konkurs biologiczny

 0    84 fiszki    klukrecja
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

zespół organizmów utworzonych z populacji różnych gatunków zasiedlających dany obszar i połączonych wzajemnymi zależnościami
biocenoza leśna

składa się z biocenozy i biotopu
las (ekosystem naturalny)

strefą życia na Ziemii

monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy

Monosacharydy
rozpocznij naukę
cukry proste
glukoza

Oligosacharydy
rozpocznij naukę
zbudowane z od 2 do 10 cząsteczek cukrów prostych
sacharoza

Polisacharydy
rozpocznij naukę
zbudowane z wielu cząsteczek monosacharydów. Mają postać łańcuchów prostych lub rozgałęzionych
łańcuch prosty (celuloza), łańcuch rozgałęziony (glikogen)

jest małą zwykle kolistą cząsteczką DNA w komórce bakterii. Znajdujące się w nim geny (nie są niezbędne) decydują o niektórych właściwościach komórki
geny odpowiedzialne za odporność na antybiotyki

Cytoszkielet
rozpocznij naukę
Znajduje się w komórce zwierzęcej. System włókien białkowych umożliwiający przemieszczanie się organelli

stanowi obszar w jądrze komórkowym, w którym powstają rybosomy.

Siateczka śródplazmatyczna
rozpocznij naukę
tworzy ją system błon tworzących przedziały wewnątrzkomórkowe, umożliwiający przestrzenne różnych procesów zachodzących w komórce. W jego obrębie powstają składniki błon komórkowych

Siateczka śródplazmatyczna gładka
rozpocznij naukę
odpowiada głównie za syntezę lipidów, stanowi magazyn jonów wapnia, bierze udział w unieszkodliwianiu trujących substancji

Siateczka śródplazmatyczna szorstka
rozpocznij naukę
są z nią związane rybosomy, bierze udział w syntezie białek

pęcherzyk w którym rozkładane są niepotrzebne składniki komórki oraz substancje pochodzące z zewnątrz

tkanki zwierzęce
rozpocznij naukę
nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa

tkanka nabłonkowa
rozpocznij naukę
nabłonek jednowarstwowy, nabłonek wielowarstwowy

nabłonek jednowarstwowy
rozpocznij naukę
umożliwia wchłanianie różnych substancji
pęcherzyki płucne

nabłonek wielowarstwowy
rozpocznij naukę
ochrona
naskórek

tkanka mięśniowa
rozpocznij naukę
gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca

tkanka łączna
rozpocznij naukę
chrzęstna, kostna, krew, tłuszczowa

tkanka chrzęstna
rozpocznij naukę
elastyczna substancja między komórkowa, w której znajdują się jamki z komórkami chrzęstnymi, nadawanie kształtu, usztywnianie z zachowaniem elastyczności, ochrona przed ścieraniem
nasady kości

tkanka kostna
rozpocznij naukę
twarda substancja między komórkowa złożona ze związków organicznych i mineralnych oraz komórki z licznymi wypustkami

tkanka tłuszczowa
rozpocznij naukę
komórki wypełnione dużymi kroplami tłuszczu, ochrona, magazynowanie substancji odżywczych

zmiana chemiczna lub fizyczna zachodząca we wnętrzu lub na zewnątrz organizmu

system sztuczny
rozpocznij naukę
klasyfikowanie organizmów ze względu na podobieństwu organizmów

system naturalny
rozpocznij naukę
klasyfikacja uwzględniająca pokrewieństwo między organizmami

nisza ekologiczna
rozpocznij naukę
wszystkie wymagania osobników danego gatunku niezbędne do przeżycia i wydania na świat potomstwa

czynniki środowiska
rozpocznij naukę
biotyczne (ożywione), abiotyczne (nieożywione)

czynniki biotyczne
rozpocznij naukę
organizmy tego samego gatunku, organizmy innych gatunków

czynniki abiotyczne
rozpocznij naukę
wilgotność, temperatura, dostępność światła, dostęp do CO2 i tlenu zawartość soli mineralnych w glebie

tolerancja ekologiczna
rozpocznij naukę
zakres wartości danego czynnika środowiska, w którym może żyć organizm

rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, bakterie

woda, klimat, energia słoneczna, podłoże

zmienność środowiska
rozpocznij naukę
zróżicowanie iędzy osobnikami jednego gatunku wynikające z wpływu różnych czynników środowiska. Nie podlega dziedziczeniu

bada dziedziczność i zmienność organizmów

Inżynieria genetyczna
rozpocznij naukę
ingerowanie w materiał genetyczny organizmów w taki sposób, że zmianie ulegają ich cechy dziedziczne

biotechnologia nowoczesna
rozpocznij naukę
projektowanie organizmów o właściwościach przydatnych człowiekowi

Wiązania wodorowe
rozpocznij naukę
zazwyczaj słabe oddziałowywanie między atomem wodoru jednej cząsteczki a atomem innej, zawierającym wolną parę elektronową

kwas deoksyrybonukleinowy

Skład nukleotydu w DNA
rozpocznij naukę
deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego(V), zasada azotowa

Zasady azotowe
rozpocznij naukę
adenina, tymina, cytozyna, guanina

Sekwencja DNA
rozpocznij naukę
kolejność występowania poszczególnych nukleotydów

Polimeraza DNA
rozpocznij naukę
enzym dobudowujący do matryc komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić

kwas rybonukleinowy, bierze udział w syntezie białek

Skład nukleotydu w RNA
rozpocznij naukę
ryboza, reszta kwasu fosforowego (V), zasada azotowa

Replikacja DNA jest semikonserwatywna
rozpocznij naukę
Każda cząsteczka DNA zawiera jedną nową i jedną starą nić DNA

mRNA, tRNA, rRNA

matrycowy (informacyjny), przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku z cząsteczki DNA na rybosomy

rybosomowy RNA, wchodzi w skład rybosomów

transportujący RNA, dostarcza aminokwasy na rybosomy

Funkcje białek
rozpocznij naukę
białka enzymatyczne, budulcowe, magazynujące, motoryczne, transportujące, regulacyjne, obronne

Białka enzymatyczne
rozpocznij naukę
przyspieszają przebieg reakcji zachodzących w organizmie
lipaza

Białka budulcowe
rozpocznij naukę
wchodzą w skład struktur organizmu
kolagen

Białka motoryczne
rozpocznij naukę
umożliwiają ruch w komórkach i tkankach
aktyna i miozyna

Białka transportujące
rozpocznij naukę
odpowiedzialne za przenoszenie związków
hemoglobina

Białka regulacyjne
rozpocznij naukę
regulują procesy zachodzące w komórkach
insulina

Białka obronne
rozpocznij naukę
chronią organizm
przeciwciała

Białka magazynujące
rozpocznij naukę
umożliwiają gromadzenie różnych związków
ferryna

odcinek DNA który zawiera informację o budowie jednego łańcucha polipeptydowego lub jednej cząsteczki RNA

Łańcuch polipeptydowy
rozpocznij naukę
cząsteczka połączonych ze sobą liniowo połączonych aminokwasów. Białko może się składać się z jednego lub kilku łańcuchów.

Pozagenowe DNA
rozpocznij naukę
odcinki DNA które nie koduje żadnego aminokwasu ani RNA. Tylko u organizmów eukariotycznych

odcinki kodujące. Krótsze od intronów. 10% w genie

odcinki niekodujące w genie. 90%

kompletny zapis informacji genetycznej organizmu.

Genom bakterii
rozpocznij naukę
chromosom bakteryjny + plazmidy

miejsce występowania chromosomu bakteryjnego

Genom komórki zwierzęcej
rozpocznij naukę
jądro + mitochondria

Genom komórki roślinnej
rozpocznij naukę
jądro +mitochondria + chloroplasty

fragment DNA owinięty wokół białek

ma postać długich cienkich nici

Chromosom mitotyczny
rozpocznij naukę
zawiera dwie identyczne cząsteczki DNA

zestaw chromosomów charakterystyczny dla każdej komórki somatycznej organizmu

Komórka poliploidalna
rozpocznij naukę
komórka zawierająca więcej niż po dwa chromosomy z każdej pary. Powszechna u roślin.

Cechy kodu genetycznego
rozpocznij naukę
trójkowy, jednoznaczny, bezprzecinkowy, zdegenerowany, niezachodzący, uniwersalny

trzy kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas

Jednoznaczny
rozpocznij naukę
jeden kodon koduje zawsze jeden i ten sam aminokwas

Bezprzecinkowy
rozpocznij naukę
między kodonami nie ma przerw, aminokwasy są kodowane przez występujące kolejno po sobie kodony

Zdegenerowany
rozpocznij naukę
kilka kodonów może kodować ten sam aminokwas

Niezachodzący
rozpocznij naukę
każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu

u prawie wszystkich organizmów te same kodony oznaczają te same aminokwasy

Ekspresja genu
rozpocznij naukę
proces odczytywania informacji genetycznej. U wszystkich organizmów podobny. Składa się z transkrypscji i translacji

Ekspresja genów kodujących RNA
rozpocznij naukę
ma tylko jeden etap, transkrypcję

Ekspresja genów kodujących białko
rozpocznij naukę
dwa etapy. Transkrypcja i translacja

Transkrypcja
rozpocznij naukę
w jej wyniku powstaje mRNA. U bakterii zachodzi w cytoplazmie, a u organizmów eukariotycznych, głównie w jądrze


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.