Przydatne zwroty przy pisaniu rozprawki - matura z angielskiego

 0    20 fiszek    support
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Istnieje wiele zalet i wad...
Istnieje wiele zalet i wad migracji.
rozpocznij naukę
There are many pros and cons of...
There are many pros and cons of migration.

Istnieje różnica zdań, czy...
Istnieje różnica zdań, czy dzieci powinny być zostawiane bez opieki.
rozpocznij naukę
There is some difference of opinion whether...
There is some difference of opinion whether children should be left unattended.

Obecnie...
Obecnie coraz więcej dzieci boryka się z nadwagą.
rozpocznij naukę
Nowadays...
Nowadays, more and more children are becoming overweight.

Istnieje dużo zalet i wad...
Istnieje wiele zalet i wad mieszkania na własną rękę.
rozpocznij naukę
There are many advantages and disadvanatges...
There are many advantages and disadvantages of living on your own.

Po pierwsze,
Po pierwsze, dzieci spędzają zbyt dużo czasu w domu.
rozpocznij naukę
First of all,
First of all, children spend too much time indoors.

Ponadto
Ponadto uczniowie mają obowiązek robienia zadań domowych.
rozpocznij naukę
Furthermore,
Furthermore, pupils are obliged to do their homework.

Dodatkowo
Jedzenie zawiera dodatkowo dużo szkodliwych substancji.
rozpocznij naukę
In addition,
również: additionally,
In addition, food contains many harmful additives.

Innym, ważnym zagadnieniem jest...
Innym ważnym zagadnieniem jest brak właściwego odżywiania.
rozpocznij naukę
Another important issue to point out is...
Another important issue to point out is lack of proper nutrition.

Innymi słowy...
Innymi słowy, dzieci są zobowiązane do przestrzegania zasad.
rozpocznij naukę
To put it another way...
To put it another way, children are obliged to obey the rules.

Na początek warto podkreślić, że...
Na początek warto podkreślić, że każdy powinien o siebie dbać.
rozpocznij naukę
In the first place, it is good to stress that...
In the first place, it is good to stress that everyone ought to take care of themselves.

Im..., tym...
Im więcej się uczysz, tym lepsze wyniki możesz osiągnąć.
rozpocznij naukę
The..., the...
The more you study, the better results you might get.

Co więcej,
Co więcej, wielu uczniów nie radzi sobie w szkole.
rozpocznij naukę
Moreover,
Moreover, many students fall behind in school.

Z jednej strony,
Z jednej strony, powinnam przyznać prawdę.
rozpocznij naukę
On the one hand,
On the one hand, I should admit the truth.

Z drugiej strony,
Z drugiej strony, boję się stracić pracę.
rozpocznij naukę
On the other hand,
On the other hand, I am afraid of losing my job.

Wierzy się, że...
Wierzy się, że mało ludzi podejmuje się nowych rzeczy.
rozpocznij naukę
It is a common belief that...
It is a common belief that few people take up new things.

Jestem przekonana, że...
Jestem przekonana, że nauka języków obcych poszerza horyzonty.
rozpocznij naukę
I am strongly convinced that...
I am strongly convinced that learning new languages broadens one's mind.

Jednak
Jednak są także i wady.
rozpocznij naukę
However,
However, there are disadvantages, too.

Istnieje kilka sposobów, aby...
Istnieje kilka sposobów, aby rozważyć tę kwestię.
rozpocznij naukę
There are several ways of...
There are several ways of looking at this question.

Nie istnieje prosty sposób rozwiązania tej kwestii, ponieważ...
Nie ma prostego rozwiązania tej kwestii, ponieważ każdy może podjąć swoją własną decyzję.
rozpocznij naukę
There is no simple solution to the issue because...
There is no simple solution to the issue because everyone can make their own decision.

Jedną z zalet...
Jedną z zalet uczenia się języków jest to, że można łatwo porozumieć się z obcokrajowcami.
rozpocznij naukę
One advantage of...
One advantage of learning languages is that you can easily communicate with foreigners.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.