zajęcia w TUI

 0    70 fiszek    pkempkiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to raise, bring up

evidence

efekt fali
fala
rozpocznij naukę
ripple effect
ripple

lokowanie produktu
rozpocznij naukę
product placement

poshoznaki
Ta sytuacja ma wszystkie oznaki konfliktu zbrojnego.
rozpocznij naukę
trappings
This situation has all the trappings of an armed conflict.

zazdrościć
rozpocznij naukę
envy

advert, advertisement

pozycjonowanie
rozpocznij naukę
place

sponsorship

reklama wirtualna
rozpocznij naukę
Virtual advertising

osoba tworząca trendy
rozpocznij naukę
trendsetter

prowincjonalny
rozpocznij naukę
suburban

pozwalać (sobie na coś)
Jesteś tak chudy, że możesz pozwolić sobie na całą tabliczkę czekolady
rozpocznij naukę
afford to do sth
You're so thin that you can afford a whole bar of chocolate

pewnego razu
rozpocznij naukę
once

na przykład
rozpocznij naukę
for instance, for example

dochód, dochody
rozpocznij naukę
income

chętny
Nauczyciele lubią uczniów, którzy są chętni do nauki.
rozpocznij naukę
eager
Teachers like students who are eager to learn.

niechętny
On uśmiechnął się do niej z niechęcią.
rozpocznij naukę
reluctant
He gave her a reluctant smile.

wchłonąć, wchłaniać
rozpocznij naukę
soak something up

jeden na 10ć
rozpocznij naukę
one in ten

najmniej prawdopodobny
rozpocznij naukę
least likely

to admit

przeprowadzać, prowadzić
rozpocznij naukę
conduct, lead

reveal

w sumie, ogólnie
rozpocznij naukę
overall

czystość, schludność
rozpocznij naukę
tidiness

szczodrość
rozpocznij naukę
generosity

uważać (coś za coś), traktować, uznać
rozpocznij naukę
consider (something for something), treat, consider

oszczędny
Jej mąż jest bardzo oszczędną osobą.
rozpocznij naukę
frugal
Her husband is a very frugal person

narzekać na coś
rozpocznij naukę
complain about something

widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej
rozpocznij naukę
apparently

zajmować się czymś
Nie martw się, zajmę się twoim ogrodem, podczas gdy ciebie nie będzie.
rozpocznij naukę
tend to something
Don't worry, I'll tend to your garden while you're away.

seaweed

rurka do nurkowania
rozpocznij naukę
snorkel

butla do nurkowania
rozpocznij naukę
tank

flipper

shipwreck

tak w ogóle, ogólnie, generalnie
rozpocznij naukę
on the whole

zdobywać, przyswajać (np. doświadczenie, wiedzę)
Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.
rozpocznij naukę
acquire, (eg. expertise, knowledge)
It is said that children acquire foreign languages easily.

osiągać, zdobywać
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.
rozpocznij naukę
gain
A teacher must gain the trust of both his students and their parents

przybory toaletowe
rozpocznij naukę
toiletries

autostop, podróż autostopem
rozpocznij naukę
hitchhike, hitchhiking

basic, essential

bezsporny, niepodważalny
rozpocznij naukę
undisputed

Slippers, flip-flops

pasta do zębów
rozpocznij naukę
toothpaste

szczotka do zębów
rozpocznij naukę
Toothbrush

krem przeciwsłoneczny
rozpocznij naukę
sun cream

okazać się np. kimś lub czymś, okazać się trudnym do zrobienia
To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.
rozpocznij naukę
turn out
It turned out to be even better than I expected.

zapowiedź, zwiastun
rozpocznij naukę
teaser

relacja, sprawozdanie
CNN przygotowało relację ze skandalu prezydenckiego.
rozpocznij naukę
coverage
CNN prepared a coverage of the presidential scandal.

marketing szeptany
rozpocznij naukę
word of mouth

afera, sensacja, chwyt (reklamowy)
Ich kłótnia była tylko chwytem reklamowym.
rozpocznij naukę
stunt
Their row was just a publicity stunt.

subliminal

wirusowy (o treściach w sieci które bardzo szybko się rozprzestrzeniają)
rozpocznij naukę
Viral (with content on the network that rapidly spread)

złapać, chwytać, schwytać (np. zwierzę po pościgu)
Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł.
rozpocznij naukę
capture
The prisoner was captured soon after he had escaped.

odróżniać, rozróżniać
On nie potrafi odróżnić pewności siebie od arogancji.
rozpocznij naukę
differentiate
He's unable to differentiate between self-confidence and arrogance

cel (miejsce, np. ataku, podróży)
Jaki jest cel ataku?
rozpocznij naukę
objective
What is the objective of the attack?

zarys, szkic (najważniejsze informacje, bez szczegółów)
Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.
rozpocznij naukę
outline
I only presented an outline. I can go into details, if you want.

dowiedzieć się, dowiadywać się
Później się dowiedziałem, że ona mnie okłamywała.
rozpocznij naukę
find out
I later found out that she had been lying to me.

nadawać (w radiu lub telewizji)
Następny odcinek będzie nadawany w poniedziałek.
rozpocznij naukę
to air
The next episode will be aired on Monday.

wykonanie
Realizacja naszego planu będzie prosta.
rozpocznij naukę
execution
Execution of our plan will be easy.


zdumiewający, szokujący, oszałamiający
Te wiadomości wstrząsnęły nią
rozpocznij naukę
staggering
he was staggered by the news

dodający otuchy, uspokajający
rozpocznij naukę
reassuring, calming

grupa, grono, banda
Co może mi zrobić banda dzieciaków?
rozpocznij naukę
group, bunch, bunch
What were a bunch of kids going to do to me?

brać pod uwagę
rozpocznij naukę
bear in mind


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.