8. Arranging meetings - vocabulary

 0    27 fiszek    annawojcieszak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
niestety
Niestety, muszę przełożyć nasze spotkanie
rozpocznij naukę
unfortunately
Unfortunately, I need to postpone our meeting.
pas
Kierowca zjechał na pas szybkiego ruchu i przyspieszył.
rozpocznij naukę
lane
The driver pulled out to the fast lane and sped up.
zwolnić
Naciśnij pedał hamulca, żeby zwolnić.
rozpocznij naukę
to slow down
Push the brake pedal to slow down.
powodować
Obfity deszcz spowodował powódź.
rozpocznij naukę
cause
The heavy rain caused a flood.
korek
Utknęliśmy w korku i nie zdążyliśmy na samolot.
rozpocznij naukę
traffic jam
We got stuck in a traffic jam and missed the plane.
benzyna
rozpocznij naukę
petrol, gas
tankować benzynę
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Muszę zatankować mój samochód.
rozpocznij naukę
to tank up, to fuel
Where is the nearest petrol station? I need to fuel my car.
zjechać z drogi
rozpocznij naukę
pull off the road
na szczęście
On chciał iść ze mną, ale na szczęście zmienił zdanie.
rozpocznij naukę
fortunately
He wanted to go with me, but fortunately he changed his mind.
przeklinać
Ja przeklinam tylko pod nosem.
rozpocznij naukę
to curse, to swear
I only swear under my breath.
przekonać
Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie.
rozpocznij naukę
to convince, to persuade
Your explanation didn't convince me.
podczas
On zasnął w trakcie filmu.
rozpocznij naukę
during
He fell asleep during the film.
wniosek
Upewnij się, że dołączyłeś aktualne zdjęcie do wniosku o paszport.
rozpocznij naukę
application
Be sure you attach a recent photo to your passport application.
w poniedziałek
Masz czas w poniedziałek?
rozpocznij naukę
on Monday
Do you have time on Monday?
kaszanka
rozpocznij naukę
black budding, blood sausage
kapusta
rozpocznij naukę
a cabbage
odebrać kogoś
Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?
rozpocznij naukę
pick someone up
Could you pick me up from the station?
dogodny / niedogodny
Czy wtorek jest bardziej dogodny dla ciebie?
rozpocznij naukę
convenient / inconvenient
Is Tuesday more convenient for you?
planowany
Mamy zaplanowane spotkanie jutro.
rozpocznij naukę
due
We're due to meet tomorrow.
wstępny
Czy możemy ustalić wstępny termin na piątek?
rozpocznij naukę
provisional
Could we make a provisional date for next Tuesday
przyspieszyć spotkanie
rozpocznij naukę
bring a meeting forward
przegapić spotkanie
rozpocznij naukę
miss a meeting
przewodniczyć spotkaniu
rozpocznij naukę
to chair a meeting
ustalić spotkanie
rozpocznij naukę
to arrange a meeting
brać udział w spotkaniu
rozpocznij naukę
to attend a meeting
odwołać spotkanie
rozpocznij naukę
to cancel a meeting
przełożyć spotkanie na później
rozpocznij naukę
to postpone the meeting

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.