to go by bicycle / to go slow / to go out and about = wyjść na miasto, wyjść z domu
rozpocznij naukę
andare
wyjeżdżać, odjeżdżać
rozpocznij naukę
partire
wychodzić, wychodzić z domu
rozpocznij naukę
uscire
przychodzić / to come
rozpocznij naukę
venire
wchodzić
rozpocznij naukę
entrare
powracać
rozpocznij naukę
(ri)tornare
przychodzić, przybywać
rozpocznij naukę
arrivare
wchodzić (na górę)
rozpocznij naukę
salire
schodzić
rozpocznij naukę
scendere
być, znajdować się
rozpocznij naukę
stare
zostawać (w domu)
rozpocznij naukę
rimanere
zostawać / to stay, to remain
rozpocznij naukę
restare
żyć
rozpocznij naukę
vivere
rodzić się
rozpocznij naukę
nascere
stawać się / to become, to grow, to get
rozpocznij naukę
diventare
przewracać się
rozpocznij naukę
cadere
umierać
rozpocznij naukę
morire
iść / to go
to go on foot / to go by bicycle / to go slow / to go out and about = wyjść na miasto, wyjść z domu
rozpocznij naukę
andare
andare a piedi / andare in bicicletta /andare piano / andare a spasso
wyjeżdżać, odjeżdżać
to leave one’s house / to depart for vacation
rozpocznij naukę
partire
partire da casa / partire per le vacanze
wychodzić, wychodzić z domu
to leave the house/home; to get out of the water
rozpocznij naukę
uscire
uscire di / da casa; uscire dall’acqua
przychodzić / to come
Come over here now! I’ll come see you tonight. I decided to come with you.
rozpocznij naukę
venire
Vieni subito qui! Stasera verrò a trovarti. Ho deciso che vengo con te
wchodzić
to get into the elevator / to enter by the front door
rozpocznij naukę
entrare
entrare in ascensore / entrare dal portone
powracać
to return home
rozpocznij naukę
(ri)tornare
ritornare a casa
przychodzić, przybywać
We arrived home at midnight. / to reach an agreement / to achieve success
rozpocznij naukę
arrivare
Siamo arrivati a casa a mezzanotte. arrivare a un accordo / arrivare al successo
wchodzić (na górę)
to go up in the elevator / to climb up on the roof / to go up the stairs
rozpocznij naukę
salire
salire con l’ascensore / salire sul tetto / salire per le scale
schodzić
to go down to the basement / The snow came down thick.
rozpocznij naukę
scendere
scendere in cantina / La neve scendeva fitta.
być, znajdować się
I don’t know whether to go or stay. I stayed at home all day.
rozpocznij naukę
stare
Non so se andare o stare. Sono stato in casa tutto il giorno.
zostawać (w domu)
to stay at home
rozpocznij naukę
rimanere
rimanere a casa
zostawać / to stay, to remain
We decided to stay in a hotel.
rozpocznij naukę
restare
Abbiamo preferito restare in albergo.
żyć
This plant can’t live in our climate.
rozpocznij naukę
vivere
Questa pianta non potrebbe vivere nel nostro clima.
rodzić się
to be born premature
rozpocznij naukę
nascere
nascere prematuro
stawać się / to become, to grow, to get
to grow old
rozpocznij naukę
diventare
diventare vecchio / Irene Grandi è diventat famosa negli anni 90.
przewracać się
to tumble down the stairs
rozpocznij naukę
cadere
cadere dalle scale
umierać
to die of old age / to die in a traffic accident
rozpocznij naukę
morire
morire di vecchiaia / morire in un incidente stradale

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.