Antyk

 0    60 fiszek    cloudyt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Podaj trzech poetów Greckich
rozpocznij naukę
Horacy, Tyrteusz, Anakreont
Podaj pisarza tragicznego antyku
rozpocznij naukę
Sofokles
Podaj dwa utwory Homera
rozpocznij naukę
Iliada, Odyseja
Podaj najważniejszy dobytek literatury judaistycznej
rozpocznij naukę
Biblia
Podaj dwa wyznaczniki antyku
rozpocznij naukę
politeizm, humanizm antyczny
Podaj najważniejsze filozofie antyku
rozpocznij naukę
stoicyzm, epikureizm
Podaj rodzaje dzieł pisane w antyku
rozpocznij naukę
eposy, tragedie antyczne, ody, hymny, pieśni, treny
Motyw powtarzający się...
rozpocznij naukę
Topos
Kto jest autorem teorii "Teatrum mundi"?
rozpocznij naukę
Platon
Wzorzec osobowy, pierwowzór, postawy ludzkiej...
rozpocznij naukę
Archetyp
Odyseusz był archetypem...
rozpocznij naukę
homowiatora
Podróżnik tułacz...
rozpocznij naukę
homowiator
Pieśniarze...
rozpocznij naukę
aojdowie
Ideał pięknego ciała i pięknego ducha
rozpocznij naukę
kalos kaghatos
Piękno ducha, cnota
rozpocznij naukę
virtus
Naśladownictwo, wierność rzeczywistości
rozpocznij naukę
mimesis
Miara wiersza na 6 kroków
rozpocznij naukę
heksamer
Wyznaczniki eposu:
rozpocznij naukę
- bohaterowie nadprzeciętni, - sceny batalistyczne, - przełomowe wydarzenia w dziejach narodu, - obszerny utwór, - dwie płaszczyzny wydarzeń
Wyolbrzymione porównania
rozpocznij naukę
homeryckie
Czystość składni, języka i formy...
rozpocznij naukę
decorum
Punkt wyjścia dla tragedii
rozpocznij naukę
misteria dionizyjskie
Komedia to inaczej...
rozpocznij naukę
pieśń falliczna
4 spektakle, 3 tragedie i 1 komedia
rozpocznij naukę
tetralogia
Przewodnik chóru
rozpocznij naukę
koryfeusz
Wprowadzenie aktora do teatru
rozpocznij naukę
Tespis
Wprowadzenie dwóch aktorów
rozpocznij naukę
Ajschylos
Wprowadzenie trzech aktorów
rozpocznij naukę
Sofokles
Kulisy...
rozpocznij naukę
skene
Scena...
rozpocznij naukę
proskenium
Kompozycja dramatu antycznego
rozpocznij naukę
prologos parodos epeisodion stasimon epilog exodos
Pieśń żałobna
rozpocznij naukę
kommos
Moment oczyszczenia
rozpocznij naukę
katharsis
Zasada trzech jedności...
rozpocznij naukę
miejsca, czasu, akcji
Przekonanie, że ludzie mają wpływ na swoje życie...
rozpocznij naukę
hybris
Gniew Bogów...
rozpocznij naukę
nemesis
"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" powiedział...
rozpocznij naukę
Terencjusz
Rzeczywistość boska
rozpocznij naukę
sacrum
Rzeczywistość ludzka
rozpocznij naukę
profanum
Trzy typy mitów
rozpocznij naukę
- kosmpoliczne - antropogoniczne - geanalogiczne
Złoty środek
rozpocznij naukę
stoicyzm
Dążenie do virtus
rozpocznij naukę
epikureizm
- wiara w virtus - zło wynika z niewiedzy - "wiem, że nic nie wiem"
rozpocznij naukę
Sokrates
- idealizm - dualizm - theatrum mudni - metafora jaskini
rozpocznij naukę
Platon
- ważny też jest byt materialny - poznanie przez doświadczenie - przyczyna świata: absolut
rozpocznij naukę
Arystoteles
elegia patriotyczna
rozpocznij naukę
Tertajos
epigramaty
rozpocznij naukę
Symonides
Rzymska komedia...
rozpocznij naukę
Plaut, Terencjusz
Rzymska epika...
rozpocznij naukę
Wergiliusz
Rzymska liryka...
rozpocznij naukę
Horacy, Owidiusz
Los
rozpocznij naukę
Fatum
Powodzenie
rozpocznij naukę
fortuna
kraina wiecznej szczęsliwości, sielanka, kto stworzył?
rozpocznij naukę
Arkadia, Teokryt
Cokolwiek, by bohater nie wybrał, prowadzi to do zagłady
rozpocznij naukę
Ironia tragiczna
Poemat o charakterze pouczającym
rozpocznij naukę
Georgika
Utwór poetycki wychwalający życie wiejskie
rozpocznij naukę
Sielanka
Pieśń pochwalna na cześć Dionizosa
rozpocznij naukę
dytramb
Dowcip zakończony puentą
rozpocznij naukę
epigramat
Bohater rozdarty między fatum a aspiracjami
rozpocznij naukę
konflikt tragiczny
W krótkiej formie, dużo treści...
rozpocznij naukę
miniatura poetycka
Poezja patriotyczna
rozpocznij naukę
Tyrtezja

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.