Menschen A1.2 Kapitel 21

 0    65 fiszek    maglerka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
der Fahrer, -
rozpocznij naukę
kierowca
das Schild, -er
rozpocznij naukę
znak, szyld
die Schild, -e
rozpocznij naukę
tarcza, skorupa żółwia, daszek czapki
der Verkehr
rozpocznij naukę
ruch uliczny
der Straßenverkehr
rozpocznij naukę
ruch uliczny, ruch drogowy
die Wiese, -n
rozpocznij naukę
łąka
die Weise, -n
rozpocznij naukę
sposób
der Weise, n
rozpocznij naukę
mędrzec
weisen
rozpocznij naukę
wskazywać, pokazać
achten, auf Akk
rozpocznij naukę
szanować, cenić, uważać na kogoś
hupen, hupte, gehupt
rozpocznij naukę
trąbić, zatrąbił, zatrąbił
die Hupe, -n
rozpocznij naukę
klakson
parken, er parkt, geparkt
rozpocznij naukę
parkować, zaparkować
parkieren
rozpocznij naukę
parkować samochód
schieben - schob - geschoben
rozpocznij naukę
przesuwać, posuwać
stoßen - stieß - gestoßen
rozpocznij naukę
popychać, uderzyć się
stehen bleiben
rozpocznij naukę
zatrzymać się
tragen - trug - getragen
rozpocznij naukę
nosić
die Trage, -n
rozpocznij naukę
nosze
der Helm, -e
rozpocznij naukę
kask, hełm
einen Helm tragen
rozpocznij naukę
nosić kask, hełm
langsam
rozpocznij naukę
powoli, wolno
erlaubt
rozpocznij naukę
dozwolony
erlauben
rozpocznij naukę
pozwalać
verboten
rozpocznij naukę
zakazany
verbieten, verbot, verboten
rozpocznij naukę
zakazać
zu Fuß
rozpocznij naukę
pieszo
gefährlich
rozpocznij naukę
niebezpieczny
schlimm
rozpocznij naukę
zły, kiepski, fatalny
in Ordnung
rozpocznij naukę
w porządku
das Beispiel,-e
rozpocznij naukę
przykład
der Hund, -e
rozpocznij naukę
pies
das Krankenhaus, -häuser
rozpocznij naukę
szpital
das Spital die Spitäler
rozpocznij naukę
szpital szpitale
das Picknick, -s
rozpocznij naukę
piknik
aufstehen
rozpocznij naukę
wstawać z łóżka
baden
rozpocznij naukę
kąpać
dürfen - durfte - gedurft
rozpocznij naukę
mieć pozwolenie
grillen
rozpocznij naukę
piec na grillu
die Grille, -n
rozpocznij naukę
świerszcz
klingen
rozpocznij naukę
brzmieć
müssen - musste - gemusst
rozpocznij naukę
musieć
sitzen - saß - gesessen
rozpocznij naukę
siedzieć
leise
rozpocznij naukę
cichy, cicho
für
rozpocznij naukę
za, dla
gegen
Alle sollen gegen Terrorismus kämpfen.
rozpocznij naukę
przeciwko
Wszyscy powinni walczyć przeciwko terroryzmowi.
stark
rozpocznij naukę
silny, mocny
weich
rozpocznij naukę
miękki, delikatny
schwach
rozpocznij naukę
słaby, wątły, marny
hart
rozpocznij naukę
twardy
als
Ich bin klüger als du.
rozpocznij naukę
jak
Jestem mądrzejszy niż ty.
leider
Ich kann leider heute nicht kommen.
rozpocznij naukę
niestety
Niestety dziś nie mogę przyjść.
anfangen / fing an / angefangen
rozpocznij naukę
rozpoczynać, zaczynać
erst
rozpocznij naukę
dopiero, wpierw, najpierw
unbedingt
rozpocznij naukę
konieczny
nun
rozpocznij naukę
taraz, jednak, już
verboten
rozpocznij naukę
zabroninony, zakazany
gefährlich
rozpocznij naukę
niebezpieczny
meinen zu (Dat)
rozpocznij naukę
sądzić
die Lage, -n
rozpocznij naukę
sytuacja, położenie
die Leine -n
rozpocznij naukę
smycz
der See, -n
rozpocznij naukę
jezioro
die See, -n
rozpocznij naukę
morze
segeln-segelte-gesegelt
rozpocznij naukę
żeglować
der Gurt, -e
rozpocznij naukę
pas

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.