ESP adjectives (1-250)

 0    250 fiszek    piotr_GT
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
large / big / great (M/F)
rozpocznij naukę
grande
large / big / great (pl)
rozpocznij naukę
grandes
big / large (M/F)
rozpocznij naukę
gran
short / low (M)
rozpocznij naukę
bajo
short / low (F)
rozpocznij naukę
baja
short / low (M pl)
rozpocznij naukę
bajos
short / low (F pl)
rozpocznij naukę
bajas
tall / upper (M)
rozpocznij naukę
alto
tall / upper (F)
rozpocznij naukę
alta
tall / upper (M pl)
rozpocznij naukę
altos
tall / upper (F pl)
rozpocznij naukę
altas
small (M)
rozpocznij naukę
pequeño
small (F)
rozpocznij naukę
pequeña
small (M pl)
rozpocznij naukę
pequeños
small (F pl)
rozpocznij naukę
pequeñas
enormuous / huge / vast
rozpocznij naukę
enorme
enormuous / huge / vast (pl)
rozpocznij naukę
enormes
short (M)
rozpocznij naukę
corto
short (F)
rozpocznij naukę
corta
short (M pl)
rozpocznij naukę
cortos
short (F pl)
rozpocznij naukę
cortas
long / large (M)
rozpocznij naukę
largo
long / large (F)
rozpocznij naukę
larga
long / large (M pl)
rozpocznij naukę
largos
long / large (F pl)
rozpocznij naukę
largas
young
rozpocznij naukę
joven
young (pl)
rozpocznij naukę
jóvenes
old (M)
rozpocznij naukę
viejo
old (F)
rozpocznij naukę
vieja
old (M pl)
rozpocznij naukę
viejos
old (F pl)
rozpocznij naukę
viejas
beautiful / nice / pretty (M)
rozpocznij naukę
bonito
beautiful / nice / pretty (F)
rozpocznij naukę
bonita
beautiful / nice / pretty (M pl)
rozpocznij naukę
bonitos
beautiful / nice / pretty (F pl)
rozpocznij naukę
bonitas
same (M)
rozpocznij naukę
mismo
same (F)
rozpocznij naukę
misma
same (M pl)
rozpocznij naukę
mismos
same (F pl)
rozpocznij naukę
mismas
good / fine (M)
rozpocznij naukę
bueno
good / fine (F)
rozpocznij naukę
buena
good / fine (M pl)
rozpocznij naukę
buenos
good / fine (F pl)
rozpocznij naukę
buenas
bilingual
rozpocznij naukę
bilingüe
bilingual (pl)
rozpocznij naukę
bilingües
useful / helpful
rozpocznij naukę
útil
new / fresh (M)
rozpocznij naukę
nuevo
new / fresh (F)
rozpocznij naukę
nueva
new / fresh (M pl)
rozpocznij naukę
nuevos
new / fresh (F pl)
rozpocznij naukę
nuevas
first / main (M)
rozpocznij naukę
primero
first / main (F)
rozpocznij naukę
primera
first / main (M pl)
rozpocznij naukę
primeros
first / main (F pl)
rozpocznij naukę
primeras
ugly / bad / unsightly (M)
rozpocznij naukę
feo
ugly / bad / unsightly (F)
rozpocznij naukę
fea
ugly / bad / unsightly (M pl)
rozpocznij naukę
feos
ugly / bad / unsightly (F pl)
rozpocznij naukę
feas
younger / little / minor
rozpocznij naukę
menor
younger / little / minor (pl)
rozpocznij naukę
menores
best / better / superior
rozpocznij naukę
mejor
best / better / superior (pl)
rozpocznij naukę
mejores
older / major / old
rozpocznij naukę
mayor
older / major / old (pl)
rozpocznij naukę
mayores
true / certain (M)
rozpocznij naukę
cierto
true / certain (F)
rozpocznij naukę
cierta
true / certain (M pl)
rozpocznij naukę
ciertos
true / certain (F pl)
rozpocznij naukę
ciertas
positive (M)
rozpocznij naukę
positivo
positive (F)
rozpocznij naukę
positiva
positive (M pl)
rozpocznij naukę
positivos
positive (F pl)
rozpocznij naukę
positivas
important / relevant
rozpocznij naukę
importante
important / relevant (pl)
rozpocznij naukę
importantes
possible / potencial
rozpocznij naukę
posible
possible / potencial (pl)
rozpocznij naukę
posibles
real
rozpocznij naukę
real
real (pl)
rozpocznij naukę
reales
final / end
rozpocznij naukę
final
final / end (pl)
rozpocznij naukę
finales
last / final (M)
rozpocznij naukę
último
last / final (F)
rozpocznij naukę
última
last / final (M pl)
rozpocznij naukę
últimos
last / final (F pl)
rozpocznij naukę
últimas
last / past / previous (M)
rozpocznij naukę
pasado
last / past / previous (F)
rozpocznij naukę
pasada
last / past / previous (M pl)
rozpocznij naukę
pasados
last / past / previous (F pl)
rozpocznij naukę
pasadas
hard (M)
rozpocznij naukę
duro
hard (F)
rozpocznij naukę
dura
hard (M pl)
rozpocznij naukę
duros
hard (F pl)
rozpocznij naukę
duras
public (M)
rozpocznij naukę
público
public (F)
rozpocznij naukę
pública
public (M pl)
rozpocznij naukę
públicos
public (F pl)
rozpocznij naukę
públicas
alone / solo (M)
rozpocznij naukę
solo
alone / solo (F)
rozpocznij naukę
sola
alone / solo (M pl)
rozpocznij naukę
solos
alone / solo (F pl)
rozpocznij naukę
solas
popular
rozpocznij naukę
popular
popular (pl)
rozpocznij naukę
populares
personal
rozpocznij naukę
personal
personal (pl)
rozpocznij naukę
personales
different / distinct
rozpocznij naukę
diferente
different / distinct (pl)
rozpocznij naukę
diferentes
necessary / needed / required (M)
rozpocznij naukę
necesario
necessary / needed / required (F)
rozpocznij naukę
necesaria
necessary / needed / required (M pl)
rozpocznij naukę
necesarios
necessary / needed / required (F pl)
rozpocznij naukę
necesarias
strong / heavy / hard
rozpocznij naukę
fuerte
strong / heavy / hard (pl)
rozpocznij naukę
fuertes
safe / secure / sure (M)
rozpocznij naukę
seguro
safe / secure / sure (F)
rozpocznij naukę
segura
safe / secure / sure (M pl)
rozpocznij naukę
seguros
safe / secure / sure (F pl)
rozpocznij naukę
seguras
capable / able / able to / competent
rozpocznij naukę
capaz
main
rozpocznij naukę
principal
main (pl)
rozpocznij naukę
principales
different (M)
rozpocznij naukę
distinto
different (F)
rozpocznij naukę
distinta
different (M pl)
rozpocznij naukę
distintos
different (F pl)
rozpocznij naukę
distintas
local
rozpocznij naukę
local
local (pl)
rozpocznij naukę
locales
only / only one / single (M)
rozpocznij naukę
único
only / only one / single (F)
rozpocznij naukę
única
only / only one / single (M pl)
rozpocznij naukę
únicos
only / only one / single (F pl)
rozpocznij naukę
únicas
expensive (M)
rozpocznij naukę
caro
expensive (F)
rozpocznij naukę
cara
expensive (M pl)
rozpocznij naukę
caros
expensive (F pl)
rozpocznij naukę
caras
enough / sufficient
rozpocznij naukę
suficiente
enough / sufficient (pl)
rozpocznij naukę
suficientes
following / next
rozpocznij naukę
siguiente
following / next (pl)
rozpocznij naukę
siguientes
professional
rozpocznij naukę
profesional
professional (pl)
rozpocznij naukę
profesionales
own / individual (M)
rozpocznij naukę
propio
own / individual (F)
rozpocznij naukę
propia
own / individual (M pl)
rozpocznij naukę
propios
own / individual (F pl)
rozpocznij naukę
propias
worse / bad / worst
rozpocznij naukę
peor
worse / bad / worst (pl)
rozpocznij naukę
peores
simple
rozpocznij naukę
simple
simple (pl)
rozpocznij naukę
simples
impossible
rozpocznij naukę
imposible
poor
rozpocznij naukę
pobre
poor (pl)
rozpocznij naukę
pobres
familiar / family
rozpocznij naukę
familiar
familiar / family (pl)
rozpocznij naukę
familiares
so much / as much as / so many (M)
rozpocznij naukę
tanto
so much / as much as / so many (F)
rozpocznij naukę
tanta
so much / as much as / so many (M pl)
rozpocznij naukę
tantos
so much / as much as / so many (F pl)
rozpocznij naukę
tantas
responsible
rozpocznij naukę
responsable
responsible (pl)
rozpocznij naukę
responsables
bad / ugly / evil (M)
rozpocznij naukę
malo
bad / ugly / evil (F)
rozpocznij naukę
mala
bad / ugly / evil (M pl)
rozpocznij naukę
malos
bad / ugly / evil (F pl)
rozpocznij naukę
malas
normal / regular / standard
rozpocznij naukę
normal
normal / regular / standard (pl)
rozpocznij naukę
normales
clear / light / bright (M)
rozpocznij naukę
claro
clear / light / bright (F)
rozpocznij naukę
clara
clear / light / bright (M pl)
rozpocznij naukę
claros
clear / light / bright (F pl)
rozpocznij naukę
claras
intelligent / clever / smart
rozpocznij naukę
inteligente
intelligent / clever / smart (pl)
rozpocznij naukę
inteligentes
fair / right / just (M)
rozpocznij naukę
justo
fair / right / just (F)
rozpocznij naukę
justa
fair / right / just (M pl)
rozpocznij naukę
justos
fair / right / just (F pl)
rozpocznij naukę
justas
rich (M)
rozpocznij naukę
rico
rich (F)
rozpocznij naukę
rica
rich (M pl)
rozpocznij naukę
ricos
rich (F pl)
rozpocznij naukę
ricas
historic / historical (M)
rozpocznij naukę
histórico
historic / historical (F)
rozpocznij naukę
histórica
historic / historical (M pl)
rozpocznij naukę
históricos
historic / historical (F pl)
rozpocznij naukę
históricas
next / close / near (M)
rozpocznij naukę
próximo
next / close / near (F)
rozpocznij naukę
próxima
next / close / near (M pl)
rozpocznij naukę
próximos
next / close / near (F pl)
rozpocznij naukę
próximas
natural / native
rozpocznij naukę
natural
natural / native (pl)
rozpocznij naukę
naturales
recent / late / fresh
rozpocznij naukę
reciente
recent / late / fresh (pl)
rozpocznij naukę
recientes
flat (M)
rozpocznij naukę
plano
flat (F)
rozpocznij naukę
plana
flat (M pl)
rozpocznij naukę
planos
flat (F pl)
rozpocznij naukę
planas
together / both
rozpocznij naukę
junto
together / both (pl)
rozpocznij naukę
juntos
fast / quick / rapid (M)
rozpocznij naukę
rápido
fast / quick / rapid (F)
rozpocznij naukę
rápida
fast / quick / rapid (M pl)
rozpocznij naukę
rápidos
fast / quick / rapid (F pl)
rozpocznij naukę
rápidas
cheap (M)
rozpocznij naukę
barato
cheap (F)
rozpocznij naukę
barata
cheap (M pl)
rozpocznij naukę
baratos
cheap (F pl)
rozpocznij naukę
baratas
traditional
rozpocznij naukę
tradicional
traditional (pl)
rozpocznij naukę
tradicionales
ill / sick (M)
He felt ill after eating the shrimp.
rozpocznij naukę
enfermo
Se sintió enfermo después de comer los camarones.
ill / sick (F)
We had a short class today because the teacher was sick.
rozpocznij naukę
enferma
Tuvimos una clase corta hoy porque la maestra estaba enferma.
ill / sick (M pl)
These are siblings of animals that are sick.
rozpocznij naukę
enfermos
Son hermanos de animales que están enfermos.
ill / sick (F pl)
Hundreds of people are severely ill.
rozpocznij naukę
enfermas
Cientos de personas están gravemente enfermas.
clean (M)
The rain made the air smell fresh and clean.
rozpocznij naukę
limpio
La lluvia hizo que el aire oliera fresco y limpio.
clean (F)
I like to keep the house clean and tidy.
rozpocznij naukę
limpia
Me gusta tener la casa limpia y arreglada.
clean (M pl)
We all want to see cleaner vehicles on our roads.
rozpocznij naukę
limpios
Todos queremos ver vehículos más limpios en nuestras carreteras.
clean (F pl)
In Finland surface waters are very clean.
rozpocznij naukę
limpias
En Finlandia las aguas de superficie son muy limpias.
dirty (M)
They played dirty, but the referee didn't see it.
rozpocznij naukę
sucio
Jugaron sucio, pero el árbitro no lo vio.
dirty (F)
I put the dirty clothes in a basket in the laundry room.
rozpocznij naukę
sucia
Puse la ropa sucia en una canasta en el lavadero.
dirty (M pl)
Take the dirty plates to the kitchen.
rozpocznij naukę
sucios
Lleva los platos sucios a la cocina.
dirty (F pl)
Their hands were dirty after playing in the mud.
rozpocznij naukę
sucias
Tenían las manos sucias después de jugar en el barro.
tired (M)
He was so tired that fell asleep immediately.
rozpocznij naukę
cansado
Estaba tan cansado que se durmió inmediatamente.
tired (F)
She came back from work tired.
rozpocznij naukę
cansada
Ella vino cansada del trabajo.
tired (M pl)
We are quite tired of hearing about development targets.
rozpocznij naukę
cansados
Estamos bastante cansados de oír hablar de objetivos de desarrollo.
tired (F pl)
They come home tired and in need of rest.
rozpocznij naukę
cansadas
Vuelven al hogar cansadas y necesitadas de reposo.
open (M)
My hotel will be always open to you.
rozpocznij naukę
abierto
Mi palacio estará siempre abierto para vos.
open (F)
The hotel has an outside swimming pool that is only open in summer.
rozpocznij naukę
abierta
El hotel tiene una piscina descubierta que solo está abierta en verano.
open (M pl)
They received their son with open arms when he returned from the war.
rozpocznij naukę
abiertos
Recibieron a su hijo con los brazos abiertos cuando regresó de la guerra.
open (F pl)
The doors of the European Union must stay open for Ukraine.
rozpocznij naukę
abiertas
Las puertas de la Unión Europea deben permanecer abiertas para Ucrania.
regular
After the accident, her pulse stayed regular.
rozpocznij naukę
regular
Tras el accidente, su pulso se mantuvo regular.
regular (pl)
The Commission has regular dialogues with China at an expert level too.
rozpocznij naukę
regulares
La Comisión también mantiene diálogos regulares con China entre expertos.
available
An update to the phone software is available.
rozpocznij naukę
disponible
Está disponible una actualización del software del teléfono.
available (pl)
We only have dresses available in sizes 0 and 2
rozpocznij naukę
disponibles
Sólo tenemos vestidos disponibles en tallas 0 y 2.
maximum (M)
rozpocznij naukę
máximo
maximum (F)
rozpocznij naukę
máxima
maximum (M pl)
rozpocznij naukę
máximos
maximum (F pl)
rozpocznij naukę
máximas
universal
rozpocznij naukę
universal
universal (pl)
rozpocznij naukę
universales
interesting
This movie is more interesting than your book.
rozpocznij naukę
interesante
Esta película es más interesante que tu libro.
interesting (pl)
I bought some very interesting books.
rozpocznij naukę
interesantes
Compré unos libros muy interesantes.
wide / spacious / broad (M)
rozpocznij naukę
amplio
wide / spacious / broad (F)
rozpocznij naukę
amplia
wide / spacious / broad (M pl)
He 's a tall man with broad shoulders.
rozpocznij naukę
amplios
Es un hombre alto con hombros amplios.
wide / spacious / broad (F pl)
rozpocznij naukę
amplias
lost
rozpocznij naukę
perdido
lost (pl)
rozpocznij naukę
perdidos
special
This special offer is only available to the first 50 customers.
rozpocznij naukę
especial
Esta oferta especial solo está disponible para los primeros 50 clientes.
special (pl)
The restaurant has special offers in celebration of its ninetieth anniversary.
rozpocznij naukę
especiales
El restaurante tiene ofertas especiales en celebración de su noventa aniversario.
intellectual
rozpocznij naukę
intelectual
intellectual (pl)
rozpocznij naukę
intelectuales
strange / odd (M)
rozpocznij naukę
extraño
strange / odd (F)
Don 't talk to any strange people.
rozpocznij naukę
extraña
No hables con gente extraña.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.